Skip to main content

Ознака: службено путовање

„ТРЕЋА СРЕЋА – OЧЕКУЈЕМО ВЕЋЕ ДНЕВНИЦЕ“

Синдикат српске полиције је до сада послодавцу три пута указивао да су дневнице од 150, односно 75 динара износи који су непримерени када је у питању службено ангажовање запослених у Министарству унутрашњих послова. Иницирајући измене Уредбе која ту материју регулише, у предходна два пута успели смо да дође до једне врсте компромиса, односно повећања, када је у питању накнада за рад у отежаним условима, као и да се смање непотребна ангажовања ван места рада и даноноћна путовања.

За последњу у низу иницијатива које је ССП упутио о накнади ове врсте трошкова запослених са циљем да дође до значајнијег повећања дневница, од 02.децембра 2020.године, можемо да кажемо да је довела до тога да послодавац тренутно ради на измени Уредбе о накнади трошкова полицијских службеника којом ће бити регулисана и накнада за време проведено на службеном путу-дневница и то према одговору који смо добили са значајнијим увећањем.

Израдом овог акта и повећањем тзв.дневнице, нови менаџмент Министарства на челу са господином Александром Вулином јасно даје до знања да има слуха за полицајца који ће, како је недавно рекао, бити свакодневно на улици.

Надамо се да ће поред ове, бити размотрена и иницијатива којом је ССП иницирао измене појединих одредби ПКУ који је управо у тим појединим одредбама више него дискриминаторски, као и да је као такав потписан ради личних интереса потписника.

Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић

Припадници ИЈП Шабац нису туристи

Синдикат српске полиције наставља да указује на проблеме запослених широм нашег министарства и да захтева њихово хитно решавање. Тиме потврђујемо мишљење које влада међу колегама – кад имаш проблем обрати се ССП-у. Званично још увек нисмо репрезентативни, не желе нас, незгодни смо, непоткупљиви, увек на страни радника, никад на страни послодавца. Свакако, неминовно је да ће се то ускоро променити, одавно заслужени статус ће морати да нам званично буде признат, али и до тада, ми немамо сметњи да радимо пуним капацитетом и заступамо све запослене, без обзира на њихову синдикалну припадност.

Овог пута смо реаговали на неправду у Полицијској управи у Шапцу. Председник ССП Лазар Ранитовић послао је допис начелнику те управе у ком га је упознао да су, можда и једина, управа која не поштује инструктивне акте министра др Небојше Стефановића. Конкретно, ради се о непоштовању депеше министра број 4987/2017 из маја, којом је стриктно наложено урачунавање пута проведеног на одласку до места и повратку са места извршења службеног задатка у радно време.

Верујемо да ће овај допис уродити плодом, али задржавамо право предузимања даљих мера у циљу заштите запослених у ПУ Шабац.

Члан Главног одбора ССП
Синиша Ћук

Време је да МУП коначно примењује закон: полицајцу радно време почиње јављањем на посао и престаје раздужењем опреме!

У петак 5.5.2017. године председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу допис у вези са неправилном применом прописа којима се уређује радно време, ангажовања полицијских службеника ради обављања посебних безбедносних послова и задатака, прековремени рад и прерасподела радног времена и истовремено затражио најхитније и свеобухватно решење тог проблема тако што ће се руководиоцима свих организационих јединица у МУП-у наложити да правилно примењују предметни прописи и да у том смислу пошаље детаљне недвосмислене инструкције о будућем поступању, као и инструкције о начину обрачуна и исплате надокнаде у вези са већ учињеним пропустима.

На овај начин ће бити исказан јасан став да је министру и целокупном руководству МУП-а искрено стало да се сва права запослених у МУП-у доследно поштују, а уједно ће МУП бити поштеђен непотребних судских трошкова, јер у случају наставка непримене предметних прописа ССП ће позвати запослене да своја права остваре на суду, при чему ће чланови ССП добити бесплатно адвокатско заступање.

Истовремено, против свих руководилаца одговорних за незаконито поступање поднећемо одговарајуће пријаве и предлоге за покретање дисциплинских поступака.

Истовремено, Министарству за рад, борачка и социјална питања упућена је УРГЕНЦИЈА на наш допис од 18.4.2016. године којим смо захтевали тумачење одредби Закона о раду, Закона о полицији, ПКУ за полицијске службенике и ПКУ за државне органе које се односе управо на ангажовања полицијских службеника ради обављања посебних безбедносних послова и задатака, прековремени рад и прерасподела радног времена.

Допис председника ССП Лазара Ранитовића министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу вам преносимо у целости:

Поштовани,

Синдикат српске полиције се континуирано обраћао највишем руководству МУП-а (састанци, дописи) указујући на неправилну примену прописа којима се уређује радно време и прековремени рад запослених, пре свега на погрешно евидентирање радног времена које полицијски службеници проведу на службеном путу у циљу обављања посебних безбедносних задатака и послова.

Указивали смо на чињеницу да се та службена путовања обављају ради извршења службених задатака и послова ван места рада, те да је и путовање на место извршења службеног задатка и повратак са њега саставни и неодвојиви део службеног задатка, јер се врши икључиво у циљу обављања задатка. Указивали смо и на чињеницу да је то путовање организовано и спроведено од стране послодавца, да су полицијски службеници континуирано под оружјем и опремом, па да се као такво ни у ком случају не може ставити у исту раван са путовањем ради редовног доласка на посао и одласка са посла, већ се мора евидентирати и платити као редовно радно време.

Пошто у МУП-у нисмо наишли на разумевање за овај проблем, пре више од годину дана (18.4.2016) обратили смо се Министарству за рад, борачка и социјална питања, ради тумачења појединих одредби прописа који регулишу ту материју. Поразно је по наш правни поредак што су и они остали глуви и неми на тај наш захтев.

Указивали смо и на неправилну примену одредби којима се уређује прековремени рад, те на постојање великог броја вишка радних сати у појединим организационим јединицама (пре свега ППУ у Врању и УЗО), али се и у овим случајевима показало да представници МУП немају озбиљну намеру да брзо и ефикасно реше ове проблеме. Насупрот томе, месецима је одлагано потписивање споразума о вансудском поравнању.

Овакво неодговорно понашање руководилаца у МУП-у ставило нас је пред свршен чин – да своја права потражимо на суду. Известан број полицијских службеника је већ покренуо судске спорове у описаним случајевима и сви они који су чланови ССП су добили бесплатно адвокатско заступање.

Следећи корак је да све полицијске службенике позовемо да утуже ово своје право. То ће свакако имати за последицу да ће ионако рестриктиван буџет МУП-а бити изложен додатним непотребним судским трошковима, али ту одговорност нећемо сносити ни ми као синдикат, нити запослени у МУП-у који су оштећени, већ МУП, јер је МУП тај који је кршио права запослених не обазирући се на наше захтеве за правилну примену прописа.

И не само то, принуђени смо да пресавијемо табак и против свих руководилаца одговорних за незаконито поступање поднесемо кривичне пријаве и предлоге за покретање дисциплинских поступака.

Ипак, још увек није касно да Ви лично заузмете и овај проблем у најкраћем року коначно решите и на тај начин покажете да Вам је искрено стало да се сва права запослених у МУП-у доследно поштују, а да уједно МУП поштедите непотребних трошкова. Потребно је само да руководиоцима свих организационих јединица у МУП-у наложите да правилно примењују одредбе закона које се односе на радно време, ангажовања полицијских службеника ради обављања посебних безбедносних послова и задатака, прековремени рад, прерасподелу радног времена и у том смислу пошаљу детаљне недвосмислене инструкције о будућем поступању, као и инструкције о начину обрачуна и исплате надокнаде у вези са већ учињеним пропустима.

У уверењу да нам је доследна примена прописа заједнички циљ.

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Зашто потписати петицију (део IV)

Један од кључних захтева у петицији Синдиката српске полиције, за коју ових дана скупљамо потписе, јесте захтев за измене прописа ради урачунавања „времена проведеног у путу“ у редовно радно време приликом ангажовања полицијских службеника.

Наиме, Синдикат српске полиције у више наврата се обраћао руководству Министарства унутрашњих послова захтевом да се у редовно радно време урачуна и време које полицијски службеник проведе на службеном путу у циљу обављања посебног задатка, као што су обезбеђења јавних скупова и спортских манифестација, односно других сличних ангажовања за обављање посла изван редовног места рада, као на пример излазак ватрогасаца-спасилаца на испомоћ код већих пожара или елементариних непогода, али та наша обраћања остајала су без адекватног одговора.

Пошто већ у МУП-у није било разумевања обратили смо се и Министарству рад, борачка и социјална питања, ради тумачење појединих одредби прописа који регулишу ту материју. Од њих нисмо добили никакав одговор ни након годину дана, те је постало јасно да је, као једини, пут за решење овог проблема преостала петиција!

Несхватљиво је и немогуће пренебрегнути чињеницу да се та путовања врше ради обављања задатка, да је то путовање, под оружјем и опремом, организовано и спроведено од стране послодавца ради одласка на место извршења конкретног задатка и повратка у базу ради раздуживања опреме. То путовање никако не може бити у истој равни са путовањем ради редовног доласка и одласка са посла!

Време је да послодавац схвати и прихвати то да путовање полицајца под опремом није исто што и путовање високих функционера МУП у климатизованим лимузинама! Нити смо ми жељни туристичких обилазака наше лепе Србије под оружјем и са командирима! Има за то лепших начина, у комотној цивилној одећи, уз породицу и пријатеље!

Позивамо све колегинице и колеге да потписом петиције дају подршку за измену ове неправде! Верујемо да нас послодавац овог пута чути и уважити, неће моћи да игнорише потписе неколико десетина хиљада запослених!

Можда ћемо морати и на улицу да изађемо, није искључено да са све члановима породице, који трпе док смо ми „ни на небу ни на земљи“, т.ј. док путујемо „из забаве“ широм Србије!

А у крајњем случају, остаје нам суд. Можда ћемо ипак морати на суду да доказујемо јесмо ли залудни туристи или полицајци на извршењу задатка! А то ће онда свакако да кошта знатно више, камате су ту, адвокати и судије не раде бесплатно! Правда јесте спора али је итекеко достижна!

Служба за информисање ССП

Време службеног путовања – радно време, да или не?

Како бисмо коначно отклонили дилеме, присутне већ дужи низ година, у вези са евидентирањем и обрачуном радног времена полицијских службеника, Синдикат српске полиције затражио је званично мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Конкретно, затражено је тумачење Закона о раду, Закона о полицији и Посебних колективних уговора за полицијске службенике и за државне органе, по питању начина евидентирања и обрачунавања времена које запослени проведе на службеном путовању, и времена које запослени проведе на обуци, стручном оспособљавању и стручном усавршавању према одговарајућим програмима послодавца.

Званично тумачење које смо затражили, биће од велике помоћи послодавцу пре свега, али и синдикатима на путу заштите права наших чланова. Ту мислимо првенствено на припаднике Интервентних јединица полиције и Жандармерије.

Допис преносимо у целости:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
11000 БЕОГРАД, Немањина 22-24

З А Х Т Е В

за тумачење Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс) и Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015)

Поштовани,
Синдикат српске полиције је синдикална организација запослених у Министарству унутрашњих послова са више од 7.000 чланова. Циљ ССП је, пре свега, заштита и унапређење права из радно-правног односа и у вези са радом.

У вези са тим, потребно нам је тумачење појединих одредби напред наведених прописа.

Питања на која тражимо одговор су:

  • На који начин се евидентира и обрачунава време које запослени проведе на службеном путовању (да ли се евидентира и обрачунава само ефективно радно време за време службеног пута, целокупно трајање службеног пута или нешто треће)?
  • На који начин се евидентира и обрачунава време које запослени проведе на обуци, стручном оспособљавању и стручном усавршавању према одговарајућим програмима послодавца?

Ради боље илустрације проблема дајемо следећи пример, а потом и конкретна питања:

Пример: Три полицијска службеника, као приправни за спровод лица пронађених по потерници се позивају од стране старешине да у 6.00 часова приступе у службене просторије Полицијске станице Прибој, ради довођења лица од Граничног прелаза Гостун (општина Пријепоље) до Основног суда у Суботици. Сва тројица полицијских службеника долазе у зграду ПС Прибој у 6.00 часова и јављају се старешини. Након задужења опреме, возила и испраћаја на задатак њих тројица у 7.00 часова излазе из зграде ПС Прибој и службеним возилом се упућују на ГП Гостун ради преузимања лица. У 8.00 часова на ГП Гостун преузимају лице и у 15.00 часова га довозе судији Вишег суда у Суботици. Након тога се упућују натраг у ПС Прибој где у зграду ПС Прибој стижу у 22.00 часа. Након завршеног извештаја о поступању и раздужења опреме и возила у 23.00 часа излазе из службених просторија ПС Прибој и одлазе кући.

Питања на која тражимо одговоре су следећа:

  • Шта се подразумева под радним временом полицијског службеника приликом спроводничке делатности, односно које време евидентирати у временике рада и колико сати обрачунавати за тај дан приликом сабирања укупног броја сати на недељном и месечном нивоу? Да ли се под радним временом у илустративном примеру подразумева само време проведено на „спроводу“ (од 8.00 до 15.00 часова) или време од доласка на посао до завршетка „спровода“ (од 6.00 до 15.00 часова) или целокупно ангажовање у вези са „спроводом“ (од 6.00 до 22.00 часа), с обзиром на то да полицијски службеници, сходно налогу за извршење слубженог задатка, службено возило морају вратити натраг у своју организацију јединицу (у илустративном примеру од Суботице до Приобоја)?
  • У случају да се време од тренутка предаје лица до повратка у матичну организациону јединицу (враћања службеног возила) не сматра и не евидентира као радно време полицијских службеника, долазимо до контрадикторности да полицијски службеник има налог за извршење неког службеног задатка (враћања возила), али му се време проведено на том службеном задатку не евидентира као радно време? Или се, можда, време од тренутка предаје лица до повратка у матичну организациону јединицу (враћања службеног возила), евидентира као радно време само возачу службеног возила, али не и преосталим полицијским службеницима?
  • Да ли се евентуалне повреде полицијских службеника сматрају повредом на раду за све време од доласка у станицу до повратка у станицу (од 6.00 до 22.00 сата)?
  • У ком интервалу полицијски службеници имају право на коришћење паузе у трајању од 30, односно 60 минута (ово се посебно односи на случај уколико се под радним временом подразумева само период „спровођења“ лица)?

Број: _____/16
У Ужицу, 15.4.2016. године

Председник ССП
Лазар Ранитовић

3358-01-16a 3358-01-16b