Skip to main content

Ознака: безбедносне провере

БЕЗБEДНОСНИ УПИТНИЦИ – О ЧЕМУ ЈЕ ЗАПРАВО РЕЧ?

У последњих неколико дана у појединим организационим јединицама МУП-а СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ су дељени безбедносни упитници ради попуњавања и обраде података о запосленима, члановима њихових породица, мајкама, очевима, бабама и дедама… Како од стране руководилаца који су делили ове упитнике није било одговарајућег објашњења о разлозима и сврси ових упитника, то је код великог броја запослених изазвало узнемирење и помисао да је реч о некој новој „анализи ризика“.

Како нешто овако није било најављено од стране МУП-а, председник ССП Лазар Ранитовић је од надлежних у Кабинету министра и Сектора за људске ресурсе затражио образложење. Објашњено је да предметни безбедносни упитници НИСУ НАМЕЊЕНИ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ЗА ОНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРИСТУП И ОБРАЂУЈУ ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ И ТАЈНЕ ПОДАТКЕ, па се безбедносне провере врше у оквиру поступка доделе сертификата за коришћење и обраду посебно осетљивих података.

Из овог произлази да су руководиоци појединих организационих јединица погрешно протумачили да упитнике треба да попуне сви, а не само поједини запослени. Због тога ће руководиоци организационих јединица који су погрешно разумели овај задатак бити контактирани и биће им детаљно објашњени разлози и сврха попуњавања безбедносних упитника.

Такође вас позивамо да нас известите у којим организационим јединицама се попуњавање безбедносних упитника захтева од свих запослених, како бисмо благовремено реаговали и проблем отклонили.

Свакако вас подсећамо да, сходно члану 15. Закона о заштити података о личности, пре било каквог прикупљања и обраде података, испитаник мора бити упознат са сврхом прикупљања и обраде података, начина коришћења података, идентитета или врсти лица која користе податке, (не)обавезности давања података и правном основу за прикупљање података, као и добровољности за давање података и њихову обраду; праву да пристанак опозове, као и правне последице опозива, правима која нам припадају у случају недозвољене обраде… Дакле, уколико вам неко тражи одређене податке, од њега захтевајте да вам саопшти све напред наведено.

Служба за информисање ССП

МУП крије информације, Повереник на потезу!

Ужице, 18.02.2016. године,- Биро за информације од јавног значаја при Кабинету министра унутрашњих послова донео је 10. фенруара решење 02/5 број:197/16 којим се одбија Захтев за приступ информацијама од јавног значаја који је поднео Синдикат српске полиције 08. фенруара ове године.

Захтевом је тражена копија докумената, аката-извештаја свих начелника организационих јединица у седишту МУП-а, свих начелника подручних полицијских управа и руководиоца Координационе управе за КиМ које су доставили начелнику Управе за људске ресурсе – Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова, а по захеву садржаном у депеши председника Комисије за координацију вршења провера испуњености услова за рад запослених у МУП-у Милоша Опарнице број 8024-1/15/7777 од 4.11.2015. године.

Свесни чињенице да тражена документа могу садржати и податке о личности које се не могу доставити трећим лицима без пристанка лицâ на које се ти подаци односе, нагласили смо да нам такве документе доставе на начин на који неће бити угрожени лични подаци запослених у МУП-у, тј. „сенчењем“/затамњивањем тих података.

Ипак, одговорна лица Министарства су наш захтев одбила и то одбијање образложила наводећи неколико основа, позивајући се на одредбе Закона о доступности информација од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, упркос наших јасних назнака у захтеву. На тај начин министарство покушава да нас онемогући у даљем законском поступању, ускративши нам тражене податке. Свакако да ћемо да искористимо могућност да на ово одбијајуће решење изјавимо жалбу Поверенику за информације од јавног значаја.

У овом одбијајућем решењу, Министарство наводи да „акти-извештаји начелника управа у седишту Министарства и начелника подручних полицијских управа садрже имена и презимена полицијских службеника, матичне бројеве, организационе јединице у којима су запослени, као и податке о осуди за кривична дела“!

Поновимо још једном део цитиране реченице из решења „податке о осуди за кривична дела„. Овом реченицом Министарство признаје да су вршене некакве оперативне провере, или како год их они називали. Али, наравно да том приликом није испоштован Закон о заштити података о личности који прецизира начин прикупљања и обраде података, а у члану 8. одређује и да обрада података није дозвољена ако „Физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења“!

Синдикату српске полиције није познат ни један једини случај давања сагласности за обраду података о личности у смислу чланова 10. и 15. или обраду нарочито осетљивих података из члана 16. и 17. поменутог закона, којим би полицијски службеници овластили МУП за обраду података у циљу одређивања „неподобности“ за рад у Министарству, из чега се, сасвим логично, може закључити да све безбедносне провере извршене током започетог процеса „рационализације“, или „декриминализације“ како су га на почетку назвали па од тог термина одустали, биле су нелегалне и због њих ће неко морати да одговара. Пре или касније.

Синдикат српске полиције наставиће да ради на прикупљању чињеница и релевантних доказа и неће дозволити да проток времена учини своје, да се на ове срамне поступке представника послодавца заборави. Овде можете погледати наш захтев али и прочитати садржај решења којим одбијају достављање докумената:

Служна за информисање ССП
Миле Лазаревић