Skip to main content

Ознака: обезбеђење амбасада

Наизглед ситни проблеми, озбиљна опасност по здравље!

Београд, 16.05.2016. године, – Синдикат српске полиције, као озбиљна организација, са основном сврхом заштите и унапређења радних праваи услова рада запослних, наставља да послодавцу указује на проблеме са којима се суочавају наши чланови али остали запослени у Министарству унутрашњих послова.

Један од баналних, али по здравље запослених јако озбиљних проблема, представља чињеница да клима уређаји, који су постављени на објектима-кућицама у којима бораве полицијски службеници жандармерије, нису сервисирани дужи временски период (није мењан филтер климе као ни основно чишћење) што за последицу може имати угрожавање здравља полицијских службеника. Те опасности смо сви свесни, она је нарочито изражена ако узмемо у обзир да кућице имају површину од свега 2-3 метра квадратна а да кроз њих циркулише велики број полицијских службеника који дневно проведу и по 12 часова у том простору.

Настави са читањем