Skip to main content

Ознака: испитивачи

ПЕТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 12.06.2019 – У Палати Србија одржан је пети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је председавао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Саша Симић и Небојша Ристић. Разговарало се о следећем:

 1. АНГАЖОВАЊА ПРИПАДНИКА ИЈП БЕЗ ОПРЕМЕ

Након усвајања Уредбе о ИЈП променио се начин организовања припадника ИЈП. Многи руководиоци калкулишу и ризикују приликом планирања ангажовања и безбедносних процена. Приликом одржавања спортских манифестација и осталих јавних скупова, припадници ИЈП се ангажују у редовној униформи, обављајући редовне послове и задатке, вероватно ради уштеде од 3%. С друге стране, природа посла и психологија масе је таква, где морамо бити опрезни, јер се на оваквим догађајима могу десити непредвидиве ствари и тада полицијских службеници остају незаштићени, јер не носе заштитуну опрему са собом. Тачно је да за сваку процену постоји одговнорност, али 3% није толико велика цифра, да би се калкулисало. Да ли је битније њих уштедети или ангажовати незаштићене полицијске службенике, који у трен ока могу бити лакше или теже повређени?

Одговор на ово питање дао је командант ИЈП Васиљевић Драган :“Начин ангажовања ИЈП зависи највише од начелника ПУ, а не од Дирекције полиције. Начелници ПУ са својим сарадницима врше безбедносне процене и одговорни су за то, а Дирекција полиције неће правити проблем уколико је процена таква да је потребно додатно ангажовати припаднике ИЈП. “.

Генерални секретар ССП Дарко Оцокољић навео је скорашњи пример утакмице ФК Јавор и ФК Раднички из Крагујевца , где се на утакмици очекивао један број навијача, али се из неког разлога њихов број знатно повећао. Наспрам њих су стајали полицијски службеници ИЈП, редовно ангажовани, без опреме на себи. Они су, такорећи, пред великом групом навијача били скоро па пред свршен чин, препустајући се на милост и немилост расположењу масе, имајући у виду раније дешавања између присутних навијачких група. Пуком срећом, ништа се није догодило.

Председник ССП Лазар Ранитовић је на крају завршио са излагањем да оваквим калкулисањем са ангажовањем ИЈП  постоји велики ризик по живот и безбедност полицијских службеника и да се нада да се у будућем периоду ништа неће догодити. Али, уколико дође до ситуације да један полицијски службеник у оваквим начином организовања рада буде повређен, због бојазни руководиоца ОЈ да захтевају ИЈП ангажовања, Синдикат српске полиције позваће се на овај састанак, где смо јасно упозорили на евентуалне последице и тражићемо хијерархијску одговорност.

 

 1. ПУ ПАНЧЕВО – Опрема за рад медицинског особља

Недостатак опреме и средстава за рад код медицинског особља манифестује се и у ПУ Панчево. Најосновније, не постоји опрема за пружање прве помоћи, која, мора бити доступна свим запосленима. Медицинска сестра не поседује радну униформу и на терену (бојева гађања, обуке и сл), излази у својој гардероби.

Одговор добијен из Сектора за људске ресурсе је да то зависи од  ПУ који могу  извршити требовање ка Одељењу за здраље запослених и безбедност на раду, како би добили неопоходну опрему. На други део питања, добили смо одговор да су медицинске сестре у статусу ПД, а Правилник о систематизацији и уређењу радних места не предвиђа ношење униформе за та радна места.

 

 1. УПРАВА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ – РЕШЕЊА О ГОДИШЊИМ ОДМОРИМА

Према нашим подацима, запослени у овој управи већ пет година не добијају решења за годишњем одмору, што представља очигледан пропуст надлежних. Захтевамо решавање овог проблема у што краћем временском року, како би запослени могли да остваре своја загарантована права (нпр право на жалбу).

Сектор за људске ресурсе – Одељење за зараде и бенефиције поступа по достављеном плану за коришћење годишњих одмора. У 2018. години ови планови нису достављени, а у 2019 јесу 30.04.2019. године, након нашег апела на једном од месечних састанака. Лазар Ранитовић је током ове теме више пута инсистирао на испитивање нечије одговорности због пропуста у 2018. години, јер запослени због тога нису могли да остваре своја законска права.

 

 1. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

На сваком састанку износимо конструктивне предлоге око будућих измена систематизације, ради исправке грешака. Овог пута предлажемо да дисциплинске старешине буду директно под ингиренцијом Дирекције полиције, односно да у седишту постоји њихов надређени руководилац, који ће обављати послове анализе, статистике, контроле и тд. На овај начин, спречило би се оно што сви знамо и видимо – директни притисци начелника ПУ на њих. Такође предлажемо да дисциплинске старешине у обављању својим послова буду подељени на регионе и да им ово буде редован посао, односно, да не обављају друге послове као што је до сада случај. На овај начин, они би свој посао обављали независно, без оптерећења, страха од одмазде и тд. Уз то, Дирекција полиција би на време имала увид у исходе поступка и насталих трошкова, који ће сасвим сигурно бити много мањи.

Током излагања ове теме навели смо више примера и доказа где су начелници појединих ПУ вршили директне притиске на и учествовали у раду дисциплинских старешина, давајући смернице приликом доношење решења и пресуда. Крајњи резултат свега тога су изгубљени дисциплински поступци који наносе штету буџету МУП-а. Да је наш сваки конструктивни предлог вредан пажње и овог пута су нам доказали представници Радне групе, јер су приликом припреме овог састанка наш предлог прихватили уврстили у неколико већ предложених модалитета. Временски рок још увек није познат, потребно је да се изврше додатне анализе око трошкова и људских ресурса и онда можемо очекивати растерећење свих страна – странака у поступку који ће имати фер и коректно суђење, а дисциплинске старешине – независност и непристрасност у раду, без вршења притиска.

 

 1. ПС БОСИЛЕГРАД – БУДУЋА ПЕНЗИОНИСАЊА

На основу наших података, ова удаљена полицијска станица остаће без 70% полицијских службеника за период од 3 до 4 година, због пензионисања колега. Предлажемо да Сектор за људске ресурсе изврши анализу, не само ове ПС, већ свих управа и регионалних центара, како би на време реаговали и уврстили неопходан број кандидата у будућим конкурсима.

Приликом излагања ове теме навели смо да ка Сектору за људске ресурсе често пристижу захтеви за попуну ове ПС, међутим до дана данашњег ништа није урађено, нити се назире икакво решење. Изнели смо статистику попуњености и начин организовања рада – један полицијски службеник у патроли. Од стране Сектора за људске ресурсе добили смо одговор да се у њиховом укадровском плану планира попуна радних места у Министарству унутрашњих послова, само на основу потреба подручних полицијских управа, а не полицијских станица и да због тога није уочен овај проблем. Добили смо обећање да ће после овог захтева Синдиката српске полиције, са Дирекцијом полиције изнаћи модалитет како би се већ у наредном конкурсу ПС Босилеград нашао на тој листи.

 

 1. ШТАБ КЗБ – ПРИТУЖБЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Последњих годину дана, на адресу Синдиката српске полиције пристижу притужбе на понашање и опхођење руководиоца из Штаба КЗБ према полицијским службеницима који раде на административним прелазима(ЗТП) и пунктовима ка Копненој зони безбедности. Наиме, приликом проласка путника и возила на овим прелазима, путем оперативних претрага, провере путем ВДР читача и сл, примењују се мере и радње према одређеним лицима, а све на основу напомена и датих смерница у систему, а затим се обавештавају надлежне линије рада. Полицијски службеници поступају по напоменама и инструкцијама и након добијања повратних информација, обавештавају дежурне службе ПИ, шефове смена и Штаб КЗБ. Међутим, приметно је да официри из Штаба инсистирају да пре примене одређених радњи према безбедносно интересантним лицима, они буду одмах упознати. Полицијски службеници који примењују ове мере и радње, у складу са напоменама врше обавештавања линија рада и тек након добијања повратних информација од њих обавештавају Штаб КЗБ.

Након тога, од стране ових руководиоца се од полицијских службеника захтева писање изјава и извештаја на околности неблаговременог обавештавања, што представља апсурд с једне стране имајући у виду поступање у складу са напоменама и инструкцијама, а с друге прескакање хијерархије. Оваквим начином рада полицијски службеници су практично збуњени, а понашање колега из Штаба их додатно демотивише у раду. Ради остваривања бољих резултата рада и међуљудских односа, потребно је да Дирекција полиција пронађе модус за решавање овог проблема.

На овом састанку присуствовао је помоћник руководиоца Штаба КЗБ коме смо пренели проблеме у ланцу извештавања и проблеме са којима се суочавају полицијски службеници. Колега је на састанку прочитао депешу да је хитно извештавање Штаба директно са административних прелаза, неопходно једино у случају задржавања лица из одређених разлога. За остале ствари, извештавања иду у правцу ПИ-ПС-ПУ.

На ову тему надовезали смо се једном старом, где смо подсетили надлежне из Дирекције полиције да још увек очекујемо одговор по Жалби Поверенику и доставу свих података који се тичу износа посебних накнада за рад са мигрантима и дневница који примају запослени у Штабу, а све из разлога раније дискриминације према полицијским службеницима који су радили са мигрантима. 

 

 1. ПУ КРАГУЈЕВАЦ – РЕШЕЊА О ПРЕРАСПОДЕЛИ ВИШКА РАДНИХ САТИ

Сваког месеца на овим састанцима износимо примере непоступања по депеши министра унутрашњих послова, која се тиче начина прерасподеле вишка радних сати, односно издавање Решења о прерасподели. Овог пута дајемо пример ПУ Крагујевац, где руководиоци дугогодишњи проблем са вишком радних сати не желе да реше у складу са инструкцијом, већ самовољно, без сагласности запосленог дају слободне дане у размери 1:1.

Састанку је присуствовала начелника ПУ Крагујевац која је одговорила да се на тромесечном нивоу доносе решења о прерасподлели вишка сати у размери 1:2 на основу издатих налога за прековремени рад. Међутим, председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић је изнео примере вишка радних сати у ПУ Крагујевац, где решења о прерасподели нису донета, већ су запослени добијали недељне одморе у размери 1:1 . Затим се захвалио начелници на експедитивности, јер је након припреме ове теме за састанак, на колегијуму иницирала и са својим сарадницимиа донела одређене закључке који се тичу решавања радно-правних статуса полицијских службеника у ПУ Крагујевац.

С обзиром да није било времена улазити у још детаља, на крају је договорено да у ПУ Крагујевац буде одржан састанак са руководством ПУ и нашим представницима синдиката, где ће овај проблем бити дефинитивно решен. 

 

 1. РАДНИ И НЕРАДНИ ДАНИ У МЕСЕЦУ

Организационе јединице МУП-а, свака на свој начин тумачи термин „нерадне дане“, а то се најбоље може видети у издатим решењима по основу плаћеног одсуства. Наиме, један део ОЈ, суботу и недељу рачуна у радне дане, други део у нерадне дане. Дајемо најсвежији пример ПУ Ниш и ПУ Лесковац.  У прилогу дописа достављамо и доказе.

Термин „нерадни дани“, такође представља различитост у поступању приликом рачунања фонда радних сати за време рада за празнике који је нерадан дан. Један број ОЈ у месечни фонд сати запосленог не рачуна рад за дане празника, такође ни дане које је он тада радио, а други, пак, раде сасвим супротно. На овај начин ствара се права забуна међу запосленима. Потребно је да Сектор за људске ресурсе свим ОЈ пошаље инструктивну депешу, где би се појаснио појам „нерадни дани“, али и начин рачунања месечног фонда сати и рада за празнике који је нерадан дан.

Дани празника улазе у месечни фонд часова и рад за дане празника се мора евидентирати у радно време, све остало је погрешно – недвосмислен је став Сектора за људске ресурсе.

На део питања око плаћеног одсуства, представници Радне групе нису имали јединствен одговор. Наши докази да свака ОЈ на свој начин тумачи институт „плаћеног одсуства“ изазвао је бурну реакцију. Наиме, поставили смо питање: приликом израде решења за ПО, једна управа рачуна суботу и недељу у радне дане , а друга управа као нерадне дане и доставили смо та решења о плаћеном одсуству као доказ нашој тврдњи. 

На крају смо добили обећање да ће Сектор за људске ресурсе у наредним данима  извршити провере и након тога упутити инструктивну депешу ка свим ОЈ како би ову материју коначно решили и стали на пут различитим тумачењима, једном за свагда.

 

 1. ОЖ НИШ – ПИТАЊЕ ОКО СУДСКОГ ПОСТУПКА

Припадници одреда Жандармерије Ниш који су поднели тужбене захтеве за исплату вишка радних сати насталих услед нерачунања пута у радно време. МУП надлежном суду већ годину и по дана не жели да достави редне листе и Извештаје за ангажовања како би било утврђено тачно чињенично стање. Због тога је МУП на име казни платио прво 30.000 динара, а потом 100.000 динара, јер није поступљено по захтеву суда. На овај начин, нечијом самовољом или незнањем настају непотребни трошкови и судски процес се одужује.

И овог пута добили смо одговор да Сектор за људске ресурсе МУП-а ни Команда Жандармерије не поседују ове податке, јер се судски спорови воде, а настали трошкови достављају на нивоу организационих јединица (ПУ, РЦ, Одреда). Поново смо једним примером доказали да због погрешних и личних ставова и инструкција руководиоца ОЈ, највише штете трпи буџет МУП-а.

 

 1. АНГАЖОВАЊЕ ИСПИТИВАЧА У ОДЕЉЕЊИМА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Већ дужи временски период, полицијски службеници који обављају посао испитивача су преоптерећени ангажовањима, услед мањка броја испитивача. Осим обављања послова у матичним испоставама, викендом често буду ангажовани у другим ОЈ, неретко и преко 12 часова дневно. Јавност примећује ове недостатке, али још увек се ништа не чини на овом плану. Предлажемо да ова тема буде један од главних приоритета Управи саобраћајне полиције.

Новом систематизацијом предвиђено је обука нових 50 испитивача, међутим начелници ПУ нису доставили предлоге на време. Од стране Управе саобраћајне полиције упућена је депеша ка свим ОЈ, који су доставили 36 предлога за пријем испитивача. Синдикат српске полиције инсистира да се овај процес убрза, јер је очигледан медијски притисак против МУП-а. Дате су одређене инструкције Управи саобраћајне полиције тако да у наредном периоду можемо очекивати попуну свих радних места испитивача.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

Како унапредити обуку и полагање возачких испита?

Комора испитивача возачких испита Србије, струковно удружење у чијем чланству је велики број наших колегиница и колега, саобраћајних полицајаца испитивача, покренуло је иницијативу за измене појединих одредби Закона о безбедности саобраћаја које се односе на полагање возачких испита и улоге испитивача.

Ми смо овде писали у више наврата о проблемима са који се срећу саобраћајни полицајци током рада на овим пословима. Указивали смо на проблем малог броја извршилаца, предвиђеног нивоа образовања на тим радним местима, трошковима које испитивачи имају и слично. Образац петиције, на ком се налази сви њихови предлози, можете преизети на следећем линку КИВИС а овде ћемо навести само неке карактеристичне примедбе Коморе:

 • У подзаконским актива у вези са ЗОБС брисати обавезу провере знања при обнови лиценце, а акценат дати на континуирано унапређење знања кроз семинаре (као што је то случај са другим струковним занимањима).
 • Да једном стечена лиценца испитивача буде истовремено важећа и за лиценцу инструктора (по аутоматизму). Онемогућити да испитивач постане неко ко није био инструктор и нема искуства у области обуке кандидата за возаче.
 • Да се измени практични испит, укине вожња по унапред утврђеним трасама (као што је случај у већини земаља Европе), т.ј. да се кандидати не припремају за само полагање испита, већ да покажу реално знање и вештине у саобраћају
 • Да се изврши ревизија питања на теоријском делу обуке, да се елиминишу беспотребна оптерећујућа статистичка питања а повећа број питања која су од суштинске важности (у сарадњи са катедром за безбедност саобраћаја саобраћајног факултета у Београду) уз прописивање процедура испита по моделима који се примењују у Европи и посебну разраду система бодовања којим ће моћи да буду уважене неке ситније грешке које не показују суштинско незнање.
 • Да први испитивач (на сувозачевом седишту) буде растерећен административних обавеза како би више пажње посветио безбедности и правовременом отклањању опасности.
 • Да се измене чланови ЗОБС који испитивачима онемогућавају уставно право на рад током чак две године, у случају одузимања дозволе на краће време и због мањих прекршаја.

Заиста сви ови предлози делују разумно и сврсисходно, очекујемо да ће држава озбиљно да схвати њихове разлоге и увиди жељу да цели просец обуке и самог полагања буде унапређен, а њима олакшан рад.

Служба за информисање ССП