Skip to main content

Ознака: систематизација радних места

Септембарски састанак са Радном групом

БЕОГРАД- 7.9.2018. године одржан је девети по реду редован месечни састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима са представницима Синдиката српске полиције. Радном групом председавала је госпођица Дијана Хркаловић, државна секретарка док су делегацију Синдиката српске полиције представљали: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, члан Главног одбора ССП Срђан Трајковић и Јелена Тасић. Теме о којима се разговарало су следеће:

 • Члан 173 а Закона о полицији

Предметним чланом регулисани су услови за одлазак у старосну пензију припадника посебних и специјалних јединица полиције под условом 15 година ефективно проведених на пословима и задацима у тим јединицама и 45 година живота. Временско важење ове одредбе је до краја 2018. године. Да ли у Министарству се разматра могућност продужетка овога рока и на предстојећу 2019. годину или пак некакве друге измене су у плану и које? Да ли се разматрају услови како би полицијски службеници који су били учесници у борбеним дејствима на КиМ, а који нису припадници посебних нити специјалних јединица, односно немају довољан број година проведених у таквим јединицама могли остварити право на старосну пензију? Према садашњим условима у пракси се појавио проблем око добијања потврда од стране полицијских управа да су запослени били припадници ПЈП! Наиме, руководиоци полицијских управа, не издају потврде или издају потврде о припадности ПЈП без уписа временског интервала, али у СЉР то није довољно јер у потврдама не стоји временски период од када до када су лица били припадници ПЈП. Ово за последицу има онемогућавање људи који су фактички остварили услов (15 год. у посебним и спец. јединицама). У ПУ није могуће прецизно утврдити и навести временски интервал припадности ПЈП из објективних разлога као што је непостојање евиденције и уништење и оштећење документације приликом бомбардовања али и оштећење и уништење под зубом времена. Потребно је и непоходно унифицирати и одредити на који начин ( потврда два сведока и тсл.) ће се поступити у оваквим ситацијама на нивоу МУП-а и о томе путем депеше упознати руководиоце.

Одговор Радне групе што се тиче дела питања која се односе на продужење важења услова и у 2019. години, односно либерализовања услова 15 година проведених у посебним и специјалним једницама и 45 година живота, гласио је, да се у министарству разматрају сва питања и да постоји могућност али да још увек анализа није завршена и не могу се изјаснити по овоме питању. У свакоме случају ово су ствари о којима дефинитивну одлуку доноси Влада Р. Србије уз претходне одговарајуће правне процедуре укључујући и Парламент. Када је у питању проблем око прибављања потврда о припадности ПЈП као и стажу проведеном у ПЈП одговор смо добили да сви који имају овај проблем потребно је да се обрате МУП-у, а да ће они свакако изнаћи начин и решење не би ли колеге које су заслужиле пензију и оствариле услов биле ускраћене за ово право које им неспорно припада. Позивамо све колеге које имају проблем ове природе да се обрате синдикалном активисти ССП-а на локалу.

 • Жандармерија ( ОЖ Београд )

ССП је упутио допис директору полиције, начелнику СУК-а и команданту Жандармерије поводом списка који се појавио у ОЖ Београд са именима припадника одреда за које наводно постоје индиције да су извршиоци кривичних дела и баве се неспојивим пословима. Шта се конкретно предузело поводом информација које смо доставили надлежнима кроз допис? Да ли је списак сачињен од стране надлежних из ОЖ Београд, односно Одсека за обавештајно-безбедносне послове? Да ли су покренуте одређене мере и радње у циљу утврђивања околности цурења информација и обелодањивања списка након чега је завршио на друштвеној мрежи „Фејсбук“? Да ли је име једино дописано руком, рукопис команданта ОЖ Београд, господина Глaдовића?

Одмах након што се сазнало за проблем ове природе у ОЖ Београд упућени су припадници Сектора унутрашње контроле који предузимају све потребне мере и радње из своје надлежности у циљу утврђивања свих одговорних и предузимања законом одређених мера према тим лицима. Након завршене обраде ССП ће добити извештај који ће СУК сачинити чиме МУП има жељу и намеру да покаже да се не ради ни о каквој завери или заштити било кога, већ да је у питању транспарентан и објективан рад. Остаје нам да ускоро сазнамо детаље након чега ћемо моћи писати више о овој теми. Подсећамо да је ССП одмах након што је сазнао за спискове и уједно дошао до истих реаговао адекватно упућујући допис директору полиције, начелнику СУК-а и команданту Жандармерије. Нисмо се оглашавали у јавности поводом овога проблема јер смо сматрали да је потребно прибавити што више информација око самог догађаја извршити провере колико је реално могуће и уједно заштити податке о колегама са спискова пре свега поштујући њихова законом гарантована права која су им очито нечијим грубим пропустима и кршењем закона повређена. Уједно нисмо никога нападали износећи паушалне и непроверене информације и гласине, а пре свега не послодавца. Као и у случају „анализе ризика“ где је ССП реаговао правовремено, адекватно и промишљено и овога пута смо ту ради заштите права и интегритета свих запослених у МУП и сигурно нећемо остати неми на било какве покушаје дежавуисања лоших покушаја појединаца или мањих група да учине непоправљиву штету како према појединцима у служби тако и служби у целини.

 • Жандармерија конкурс

Конкурс поводом пријема нових кандидата у Жандармерију је завршен и одпочело се са прелиминарном селективном провером, након чега следе селективна обука ( дрил ) и обука у трајању од 2 месеца. Како је замишљен поступак селекције и какав ће бити статус запослених који пролазе кроз овај процес? Да ли ће по окончању слективних провера уследити убрзо дрил након чега и обука? Да ли ће запослени добијати привремена решења и у којој фази селекције?

Велики број наведених питања добили смо у последњем периоду узимајући у обзир да је у току поступак за пријем нових припадника у јединицу на основу интерног конкурса у складу са Уредбом о посебним и специјалним јединицама полиције. Од стране Радне групе добили смо одговор да се јединица Жандармерије неће попуњавати „пошто-пото“, да ће бити спроведена селекција у складу са важећом уредбом а да практично након завршеног селективног тестирања (прелиминарлно тестирање општег здравственог стања са физичким проверама и психотестом) уследиће лекарски преглед а након тога и селективна обука (дрил) у трајању од 21. дан. Запослени који успешно заврше наведено добиће решења о постављењу на радно место у јединицу Жандармерије. Обзиром да се очекује ступање на снагу новог Правилника о платама запослених у МУП-у 1. децембра 2018. године уколико се обука заврши пре кандидати који су прошли селективну обуку имаће решења о упућивању у Жандармерију док ће након поменутог датума добити трајна. Уколико не буде довољног броја за попуну Жандармерије преко интерног конкурса тек тада ће евентуално бити расписан конкурс за цивиле.

 • Систематизација

Нови Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије ступио је на снагу 15. јуна 2018. године, тренутно се чека ступање на снагу Правилника о платама запослених у МУП-у који ће 1. децембра 2018. године ступити на снагу и након тога ће уследити подела решења у складу са предметним актима, до тада су на снази стара решења.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић

 

 

Нова систематизација – обраћање Заштитнику грађана

Ужице, 22.9.2017. године, – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић данас је упутио допис Заштитнику грађана Зорану Пашалићу. У допису, који можете погледати на приложеним фотографијама, Заштитника грађана упознајемо са дешавањима у Полицијској управи Нови Сад, у којој се на делу спроводи нова систематизација и том приликом долази до кршења основних радних права запослених код распоређивања полицијских службеника.

Оно што нас као синдикалну организацију посебно забрињава јесте да је ПУ Нови Сад пилот-пројекат спровођења нове систематизације целог МУП-а и да у скорој будућности слично могу да очекују и сви остали запослени у Министарству унутрашњих послова.

Синдикат српске полиције свакако подржава преко потребне реформе министарства, посебно Дирекције полиције, не желећи ни једног момента да улази у дискрециона права послодавца. Оно што очекујемо и инсистираћемо на томе, јесте да приликом планираних промена не дође до погоршања услова рада запослених, да не буду оштећени умањењима зарада нити да им буду кршена радна права загарантована нашим и међународним прописима.

Од Заштитника грађана очекујемо да хитно реагује и предузме мере из своје надлежности како би утврдио оправданост наших замерки и тиме спречио да у сличну недоумицу или проблем дођу остали полицијски службеници МУП Србије.

Шести месечни састанак у Кабинету

Београд, 12.6.2017. године – У Палати Србија одржан је шести редовни месечни састанак Синдиката српске полиције са Радном групом за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Радном групом је председавао државни секретар Милосав Миличковић, а делегацију ССП су чинили председник Лазар Ранитовић и генерални секретар Виктор Рaтковић.

Разговарало се о следећим темама:

1. Право на накнаду у случају привремене спречености за рад – утврђивање листе тежих болести и повреда ван рада

 • Представници ССП-а су указали на проблем у вези са применом члана 190. Закона о полицији, којим је прописано да полицијском службенику у случају привремене спречености за рад због теже болести ван рада која животно угрожава запосленог припада накнада плате у висини 100% основне плате коју би примио да ради, увећане за припадајуће додатке. Међутим, и поред законске обавезе да то учини, здравствена установа надлежна за заштиту запослених у МУП-у ни након 16 месеци од доношења новог Закона о полицији није утврдила листу тежих болести и повреда ван рада, што ствара проблеме приликом обрачуна накнаде плате и оставља могућност неједнаког поступања у оквиру МУП-а.
 • Члан Радне групе, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе Драган Цветковић саопштио је да је од стране надлежне здравствене установе састављена листа тежих болести и повреда ван рада, да је у току утврђивање шифри за сваку од тих болести и повреда, као и израда упутства за унос ових података у одговарајуће евиденције, те да ће цео поступак ускоро бити окончан, тј. да ће ускоро бити јавно доступна листа свих тежих болести и повреда ван рада.

2. Исплата јубиларних награда

 • Да ли ће и ове године бити исплаћиване јубиларне награде према досадашњој пракси и да ли је обезбеђено довољно средстава за ову намену?
 • Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица је саопштио да су у потпуности обезбеђена средства за исплату јубиланих награда за колеге који то право остварују у 2017. години, те да ће се исплата реализовати у два наврата: до краја јула колегама који су право на јубиларну награду стекли у периоду од 1.1. до 30.6.2017. године, односно крајем децембра колегама који су ово право стекли у другој половини године.

3. Систематизација радних места

 • Систематизација радних места представља изузетно важан сегмент радно-правног статуса запослених. У више наврата, а почев од септембра прошле године, најављивано је окончање израде систематизације свих радних места у МУП, са каталогом и описом радних места, уз јасно одређење законом утврђене поделе запослених у МУП-у на полицијске службенике и државне службенике и намештенике. Међутим, ти рокови су одлагани, па је неизвесно када ће систематизација бити окончана.
 • Господин Цветковић је саопштио да се показало да је израда систематизације радних места изузетно обиман и комплексан посао, где се појављују бројне недоумице, да је потребно утврдити одређена разграничења, па да је то основни разлог зашто тај посао још увек није завршен. Ипак, како је навео, израда систематизације радних места је у завршној фази, утврђен је каталог и опис радних места, утврђена je прецизна подела на полицијске и државне службенике, па се може очекивати да нова систематизација у потпуности буде окончана октобра или новембра текуће године.

4. Дотрајала возила. Набавка нових.

 • Указали смо на горући проблем свих организационих јединица МУП-а – дотрајала и најчешће технички неисправна возила, па да је набавка нових преко потребна.
 • Председавајући Радном групом господин Миличковић је навео да је МУП одавно препознао овај проблем, те да се у току јуна очекује потписивање уговора о набавци возила, након чега ће, у складу са потребама, организационим јединицама МУП-а бити подељено између 300 и 600 возила, у неколико етапа.

5. Интерни конкурси, упражњена радна места, привремени премештаји

 • Након почетка примене Правилника о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у МУП-у 1.1.2017. године попуњавање слободних радних места врши се искључиво путем интерног конкурса. Међутим, постоји одређен број слободних радних места за која се конкурси још увек не расписују, иако за то има потребе, што због недостатка људства, што због чињенице да послове појединих таквих радних места обављају колеге које су на та радна места привремено распоређене. И напослетку, шта ће се догодити са колегама који су привремено распоређени на та радна места, а којима истиче време на које су распоређени?
 • Ситуацију је појаснило више чланова Радне групе, а пре свега господин Цветковић, рекавши да је тачно да постоји одређен број слободних радних места за која нису расписани интерни конкурси, али да је то случај из два разлога: или што не постоји иницијатива за расписивање конкурса за то радно место или што није могуће физички постићи да се истовремено распишу конкурси за сва упражњена радна места. Наводи да је расписано око 50 интерних конкурса, да су најпре попуњавана радна места начелника ПУ и Оперативног центра, а да је реч о веома захтевној и формализованој процедури, са утврђеним роковима и да је спровођење ових конкурса обиман посао за Сектор за људске ресурсе (утврђивање приоритета, расписивање конкурса, прикупљање документације, обрада документације, одлучивање). У погледу запослених који су на одређена радна места привремено распоређени, они на тим радним местима могу обављати послове најдуже годину дана, након чега ће, уколико је то радно место потребно попунити, руководилац те организационе јединице покренути иницијативу за спровођење интерног конкурса за трајно попуњавање тог радног места, те да запослени који је привремено распоређен на то радно место, послове тог радног места може обављати до завршетка тог интерног конкурса, након чега ће те послове обављати онај запослени који буде изабран на конкурсу.

6. Исплата солидарне помоћи за 2016. и 2017. годину

 • Још увек свим колегиницама и колегама није исплаћена солидарна помоћ којима је то право утврђено за 2016. годину, нити су свим колегиницама и колегама за које је комисија сматрала да немају основа за остваривање овог права – уручена решења о одбијању.
 • Господин Драго Бјелица је навео да, према подацима којима располаже, постоје само изоловани случајеви колегиница и колега којима није исплаћена солидарна помоћ за 2016. годину, а којима је то право утврђено, додавши да ће сви запослени који су поднели захтеве за остваривање солидарне помоћи за 2016. годину добити одговарајућа решења, било усвајајућа или одбијајућа.
 • Указали смо на чињеницу да је већ прошло скоро пола године, а да о захтевима за солидарну помоћ у 2017. још увек није одлучивано, а да је исплата солидарне помоћи обавезна на основу ПКУ за државне органе, који се примењује на основу Анекса ПКУ за полицијске службенике. Члановима Радне групе је упућено питање када ће започети одлучивање о поднетим захтевима за солидарну помоћ у 2017. години и када се може очекивати исплата?
 • Господин Бјелица је навео да је МУП свестан свих одредби ПКУ за државне органе, па и оних које се односе на солидарну помоћ, па да ће, самим тим, солидарна помоћ и у 2017. години бити исплаћивана, те да ће у другој половини године најпре бити направљена финансијска конструкција, а потом одлучивати о поднетим захтевима за солидарну помоћ.

7. Исплата путних трошкова и посебних накнада за рад са мигрантима за април 2017.

 • Када ће бити извршена исплата путних трошкова и посебних накнада за рад са мигрантима за април 2017?
 • Чланови Радне групе су нас информисали да ће исплата путних трошкова за април 2017. године бити у уторак 13, а посебне накнаде у среду 14. јуна.

8. Рачунање радног времена „проведеног у путу“ приликом обављања посебних службених задатака ИЈП и Жандармерије и ажурирање временика рада за прву половину текуће године

 • На нашу примедбу да поједине организационе јединице и поред депеше министра унутрашњих послова неправилно евидентирају предметно радно време, чланови Радне групе су саопштили да је предметна депеша министра јасна и прецизна, а да уколико се она неправилно примењује у појединим организационим јединицама да се на то укаже. Потврдили су и да ће у наредном периоду, бити извршено „ажурирање“ временика рада за прву половину текуће године у вези са временом „проведеним у путу“ приликом обављања посебних службених задатака, па ће се утврђени број сати прековременог рада или исплатити или  ће се запосленима омогућити коришћење слободних дана.

9. Нерачунање и обрачун прековремених сати припадника УГП који врше превоз запослених

 • Указали смо на чињеницу да у појединим ОЈ УГП запослени који обавља своје редовне службене задатке у трајању од 12 часова, проведе у раду још додатна два часа приликом превоза осталих запослених на неком од граничних прелаза нпр., при чему им се овај рад – управљање службеним возилом и превоз других запослених на гранични прелаз и враћање са граничног прелаза, а што је у супротности са важећим прописима. Захтевали смо да се овај проблем реши, у супротном ће запослени своја права потражити на суду.
 • Члан Радне групе – помоћник начелника УГП Јово Пулетић је саопштио да није био упознат са овим проблемом, а да ће сада, УГП остварити контакт са РЦГП у којима овај проблем постоји и да ће се захтевати да се запосленима који обављају напред наведених посао евидентира 14 радних сати у току дана, односно 12 редовних и 2 прековремена сата.

Служба за информисање ССП