Skip to main content

Ознака: Лазар Ранитовић

ТИМОЧКА КРАЈИНА: Председник ССП Лазар Ранитовић на ТВ ИСТОК

Посета делегације Синдиката српске полиције Тимочкој Крајини била је прва ударна вест на Телевизији „Исток“ 31. октобра, а председник синдиката Лазар Ранитовић дао је изјаву за ту медијску кућу. Он је говорио о актуелностима у самом синдикату али и о ситуацији у Министарству унутрашњих послова, предстојећим изменама и допунама Закона о полицији, преговорима за нови ПКУ за полицијске службенике. Током посете извршен је обилазак здружених снага Полиције и Војске на обезбеђењу државне границе, наших чланова у Зајечару и Неготину а одржан је и радни састанак са председником удружења „Дијаспора Источне Србије“ и активстима Регионалног центра Бор.

Опширнији извештај о посети Полицијским управама Зајечар и Неготини биће објављен касније у току дана.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

ЈЕДАН ПОЛИЦАЈАЦ НА УЛИЦИ НИЈЕ ДОВОЉАН

Ужице, 21.10.2017. године, – Поводом учесталих, све бруталнијих напада на полицијске службенике председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу.

Ма колико статистика показивала смањење броја напада на полицајце, сви смо ми сведоци свакодневних и све бестијалнијих напада. Само у последњих седам дана бележимо нападе на саобраћајце у Прокупљу и Ужицу, свима познат напад на колегиницу у Новом Саду, али и јавности непознат случај напада на колегиницу и на службене просторије на Новом Београду.

Наиме, два нападача су, јурећи за човеком који је стао заштиту недужној девојци, стигли до полицијског одељења у Блоку 45, у ком је несрећно човек покушао да нађе спас. Одгурнувши полицијску службеницу са врата упали су у службене просторије, пребили несрећног човека и побегли са лица места.

У оба случаја, наше колегинице су остале присебне и нису посегле за службеним оружјем, нажалост биле су повређене оне или недужни грађани, али су вероватно срећне што нису на месту колеге из Тутина. Нису употребиле оружје, нису заглавиле у затвор, на правди бога.

Али то није оно што треба да нас теши и да нас чини срећнима. Морамо најпре себе заштитити да бисмо могли грађанима обезбедити сигурност и безбрижан живот. За тако нешто нам је потребна помоћ државе и стога је председник ССП од министра тражио две ствари: пооштравање законских одредби и хитну забрану обављања послова на терену од стране једног самог полицијског службеника.

Допис упућен министру преносимо у целости:

Поштовани господине министре,

руководство Синдиката српске полиције веома цени Ваше изјаве дате представницима медија поводом учесталих напада на полицијске службенике. Верујемо и да сви наши чланови препознају Ваш труд који улажете у настојања да јавности приближите положај полицајаца у друштву, њихов напор и жртве које свакодневно дају у циљу одржавања безбедности грађана и њихове имовине.

По први пут је један министар унутрашњих послова проговорио речником Синдиката српске полиције, јасно и гласно рекао да су напади на полицијске службенике на њиховим радним местима недопустиви и да држава која тако нешто толерише није и не може бити безбедна ни за своје грађане. Обиласци повређених полицајаца, од Вас лично или од стране Ваших најближих сарадника, такође показују Вашу бригу и пуно значе тим колегиницама и колегама али и свим осталим полицијским службеницима.

Већ смо Вас раније похвалили што сте декларативно стали у одбрану полицијског посла и полицајаца, што сад опет чините, али сматрамо да то није довољно. Сматрамо да и ми сами можемо да учинимо нешто конкретно како бисмо смањили шансе да полицајци буду мете напада. Потребно је променити начин организације службе у циљу достизања вишег степена безбедности полицијских службеника.

Стога предлажемо да хитно распишете инструктивну депешу којом ћете забранити обављање било ког службеног задатка на терену од стране једног полицијског службеника, изузев обезбеђења објеката и обављања послова школског полицајца. ССП је мишљења да је неопходно упућивати најмање два полицијска службеника на обављање било ког позорничког и патролног задатка, све док клима у друштву не буде трајно промењена а потенцијални нападачи на полицајце обесхрабрени извешношћу кажњавања дугогодишном робијом

Од Вас, министре, као потпредседника Владе Републике Србије, као потпредседника владајуће странке, која има одлучујући утицај на креирање државне политике и усвајање закона у Скупштини, очекујемо да покренете иницијативу за измене прописа који регулишу процесуирање виновника кривичних дела у вези са овлашћеним службеним лицима. Такође, неопходне су и одређене законске измене у погледу либерализације услова за употребу ватреног оружја од стране полицијских службеника.

Верујемо да ћете разумети разлоге због којих тражимо наведено и да ћете предузете неопхоне мере на заштити Ваших запослених.

С поштовањем,

председник синдиката
Лазар Ранитовић

 

Ко треба да сноси трошкове прикупљања документације?

Синдикату српске полиције пожалио се, ових дана, већи број чланова на чињеницу да им поједине службе Министарства унутрашњих послова потражују оригинал диплома или оверена уверења о стеченом степену образовања, што им изазива извесне материјалне трошкове. Ти новчани износи се крећу од неколико стотина динара до неколико хиљада динара у случајевима када је неопходно вађење дупликата докумената уз предходно оглашавање старих неважећим.

ССП је става да те трошкове треба да сноси послодавац, односно поступајући државни орган који и потражује документа јер нико од нас није могао засновати радни однос пре испуњења одређених законских услова, а за чије доказивање су управо прилагне дипломе и разна уверења. Стога је председник синдиката, господин Лазар Ранитовић, упутио допис начелници Сектора за људске ресурсе, госпођи Катарини Томашевић, у којем јој указује на недопустивост пребацивања  на запослене трошкова насталих без њихове кривице, тражећи слање одговарајуће инструкције на терен.

Допис можете прочитати у наставку текста и преузети на следећем линку:

ДОПИС НАЧЕЛНИЦИ СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Поштована,

Синдикат српске полиције обраћа Вам се овим дописом са циљем указивања на одговарајуће законске одредбе које су релевантне у поступку имплементације САП софтверског решења у раду државне управе, односно у прикупљању података који су саставни део персоналног досије запослених.

Наиме, у претходном периоду руководиоци организационих јединица захтевали су од запослених достављање појединих докумената којима се доказује одређени степен стручне спреме (дипломе о завршеном школовању) у оригиналу, препису или овереној копији а из разлога што, према казивању руководилаца, поједини документи недостају из персоналих досијеа запослених.

Синдикат српске полиције поздравља и подржава имплементацију САП софтвера у раду државне управе и следствено у Министарству унутрашњих послова, за који верујемо да ће у многоме модернизовати и учинити рад државне управе ефикаснијим. Међутим, на овом месту указујемо на захтеве руководилаца појединих организационих јединица којима се запосленима налаже поновно достављање доказа о стеченом образовању у оригиналу, препису или овереној копији а поступање по том захтеву условљавају исплатом зараде и остваривањем других права из радног односа. Овакво поступање и захтеви излажу запослене непотребним трошковима који досежу и 6.000,00 динара, а који су оличени у поновном прибављању исправа или њиховом оверавању код Јавног бележника.

Како су запослени у Министарству унутрашњих послова засновали радни однос доношењем решења надлежног органа а на основу испуњених услова према прописима важећим у време заснивања радног односа, то даље имплицира да су сви докази о стручној спреми као и остала документа која су саставни део персоналног досијеа запосленог, били доступни државном органу  који их је на одговарајући начин евидентирао уношењем деловодних бројева исправа на основу којих је издао решење о заснивању радног односа, а потом и на одговарајући начин архивирао према правилима по којима се одређују регистратурске јединице.

Такође, Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) у чл. 103 ст.1 прописује да је орган „дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податкео чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.“, док у ст.2 прописује да „ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако сетражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.“, док је у чл. 207 прописана прекршајна одговорност у случајевима непоступања према цитираним одредбама. Речене законске одредбе указују да би податке који су потребни за имплементацију и функционисање САП софтвера, брже и ефикасније и надасве без трошкова прибавио сам орган, посебно у ситуацијама у којима је школска установа директно достављала податке о дипломирању а ради заснивања радног односа. Даље, у случајевима у којим је потребно покренути поступак обнављањаархивске грађе, Упутством о канцеларијском пословању прописано је да се то чини на основу обичних копија до којих може доћи орган по службеној дужности или ималац одговарајуће исправе.

Због претходно наведеног, потребно је да издате инструкцију о поступању приликом прикупљања или обнављања података потребних за имплементацију САП софтвера којом ће се запосленима омогућити остваривање права без додатних трошкова.

Председник ССП
Лазар Ранитовић

 

ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ЈЕ ИЗА НАС

На данашњи дан 2007. године основан је Синдикат српске полиције. Групица полицијских службеника у Ужицу, незадовољна деловањем тадашњих синдикалних организација, одлучила је да крене својим путем, до тада непознатим. У тој групи ентузијаста били су, између осталих, морамо их с великим поносом споменути, они које због ограниченог простора не споменемо нека нам не замере, први председник новооснованог синдиката Глишо Видовић, дугогодишњи председник скупштине синдиката Иван Гризељ, садашњи председник синдиката Лазар Ранитовић, бивши генерални секретар Драган Ристановић, те сада увелико пензионери Сејдо Фера и Воја Петровић. Замисао им је била да направе малу синдикалну организацију која би се бавила решавањем проблема запослених на локалном нивоу.

Но, како су направили здраву организацију, о којој се добар глас далеко чуо, ускоро је синдикат прерастао локалну средину и кренуо да се незадрживо шири Србијом. Убрзо је овај „мали синдикат“ израстао у респектабилну организацију, која данас делује у свим полицијским управама, организована у 26 регионалних центара и 133 синдикалне групе.

За разлику од првих синдиката у МУП, којима су запослени приступали стихијски и по инерцији, активисти ССП су морали да приђу сваком новом члану, објасне му разлоге за оснивање новог синдиката и потребу његовог учлањења баш у ССП. Тачан број чланова се непрестано мења, чланови долазе и одлазе, приступају с вером у нашу снагу и честитост, а одлазе углавном мимо своје воље, ретко се ишчлањују незадовољни нашим радом. Тренутно имамо око 7.300 чланова који редовно плаћају чланарину, што је више од хиљду чланова преко броја потребног за статус репрезентативног синдиката. Наш једини већи губитак у чланству десио се почетком 2014. године, када је, након потписивања „Бриселског споразума“, више од 600 наших чланова са територије Косова и Метохије остало без посла. Други разлози због којих губимо осетнији број чланова су одласци у пензију, што је свакако пријатан повод, али, нажалост, и то што све већи број  запослених одлучује да напусти Министарство унутрашњих послова и срећу окуша у другим делатностима, најчешће у иностранству.

У десетогодишњој историји Синдиката српске полиције било је великих успеха, али и спорадичних падова, изазваних деструктивним радом послодавца и других синдиката. Први велики удар на ССП одиграо се 2011. под диригентском палицом тадашњег министра, када је неколико активиста, заведено слатким обећањима, напустило синдикат и одвело неколико стотина чланова.  Но, послодавац није успео у својој намери јер смо након тих трзавица постали јачи за то искуство и ускоро још брже кренули напред у ширење организације и омасовљење чланства.

Трпели смо јаке ударце и након великог штрајка 2014. када смо издани и продани од стране синдиката који је штрајк водио, не са циљем да се избори за права радника, већ за место омиљеног министровог синдиката. Тада су само активисти и чланови ССП-а добијали принудне премештаје. Али су нам остали верни, нико од њих није се ишчланио, а ми смо и њима и свима другима доказали да смо прави – једини смо синдикат који је својим члановима исплатио накнаду за умањење плате током штрајка. Уосталом, једини и имамо наменски штрајкачки фонд!

Један велики удар на Синдикат српске полиције управо је на делу сада и спроводе га, удруженим снагама, послодавац и један репрезентативни синдикат, онај њима омиљени, који је одавно изгубио атрибут заштитника права запослених. Синдикат српске полиције има једну велику ману, ако се то маном може назвати, због које смо на удару – никада нисмо били ничији, ни партијски ни тајкунски, увек само своји и наших чланова! То је оно што се данас не прашта, мислити својом главом и бескомпромисно бити на страни радника није здраво!  Данас је ССП протеран из просторија МУП, једини смо, од масовнијих синдикалних организација, буквално избачени на улицу, не користимо ништа од ресурса државе. Високи функционери МУП врше притисак на запослене, посебно на старешински кадар, ради ишчлањења из ССП и истовременог учлањења у послодавчев синдикат, који себе, гле ироније, назива независним.

Запослени су једногласни – ССП је једини преостали светионик!

Не можемо а да се не осврнемо на чињеницу да смо од стране садашњег послодавца већ два пута одбијени за признавање статуса репрезентативног синдиката. Упркос позитивном налазу радне групе формиране управо са тим задатком, упркос Закону о раду и свим другим прописима. Једноставно, закон силе је био јачи од силе закона. Сама чињеница да је најновији удар на ССП отпочео у моменту када су у синдикату блиском врху МУП-а схватили да нам овог пута нико не може оспорити статус репрезентативног синдиката много говори. Нашег статуса се више боје жути синдикати него и сам послодавац. Знају да ће њихов нерад, подаништво, продаја радничких интереса и борба за личне привилегије руководства тада бити још јасније видљиви.

Срећом, статус смо одавно добили међу колегама, поверење чланова смо заслужили и оправдали, тако да нам и овај удар даје додатни ветар у леђа. Реакције запослених су управо супротне очекивањима послодавца – напади на нас резултирају још масовнијим учлањењима. Тамо где нам се ишчлани неки уплашени командирчић или некакав начелник, добијамо десетине нових чланова међу обичним смртницима!

Овај јубилеј, десетогодишњицу рада синдиката, обележавамо тихо, баш као што смо и навикли да радимо, још од оснивања. Нећемо правити прославе у елитним ресторанима нити коктеле за високопозициониране МУП-ове гузице. Истински празник ССП, који редовно прослављамо са више од 700 чланова, јесте фестивал спорта и дружења – наша Полицијада!

Сматрамо да свакако и није време за славља, запослени у МУП су на дну, како по зарадама тако и по опремљености! Принадлежности загарантоване законима и колективним уговорима поштују се само у теорији, док нам је свакодневица тужна. Крајем друге деценије 21. столећа српска полиција и даље ради помоћу штапа и канапа, од јутра до сутра стоји у кордону за 150 динара! Заслугом репрезентативних синдиката вера запослених и у синдикате и у боље сутра је пољуљана, а послодавац је свестан тога и задовољно трља руке.

Често се могу чути и критике на рачун запослених, како су лењи, инертни, слабе радничке и синдикалне свести, али ми сматрамо да су за то одговорни пре свега синдикати. Пред нама је тежак задатак да најпре повратимо веру људима, тек онда ћемо имати снаге да се носимо са овим и оваквим послодавцем, који негује неолибералну економију, клања се моћи капитала, трошећи људе третирајући их попут потрошног материјала.

Синдикат српске полиције, активисти и руководство, имамо снаге и знамо како то да урадимо! Спремни смо за нове изазове који су пред нама! Предстоји нам велика борба за унапређење и проширење права запослених: накнада за топли оброк и регрес, очување накнаде за путне трошкове, увећање основне зараде, увођење додатка за рад викендом а посебно недељом, редовно снабдевање униформом, возилима и другом опремом. Петиција са тим и још неким захтевима, коју смо предали Народној скупштини, само је први корак у том смеру.

Поштовани чланови, срећан нам свима рођендан. Хвала вам на указаном поверењу, трудићемо се да будемо још бољи, јер

ЗАДОВОЉАН ЧЛАН – ЈАК СИНДИКАТ!

МОЖЕ БИТИ САМО ЈЕДАН – СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ !!!

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић

„ВРЛО ХИТНА“ депеша министра Стефановића

Као реакција на акцију Синдиката српске полиције, којом смо покренули прикупљање потписа за подношење петиције Народној Скупштини Републике Србије, али још и више као реакција на масован одазив запослених и прикупљених неколико хиљада потписа током прва два дана, у петак увече 05.05.2017. године у све Организационе јединице Министарства унутрашњих послова стигла је депеша министра, са степеном хитности „ВРЛО ХИТНО“.

У депеши се наводи, између осталог, да је министарство „својим активностима и залагањем у предходном периоду, обезбедило довољно новчаних средстава за континуирирану исплату како плата, тако и накнада трошкова (посебних накнада у складу са Одлуком министра и накнаде трошкова за службена путовања у земљи и иностранству, као и накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада у складу са тренутно важећим Правилником). Такође су обезбеђена средства за исплату јубиларних награда и свих врста помоћи и социјалних давања у складу са законским одредбама и колективним уговорима.“

Наводи даље, министар, како је министарство препознало проблем са применом члана 172. Закона о полицији и неће га примењивати до доношења коначне одлуке од стране Уставног суда Републике Србије. На крају депеше, министар напомиње да ће МУП као и Радна група за сарадњу са синдикатима у МУП, наставити као и до сада да решава социјалне проблеме запослених на обострано задовољство.

Ова депеша, то је свакоме јасно, продукт је петиције Синдиката српске полиције и захтева које желимо да надлежне институције, пре свих Народна скупштина, усвоје. Лепо је то што се министар Стефановић огласио, али нажалост, он као представник извршне власти није надлежан скоро ни за један од захтева у петицији осим за питање висине дневница али он на њега одговор не даје. Уместо тога, добијамо обавештење да се руководство МУП-а потрудило да нам обезбеди редовну исплату плата!

У депеши пуно тога пише али она заиста мало тога казује. Ту су изнете неке чињенице које ми не споримо, да има новца за плате и јубиларне награде, да се чл. 172 Закона о полицији не примењује… То заиста нигде нисмо ни навели – истина је да тај члан закона свима нама стоји изнад главе попут мача! Тим чланом је укинута уставна претпоставка невиности полицијских службеника која важи за све друге грађане Србије!

Заиста смо само у шали, резигнирани и огорчени укидањем појединих принадлежности, понекад говорили „добро је док и плату примамо“. Нисмо слутили да је то и реалан проблем и да се „руководство МУП потрудило“ да нам то обезбеди! Хвала на томе, свакако, али није згорег подсетити на тврдње председника Владе, господина Александра Вучића, да је банкрот избегнут још давне 2014. године, умањењем плата за 10% (нама у МУП и више од тога) и драстичним смањењем износа дневница за службена путовања, на бедних 150 динара. Такође, тврди се да је данас буџет државе у плусу, имамо велики суфицит, па с тим у вези остаје нејасно какав је то посебан напор био обезбедити редовну исплату плата!

Да ли да се сада  и ми хвалимо како смо петицијом издејствовали плате? Наравно да нећемо, нисмо ни наивни а ни малициозни! Пре бисмо рекли како ова депеша нема за циљ „правовремено и објективно упознавање запослених“, како се у њој наводи, већ управо супротно. Она служи да замагли истину, да збуни запослене и омете даље потписивање петиције! Но, како рекосмо, ССП није наивна организација, наставићемо прикупљање потписа упркос опструкцијама, предаћемо их онима чији одговор очекујемо – народним посланицима у Скупштини РС!

Депеши је остала недоречена по питању кључних захтева у петицији, па их с пуним правом опет постављамо овде:
– Зашто члан 172. није већ укинут, имало се времена више од годину дана?
– Како министарство може одлучивати о селективној примени закона? Свака част на храбрости, али се тиме крши закон, те је свакако боља и по све нас безбеднија његова трајна измена!
– Где је  уопште била памет предлагачима закона у време његовог усвајања? Шта је тада планирано и шта се желело?
– Да ли је то био увод у „Анализу ризика 2”?
– Зашто се у депеши уопште не помиње примедба на тренутну висину дневнице за службена путовања у земљи и иностранству и затражено увећање (враћање на некадашњу вредност)?
– Шта је са превисоко постављеним условима за каријерно напредовање и отказима због јединица? Поготово у условима превеликих дискреционих права старешина, односно субјективности код оцењивања!
– Да ли нормално да у комисији по жалби, седи и одлучује онај ко вас је једном већ оценио?
– Колики нам је регрес, за који се тврди да је уграђен у плату?
– А топли оброк?
– Колика је релна плата која нам преостаје када ове две ставке посебно прикажемо? Да ли полицајци раде за минималац?
– Имају ли у министарству икакав став у вези са условима за употребу ватреног оружја? Слажу ли се са садашњим законским одредбама које нас претварају у глинене голубове?
– Шта је са осталим захтевима из петиције?

Као што можете да видите имамо мали помак и прву реакциу, али нека вас то не успава, далеко смо од циља, те вас молим да наставимо са прикупљањем потписа и да, како ви лично, тако и чланови ваших породица, потпишете петицију јер наша примања, нервоза, стрес и одсуство од куће и све њих директно погађају.

Нека нам ово буде само подстрек и знак да смо на правом путу. Немојмо сада помислити да смо урадили нешто велико а камоли победили. Сада не смемо стати или се успавати. Прославићемо тек када Скупштина усвоји наше захтеве. Поготово се не смемо ослонити и чекати одлуку Уставног суда (ма колико ово поразно звучало), јер тај суд је данас све друго само не суд у правом смислу те речи!

Ваш ССП !

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Молимо вас, представите се…

Ужице, 26.04.2017. године, – Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић упутио је данас допис начелнику Сектора за аналититку, телекомуникационе и информационе технологије, господину Слободану Недељковић, у којем му указује на пропусте у том Сектору и тражи хитну реакцију којом ће бити отклоњене сметње за нормалан рад запослених.

Верујемо да ће господин Недељковић одмах реаговати и отклонити овај, заиста баналан, проблем. Садржај дописа погледајте на приложеној фотографији:

Nacelniku Slobodanu Nedeljkovicu

Сарадња са синдикатом путара!

Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић и председница Самосталног синдиката путара Србије, госпођа Соња Вукановић, потписали су у петак 3.3.2017. године протокол о сарадњи, чиме је и формализована, раније успостављена, сарадња ове две синдикалне организације.

Мада наизглед немамо превише додирних тачака, с обзиром на то да долазимо из две различите гране привреде, наше две организације су препознале једна другу као истинске борце за права својих чланова и свих запослених. Успостављени су први контакти и већ разматрени могући видови сарадње на неким конкретним пословима, а сада је сарадња и озваничена. Након успостављања сарадње са синдикатима запослених у министарствима унутрашњих послова Босне и Херцеговине, Словеније и Бугарске, ССП по први пут формализује и сарадњу са једном синдикалном организацијом у Србији.

Самостални синдикат путара Србије је репрезентативни синдикат у грани на нивоу Србије, основан је 1992 године, данас окупља запослене из више десетина путарских предузећа широм Србије, углавном приватних предузећа. Сама чињеница да егзистира и успешно ради у таквом окружењу, док у већини приватних предузећа синдикат представља само мисаону именицу, говори о искуству и снази тог синдиката. ССП ће свакако имати шта да научи од искусних синдикалаца, каква је пре свега председница Соња Вукановић.

dav

Садржај потписаног споразума можете прочитати овде:

Препознајући значај сарадње на јачању и унапређењу веза синдикалне солидарности и узајамног разумевања, уз обострану жељу да развију и унапреде билатералне односе, дефинишу заједничке задатке у одбрани интереса чланова коју заступају, СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ и САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПУТАРА СРБИЈЕ (у даљем тексту: стране) су одлучили да закључе :

ПРОТОКОЛ
О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ

СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ И САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА ПУТАРА СРБИЈЕ

Обе стране су убеђења да је будућност синдикалног деловања у чвршћем повезивању радника у различитим гранама привреде у Србији, као и у њиховој међусобној размени искустава.

Потписници Протокола су сагласни да ће сарађивати на питањима:

 унапређивања и заштите, радно-правних, социјалних, образовних, културних и других заједничких интереса својих чланова;
 остваривања и заштите синдикалних права и слобода интересног организовања;
 међусобног информисања о искуствима из области трипартизма, посебно колективног преговарања и закључивања колективних уговора, уз узајамну подршку у тој области;
 размене искустава у вези организације и рада синдиката;
 заштите на раду и развоја у области спорта и културе;
 и другим питањима која буду од интереса за ове синдикате;

Потписници Протокола су сагласни да одржавају редовне контакте кроз преписку и сусрете, разматрају иницијативе и облике заједничког деловања и слично.

Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ових синдиката.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Пети меморијални турнир „Јужнобанатски хероји“

Панчево, 25. 2.16991684_823358947804652_2659563506785384020_o 2017. године, – Синдиката српске полиције Регионални центар Панчево организовао је пети меморијални турнир „Јужнобанатски хероји“, у знак сећања на полицајце са територије Полицијске управе Панчево, који су животе изгубили током рата 1999. године на територији Косову и Метохији.

Свечаном отварању турнира поред чланова породица настрадалих колега присуствовали су и градоначелник Панчева господин Саша Павлоц, начелник Полицијске управе Панчево господин Никола Поповац и председник ССП господин Лазар Ранитовић. На турниру је наступило 14 екипа које су биле распоређене у две групе, које су се такмичиле у Панчеву и Банатском Новом Селу. Турнир је свечано отворио начелник ПУ Панчево, Никола Поповац. Након што је турнир отворен представници синдиката и полицијске управе  са члановима породица настрадалих полицајаца, положили су венце на Новом гробљу у Панчеву.

Председник РЦ Панчево Небојша Ристић, домаћин и организатор меморијалног турнира у обраћању присутним учесницима, гостима и медјима изјавио је:

„Прошло је већ 19 година од када је на Косову и Метохији, погинуло пет полицајаца са територије полицијске управе Панчево. Синдикат српске полиције, у знак сећања на страдале колеге, већ пети пут одржава меморијани турнир у малом фудбалу под именом “Јужнобанатски хероји”. Колеге не треба заборавити, не требамо да их оставимо по страни, већ свакодневно да нам буде у сећању њихов лик и рад. Оставили су иза себе породице које живе, и свакодневно нам се обраћају за помоћ.“

Председник ССП16832258_823359154471298_3726889234026514879_n Лазар Ранитовић је поручио да „Овај турнир, иако је посвећен полицајцима који су радили у Полицијској управи Панчево, био је прилика да се сви подсете и осталих настрадалих колега, који су заједно са нама били у рововима на косову, или су животе изгубили обављајући редовне послове на територији градова, они су животе дали ради безбедности грађана Србије!“

„Држава није држава, ако нема историју и сећање на њу.“, казао је градоначеник Саша Павлов, који је присуствовао отварању меморијалног турнира. Како је казао из тог сећања треба извући праве закључке како би знали да се понашамо у будућности: „То је опште начело које треба да прохватимо. Ово је један од разлога зашто Градска управа подржава одржавање овог турнира у знак сећања на погинуле. Јако је битно да се сећамо тих жртава.“

Служба за информисање ССП

Фебруарски састанак у Кабинету министра

БЕОГРАД, 10.2.2017. године, – У Палати Србија одржан је други месечни састанак у текућој години са Радном групом за сарадњу са синдикатима којим је председавао господин Жељко Веселиновић. Председник Радне групе, државни секретар, господин Милосав Миличковић био је одсутан због службених обавеза. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, члан ГО Бобан Ђорђић, председник РЦ Врање Зоран Стојчић и председник СГ Прешево Небојша Симијовновић.

Теме о којима се разговарало су следеће:

1. Крајње нехумани услови рада у јединици за обезбеђење одређених личности и објеката

На претходном састанку упознали смо руководство Министарства унутрашњих послова са стањем и ситуациојом у Одељењу за обезбеђење дипломатско-конзуларних представништава који немају решен санитарни чвор током рада што представља велик проблем запосленима услед физиолошких потреба. Помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић рекао је да ће се упутити допис старешинама који ће изаћи на терен сагледати ситуацију и изнаћи решење како би се проблем превазишао. Докле се стигло са превазилажењем проблема?

Одговор је дао помоћник директора полиције, Богољуб Живковић који је изјавио да су извршене анализе на 33 локације где припадници Одељења за обезбеђење ДКП врше обезбеђење објеката те у складу са утврђеним дати су предлози Сектору за материјално финансијске послове ради решења овог проблема а без кога није могуће решавање. На 22 локалитета биће највероватније постављени покретни тоалети уз адекватне дозволе неопходне ради постављања и омогућавања употребе. На одређеним локалитетима биће пронађен објекат са тоалетом где ће припадници несметано моћи да обављају физиолошке потребе, док на одређеним локалитетима где није било могуће решити проблем на поменуте начине организоваће се замена полицијских службеника ради обављања физиолошке потребе од стране непосредних старешина.

2. Деминери у СВС

На једном од састанака покренули смо питање одобравања виших накнада за ангажовање тих људи на терену, приликом уклањања неексплодираних минско-експлозивних средстава. Према информацијама којима ССП располаже, Сектор за ванредне ситуације дао је подршку тој иницијативи, Сектор за материјално-финансијске послове дао сагласност с обзиром да то неће изазвати велике трошкове, али је на крају ипак донешена негативна одлука. Наводно је неко из Кабинета министра све то стопирао.

Наше питање гласи да ли је то истина, и уколико јесте тражимо образложење за такав исход?

Одговор на питање дао је заменик начленика Сектора за материјално-финансијске послове, господин Жељко Веселиновић који је изјавио да није ништа стопирано већ да ће кроз Правилник о платама у будућем периоду бити регулисано између осталог и питање накнаде како за деминере тако и за друге полицијске службенике приликом ангажовања. Даље, Веселиновић је навео да ће бити новина које се односе на услове за остваривање накнаде а где пре свега поред поменутог територијалног принципа ( пример Одлука о накнади у вези рада са мигрантима) којом су дефинисана подручја на којима важи накнада за рад са мигрантима у износу од 1.800 динара), бити уведен функционални принцип, где ће запослени на основу посла који обављају остваривати услов за посебну накнаду, нпр. фудбалске утакмице проглашене јавним скупом високог ризика. Износ по функционалном принципу ће највероватније уместо досадашње дневнице од 150 динара, износити до 500 динара с тим што наведено право ће дерогирати право на дневницу, што ће бити посебно уређено. Такође, по речима Веселиновића уколико буде било финансијског простора у буџету МУП-а моћи ће та накнада бити  увећана у складу са могућностима одлуком од стране министра што ће представљати новину у односу на досадашње нормативно уређење када се о оваквим и сличним принадлежностима изјашњава Влада Р. Србије, што ће умногоме уз поменути финансијски  предуслов олакшати измену предметне одлуке.

3. Потрошни матријал за криминалистичку технику

Дужи низ година стање са основним потрошним материјалом неопходним приликом вршења и најбаналнијих увиђаја јако је лоше. Недостају средства за откривање, фиксирање, паковање, обраду трагова… Истина, то стање се незнатно поправља у последње две године, али је и даље далеко испод минимума потребног за нормално функционисање службе. Потребно је убрзати набавке јер су магацини празни, као и определити додатна средства уколико је то могуће, или средства већ опредељена за НКТЦ сврсисходније расподелити. Џаба нам супер опремљене и савремене лабораторије ако са терена не стижу квалитетно фиксирани и адекватно изузети трагови уз помоћ адкеватних средстава.

Министарство је свесно наведног проблема саопштили су господа Веселиновић и Бјелица, разлог зашто у претходној години је мањкало опреме и средстава је у финансијама. Убрзо се завршава набавка средстава у вредности од више десетина милиона динара чиме ће засигурно овај проблем бити отклоњен и запослени на терну не би требало да имају проблем недостатка опреме и средстава за несметан рад када је у питању један од најбитнијих послова у погледу обезбеђења доказа за успешно вођење каснијих кривичних поступака.

4. Нови систем полагања ОПВ,  СФО и гађања ватреним оружјем

Велике проблеме у пракси изазваће најновије промене у систему провера. Старосна граница је повишена без дубљих анализа нити увида у здравствено стање запослених, већ је као репер узето продужење просечног животног века у Србији, док је чињеница да је само у прошлој години у инвалидску пензију отишло више од хиљаду полицајаца! При томе су додатно повишене и пооштрене норме које треба задовољити а у већини организационих јединица скоро да не постоје озбиљни услови за наставу и тренинге.

Посебна прича јесте провера и оцењивање гађања из ватреног оружја. Једини тренинг јесте управо сама та провера. Да ли је реално очекивати испуњење строго прописаних услова ако полицајац само једном годишње испали 25 метака?

Потребно је враћање старосних граница на раније вредности, као и норми на провери физичке спремности. Такође, потребно је омогућити више, а минимум још један термин за гађање ватреним оружјем, који би били у сврси обуке и тренинга, без оцењивања.

Одговор на постављена питања дао је начелник Одељења за стручно образовање и обуку, господин Милан Радивојевић који је изјавио да је аналогно повећању услова за одлазак у старосну пензију, неопходно било и подићи критеријуме за ослобађање од полагања ОПВ и СФО запосленима како не би смо били у ситуацији да запослени последњих десет година пре одласка у пензију немају физичке провере а да паралелно имају статус ОСЛ, односно УОСЛ и овлашћења за употребном средстава принуде, што представља уједно законску обавезу према Закону о полицији. Оно што је поменуто Одељење имало у виду и уважило јесте смањење одређених дисциплина за запослене старосне доби од 40 до 45 година а на основу анализе, степена насталих повреда итд, јесте укидање дисциплине „скок у даљ“ и „трчање на 50 метара“.

Када је у питању гађање ватреним оружјем и сам послодавац је свестан неопходности чешћег тренинга и оцењивања гађања ватреним оружјем, где је узимајући у обзир све околности планом и програмом уврстио годишње три гађања за сва три нивоа обуке у зависности од тога који ниво је запослени претходно положио и којом оценом.

Председник Лазар Ранитовић подсетио је присутне нарочито начелника Радивојевића да је ССП у претходном периоду ССП указао на пропуст који је уочен при логовању на платформу Moodle где је могуће улоговати се на туђи налог јер су све лозинке исте – представљају име.презиме и ЈМБГ, где свако ко има намеру може злоупотребити једноличност приступних шифри и сазнањем ЈМБГ другога запосленог ући на његов налог и решавати тестове чиме може намерно нанети штету. Начелник Радивојевић је изјавио да до њега лично није дошао било какав акт са поменутом садржином, али без обзира на тај пропуст Одељење за стручно образовање и обуку ће тежити усавршавању саме платформе, чиме ће се све уочене неправилности отклонити.

5. Мере штедње

Речено је да су престали да важе основни разлози за мере штедње, који су били на снази током друге половине прошле године. Међутим и даље је у пракси на снази забрана награђивања увећањем коефицијента плате старешинског кадра и свих запослених изван дирекције полиције. Зашто је то тако и до када ће важити? На претходном састанку смо добили одговор да нема сметњи да се запослени због одговарајућих резултата у раду награде у оквиру квоте од 5% али како није послата депеша која би дерогирала претходно упућену која је увела ово правило руководиоци не предлажу запослене изван дирекције полиције за увећање коефицијента зараде. Потребно упутити депешу руководиоцима да је све запослене могуће наградити у оквиру квоте од 5%.

Такође, на снази је и прећутна наредба да се старешинама не одређује и не плаћа приправност. Чак им је и долазак на посао изван радног времена, у појединим полицијским управама, ограничен на тај начин да им се бележи само један сат радног времена, без обзира на реално проведено време на служби. Зашто су ти људи дискриминисани?

Одговор на питања дали су господин Жељко Веселиновић и господин Драго Бјелица. Сектор за материјално-финансијске послове, Дирекција полиције и Сектор за информациону технологију кроз оформљену радну групу раде на креирању платформе којом ће бити омогућено да кроз одговарајући програм свака полицијска управа, односно сектор или др. организациона јединица у оквиру МУП-а може кроз буџетска средства која су јој уступљена на коришћење из масе новчаних средстава на име награђивања искористити највише 0,85% где ће аутоматски преко система бити онемогућено даље награђивање. Такође, увешће се могућност награђивања у износима од 5%, 10%, 15% и 20% у оквиру поменутог лимита – коефицијента у висини од 0,85%. Тиме ће руководици добити слободу да на основу резултата награде више запослених различитим увећањем коефицијента уз обавезу истицања запослених којима је увећан коефицијент на огласној табли, ради потпуне транспаретности али и поштовања наложене наредбе министра.

До одпочињања примене поменутог на снази је и даље могућност награђивања у оквиру квоте од 5%, с тим што овај износ није лимитиран на запослене у оквиру Дирекције полиције већ се односи на све запослене, дакле и ван Дирекције полиције. Сви запослени могу бити награђени у оквиру поменуте квоте од 5%.

6. Проширење дејства Одлуке министра број 6362/2016-02

Председник Лазар Ранитовић, упутио је допис министру унутрашњих послова господину др Небојши Стефановићу ради модификовања Одлуке број 6362/2016-2 од 1.8.2016. године те проширења дејства одлуке на територије општина Рашка, Нови Пазар, Тутин и Сјеница а због теренског рада запослених који бивају упућивани на именоване територије. Да ли је предлог ССП министар узео у разматрање и да ли ће модификовати предметну Одлуку како би сваки запослени који су ангажвани на подручјима остварили услов за посебну накнаду у износу од 1.800 динара?

Територије општина Рашка, Нови Пазар, Тутин и Сјеница од дана 11.1.2017. године Одлуком министра уврштене су као теритриторије где упућеним полицијским службеницима припада накнада за теренски рад и рад са мигрантима  у висини од 1.800 динара.

 7. Предлог у вези рационалног трошења и уштеда приликом рада са мигрантима у подручју дефинисаном Одлуком министра на територији РЦ ГП према Р. Македонији

Предлог са којим су упознати руководиоци РЦ ГП према Р. Македонији и са којим се слажу, тиче се уштеда и мотивације за рад полицијских службеника распоређених у РЦ ГП према Р. Македонији који раде исте послове као упућени из других организационих јединица. Распоређени у РЦ ГП према Р. Македонији су вође патроле, сва одговорност је на њима, а не исплаћује им се посебна накнада, чиме су дискриминисани те им опада морал за радом. Предлог је да полицијских службеници РЦ ГП према Р. Македонији бораве на терену по 15 дана као и колеге упућене из унутрашњости. На тај начин би обављали своје редовне послове, радили са мигрантима као и упућени, смањили би се трошкови МУП-а у погледу трошкова доласка и повратка запослених из унутрашњости, смањила би се ангажовања из других ОЈ и не би се стварао вишак сати, а створили би се услови да им се исплати накнада на основу Одлуке министра. Побољшало би се безбедносно стање како у орг. јединицама одакле долазе запослени из унутрашњости тако и на подручју РЦ ГП према Р. Македонији. У прилог иде непобитна чињеница да боље познају терен него упућени, чиме би адекватније одговорили на све задатке

Одговоре поводом теме дао је заменик начелника Управе полиције, господин Зоран Јоксимовић, који је изјавио да није могуће због организације посла, безбедносне процене и планова упутити запослене из наведеног РЦ ГП према Македонији у др. РЦ ГП како би остварили услов јер су они у матичној јединици носиоци посла, познају терен и њима долазе припадници на испомоћ где заједно обављају поверене послове и задатке у вези са мигрантском кризом. Уколико би и један пол. службеник био упућен у др. РЦ ГП тада би мањкало патрола ради покривености терена јер без матичног полицијског службеника није могуће обављање послове безбедан и  адекватан начин. Накнада је дефинисана из разлога јер упућени пол. службеници су одсутни од куће, обављају теренски рад, након смена бораве у колективном смештају што представља разлику у односу на матичне полицијске службенике који одлазе након завршене смене кућама. Поред наведеног да није испомоћи из других ПУ, матични полицијски службеници би свакако обављали кроз редован рад послове у вези спречавања илегалног преласка границе и др. послове у складу са законом.

8. Веома лоша и неадекватна исхрана полицијских службеника на караули Боранце у КЗБ према АП КиМ.

Делегација ССП је обишла колеге ангажоване на поменутој караули где је сагледавајући основне проблеме са којима се сусрећу у овом објекту у коме бораве заједно са припадницима војске Србије константовано да су услови за смештај  задовољавајући али да је потребно радити на побољшању истих. Оно што је основни проблем који се већ неколико последњих месеци констатно понавља јесте неквалитетна храна која се доставља на терену. Наиме,15-дневно требовање огледа се у једноличној храни – (15 конзерви рибе,месног нареска и 15 готових јела пасуља за све припаднике,устајало,бајато и полу-буђаво воће) без следовања које је предвиђено Правилником и Упутством о исхрани у теренским условима. Поражавајуће делује чињеница да у оквиру МУП-а постоје две категорије припадника полиције који обављају исте послове – док на припадници Жандармерије имају сву неопходну и квалитетну храну дотле на истим пословима и у сличним условима нашим колегама у касарни Боранце се доставља 15-дневно следовање пасуља за целу смену. Непосредни руководиоци у ПУ Крушевац препознали су овај проблем и желели да га реше, све се свело на размену дописа и обавештења а да се нису поправљени услови исхране.

Управа за смештај и исхрану која је одговорна за адекватно снабдевање припадника полиције на терену  очигледно да није у стању да се избори са овим проблемом јер је одговор који су понудили у смислу да је то храна које тренутно има у магацину најблаже речено увредљив и поражавајући.

Такође, поред проблема са храном у објекту недостају и основна средства за хигијену, за дезинфекцију и одржавање објекта.Распали душеци,мемљива и прашњава ћебад и јастуци страве и ужаса, су потенцијална опасност за здравље припадника полиције са већ регистрованим кожним осипом код једног колеге. Предлажемо да припадници на караули Боранце добијају иста следовања хране као и припадници Жандармерије. Да се изврши дезисекција, дератизација и дезинфекција објекта карауле и да се обезбеде одговарајућа чиста ћебад и јастуци.

Одговоре на питања дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да ће се решити проблем једноличне хране кроз спровођење планираних тендера чиме ће се не само решити једноличност саме хране, односно биће разноврсна већ ће се знатно побољшати сам квалитет исте. Када су у питању следовања хране полицијских службеника у односу на припаднике Жандармерије не постоји никаква дискриминација нити има говора о било чему сличном већ се на основу правилника врши подела хране. Наиме, правилницима је регулисано колико се троше полицијски службеници, припадници посебних јединица и специјалних јединица те им самим тим припада неопходна количина хране прецизно прорачуната заснована на емпиријским чињеницама ради обављања задатака. С тим у вези не може запослени припадник ИЈП који носи само пушку имати једнако сагоревање калорија у односу на запосленог припадника Жандармерије који носи, борбени прслук са муницијом, панцир, шлем, борбени ранац и тсл.

  Служба за информисање ССП

 

 

 

 

 

 

Отворено писмо председавајућем НСП

Поштовани колега Лукићу,

Заиста сам непријатно изненађен и неописиво ми је жао што сте залутали у Новом Саду. Очекивао сам вас у понедељак испред зграде суда али чујем да сте се обрели у Полицијској управи. Не могу да верујем да вас нису обавестили где се протест одржава, где се брани полицијска част и безбедност свих нас.

Нестрпљиво сам исчекивао да се појавите и станете испред људи, поред нас из ССП који смо организовали протест, или барем поред Јеленковића и Нинкова, који нису имали проблема да нађу зграду суда. Да покушамо заједничким напорима да сачувамо животе колегама, заштитимо интегрите полицијског службеника. Да натерамо државу да најстроже санкционише нападаче на нас и да једном за свагда празна парола о нападу на државу заживи у стварности.

Али ви не дођосте, не појависте се…

Штета заиста, мада и нисам изненађен, вама заиста улица и не приличи, какви протести, какве демонстрације. Па вама одлично иде напредовање и чинови, често фотографисање са министром. Ма вама и јесте место у начелничкој фотељи а не у синдикату. Свакако је лакше потписивати сагласноти из фотеље него ли нешто на улици изборити. А још је боље да оставите свој факсимил и печат у СИВ1 па да самим климањем главом дајете сагласност на правилнике које МУП доноси, попут овог задњег на тему солидарне помоћи који је неповољнији у односу на ПКУ.

Вама приличи да штитите интересе МУП и државе, какви путни, дневнице, услови рада…

Само напред, поздрав и свако добро,

Председник ССП
Лазар Ранитовић

П.С. – искрен савет за колегу Лукића:

Јако срце, добра душа, нико други да се слуша – то је профил синдикалца.
А не – друго (туђе) срце, јака (без савести) душа, добро други да се слуша.