Skip to main content

ССП поднео иницијативу за оцену уставности Закона о полицији


Ужице, 20.02.2016. године, – Како смо раније најавили, због бројних нелогичних, дискутабилних и, према мишљењу правног тима Синдиката српске полиције,  незаконитих и неуставних одредби новог Закона о полицији, председник синдиката Лазар Ранитовић данас је Уставном суду Србије, поднео Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости тог закона.

Иницијатива је поднета на основу члана 168. става 2. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006 – у наставку текста: Устав), члана 29. став 1. тачка 2. и члана 51. став 1. Закона о Уставном суду („Сл. гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011 и 18/2013 – одлука УС, 103/2015 и 40/2015  др. закон), у погледу следећих чланова закона:

  • члана 169. ставова 2. и 4. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), којим се полицијским службеницима забрањује чланство у политичким странкама јер није у складу са Уставом;
  • члана 170. ставова 4. и 5. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), којим је регулисан начин остваривања права на штрајк полицијских службеника јер није у складу са Уставом и Законом о штрајку;
  • члана 172. тачке 2. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), којим се утврђују посебни услови за престанак радног односа полицијским службеницима јер није у складу са Уставом и Законом о државним службеницима;
  • члана 189. става 1. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) којим се регулише право на накнаду за трошкове доласка и одласка са посла, јер није у складу са Уставом, Законом о раду и Законом о раду у државним органима.
  • члана 154. става 2. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) којим се као рок за промену распореда рада утвђује рок од само 24 сата, јер није у складу са Уставом и Законом о раду;
  • члана 167. Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) којим се регулише поступак оцењивања радника и којим се практично укида право на жалбу, јер није у складу са Уставом.

Закон о полицији обилује и низом других мањкавости и непрецизности али у ових шест чланова садржане су одредбе којима се на најдрастичнији начин нарушавају радна права полицијских службеника и угрожавају њихова основна људска права. Током припреме за усвајање наведеног закона, током јавне расправе о њему, ССП је активно учествовао, предлагао измене и упозоравао да ће до овога доћи, али предлагач закона није имао слуха за наше добронамерне сугестије.

Синдикат српске полиције очекује да Уставни суд реагује у што скорије време и тако спречи несагледиве последице по права запослених до којих може доћи применом оспорених одредби Закона о полицији.

Можете погледати и комплетан текст иницијативе са детаљним образложењем:

3294-01-16 US

3294-01-16 US1

3294-01-16 US2

3294-01-16 US3

3294-01-16 US4

3294-01-16 US5

3294-01-16 US6

3294-01-16 US7

ptt potvrda

Служба за информисање ССП