Skip to main content

Ознака: правилник о психолошкој помоћи

МУП направио још један лош правилник – о психолошкој помоћи

Главни одбор Синдиката српске полиције оценио је Правилник о поступању у пружању психолошке помоћи запосленима у Министарству унутрашњих послова, донет 29. маја ове године, као штур, непрецизан и практично непримењив у пракси. Стиче се утисак да је правилник усвојен реда ради, испуњена је законска обавеза, без истинске жеље да се озбиљније приступи једном од горућих проблема у МУП – психолошкој превенцији и помоћи запосленима, међу којима је и даље огроман број људи са ратним искуствима.

Као што је већ познато, руководство МУП-а одбило је прошле јесени да представнике Синдиката српске полиције укључи у рад Радних група за припрему предлога седам правилника које је министарство, у складу са Законом о полицији, било у обавези да донесе. Руководство ССП није желело да наш синдикат остане по страни, да се препустимо судбини и сачекамо, лоше и рестриктивне предлога правилника па да онда ликујемо и критикујемо га. Напротив, као и увек до тада, предузели смо кораке да предупредимо доношење лошег правилника те смо израдили нашу верзију у којој би психолози добили праву улогу – заштитника психолошког здравља полицијских службеника и осталих запослених, за разлику од предлога Радне групе, за који смо очекивали да ће психолозима наменити улогу „батине“ за запослене!

Стога је стручни тим ССП припремио предлог комплетног правилника и доставио га господину Звездану Радојковићу, помоћнику директора, председнику Радне групе за израду текста правилника којим се прописују критеријуми и начин поступања у пружању психолошке помоћи. Сматрали смо да је господин био дужан да предлог прегледа, анализира и искористи, не ради задовољења сујете руководства ССП, већ искључиво у интересу свих запослених у МУП, којим смо се и водили приликом одлуке да предлог израдимо упркос неразумном ставу МУП да нас искључи из свих фаза доношења и усвајања правилника који се тичу радно-правног статуса и интереса запослених, чиме је директно прекршен Закон о раду, а наш синдикат доведен у подређен положај. Да ли су предлог уопште прочитали, а камо ли разматрали, није нам познато јер нас господа није удостојила било каквог одговора.

У припреми нашег предлога правилника контактирали смо са колегама из полиција неколико европских земаља, уважили смо њихова искуства из практичне примене њихових правилника и све то имплементирали у предлог који можете погледати на следећем линку: Правилник о психолошкој помоћи и психолошкој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова.

Ипак ће свим запосленим у МУП судбину кројити правилник који можете погледати у прилогу:

Данас, када видимо како изгледа усвојени Правилник о психолошкој превенцији и помоћи, ми одговорно тврдимо да је наш предлог далеко бољи и квалитетнији. Али узалуд нам труд, узалуд нада да је постојала искрена намера да се служба унапреди. Како год било, чињеница је да овај правилник није могао бити усвојен без прећутне сагласности или активног учешћа репрезентативних синдиката. На запосленима је да процене и оцене да ли је наш предлог био велики квалитативни корак унапред и да ли и шта добијају овим усвојеним!

Служба за информисање ССП

Предлози правилника као државна тајна!?

Када је пре годину дана усвојен Закон о полицији дошло је до изненађења и великог разочарења синдиката и запослених у МУП, појединим предвиђеним решењима у њему. Наравно, прави синдикати, а ту пре свега мислимо на наш Синдикат српске полиције, промптно су реаговали и упутили иницијативу Уставном суду ради оцене појединих чланова закона и њиховог стављања ван снаге.

Новоусвојеним Законом о полицији одређен је и прецизан рок за усвајање подзаконских аката којим би биле прецизиране одређене процедуре и поступци – у члану 251. стоји: „Подзаконски акти утврђени овим законом донеће се најкасније у року од годину дана од ступања на снагу овог закона.“

Тај постављени рок је истекао а да правилници нису заживели!!!

Крајем лета 2016. године, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић формирао је седам радних група са задатком да у року од 90 дана донесу предлоге 7 правилника:

  • Организација и делокруг рада специјалних јединица (чл. 22 ст. 6 ЗОП);
  • Начин одузимања и враћања службеног оружја (чл.38 ст. 4 ЗОП);
  • Начин спровођења дисциплинског поступка (чл.211 ст. 5 ЗОП);
  • Начин обављања полицијских послова (чл. 30 ст. 4 ЗОП);
  • Правилник о приправности (чл. 156 ст. 3 и чл. 162. ст. 2 ЗОП);
  • Специфична здравствена заштита (чл. 180 ст. 3);
  • Правилник о психолошкој помоћи (чл. 182 ЗОП)

sekretarijatРокови су одавно прошли, радне групе су распуштене, али аката и даље нема. Или их вешто крију и од запослених и  од синдиката! Зашто? Који је ту скривени интерес? Да ли су усвојене предлоге послали господину свемоћном Амадеу Воткинсу на рецензију и дораду? Да предлоге уподоби, или боље рећи упорапасти, као што је то урадио са самим Законом о полицији?

Послодавац је вешто избегао да у радне групе укључи ССП (потпуно у супротности са Законом о раду) као синдикат који му не би климао главом већ активно учествовао у изради аката! Нису нам дозволили чак ни статус посматрача, без права гласа. Већ тада смо подозревали, показало се оправдано, да ту нису чиста посла!

На јануарском месечном састанку у Кабинету министра, од стране државног секретара Милосава Миличковића и секретара министарства Милорада Тодоровића добили смо обећање да ће усвојени предлози бити достављени ССП на увид и давање сугестија пре њиховог обелодањивања, што је и обавеза послодавца по ЗОР-у (чл. 209). Будући да ни после месец дана правилници нису достављени, исти захтев смо истакли и на фебруарском састанку на шта је госпођа Јасмина Станојевић из Секретаријата потврдила да ће нам акте предати у понедељак. Што се, наравно, није догодило. Госпођа Станојевић је напрасно сазнала да „то не сме да уради без сагласности секретара Тодоровића“. Кажемо напрасно јер је у петак на састанку „мислила“ да то ипак сме. Шта се догодило за викенд непознато нам је. Из ког разлога госпођа Станојевић није испунила обећање дато од господе Миличковића и Тодоровића, али и своје лично обећање, не желимо да одгонетавамо, већ овде јавно питамо:

Да ли су предлози правилника државна тајна или је ССП непожељан у МУП? Хоће ли неког заболети када укажемо на све нелогичности које садрже ти акти? Хоће ли вас болети када вас јавно исмејемо, јер поједине правилнике нисте знали чак ни да у потпуности правилно преведете са хрватског језика?

Како год било, ма који разлог да стоји иза скривања предлога правилника, то неће моћи још дуго да траје! Подсећамо вас, господо из Секретаријата, да већ касните, кршите закон који сте ви сами предложили Народној скупштини на усвајање. У ствари, ви сте тај закон видели тек много касније, на њега сте имали много мањи утицај него синдикати. Сви знамо ко вам је тај закон написао, као и ко даје зелено светло за правилнике, чијег сте се усвајања играли предходних месеци!

Службаза информисање ССП
Миле Лазаревић

ССП израдио и доставио свој Предлог правилника о психолошкој помоћи

Београд, 31.10.2016. године,- Стручни тим Синдиката српске полиције израдио је и доставио предлог Правилника о психолошкој помоћи и психолошкој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова. Као што је већ познато, руководство МУП-а, из нама несхватљивих разлога, одбило је да представнике ССП укључи у рад Радних група за припрему предлога седам правилника које је министарство, у складу са Законом о полицији, у обавези да донесе.

Посебну занимљивост даје чињеница да су одбили и само наше присуство састанцима у својству посматрача, немог сведока ставова и залагања и представника послодавца али и репрезентативних синдиката. Да ли су нешто желели да сакрију и шта су нам припремили видећемо врло брзо јер је рок за израду предлога ускоро истиче.

Руководство Синдиката српске полиције није желело да наш синдикат остане по страни, да се препустимо судбини и сачекамо, сигурни смо, лошег и рестриктивног предлога правилника па да онда ликујемо и критикујемо га. Напротив, као и увек до сада, предузели смо кораке да предупредимо доношење лошег правилника те смо израдили нашу верзију у којој психолози добијају праву улогу – заштитника психолошког здравља полицијских службеника и осталих запослених, за разлику од предлога Радне групе, за који са сигурношћу можемо очекивати да ће психолозима наменити улогу „батине“ за запослене!

Допис председнику Радне групе преносимо у целости, док текст нашег предлога правилника можете погледати и „скинути“ са доњег линка:

„Господин Звездан Радојковић, помоћник директора
(председник радне групе)

Предмет: Предлози Синдиката српске полиције за текст правилника којим се прописују критеријуми и начин поступања у пружању психолошке помоћи

Поштовани,
будући да сте решењем министра, бр. 6579/16-2 од 18.08.2016. године, именовани за председника Радне групе за израду текста правилника којим се прописују критеријуми и начин поступања у пружању психолошке помоћи, достављам вам предлог правилника који је израдио Синдикат српске полиције.

С обзиром на чињеницу да министарство није дозволило учешће нашег синдиката у раду Радне групе којом председавате, у ситуацији смо да немамо увид у то докле сте стигли са израдом текста предлога правилника, чак ни да ли сте уопште започели рад, било би беспредметно да вам достављамо сугестије и предлоге које бисте могли да искористите и имплементирате у текст предлога правилника, мада би то било практичније и сврсисходније, а нама свакако једноставније.

Стога је стручни тим ССП припремио предлог комплетног правилника и овом приликом га достављамо. У припреми предлога контактирали смо са колегама из полиција неколико европских земаља, уважили смо њихова искуства из практичне примене њихових правилника и све то имплементирали у наш предлог који имате пред собом.

Сматрамо да сте дужни да овај предлог прегледате, анализирате и искористите, не ради задовољења сујете руководства ССП, већ искључиво у интересу свих запослених у МУП, којим смо се и водили приликом одлуке да предлог израдимо упркос неразумном ставу МУП да нас искључи из свих фаза доношења и усвајања правилника који се тичу радно-правног статуса и интереса запослених, чиме је директно прекршен Закон о раду а наш синдикат доведен у подређен положај.

Молимо Вас да нас известите да ли сте уопште узели у разматрање наш предлог, а ако нисте да нам наведете разлоге за то.

Овде можете погледати текст предлога:
Предлог Правилника о психолошкој помоћи и психолошкој заштити запослених у  министарству унутрашњих послова

Заменик председника ССП
Миле Лазаревић