Skip to main content

Ознака: дурмиторска

ССП за измену Закона о полицији у делу психолошке и здравствене заштите

 Синдикат српске полиције, у ранијем периоду упутио је допис Заводу за здравствену заштиту радника Унутрашњих послова, организацији која није у систему МУП, у коме смо инсистирали на одговоре и то:

  1. Доставити документацију која се односи на комплетну остварену добит и плаћање свих разних услуга (циљани лекарски прегледи, контролни лекарски прегледи, прегледи за пријем у радни однос, систематски прегледи и др.) које је Министарство унутрашњих послова, из буџета и сопствених прихода уплатило Заводу за здравствену заштиту радника МУП у периоду од 2008. до 2012.године (разврстано по годинама и услугама са износима).

Настави са читањем