Skip to main content

ССП упутио дописе Инспекторату за рад и Управи за безбедност и здравље на раду


Пре годину дана, Синдикат српске полиције упутио је дописе Инспекторату за рад и Управи за безбедност и здравље на раду где је тражио да се изврши инспекцијски надзор над Министарством унутрашњих послова. И после годину дана, одговор нисмо добили. Данас смо поновили захтев.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Управа за безбедност и здравље на раду
Директорки Вери Божић-Трефалт

Инспекторат за рад
Директору Драгољубу Пеурачи

Предмет: Информација о предузетим мерама поводом непоштовања закона и спроведеног инспекцијског надзора у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

Поштована -и,

Синдикат српске полиције обратио Вам се дописом број 798-01/12 од 20.02.2012.године у вези непоштовања Закона о безбедности и здравља на раду.

Заједнички састанак делегације Синдиката српске полиције, Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду одржан је 9.03.2012.године у 14:00 часова у Београду у просторијама Управе за безбедност и здравље на раду, Министарства рада и социјалне политике.

Дописом смо истакли следеће проблеме:

„Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр.101/2005) ступио је на снагу пре седам година, када је почела његова примена у Србији.

Законом су прецизиране обавезе послодавца и радника, као и предуслови за обављање здравог и безбедног рада, напомињемо да Министарство унутрашњих послова и полицијски службеници нису изузети из овог закона и да се на основу те чињенице, закон мора поштовати и у Министарству унутрашњих послова.

На жалост, Закон о безбедности и здрављу на раду у Министарству унутрашњих послова се не примењује и не поштује. У прилог томе је доказ да послодавац није донео подзаконска акта како би обезбедио услове за примену Закон о безбедности и здрављу на раду.

 1.  Акт о процена ризика за радна места у МУП није донет;
 2. Лична униформа, опрема и заштитна средства и опрема радника МУП и полицијских службеника обезбеђена је и набављена без процене ризика за радно место;
 3. Радници нису упознати са ризиком које доноси њихово радно место;
 4. У Министарству унутрашњих послова и њеним у организационим јединицама не постоје лица која  су одређена за безбедност на раду;
 5. Министарство своје запослене не оспособљава за безбедан и здрав рад;
 6. Министарство не ангажује лиценцирана правна лица ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад, као и превентивних и периодичних испитивања услова радне околине;
 7. МУП нема праксу да пре почетка рада одвојене или нове јединице обавештава надлежну инспекцију рада о том поступку.
 8. Делови радне униформе (панталоне, сукње, капе) су универзалне и људство их користи за све временске услове, и за зиму и за лето. (Иста ситуација је и за екстрeмне температуре);
 9. Лична опрема жена полицијских службеника (опасач, службена палица, пиштољ и др.) није прилагођено женама а тежина проузрокује забрињавајући број спонтаних побачаја.
 10. Забрињавајуће велики је број самоубиства запослених у МУП.
 11. Многи објекти и стражарске кућице на територији Србије су не условни за рад и боравак људи, намештај је не услова за рад, нема тоалета или воде;
 12. Објекти и кабине на  граничним прелазима су не условни за рад људи;
 13. Објекти на граници немају тоалете, топлу воду, пијаћу воду…“

С тим у вези, Синдикат српске полиције захтевао да се изврши Инспекцијски надзор у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и предузму законске мере и санкције.

С обзиром да смо страна у поступку, од вас захтевамо хитан, писмени одговор, односно извештај о извршеном инспекцијском надзору и предузетим мерама Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду према Министарству унутрашњих послова и одговорним лицима за непоштовање правних норми.

  Број: 1393-01/13
Ужице, 08.01.2013.год.

Председник синдиката
Глишо Видовић

Повезана вест: Извештај са одржаног састанка у Министарству рада и социјалне политике


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ