Skip to main content

Сматрамо да је касно за потписивање социјалне повеље


На позив послодавца да 1. маја да Синдикат српске полиције подпише социјалну повељу са министром Ивицом Дачићем, упутили смо следећи одговор послодавцу:
 Поштовани,
Главни одбор Синдиката српске полиције, по хитном поступку, пажљиво је проучио предлог текста „Социјална повеља синдикалних организација у Министарству унутрашњих послова“ који нам је Сектор финансија упутио путем телефакса 27.априла 2012.године у 12:50 часова.
Полазећи од самог значења речи „повеља“, указује нам на закључак да се ради о исправи којом се додељује неко право, привилегија или част. Односно да се ради о исправи која даје посебна права појединцу или организацији, или да се ради о свечано писаном акту, писаном свечаним стилом, којим се објављује посебно важна порука или се обележавају значајна дела.
У предложеном акту “Социјалне повеље синдикалних организација у Министарству унутрашњих послова“ нисмо пронашли елементе који би оправдали значења термина „повеља“, осим ако предлагач не мисли на формулацију „посебно важне поруке“ или „обележавања значајног дела“.
Главни одбор Синдиката српске полиције сматра да је Министарство унутрашњих послова, на челу са министром Ивицом Дачићем требало много раније да припреми сличан текст и започне активан дијалог и партнерски однос са свим синдикатима који егзистирају у Министарству унутрашњих послова, а не сада, по завршетку мандата Владе и непосредно пар дана пред изборе.

Пре свега, желимо да укажемо на чињеницу да је Синдикат српске полиције током прошле и ове године упутио десетак дописа министру Ивици Дачићу и Кабинету министра а да ни на један допис није добијен одговор. Увидевши проблем ћутања администрације, овај синдикат своја права покушао је да реши и до информација дође користећи Закон о приступу информација од јавног значаја, тек тада а у многим случајевима са закашњењем од неколико месеци, добијали смо некакве одговоре, најчешће половичне. Многи одговори до данас нису стигли.
Због свега изнетог и ове чињенице јасно говори да Министарство унутрашњих послова, односно министар Ивица Дачић, као његов представник са овим синдикатом није водио партнерски социјални дијалог, већ напротив, непосредно и посредно из Кабинета министра чињено је све да се овај синдикат омаловажи, растури и маргинализује.
Тек под претњом штрајка, вођени су некакви разговори у циљу побољшања услова рада и социјалне политике. Тако су потписани споразуми који се на терену нису поштовали у потпуности или се и даље на поштују.
Послодавац на чијем је челу министар Ивица Дачић, ни једним писменим актом самоиницијативно није обавестио овај синдикат о економским и радно-социјалним питањима од значаја или положај запослених (Члан 209. Закона о раду).
Синдикат српске полиције упутио је Поверенику за заштиту равноправности 05.04.2012.године Притужбу на дискриминацију овог синдиката и његових активиста, те зачуђује сам текст понуђене повеље.
Посебно зачуђује текст понуђене повеље који говори све у суперлативу и једнаким партнерским односима, али тек сада на крају мандата ове Владе и руководства Министарства, посебно сада када потписивање било каквог документа нема никаквог практичног смисла, нити би ова повеља била обавезујућа за нову Владу или новог министра.
Главни одбор Синдиката српске полиције донео је одлуку и становишта је да потписивање ове понуђене повеље нашем синдикату и члановима нашег синдиката практично не доноси никакву корист. Међутим да је повеља понуђена на почетку мандата ове Владе и министра Дачића, имало би смисла парафирати је, али сада у овим условима и овом времену она је бесмислена, те сматрамо да нашим члановима и синдикату не доноси никакав бенефит.
Не прихватањем парафирања понуђене повеље не желимо да оспоримо заслуге и искрене намере министра Ивице Дачића у покушају да се побољша социјални статус запослених у Министарству, шта више захвални смо свима онима који су дали све од себе и допринели бољитку.
Такође, ценимо искрено залагање свих оних који су допринели побољшању материјалног статуса и услова рада запослених и искрено се захваљујемо свима онима који су дали све од себе да се побољшају услови рада и материјални статус запослених, и свима желимо успех у будућем раду.
Истичемо да се Синдикат српске полиције одувек залагао и тражио стриктну примену закона и права које радницима припадају, и ништа више или преко тога.
С поштовањем,
Председник ССП
Глишо Видовић


 
Понуђени текст  повеље:

СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА

СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Стране потписнице,
–              констатујући да је у Министарству унутрашњих послова начињен важан искорак у правцу стварања препоставки и смерница за остварење социјалног диалога и колективног преговарања са циљем бољег друштвеног и економског положајазапослених,
–              уочавајући значајподигнутог нивоа културе социалног диалога за остварење бољих услова рада,
–             ценећи остварен суштински квалитетнији ниво партнерства у остварењу заједничких интереса,
–            препознавајући потребуза широм и чвршћом заштитомправба запослених,
–            сагледајући важну и позитивну улогу синдикалних организација и синдикалног деловања  у Министарству унутрашњих послова,
–            у жељи да обезбеде највећу могућу подршку и ефикасност у даљим напорима за развијање социјалног и синдикалног концепта,
Овим су се сагласиле у остварењу следећег:
1)
Синдикално организовање и синдикално деловање има суштинску улогу у остварењу синдикалне идеје и синдикалног концепта у даљем раду и пословању Министарства унутрашњих послова,
2)
Социјални диалог, као предуслов правог партнерства у послу за постизање заједничког интереса за квалитетно бољим положајемзапослених, је инператив који се не сме ограничавати на било који начин.
3)
Колективно преговарањеје у функцији унапређења пословног амбијента у Министарству унутрашњих послова, спровођења договорених мера у оквиру реалних могућности и одговорности свакога у овом социјалном партнерству да потписано поиштује и спроводи у живот.
4)
У циљу обезбеђења предуслова за остварење суштински још бољег положаја запослених у Министарству унутрашњих послова стране потписнице ће у оквиру законских могућности предузети потребне мере да својим одлукамакоје прате остварење конкретних идеја, обезбеде примену принципа да се реализација договорених обавеза и извршава без угрожавања достигнутог степена правне заштите, економског положаја и услова рада запослених, у мери у којој је то могуће и у интересу свих страна потписница.
5)
Синдикалне организације у Министарству унутрашњих послова су препознате као активан и конструктиван партнер који има иницијативу и визију остваривања синдикалних циљева.
6)
Синдикализам у Министарству унутрашњих послова је важна карика од утицаја на побољшање материјалног статуса запослених и побољшање услова рада, али је истовремено и од непроцењивог значаја  за рализацију суштински важне идеје препознавања потребе  и битности полицијског посла.
7)
Синдикална идеја, визија и мисија у Министарству унутрашњих пословаје тековина која се чува, унапређује и развија независно од иидеолошког и политичког утицаја било које треће стране и било ког будућег руководства Министарства унутрашњих послова.
Решени да и у наредном периоду заједнички остварују прокламоване циљеве и увиђајући да је партнерски приступ и конструктивни дијалог једини пут решавању питања од значаја за квалитетно бољи положај запослених у Министраству унутрашњих послова, стране потписнице потписују, ову повељу у уверењу да она представља значајан допринос развоју социјалне демократије, плурализму идеја и владавини права.
Министарство унутрашњих послова
Ивица Дачић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ