Skip to main content

Синдикат српске полиције у Српском синдикалном фронту


ssf

Одлуком Главног одбора Синдиката српске полиције, овај синдикат приступа и узима активно учешће у раду Српског синдикалног фронта у циљу повлачења Закона о раду и Закона о штрајку из скупштинске процедуре и отпочиње припреме за велики раднички протест који ће се одржати 10. децембр у Београду.

Предложене измене Закон о раду прављене су на основу интереса страних инвеститора који желе да ризик пословања пребаце на терет запослених.

Ситуација је критична и сви грађани Србије требало би озбиљно да је схвате, јер законске измене које се припремају утицаће на животе не само запослених, већ и пензионера али и осталих у друштву.

Да ли знате шта губе радници евентуалним усвајањем Измена Закона о раду који се већ налази у скупштинској процедури?

 1. Драстично се смањује ниво заштите радника коју пружају синдикати!!!
 2. Укида се обавеза прибављања мишљења синдиката приликом давања отказа раднику.
 3. Неће се плаћати увећање зараде по основу сменског рада.
 4. Ноћни рад се рестриктивно дефинише, тако да се не признаје ако се ноћу ради мање од три часа и брише се обавеза тражења мишљења синдиката пре увођења ноћног рада.
 5. Уговор о раду губи на значају тако да послодавац правилником о раду који сам доноси, без синдиката све одређује. Од зараде до других питања.
 6. Рад на одређено време може увек, а не као до сада, само у посебним случајевима. То значи да сви запослени могу радити по уговору на одређено време а самим тим и лакше остајати без посла.
 7. Послодавац ће моћи да са појединачним радником уговори минималну зараду уговори минималну зараду. До сада је свођење зарада на минималну зараду било условљено економским проблемима послодавца, а овим би била отворена врста за сасвим другу природу минималне зараде. Она тако може постати правило.
 8. Послодавац може практично за ове послове, уз незнатне изузетке, да ангажује раднике преко агенције за запошљавање. То води мањим зарадама и ствара могућност тренутног отпуштања. Никад не знаш на крају радног дана код кога ћеш и да ли ћеш и сутра радити.
 9. Губи се право на учешће у добити коју послодавац оствари у конкретној пословној години.
 10. Радно време је рестриктивно дефинисано, тако да отпало време које се сад у појединим ситуацијама рачуна у радно време. То наравно умањује наднице.
 11. Прековремени рад може да траје и дуже од 12 часова дневно ради несразмерне штете послодавцу. То значи да може увек да траје дуже од 12 часова дневно.
 12. У случају прерасподеле радног времена може и 60 часова недељно ако се радник писмено сагласи. Из страха, мало који радник ће смети да се не сагласи.
 13. Први део годишњег одмора се скраћује са три на две недеље, иако је познато да је период од три недеље минимални неопходан период за обнављање психофизичких способности радника.
 14. Ако за инвалида рада или за радника коме прети инвалидност нема по мишљењу послодавца посла код њега, може га прогласити вишком и отпустити.
 15. Новом дефиницијом једнаке зараде за рад једнаке вредности створени су услови да се на тим пословима остварује различита зарада. Ово може посебно погодити жене али неке друге групе радника.
 16. У зараду не би спадали „топли оброк“ и отпремнина код вишка до неопорезованог износа што би умањило основицу за пензију.
 17. Накнаде зарада (годишњи одмор итд.) се умањују због промене начина обрачуна.
 18. Отпремнина приликом одласка у пензију се своди на једну зараду (сада су минимум три зараде) или се потпуно укидају.
 19. У случају отпуштања по основу вишка отпремнина се рачуна само за период рада код последњег послодавца (нпр. ако се ради о три године отпремнина је једна зарада).

Управо због свега изнетог, сматрамо да је неопходно да мобилишемо снаге и учинимо све да се предложени предлог закона о Раду и Закон о штрајку повуче из скупштинске процедуре.

ssf-sava-centar

Приступањем у Српски синдикални фронт, Синдикат српске полиције усва декларацију:

Решени и одлучни да заштите угрожене интересе Света рада, свих радних људи, запослених и незапослених, пензионера, сељака, отпуштених и опљачканих радника, омладине, студената и свих других грађана, који су жртве транзиције и светских центара финансијске и политичке моћи, смело и непоколебљиво говорећи у име свога чланства и већине грађана Србије који се препознају као жртве наметнутих друштвених односа, храбро заступајући њихове интересе, Акциони одбор, са одборима свих синдиката-оснивача Српског синдикалног фронта, доноси

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У
СРПСКОГ СИНДИКАЛНОГ ФРОНТА

Конфедерација слободних синдиката, Асоцијација слободних и независних синдиката, Удружени синдикати Србије “Слога“ и Индустријски синдикат Србије, основали су Српски синдикални фронт потписивањем Протокола о заједничком акционом деловању. Друштвена, социјална и економска ситуација у земљи, стање државе и друштва, стање економске и социјалне неизвесности у коме се нашла већина грађана Србије, покушаји потпуног урушавања радничких и људских права и слобода, уништавање индустријске демократије и социјалног дијалога, осећање колективне депресије и маргинализације, безнађе, глад и сиромаштво… Све ово је допринело свесном и одлучном искораку у начину размишљања и деловања синдиката-оснивача Српског синдикалног фронта да превазиђу све међусобне разлике и супротности и крену у заједничку борбу за опстанак Српског радника, као достојанственог грађанина ове државе.

Препознали смо чињеницу да је време за чекање на социјалну правду одавно истекло. Схватили смо да политичко-профитерска олигархија неће ништа учинити за радничку класу Србије. Схватили смо да свака нова реторика представника власти завршава на исти начин, преваром и пљачком обичног грађанина. Схватили смо да већина поштеног и све сиромашнијег радног народа Србије нема начина, нити свог политичког представника да се супротстави бескомпромисној експлоатацији од стране домаћих и страних власника капитала.

Непосредни повод за синдикално окупљање на заједничкој и нераскидивој линији одбрамбеног фронта су антираднички и неевропски пројекти Закона о раду и Закона о штрајку. Ови предлози закона представљају само наставак друштвених промена ка успостављању суштине капиталистичких односа, владавине мањине, богатих власника капитала и велике већине, обесправљених, понижених и сиромашних радника.

Конфедерација слободних синдиката, Асоцијација слободних и независних синдиката, Удружени синдикати Србије “Слога“ и Индустријски синдикат Србије, желе да укажу на необориву чињеницу, да од укупно синдикално организованих запослених у Републици Србији, две трећине њих припадају неком од синдиката у Српском синдикалном фронту, који по свим Европским и светским, општеприхваћеним нормама, има легитимитет да представљања и заступа интересе радног народа у Србији. Због свега тога захтевамо да се распусти нелегални Социјало-економски савет Републике Србије и друга преговарачка тела и да се о предлозима Закону о раду и Закона о штрајку води најшира јавна расправа са легитимним социјалним партнерима.

Полазећи од чињенице да Српски синдикални фронт представља већину синдикално организованих у Републици Србији, те самим тим има право да легитимно представља Свет рада, синдикални представници удружених синидиката у овој заједничкој акцији свечано изјављују, да ће се свим расположивим синдикалним средствима борити за остварење следећих циљева:

Укључивање Српског синдикалног фронта у званичан социјални дијалог на нивоу државе, у духу најбоље могуће заштите стечених права и интереса радника и осталог радноспособног становништва у Србији;

Спречавање доношење новог Закона о раду и Закона о штрајку без активног учешћа представника Српског синдикалног фронта у органима и радним телима која чине представници синдиката, власника капитала и државе и без организовања најшире јавне расправе о овим и другим законима који утичу на социјално-економски положај радника.

Успостављање најширег социјалног дијалога уз учешће свих значајних друштвених чинилаца у циљу стварања амбијента за реализацију кључног уставног начела – да Србија буде држава социјалне правде! Ово подразумева изградњу друштвених, економских и социјалних односа у Србији у складу са највишим достигнућима Европско-континенталног социјално-економског и правног државног модела и праксе.

Покретање коренитих, системских, економских и друштвених реформи, које ће кроз адекватну законодавну регулативу и њено доследно спровођење у пракси, спречити владајућу мањину, да противно свим цивилизацијским нормама, од Србије створи земљу најгрубље експоатације, неједнакости, дискриминације и сиромаштва.

Српски синдикални фронт, због свега горе речног и учињеног српском раднику, истиче акционо јединство у наступу према Влади Републике Србије и другим организацијама и појединцима до остварења усвојених циљева. Синдикати оснивачи су свесни тежине тренутка и времена, као и своје одговорности према своме чланству и радно способном становништву ове земље, свим поштеним и добронамерним грађанима Србије, те чињенице, да наша заједничка борба до коначног остварења ових циљева нема алтернативу.

СРПСКИ СИНДИКАЛНИ ФРОНТ

Погледајте снимак са конференције за новинаре о оснивању  Српског синдикалног фронта


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ