Skip to main content

Ознака: награђивање

ССП ДИШЕ ПУНИМ ПЛУЋИМА У ПУ ШАБАЦ !!!

Шабац, 23.јун 2021.године – Ради свеукупног побољшања статуса, радних и животних услова свих запослених у ПУ Шабац и службе у целини одржан је састанак у седишту ПУ Шабац. Састанку је присуствовао начелник ПУ Зоран Јевђенић, док су делегацију Синдиката српске полиције чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО ССП Бојан Гогић, председник РЦ Шабац Горан Николић и зам.председника РЦ Шабац Жељко Благојевић.

Тема састанка је најпре била размена мишљења о начинима отклањања актуелних проблема са којима се чланови синдиката и други запослени сусрећу у свакодневном извршавању послова и задатака, а посебан акценат је дат на:

– Дневни распоред рада

– Посебан распоред приправности за рад

– Транспарентност о новчаном награђивању запослених – објављивању на огласним таблама организационих јединица ПУ Шабац

– Просторије за задржавање

– Непопуњеност појединих ОЈ.

Начелник ПУ Шабац г-дин Јевђенић је истакао да се морају поштовати законом зајамчена људска и радничка права свих запослених и додао да ће са његовим сарадницима отклонити сваку евентулану неправилност у ОЈ на подручју ПУ Шабац. Јевђенић је током дискусије по темама састанка изразио висок ниво заинтересованости за сарадњу ради што ефикаснијег остваривања циљева Синдиката српске полиције.

На крају, начелник ПУ и представници ССП закључили су да је овакав вид састанака непоходан у наредном периоду који би служио бољој размени информација, превасходно о томе шта су проблеми како у оквиру самих ОЈ тако и на терену, као и предлозима конструктивних решења за њихово отклањање у циљу повећања професионализма међу извршиоцима и организације рада са једне и унапређивања и повећење резултата рада саме Полицијске управе Шабац са друге стране.

Истог дана у просторијама ПУ Шабац председник Синдиката српске полиције Ранитовић одржао је састанак са активистима синдиката који представљају ССП у ОЈ на подручју ове Полицијске управе а као један од најзначајнијих разлога је формирање Синдикалне групе у самом седишту Полицијске управе која у самом старту броји више од 40 чланова за шта је председник Ранитовић истакао да је најбоље место за успех „овде и сада“ . У обраћању активистима Ранитовић је додао да су кораци које правимо кораци на путу до успеха, да се сваки напор исплати и то само онда уколико не одустајемо, као и да су активисти ССП како је рекао „његове очи на терену“ а да то говори да управо они морају бити пример свим осталим запосленима у смислу профеионализма и законитог поступања, а да ће Синдикат српске полиције предузети све да се сваком запосленом у министарству створи добар пословни амбијент.

 Служба за информисање ССП

ИЗВЕШТАЈ СА МЕСЕЧНОГ САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 17.12.2019. године – У Палати Србија одржан је седми, а уједно и последњи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је председавао генерал полиције господин Слободан Малешић, а делегацију ССП-а чинили су председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника ССП Саша Симић и чланови ГО ССП Марко Москић, Зоран Стојчић и Бојан Гогић.

На почетку састанка, председавајући Радне групе генерал полиције господин Слободан Малешић поздравио је присутне уз напомену да се на основу тема које синдикати достављају, одређују термини и организују ови састанци. Радна група је анализирала претходне састанке и става је да Синдикат српске полиције једини приступа максимално професионално уз осврт на системске проблеме, а и уз то предлаже конструктивна решења. То је за похвалу, али због незаинтересованости и малог броја тема осталих синдиката, донета је Одлука да се месечни састанци са Радном групом одржавају сваког трећег месеца. Господин Малешић нагласио је да је суштина ове Радне групе да настале проблеме реши, без преношења тема на остале састанке.

 1. ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА ПРИПАДНИКЕ МУП-А

На основу Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности  право на куповину стана остварују лица која се налазе на списку лица, а који су претходно доставила сву неопходну документацију. Пријављивање се врши путем сајта, где сви потенцијални кандидати у одређеним временском року аплицирају електронским путем, логовањем на одређену електронску адресу. Ове технолошке новине су вероватно имале за циљ да у великој мери помогну да се напреди цео поступак и поједностави процедура.Међутим, проблем настаје оног тренутка када заинтересовани кандидати сазнају да су аплицирањем путем сајта добили одређени број који у суштини представља „победника у брзим прстима“, јер како другачије објаснити електронски систем пријављивања на основу кога се формира ранг листа кандидата по основу времена аплицирања. Одласком на разговоре, колеге сазнају да су основни критеријуми а избор били брзина пријављивања, а не основни деценијама уназад дефинисани општи критеријуми који подразумевају године стажа, број чланова домаћинства и тд. Па тако долазимо у парадоксалну ситуацију  да приправник смац са свега 6 месеци приправничког стажа, који је био најбржи у моменту електронске апликације бира стан по својој жељи, те може изабрати трособан стан на првом спрату. Колега који ради у МУП-у 30 година и има петочлану породицу, а који је у моменту аплицирања био на терену и није имао приступ интернет конекцији, у последњем тренутку аплицира, а онда на разговору сазнаје да му је од свих понуђених станова остала само гарсоњера у поткровљу. Очигледно да је овако осмишљен система накарадан и склон злоупотребама и да се мора одмах зауставити. Потребно је на прави начин дефинисати критеријуме по којима се одређује квадратура стана и да се морају поштовати већ опробани и устаљени принципи.

Појашњење смо добили из Секретаријата МУП-а. Државна станоградња је пројекат формиран са циљем да у веома кратком временском року буде завршен, а да квалитет изградње не буде доведен у питање. На почетку је МУП поставио два критеријума око пријаве за конкурс: да кандидат не поседује стан или да кандидат поседује стан, али без одговарајућих услова за живот и да је он кредитно способан. Министарство унутрашњих послова формира ове спискове и доставља их привредном друштву и Влади Р. Србије. После тога МУП нема више никаквих обавеза, нити икаквих ингиренција над поступком.

Међутим, приликом припреме ове теме, Секретаријат је проверео наше наводе и предузео мере како би спречили понављање ситуација, где је брзина клика ограничена временом главни критеријум за избор станова. За почетак, захтевано је од привредних друштава да донесу Правилник о начину пријаве, условима и критеријумима.

Присутни на састанку били су изненађени оваким начином аплицирања за станове, сложили су се сви да није у складу са основним начелима и сврху станограње и подржали су напоре Синдиката српске полиције да све то доведе у правне оквире.

 1. УРЕДБА О ПУТНИМ ТРОШКОВИМА

Уредба о остваривању права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак за рада ступила је на снагу 07.09.2019. године, а њена примена почеће 08.10.2019. године. Очекивали смо да ће овом Уредбом бити исправљене многе грешке дефинисане у до тада важећем Правилнику о ПТ, јер су стварале проблем у пракси приликом тумачења одредби. Међутим, не само да овом Уредбом нису отклоњене из Правилника, већ су у неколико тачака додати и нови услови који ће сигурно довести до селективне примен. Предвиђамо чак и многе инструктивне депеше, разна тумачења, нажалост и тужбе запослених. Како би све ово спречили на време и отклонили недоумице, тражимо многа појашњења. Тумачећи одредбе поменуте Уредбе извели смо закључак да је полицијски службеник ОБАВЕЗАН да достави најнижу цену карте без обзира на све, ОБАВЕЗАН је да прати ценовнике свих превозника јер, у супротном, ако се у међувремену догоди да у тржишним условима, у конкуренцији, аутопревозник снизи цену карте, одговоран ће бити полицијски службеник.

Наша питања:

 • Да ли долазак на посао сат времена пре почетка смене представља „благовремени превоз“?
 • Да ли у другим министарствима постоји сличан подзаконски акт са правном квалификацијом „благовремени превоз“ , који је везан за услов са најнижом цене карте?

На састанку смо дали примере непоштовања Уредбе о путним трошковима због селективног тумачења руководиоца у следећим организационим јединицама: Полицијској бригади, СГП Стрезимировци, Аеродрому Београд и ПУ Јагодина.  Већ је покренута процедура исправке грешака у овим ОЈ, уз посебан осврт на Јагодину као једином граду где је уведен систем бесплатног превоза.

 У наредним данима, на терену ће бити упућена депеша од стране Сектора за материјално-финансијске послове са детаљним тумачењем око начина обрачуна и остваривања права на путне трошкове. 

 1. ЈЕДИНИЦА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

У овој организационој јединици руководиоци упознају полицијске службенике са распоредом рада дан за дан, а са променом распореда 16 часова пре почетка смене. Поред тога, не поштује се депеша министра унутрашњих послова која се односи на транспарентност приликом награђивања запослених, односно, истицања спискова награђених на огласној табли ове ОЈ.

Испред ЈЗО господин Влада Вучевић признао је да распоред сачињавају дан за дан због многих непредвиђених околности. Захтевали смо изричито поштовање ПКУ за полицијске службенике и депешу директора полиције која се односи на упознавање запослених са распоредом дана минимум 48 сати унапред.

Дотакли смо и односа према запосленима од стране командира ДКП-а госпође Леле Боснић, дали смо примере и парадоксалне ситуације где је запосленима забрањено коришћење мобилног телефона на пословима обезбеђења, а управо је то једини начин комуникације између њих, руководиоца и ДС.

На крају састанка договорено је да се у будућем периоду организује састанак са командантом ЈЗО господином Миланом Гаком.

 1. ДОДАТНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА РАДУ – ЗАМЕНА ВОЂЕ СМЕНЕ ПИ, СПИ…

Да ли радно место вођа смене ПИ,СПИ по систематизацији представља извршилачко или руководеће радно место имајући у виду да у одсуству руководиоца обавља послове из делокруга рада помоћника командира, заменика, чак и командира?

Доказ селективног тумачања прописа даје и командир ПИ Футог Анушић Дарио јер не издаје Налог за додатно оптерећење на раду у случају замене вође смене ПИ Футог од стране полицијских службеника са решењем ПОМОЋНИК ВОЂЕ СМЕНЕ. Али, тај исти налог издаје полицијском службенику са ССС који ради на терену или вођи сектора за ВСС. У прилогу ове теме достављамо и доказ у виду потписаног Налога за додатно оптерећење на раду. Ко је у праву?

Различита тумачења нису само производ руководиоца на терену, већ и присутних у Радној групи. Коначно решење није донето због утицаја многих услова: стручна спрема вође смене, решење полицијског службеника који врши замену, категорија ПИ, односно ПС, број дана и тд.  Сложили смо се да је ову област потребно додатно појаснити инструктивном депешом, а она ће након правног тумачења аката и упоређивањем са стањем на терену бити послата ка свим организационим јединицама.

 

 1. ИЗГРАДЊА НОВЕ ЗГРАДЕ ЗА ПУ У ВРАЊУ
 • Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић је дана 27.09.2019. године приликом обиласка ПУ у Врању наговестио почетак радова на изградњи нове зграде полицијске управе. Да ли је Сектор за материјално финансијске послове МУП-а у пројекцији буџета за 2020 годину уврстио и ову ставку? Када је у плану почетак радова, да ли је позната локација?

Господин Драго Бјелица дао нам је прецизне податке и одговоре поводом овог питања. У буџету за 2020. годину испланирана су новчана средства потребна за изградњу зграде за ПУ Врање. У првој фази одређене су парцеле, пројекат препарцелације је у току, а када буде завршен следи пренос власништва парцеле од стране општине Врање на Р. Србију. Процедура је компликована, али по његовим речима, крајем 2020, а најкасније почетком 2021. године кренуће се са изградњом зграде за ПУ Врање, ако све буде ишло као по плану и пројекту.

 

 1. УПРАВА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ – ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ, РЕШЕЊА ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР, ВИШАК РАДНИХ САТИ, 

И другу годину заредом, намештеници су изузети из повећања плате. Од почетка године инсистирамо на један вид компензације у виду награђивања, како би бар колеге и колегенице из ове управе били обештећени.

Други део питања односи се на кршење права запослених у овој управи јер не добијају решења за годишње одморе, остварују вишак радних сати који се не евидентирају. Један од многих примера је ресторан у ПС Медвеђа, где колеге и колегенице не знају колико дана ГО имају, када могу користи тај ГО, уз то раде чак и по 13,14 часова дневно, без издавања налога за прековремени рад.

Господин Драго Бјелица одговорио је да је Сектор за материјално финансијске послове разрадио један вид компензације за државне службенике и намештенике из Управе за исхрану и смештај који нису добили повећање плате. Наиме, у плану је да се сви они награде на свака четири месеца, почевши од децембра месеца. Иако од МУП-а то не зависи,  јер не може утицати на усклађивање плате државних службеника и намештеника, ипак је пронађен модус да обештети све оне који имају најмање плате.

После многих ургенција Синдиката српске полиције, препознати су проблеми. Наиме, пре уручивања решења о ГО, обавеза шефова биће да све запослене обавесте о терминима  и дужини коришћења годишњег одмора. Такође, шефови су добили још једно задужење. Приликом упућивања запослених на терен без употребе службеног возила, шефови су дужни да од Сектора за материјално-финансијске послове затраже аконтацију за путне трошкове.   

 1. ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ – СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

На месечном састанку у марту месецу од стране Сектора за материјално-финансијске послове обећано је да ће се израдити оквирни споразуми за сервисирање ватрогасних апарата за Ватрогасно спасилачке јединице до краја јуна месеца. Како је тај рок одавно прошао, а ватрогасни апарати се не сервисирају захтевамо да се тај проблем ХИТНО реши.

И на ово питање одговор је дао господин Драго Бјелица који је рекао да је документација израђена и предата је Одељењу за јавне набавке. На сајту МУП-а, на порталу јавне набавке може се видети јавни конкурс за сервисирање ватрогасних апарата.

 1. ТИМОВИ СА СПАСАВАЊЕ У СВС – ПОВЕЋАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА И/ИЛИ ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ

У неколико општина у Србији проглашена је ванредна ситуација због многобројних пожара, а на терену су даноноћно ангажовани припадници СВС и припадници Жандармерије. Предлажемо да Дирекција полиције ка Кабинету министра упути предлог Одлуке о раду под отежаним условима у ризичним подручјима, којом би се дефинисала посебна накнада за ангажовање припадника МУП-а у подручјима захваћених поплавом, пожаром, и осталим природним непогода.

Још један од предлога је да тимовима за спасавање СВС у оваквим интервенцијама буде повећан коефицијент плате, на сличан начин као припадницима интервентних јединица полиције од 3-18%, сходно броју ангажовања..

Господин Драган Цветковић из Сектора за људске ресурсе одговорио је да је предлог упућен ка Кабинету министра, а министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић у веома кратком року је донео и Упутство о ангажовању мобилних јединица СВС. У њему је дефинисано да се за сваки дан ангажовања мобилних јединица, њиховим припадницима увећава коефицијент плате од 3%. Поред тога, они ће за дане ангажовања добити и додатно увећање стажа УСО-1, сразмерно времену ангажовања.

 1. СТАТУС ПОЛИЦИЈСКИХ РЕФЕРЕНАТА – РАДНО МЕСТО ОПЕРАТЕР КРИПТООБРАДЕ – ШИФРАНТ

Према нашим сазнањима у плану је другачији начин функционисања пријема и слања депеша у ОЈ, односно увођење сасвим другачијег система у дежурним службама. Да ли ће колеге референти-оператери криптообраде бити премештени на друго радно место?

Када ће нови систем слања и пријема депеша бити инсталиран у дежурним службама?

Из САТИТ-а смо добили одговор да је проблем препознат и обећање је да сви бити распоређени спрам њихових жеља, могућности, стручне спреме, искуства и потребе службе. Дирекција полиције, САТИТ или други Сектор, биће познато након спроведене целокупне анализе. Без обзира на све, нико од њих неће остати без посла.

Инсталација и имплементација новог система слања и пријема депеша  у свим организационим јединицама биће започета  01.01.2020. године. Због ограничених средстава и ресурса, завршетак целог процеса планиран је до краја 2020 године. Обука полицијских службеника за рад са системом ићи ће у корак са планом и програмом активације овог система.

 1. РУЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ДЕЖУРНИМ СЛУЖБАМА

Дигитализација у МУП-у иде у корак са временом. Међутим, свима је познато да се старе навике и процедуре веома тешко стављају у заборав, те због тога имамо ситуације да поред програмске користимо и ручне евиденције: евидентирање пријава грађана у ручном дневнику догађаја, евиденција задуживање возила, евиденције задржаних и доведених лица и тд.

Поред овога, многе ручне евиденције се могу програмским кодовима имплементирати у систем који већ постоји и тако смањити непотребну папирологију. Пример је и статистика која све више узима маха као једна врста приоритета у МУП-у. 

Приметно је повећање обима статистичких података који се прикупљају по многим основама: насиље у породици ( узраст, пол, мере и тд), пријаве медицинских установа, пријаве образовних установа и тд. Много времена је потребно руководиоцима да те податке прикупе из ручних евиденција (које никако да се укину), јер апликација „Електронски дневник догађаја“ нема могућност сортирања и посебног приказа оваквих и сличних података.

Предлажемо да за овакве ствари Дирекција полиције искординира са САТИТ-ом како би прибавила ове податке на основу програмских кодова који ће бити имплементирани у систем.

Ове теме су Радној групи послате октобра 2019 године. Господин Дејан Јоксимовића из Управе полиције је рекао следеће: „Препознат је проблем који је Синдикат српске полиције навео. Почетком примене Закона о електронским евиденцијама створили су се услови за рад и промену евиденција у МУП-у. Формирана је Радна група на челу са помоћником министра унутрашњих послова господином Слободаном Недељковићем која је урадила свеобухватну анализу ручних евиденција у свим ДС. Ограничена финансијска средства и немогућност умрежавања свих апликација због програмских кодова и различитих система успоравају пребацивање свих 38 ручних евиденција у електронском облику. Али и поред тога, 30 евиденција се паралелно дигитализују и међусобно увезују, једна по једна. Циљ је да се до краја идуће године све ручне евиденције у ДС пребаце у електронском облику.

Поред тога, затражили смо да се полицајцима добро познато „средство за кажњавање“,  ручна Евиденција примењених овлашћења дигитализује и дали смо пример повезивања примењених овлашћења са оперативним претрагама. На тај начин, за свако проверено и евидентирано лице била би створена мрежа свих примењених овлашћења према њему са многобројним подацима који би били значајни за даљи оперативни рад.

 1. ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ОЖ НИШ

Према информацијама које поседујемо у ОЖ Ниш, максимална годишња оцена запосленима са ССС је 3. Притужбе колега и колегеница се односе на руководиоце, јер управо они добијају оцене 4 и 5. Парадокс представља тај однос оцена, јер ако запослени са ССС нису заслужили веће оцене, по ком критеријуму њихови руководиоци у одреду имају тренутне оцене? Захтевамо да се провере наши наводи, а на састанку ћемо изнети доставити још података.

Господин Драган Цветковић из Сектора за људске ресурсе дао нам је следеће податке: Просечна оцена 418 запослених у ОЖ Ниж је 3,51. Просечна оцена 40 руководиоца са ВСС је 3,88. Просечна оцена за 18 извршилаца са ВСС је 3,82. Просечна оцена за 360 изршилаца са ССС је 3,46

Из свега наведеног можемо уочити да је просек годишње оцене руководиоца већи него код извршиоца, што сматрамо да је неравноправно, јер  утиче на међуљудске односе, али и мотивацију у раду. Зато ћемо и даље пратити ситуацију око годишњих оцена у овом одреду, али и у свим ОЈ где нам запослени указују на њих.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

Састанак са руководством ПУ Краљево

Краљево – Дана 29.3.2018. године са почетком у 10.00 часова одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са начелником ПУ Краљево Жељком Рајковићем и његовим сарадницима: начелником ОП Гораном Терзићем, начелником ОКП Сашом Стојковићем и начелником ОСП Радованом Чурлићем. Делегацију ССП-а чинили су: председник Лазар Ранитовић, члан ГО ССП и председник РЦ Краљево Срђан Трајковић, заменик председника РЦ Краљево Жарко Алексић, председник СГ Краљево Мирослав Јаћовић и председник СГ ОКП Краљево Никола Салевић.

Након поздравних речи у којима је изражена обострана намера да се сви проблеми реше на обострано задовољство, те да се евентуални будући проблеми могу решавати и ad hoc, тј. што пре у непосредном контакту представника ССП РЦ Краљево и руководилаца ППУ у Краљеву.

Прва тема састанка било је награђивање полицијских службеника, односно да награђивање треба да буде последица искључиво остварених резултата, са чим се сложио и господин Рајковић. С друге стране, Јаћовић је изнео пример где то није био случај – наводећи да патрола која је пронашла извесну количину марихуане није награђена, на шта је Рајковић саопштио да ће та патрола засигурно у наредном периоду добити увећање на плату због тог резултата.

Представници ССП-а су потом предложили да се на сектору оформи још једна интервентна патрола, а како би се олакшао посао секторским радницима. Начелник Рајковић је навео да је једна патрола већ оформљена, а да ће, у случају потребе и могућности, оформити још једну.

Једна од тема је био и недостатак дела опреме и материјално-техничких средстава. Констатовано је да је извршена набавка одређеног дела опреме и материјално-техничких средстава, али да то још увек не задовољава потребе запослених. У наредном периоду ће се, у складу са могућностима Министарства, наставити опремање полицијских службеника и канцеларија.

Представници ССП-а су указали на проблем неправилног обрачуна накнаде за долазак и одлазак са посла (путне трошкове), којом приликом је начелник Рајковић рекао да му то није било познато, али је наложио својим сарадницима да се изврше одговарајуће провере и отклони сви уочени пропусти у вези са обрачуном путних трошкова.

Следећа примедба представника ССП-а се односила на полугодишње и годишње оцењивање, тј. да још увек свим радницима нису саопштене и достављене оцене, иако је рок за саопштавање оцене из другог циклуса оцењивања истекао 31. јануара, а за уручење обрасца коначне годишње оцене рада 1. фебруара. Начелник Терзић је ову чињеницу правдао техничким проблемима. У међувремену су саопштене и подељени обрасци коначних годишњих оцена рада за 2017. годину и запосленима за које то није било учињено.

Наш предлог да се ноћне патроле састоје од три члана, руководство ПУ Краљево је оценило као неизводљиво због недовољног броја полицијских службеника.

Наше питање је било због чега полицијски службеници ПС Рашка који су анагажовани на Рудници не добијају дневнице. Добили смо одговор да они раде дванаесточасовно радно време и да им је то редовна смена, те да током радног времена добијају ланч пакете, па да их не следује дневница. Указали смо на то, да с обзиром на дужину радног времена, место ангажовања и врсту послова коју обављају, они ипак остварују право на дневницу од 75, односно 150 динара, без обзира на то што им је омогућен ланч пакет. Наравно, указали смо на то да износ јесте миноран, али да је остваривање овог права значајно за неко будуће време када би дошло до увећања износа дневница. Господин Рајковић је након указаног саопштио да ће контактирати Дирекцију полиције и затражити да ти полицијски службеници добију дневнице приликом ових ангажовања.

Теме разговора биле су и покретање дисциплинских поступака и постављање списка награђених запослених на огласну таблу.

Договорено је да представници ССП-а, у складу са просторним могућностима, поставе свој штанд на улазу у ПУ Краљево, а по угледу на постојећи штанд једног другог синдиката.

Састанак је протекао у пријатној атмосфери, размењено је много информација, о чему сведочи и податак да је састанак трајао сат и 35 минута. Очекујемо да ће приступ решавању проблема са овог састанка бити образац за будућу сарадњу представника ССП и руководства ППУ у Краљеву.

Члан ГО ССП и председник РЦ Краљево
Срђан Трајковић

Полицијска бригада: радио само две смене и награђен увећањем плате од 15%

Анкета –  награђивање само за одабране, изазвала је поприличну пажњу запослених. То не показује број датих гласова за неку од понуђених опција, гласало је тек нешто мало мање од две стотине особа. Али број порука и коментара, остављених у инбокс наше Фејсбук странице, уз обавезну назнаку „мене нигде не спомињите“ то итекако показује.

У анкети смо на постављена питања оставили могућност гласања за неку од три организационе јединице МУП, за које нам и иначе најчешће стижу примедбе о неуједначеној пракси награђивања запослених. Једна од најчешћих порука које смо добијали у инбокс гласила је отприлике као „А где вам је ту…“ и у наставку би следило име јединице у којој је пошиљалац поруке запослен. А најчешће су нас питали за Сектор за ванредне ситуације, Управу граничне полиције, Полицијске управе Нови Сад, Сомбор, Панчево, Ниш…

Анкета је показала занимљиве резултате. Ма колико то гласачко тело било уско, јер 200 особа свакако нису прави репер (питање је и да ли су сви они запослени у МУП), оно у доброј мери може да укаже на то како наведене јединице виде наше колегинице и колеге. Тако се, можда и очекивано, на првом месту , са чак 60% добијених гласова нашла Јединица за обезбеђење. Вероватно делом и под утиском неких наших налаза и предходног периода (што можете видети на следећем линку УЗО: Невероватно, зарадили 14 плата за годину дана). Далеко иза ЈЗО, са много мањим бројем гласова пласиране су Жандармерија и Полицијска бригада. Ту је редослед одредило неколико гласова па је потпуно небитан њихов међусобни редослед.

И док ЈЗО  носи терет бившег руководства које се годинама чашћавало и самонаграђивало, једна друга јединица се данас крије иза раније стеченог угледа. У нашој анкети је освојила најмањи број гласова, али је тачан одговор на постављена питања ипак Полицијска бригада.

У Полицијској бригади је тек пре пар дана, по први пут, јавно објављен списак награђених за децембар 2017. године. Наравно, то је дуго била тајна у тој јединици и тек након интервенције руководства синдиката у Полицијској управи за град Београд, командант те јединице коначно је дозволио истицање списка награђених. Увидом у списак разјашњено је и то зашто је награђивање у бригади била тако дуго скривана тајна и зашто је тиме кршена наредба министра? Међу 52 награђена у тој јединици чак 29 са списка су руководиоци различитог нивоа. Оно што посебно привлачи пажњу али и вређа интелигенцију свих припадника јединице јесте увећање плате човеку, наравно старешини, који је у децембру одрадио свега 0две смене у трајању од укупно 16 радних сати. Живо нас занима који је то његов тако изузетан допринос јединици у том месецу?

Као што већ рекосмо, док ЈЗО вероватно носи терет ранијег лошег рада претходног руководства, с друге стране садашње руководство Полицијске бригаде, пре свега командант Душан Пувача, оваквим поступцима срозава дугогодишњи углед који та јединица ужива међу колегама широм министарства. Тај углед припадници бригаде су деценијама градили, у миру и у ратовим. Данас се њиме олако играју! Већину ранијих команданата припадници јединице су поштовали и волели! Сигурни смо да тако нешто данас није случај!

На крају господину Пувачи можемо да поручимо и то да се до поштовања и љубави запослених не долази награђивањем старешина нити лобирањем и позивањем колега да за вас гласају у анкетама за омиљеног колегу! То се добија марљивим и одгворним радом, стављањем интереса запослених испред свог личног!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић