Skip to main content

Седми месечни састанак у Кабинету министра


Једанаестог јула одржан је седми по реду редовни месечни састанак Синдиката српске полиције и Радне групе министарства за сарадњу са синдикатима. Радном групом је, у одсуству државног секретара Милосава Миличковића, председавао Секретар министарства, господин Милорад Тодоровић.

Делегацију Синдиката српске полиције предводио је председник Лазар Ранитовић,  у њој су били и заменик председника Миле Лазаревић, чланови Главног одбора Бобан Ђорђић и Ненад Јовановић, и секретар РЦ Београд Ненад Јанићијевић.

Након уводних речи државног секретара тодоровића и председника Ранитовића прешло се на рад по следећим тачкама:

  1. Реализација тема са предходних састанака – Врање

Напокон ће у току ове седмице бити извршена исплата посебне накнаде за колеге које нису биле међу „спорнима“. За остале неће бити исплате пре него ли дефинитивно и поуздано буде утврђено право на остваривање те накнаде. Што се тиче кашњења у реализацији овог питања, став Дирекције полиције јесте тај да, пошто нема предвиђеног временског рока за исплату ових принадлежности, онда не постоји ни правни основ за одговорност старешина које су допринеле спром решавању проблематике и исплати новца тек након неколико месеци упорен борбе ССП.

Став ССП јесте да смо и даље незадовољни оваквом приступу послодавца и да ћемо у договору са нашим правним заступницима и члановима синдиката донети одлуку о евентуалном покретању судских спорова.

2. Проблеми радника запослених у Одељењу за исхрану и смештај

Наведеној категорији запослених се крше сва могућа радна права приликом целодневног рада на терену (копнена зона безбедности: Кадрова Чука, Мајдаре, Козјак, Трн, Врепце, Табалије; али и на другим местима). У систему рада где им радни дан почиње већ у 05,00 ујутру а завршава се негде око 21,00 увече, свакодневно, долази до непоштовања сатнице у радној недељи, не обрачунава им се и не исплаћује зарађено, крши се право на дневни одмор у трајању од 12сати најмање… Поред тога, рад се обавља у нехуманим условима (повишене температуре и влажности ваздуха, без климатизације). Присутан је и забрињавајуће велики недостатак основних средстава за рад, поготово средстава за одржавање, прање и чишћење.

Одговор представника Сектора за материјално-финансијске послове, господина Цицварића, је био опширан али се укратко може подвести под „не раде по цео дан, имају паузе између, то је теренски рад и добијају надокнаду од 1800 динара и нико се не жали. а руководиоци кажу да је са опремом и средствима све у реду и да ништа не недостаје.“.  Посебну ноту разговору на ову тему дао је господин Горан Дивјак из Жандармерије који се, истина непозван и непрозван, укључио на ову тему. Иначе, господин Дивјак је познат по томе што са питањима у вези са пословима и проблемима у матичној јединици обично није упознат или информисан, те чека ставове, тумачења и инструкције, али данас је имао спреман одговор, који се слободно може сврстати у домен експератских. Дакле, он је изјавио да кувари не раде ефективно цели дан јер им за „секцање саламе“ (како се изразио) не треба више од пола сата. А да су после слободни.

На питање председника ССП Лазара Ранитовића, да ли он, Горан Дивјак, на свом радном месту ради ефективно свих осам сати или највише два до три сата (како је иначе утврђено једним независним истраживањем на тему продуктивности рада у администрацији), одговорио је да ради свих осам сати и да ми то не можемо да знамо јер не седимо са њим у канцеларији. Судећи по оваквом одговору могли бисмо да закључимо да је господин Дивјак проводио дане и ноћи са куварима у КЗБ, али по речима колега из жандармерије, њега доле нико није видео годинама. Истине ради, морамо признати да се господин Дивјак похвално изјасни по питању односа тих радника са осталим запосленима на терену, преневши импресије припадника жандармерије о томе да су радници у кухињама јако љубазни и предусретљиви.

Председник статутарне комисије ССП Виктор Ратковић изнео је реалан и спроводљив предлог,као решење ових проблема: ангажовање додатног броја запослених у свим кухињама како би се организовао рад у две смене. И напоменуо да је неопходно да послодавац овој категорији запослених понуди склапање споразума о вансудском поравњању за рефундацију средстава закинутих у последње три године.

Господин Живковић из Дирекције полиције, као и секретар Тодоровић, изјавили су да је то тешко оствариво због мањка запослених, али и да је то класичан теренски рад за који се не може обрачунавати сваки сат већ да се тој категорији запослених сваки проведени рад на терену рачуна као 8 сати рада, а да се након тога врши прераспоедла радног времена. Сматрају да ће то, уз наведену надокнаду од 1800 динара задовољити куваре и друге раднике у кухињама на терену.

Препорука ССП колегама у Одељењу за исхрану и смештај јесте да се својој матичној јединици обрате захтевом за обрачун вишка сати (по систему сваки дан ангажовања – осам радних сати). Уколико им је потребна било каква помоћ по том питању, или наиђу на неку препреку или одбијање да се обрате нама у ССП.

3. Опрема на личном задужењу полицијских службеника 

Члан ГО ССП Ненад Јовановић предочио је проблем присутан у вечини организационих јединица а тиче се задужења батеријских лампи, ножева и опасача. Наиме, будући да су лампе већ старе а батерије дотрајале скоро да ником исте нису исправне и функционалне те да се јавља проблем код раздуживања приликом одласка у пензију али и самог рада на терену. Предложио је да у свим јединицама лапме буду раздужене од стране полицијских службеника, да се набави извесна количина нових лампи којим би дежурна служба задуживала раднике прилико изласка на терен. Добијен је одговр да постоји депеша у том смислу и да је то било потребо да се одради свуда, и уведе управо овај предложени систем задуживања опреме.

Што се тиче ножева на личном задужењу, господин Тодоровић се сложио да полицајцима нож и није неопходна на терену, те истакао да ни једним нормативним актом њихово задужење није ни предвиђено.

Што се тиче проблема са белим опасачима, које дуже саобраћајци, а који се лако прљају и оштећеују, поготово приликом њиховог ангажовања у ИЈП, добијен је одговор да су саобраћајци од скора у ИЈП и да ће по том питању нешто бити урађено врло брзо. С тим у вези наглашено је и да се од радника не тражи стриктна једнообразност на служби, а поготово за време њиховог рада на терену.

Јовановић је изнео и предлог да радници приликом одласка у пензију, уместо садашње праксе добијања старијих модела пиштоља, убудуће уз одлазак у пензију са собом „понесу“ пиштоље које дуже година, па и деценијама,и за које су и емотивно везани. Господин Живковић је дао одговор да то није могуће јер је управо због мањка формацијског оружја тако нешто и укинуто.

  1. Надокнада за колеге ангажоване на обезбежењу музичког фестивала Егзит

Председник синдиката Лазар Ранитовић је затражио да послодавац изнађе начина да адекватно награди полицијске службенике ангажовање на угледном међународном фестивалу, због сложености и великог обима посла. Предложио је да сви ангажовани полицијски службеници добију новчану накнаду у висини од 1800 динара по дану. добијен је одговор да о томе може само министар са донесе одлуку, али да сматрају да ће то бити тешко изводљиво.

Ксо другу, резервну опцију, Ранитовић је дао предлог да барем сви полицајци буду награђени увећањем коефицијента плате за одређени износ, без обзира да ли су припадници ИЈП или не. Господин Живковић је изнео уверење да ће и то „тешко ићи, али лакше него посебна накнада“.

  1. Нарушавање угледа Министарства унутрашњих послова

Заменик председника синдиката Миле Лазревић оценио је недопустивим својеврсно ћутање, доносно неоглашавање МУП демантијима на медијске манипулације који имају за последицу урушавање, иовако ниског, угледа Министарства. Као последње драстичне примере је навео писање медија о наводном оштећењу возила директора полиције од стране сина нарко дилера (што смо ми као синдикат једини демантовали у јавности) и приче о наводним злоупотребама са атестирањем заштитних шлемова за припаднике жандар,ериј (што по нашим проверама апсолутно није тачно). Проблем код оваквих медијских написа јесте што у њих, поред грађана, лако поверује и в елики наших колега, и да пре свега због њих, надлежне службеу МУП морају реаговати и демантовати такве написе.

  1. Нарушавање приватности у СВС

Председник Ранитовић је присутнима поставио питање о депеши начелника Сектора за ванредне ситуације, Предрага Марића, којом прописује обавезу запосленима да уз редовне дознаке лекара и лекарске комисије, убудуће достављају и лекарске налазе, отпусне листе и сличну документацију која садржи податке о врсти и пореклу болести, што је по нашем мишљењу не само недопустиво са моралне тачке гледишта, већ њено спровођење представља кршење Закона о заштити података о личности.

Нико од присутних се није изјаснио да је видео депешу, нити да зна нешто о томе, тако да нам преостаје да питамо самог господина Марића или министра унутрашњих послова. Наравно, повереник Шабиће се подразумева.

Поред ових тачака, било је говора и о повезивању стажа колеги Јањићу у УГП РЦ према Мађарској, као и о исплати јубиларне награде за 2014. годину колеги Ђокићу из УГП РЦпрема БиХ.

Служба за информисање ССП