Skip to main content

СВС: Приправности има – пара нема!?


Синдикат српске полиције је у последњих месец дана одржао неколико састанака са највишим руководиоцима Сектора за ванредне ситуације (СВС) на тему неправилног евидентирања и обрачуна накнаде за запослене тог сектора за време које проведу у статусу приправности.

Последњи у низу састанака одржан је 27. октобра у Палати Србија. На састанку су испред послодавца учествовали заменик шефа Кабинета министра Светозар Радић, помоћник начелника СВС Горан Николић, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијско пословање Драго Бјелица, помоћник начелника Сектора људских ресурса Драган Цветковић и шеф Одсека за сарадњу са синдикатима Драгиша Анђелковић. Испред синдиката учествовали су председник Лазар Ранитовић и члан Главног одбора Синиша Ћук.

Подсећамо да је проблем неевидентирања накнаде за статус приправности настао пре око годину и по дана, након што је, револтиран приказаним енормно великим износима, начелник СВС Предраг Марић наредио строгу контролу по том питању и крајње рестриктивну примену тог института. Наравно, то је преко ноћи отишло у другу крајност, начелници нижих организационих јединица нису поступали по Закону о полицији, нити су поштовали одредбе Посебног колективног уговора, те су злоупотребљавали појам „сталне доступности“ и осећај одговорности и колегијалности код ватрогасаца-спасилаца, које су ван радног времена позивали на интервенције.

Нажалост и поред више покушаја да послодавца приволимо на ретроактиван обрачун и исплату зарађеног у томе нисмо успели. Након сагледавања броја сати приправности и, из ње проистеклих, прековремених сати, дошло се до закључка да су у питању високи новчани износи. Представници министарства су одбили наш предлог правдајући се непрецизним евиденцијама и опасности од настанка неправде и дискриминације међу запосленима.

Оправдање су покушали да нађу и у разлогу да та средства нису предвиђена буџетом и да министарство тренутно нема начина да толико новац исплати јер би дошло до поремећаја функционисања и застоја у плаћању неких других обавеза.

ССП може и да разуме овакав став послодавца али никако не и да га оправда. Запослени су новац зарадили, нема њихове кривице за финансијске поремећаје министарства те би било праведно да им остварени рад буде плаћен. Оно што можемо да истакнемо као позитиван исход ових састанака јесте да до оваквих проблема неће долазити убудуће. Након наше интервенције у великој већини организационих јединица праве се планови приправности у складу са реалним потребама и законским одредбама.

Такође, сви наши чланови, који сматрају да могу обезбедити прецизне и потпуне податке из евиденција, односно доказе о свом раду, добиће бесплатну правну помоћ у сачињавању предлога за вансудска поравњања или евентуалне тужбе пред надлежним судовима.

На последњем састанку било је речи и о набавци нових возила за СВС која је планирана за наредну годину. У питању је набавак 30 нових возила, што свакако није довољно али ипак представља велики напредак. После ко зна колико времена ватрогасцима ће у новим возилима посао бити знатно олакшан. Такође, током наредне године извесно је опремање припадника овог сектора новом униформом и обућом.

Служба за информисање ССП