Skip to main content

Ознака: Одред жандармерије у Београду

Дирекција полиције – конструктиван састанак са руководством Жандармерије

Београд, 04.12.2017. године, –  У Палати Србија одржан је састанак између представника Синдиката српске полиције и представника команде Жандармерије. Састанком је председавао помоћник директора полиције Слобадан Малешић, учествовао је и делегацију Жандармерије представљао је командант  Горан Драговић са својим сарадницима Гораном Дивјаком и мајором Ђорђевићем из Одсека за законитост из команде Жандармерије. Делегацију ССП представљали су председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Никола Петровић као и председници СГ ОЖ Нови Сад и Ниш, Горан Пуђа и Небојша Поповић.

Састанак је протекао у позитивној атмосфери пре свега, теме су углавном биле у вези са поштовањем радно-правних прописа као и о будућности јединице, опремању, реорганизацији итд.

Команданту је предочено да се време проведено у путу припадницима сва четири Одреда не рачуна у радно време приликом одласка на поједине задатке и то Пирот, Зајечар, Пожаревац и сл. Командант  Драговић је напоменуо да је његов став и уједно и наредба да се прописи морају поштовати, да се свим припадницима време мора рачунати од доласка на посао па све до одласка, те да ће наше примедбе проверити и решити.

Било је речи и о евидентирању радног времена на обуци, с обзиром да се често распоред рада на обуци разликује од дневног распореда рада. Заузет је став да би се радно време требало евидентирати реално, т.ј. онако како је по распореду рада обуке, те све активности пропратити и евидентирати у радно време а кроз распоред рада.

Писарнице Одреда – С обзиром да је у претходном периоду  било извесних проблема са коришћењем писарница у Одредима, нарочито у Новом Саду, дошло се до заједничког закључка да се писарнице Одреда могу користити од стране припадника, те да је писарница дужна да акт прими чак и ако није надлежна.

Што се тиче набавке униформе, опреме и возила, констатовано је да је подела униформе и чизама извршена, да се очекује набавка борбених патика до пролећа/лета, део заштитне опреме (прслуци, шлемови итд) стиже у почетком наредне године, када се очекује и испорука 8 комби-возила по Одреду, ради лакшег  пребацивања јединице и ефикаснијег извршавања задатака. За наредну годину планирана је и набавка нових аутобуса, с обзиром да су постојећи дотрајали а део је и ван функције.

Што се унутрашње организације Жандармерије тиче – број припадника неће бити смањен, већ повећан. У плану је доношење Уредбе о Жандармерији, где ће бити регулисано пуно тога у вези са јединицом, на пример начин уласка и изласка из јединице, као и неке друге појединости и особености јединице, као и Правилници о психо-физичким тестирањима и проверама.

Став ССП одувек је био, а и данас смо на том становишту, да је, због особености јединице, а и по угледу на земље ЕУ, неопходан посебан Закон о Жандармерији, с обзиром да уређивање материје Уредбом, као подзаконским актом, има извесних ограничења због обавезе њене усклађености са осталим законима.

Проблем смештаја јединице нарочито је изражен у Одредима у Нишу и Београду. Што се тиче нишког Одреда очекује се да прелазак у касарну у Алексинцу започне у току следеће године, увелико се ради на анализи објеката као и потребним средствима да се исти доведу у стање адекватно за смештај једнице. Такође решавањем овог проблема решиће се и проблем исхране припадника нишког Одреда, с обзиром да у поменутом Одреду проблем око једноличне исхране (нарезак и паштета) постоји управо из разлога непостојања одговарајуће просторије за припрему и сервирање хране.

У београдскм Одреду, као и годинама уназад, проблем је у вези са нерешеним имовиско-правним статусом објекта у којој је смештена једининица. Од стране команданта добили смо уверавања да се, више пута, лично ангажовао на рашавању овог проблема али да проблем превазилази оквира МУП-а. Те да ће упркос нерешеном имовинско –правном питању бити одрађени неки мањи радови по питању решавања санитарног чвора итд.

На крају састанка командант Драговић је позвао представнике ССП да уочене проблеме континуирано решавају у контакту са руководством својих одреда, а да, уколико исте исте не могу решити у оквиру Одреда, на њих укажу најпре његовим сарадницима а да нам је, уколико је нешто „крупно” или захтева хитност, и он лично на располагању у свако време.

Служба за инфомрисање ССП
Никола Петровић

Покушај лова у мутном жутих синдиката

Поводом поговарања појединих синдиката, који иначе не заслужују да им у имену стоји реч синдикат, чије значење ни сами не разумеју, дужни смо реаговати и нашим члановима пре свега, али и свим запосленим у Жандармерији предочимо истину. Директан повод овог саопштења јесте начин организовања радног времена у Одредима Жандармерије као и његово евидентирање или боље рећи неевидентирање.

Наиме, тај назови “синдикат” сматра да је сасвим нормално и у складу са прописима да се полицијским службеницима који на послу ефективно проведу по 13-14 радних сати, у евиденције уносе подаци као да су радили 12 сати. А све под изговором лакше је радити у турнусу, у систему „12-24 12-48“ и плашећи људе како ће им бити распоред у класичан сменски, по 8 радних сати дневно.

То бисмо могли и да прихватимо као тачно да се овде не ради о систему, обично  „13-23, 13-46“ а неретко и „14-22, 14-46“. Ако узмемо пример полицијског службеника који сваку смену ради редовно у турнусу, он на свакој смену губи по 1-2 сата дневно, што на месечном нивоу износи 14-15 па све до тридесет сати. Годишње, оваквим начином евидентирања рада, он губи више од једног пуног месечног фонда радних сати, односно целу једну плату!

Након указивања на неправилност таквог обрачуна радног времена, одговорни, уместо труда на исправљању проблема, труд улажу на утеривање страха – па тако прете увођењем 8 часовног радног времена, што опет није реално и суштински не решава проблем јер се смене опет морају преклапати, односно радно време мора бити минимум деветочасовно у току једног дана.

Опет оваквим начином рада после, са три смене уместо две, у једном турнусу, проблем се само усложњава. Уместо 14-15 радних смена месечно, сваки запослени ће имати 24-26 долазака на посао. Самим тиме, преклапањем смена, уместо вишка радних сати од 14-15 до 30, долазимо до, минимално 24 а потенцијално и свих 50 сати на месечном нивоу.

Уколико би евидентирали реално радно време од 9 или 10 сати дневно, дошли бисмо у прилику да запослени остваре пун месечни фонд радних сати негде већ око 25. у месецу што би оставило простор за још 2-4 смене до краја месеца, односно опет бисмо дошли до тога да запослени остварује велики вишак радних сати, знатно већи него у садашњем турнус систему „12-24-12-48“.

Тако остварен вишак сати би морао у прерасподелу са роком реализације од шест месеци, у супротном би опет представљао прековремени рад.

Синдикат српске полиције увек ће радити у интересу својих чланова и осталих запослених. Оно на шта не можемо и нећемо пристати је кршење права запослених.

Слободно можемо поставити и питање да ли је синдикат који је био сагласан са отпуштањем око 1500 колега, заиста искрено забринуто за распоред рада или јефтиним демагошким триковима покушава спасти оно што се зауставити не може – масовно исчлањење запослених из тог синдиката. Активна подршка послодавца том синдикату даје резултате од оних које они очекивају – људи их све више напуштају.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић

Априлски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима

БЕОГРАД – 10.4.2017. у Палати Србија одржан је четврти састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, чланови ГО ССП Бобан Ђорђић и Никола Петровић као и председник РЦ Београд Слободан Ћосовић. Због састанка са министром државни секретар Милосав Миличковић иначе председавајући Радном групом није био присутан на састанку, а мењао га је господин Жељко Веселиновић.

Теме о којима се  разговарало су следеће: 

  1. Проширење одлуке министра у вези са посебном накнадом за рад са мигрантима

 На претходним састанцима добијен је одговор да је министар проширио одлуку на територију Новог Пазара. Одлука није прослеђена организационим јединицама, нити се врши исплата накнаде.

Одговор су дали господа Жељко Веселиновић и Богољуб Живковић којом приликом су изјавили да је министар одлуком проширио подручје дејства одлуке и на Нови Пазар, те обзиром да организационе јединице МУП нису извештене, ради се о пропусту који ће бити у најкраћем року исправљен. Наиме, одлука није достављена Дирекцији полиције па Дирекција није могла ни проследити одлуку свим орг. јединицама МУП-а, што ће учинити без одлагања одмах по пријему одлуке.

     2. Обезбеђивање тонера по полицијским управама

 Већи број полицијских управа требовали су али нису добили тонере за штампаче који су у власништву МУП. Тиме су онемогућени да обављају послове. Када се очекује набавка тонера за штампаче?

Одговор на тему дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да је стање што се тиче опреме „катастрофално“ ту превсходно мисли на набавку тонера. Руководство МУП-а је свесно проблема и ушло је у процес трајног решавања чиме би се у будућности плански и системски обезбедили тонери свим организационим јединицама МУП-а. Наиме, господин Веселиновић је објаснио да када су тонери у питању постоје две независне партије. Једна где су тонери у гарантном року и друга где нису. Планом јавних набавки Министарство ће склопити уговор са фирмама у наредне три године чиме ће се обезбедити опремање организационих јединица тонерима и стећи услови за нормалан рад. Даље, добили смо одговор да је за 21. април 2017. заказано отварање понуда поред тонера и за месне прерађевине (18.4.), средства за одржавање хигијене као и да је покренут поступак набавке униформе за припаднике специјалне јединице, посебних јединица и јединица опште надлежности. На питање да ли ће припадници УКП добити грађанска одела, добили смо одговор да ове године нису планирана финансијска средства.

3. Регионални центар граничне полиције према Р. Хрватској

 У седишту РЦ ГП према Р. Хрватској постоје све потребне сагласности за провод оптичких каблова за систем веза са приземља на први спрат ( просторија изнад ). Запосленима у седишту РЦ ГП према Р. Хрватској је потребно омогућити коришћење просторија које су неискоришћене управо због неспровођења оптичких каблова. Када се може очекивати обезбеђење средстава која нису велика како би се довршили радови, односно провели каблови и омогућило запосленима да се прошире у канцеларију која је неискоришћена?

Одговор смо добили да је САТИТ када је у питању седиште РЦ ГП према Р. Хрватској чије је седиште у Центру за основну полицијску обуку, извршио спајање и пуштање система везе, чиме су се стекли услови за функционисање и рад, као и да тренутно средства за додатно проширење система везе нису предвиђена када је у питању седиште РЦ ГП према Р. Хрватској, али да ће прерасподелом опреме или требовањем додатних средстава покушати да реше овај проблем.

4. Исплата солидарне помоћи

У којој фази је одлучивање по захтевима из претходне године који су поднети након 23.12.2016. године када је Комисија распуштена. Да ли ће ти људи добити решења било позитивна или негативна?Када се планира исплата солидарне помоћи у текућој години? Да ли ће се исплата вршити комисијски и по приспелим захтевима или периодично?

Комисија од среде наставља рад којом приликом ће обрадити све захтеве пристигле након 23.12.2016. године када је окончала свој рад, за 2016. годину. Такође, захтеви који су поднети у 2017. години биће такође разматрани док реализација захтева поднешених у 2017. години се може очекивати до половине године. Наиме, у МУП је другачија пракса у односу на друге државне органе која се огледа у томе да се исплата врши квартално, а не по поднетом захтеву након обраде и утврђивања основа за добијање солидарне помоћи, све из разлога лакшег праћења и увида у стање финансијских средстава намењених овој сврси. Наиме, добили смо одговор да су средства за солидарну помоћ и за отпремнине запослених који одлазе у пензију на истом рачуну.

5. Одред Жандармерије у Нишу

Докле се стигло са решавањем проблема смештаја припадника ОЖ Ниш? Од стране министра приликом обиласка речено је да ће се обезбедити касарна у Алексинцу за смештај припадника са командом. Услови у којима тренутно бораве су веома лоши и неадекватни за рад.

Одговор је дао секретар МУП-а, господин Тодоровић који је изјавио да је током преговора са Министарством одбране дошло до проблема који се огледао у томе да је МО упутило допис МУП којим је указало на могућност постојања неексплодираних убојитих средстава унутар касарне чиме се поступак преноса власништва са МО на МУП пролонгирао како би се извршиле провере и деактивирала евентуално пронађена НУС. Прегледом није пронађено ниједно неексплодирајуће убојито средство и тренутно је поступак преноса власништва у завршној фази ( предлог је на Влади ) те се убрзо очекује завршетак административних послова након чега ће се створити услови за прелазак припадника ОЖ Ниш са Командом у касарну у Алексинцу.

Тренутни услови у којима раде и бораве припадници ОЖ Ниш су лоши, али Министарство, с обзиром на то да објекти у којима се тренутно налазе припадници нису у власништву Министарства, није обезбедило  средства опредељена за адаптацију објеката и било каква капитална улагања обзиром на имовинскоправни однос.

6. Одреди Жандармерије

Припадници Жандармерије од децембарске зараде, у јануару месецу не добијају обрачунске листе. Потребно је доставити листе припадницима за претходни период и обезбедити редовно достављање обрачунских листа.

Одговор је дао помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић који је изјавио да је проблем био у недостатку папира на којима се врши штампа обрачунских листа. Сваки заинтересовани припадник је потребно да се обрати матичној обрачунској служби и добиће обрачунску листу.

Служба за информисање
Бобан Ђорђић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У КОМАНДИ ОДРЕДА ЖАНДАРМЕРИЈЕ У БЕОГРАДУ

Београд, 16.03.2017. године, – Oдржан је састанак између представника Синдиката српске полиције и команде Одреда Жандармерије у Београду. Синдикат српске полиције представљали су заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, предсеник СГ ОЖ Београд Никола Петровић, секретар СГ ОЖ Београд Влада Вучићевић и члан Главног одбора СГ ОЖ Београд Љубиша Ђођевић. Испред команде Одреда били су командант Одреда у Београду мајор полиције Боро Гладовић, заменик команданта потпуковин Радован Радић, помоћник команданта задужен за рад са синдикатима потпуковник полиције Владица Ристић, као и командири 1. и 4. јединице опште намене мајор полиције Живица Мунћан и мајор полиције Лазар Баћић.

После уводне речи и поздрављања присутних командан ОЖ у Београду мајор полиције Боро Гладовић дао је реч заменику председника синдиката Милету Лазаревићу који је том приликом изразио незадовољство с обзиром да је захтев за састанак упућен још у месецу децембру прошле године а реализовон је средином марта 2017. године као и да је протекло више од 3 месеца како је захтев за састанак достављен команди Одреда. Такође упознао је пристуне да имамо још два оваква захтева ка Одредима у Нишу и Новом Саду која су такође упућена а на које још увек нисмо добили одговор. Последица овога је то што је за састанке са синдикатима потребна сагласност Дирекције полиције која из нама непознатих разлога не стиже благовремено, а обзиром да је реч о више месеци можемо рећи и да се ради о некој врсти опструкције.

Теме о којима смо разговарали:

  1. Налози за прековремони рад

У време када је послат захтев за састанак ово јесте била тема, односно горући проблем. У међувремену, тј. до одржавања овог састанка издати су налози у неколико наврата онима који су остварили право на прековремени рад, што је први случај у Жандармерији још од потписивања првог ПКУ за полицијске службенике 20111. године.  У даљем периоду не би требало да буде проблема по овом основу.

  1. Израда распореда рада 48 часова унапред по ПКУ

Највећи проблем у поштовању ове одредбе је у томе што Дирекција полиције неблаговремено обавештава надлежне у Жандармерији о времену ангажовања као и о потребном броју полицијских службеника. Тако да се овај проблем мора решавати у Дирекцији полиције, односно на вишем нивоу.

  1. Плаћено одсуство за добровољно давање крви

Проблем око потписивања више захтева (са различитим данима плаћеног одсуства) у случају добровољног давања крви је препознат и биће решен. Убудуће ће бити потписиван један захтев за случај добровољног давања крви и то у трајању од три радна дана рачунајући и дан давања крви.

  1. Просторије за пресвлачење полицијских службеника

Просторије нису адекватне, али за решавање овог проблема потребно је најпре решити имовинско-правне односе у вези са тим објектом (уступање Републици од стране града Београда) да би била одобрена средства из буџета. Овај процес је у завршној фази с тим да и уколико не буде решен, најкасније до краја године ће се свакако започети са реализацијом  али ће средства у том случају бити из донација (с обзиром да буџетска средства могу бити одобрена само у случају да власник објекта буде држава а МУП корисни, за сада је власник град).

Просторије које користе полицијски службеници у ЈЗО Одреда у Београду неће бити реновиране нити ће се у њих улагати обзиром да су одређене за рушење. После сређивања објекта у Одреду очекује се прелазак ЈЗО у базу ОЖБ.

  1. Функционисање писарнице

У прошлом периоду постојали су одређени проблеми приликом предаје писмена на писарницу Одреда. То ће бити превазиђено и од сада се на писарници може предати било који документ насловљен на неку од организациних јединица МУП-а (захтев, молба, итд…као иначе на било којој писарници Министарства)

  1. Вођење евиденција

За вођење евиденција (распоред, временик, редна листа итд.) за полицијске службенике одсека везе (као и осталих одсека) задужен је помоћник команданта Одреда задужен за тај одсек.

Члан ГО ССП и
председник СГ ОЖ Београд
Никола Петровић