fbpx
Skip to main content

Ознака: стручна обука

Време је да МУП коначно примењује закон: полицајцу радно време почиње јављањем на посао и престаје раздужењем опреме!

У петак 5.5.2017. године председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу допис у вези са неправилном применом прописа којима се уређује радно време, ангажовања полицијских службеника ради обављања посебних безбедносних послова и задатака, прековремени рад и прерасподела радног времена и истовремено затражио најхитније и свеобухватно решење тог проблема тако што ће се руководиоцима свих организационих јединица у МУП-у наложити да правилно примењују предметни прописи и да у том смислу пошаље детаљне недвосмислене инструкције о будућем поступању, као и инструкције о начину обрачуна и исплате надокнаде у вези са већ учињеним пропустима.

На овај начин ће бити исказан јасан став да је министру и целокупном руководству МУП-а искрено стало да се сва права запослених у МУП-у доследно поштују, а уједно ће МУП бити поштеђен непотребних судских трошкова, јер у случају наставка непримене предметних прописа ССП ће позвати запослене да своја права остваре на суду, при чему ће чланови ССП добити бесплатно адвокатско заступање.

Истовремено, против свих руководилаца одговорних за незаконито поступање поднећемо одговарајуће пријаве и предлоге за покретање дисциплинских поступака.

Истовремено, Министарству за рад, борачка и социјална питања упућена је УРГЕНЦИЈА на наш допис од 18.4.2016. године којим смо захтевали тумачење одредби Закона о раду, Закона о полицији, ПКУ за полицијске службенике и ПКУ за државне органе које се односе управо на ангажовања полицијских службеника ради обављања посебних безбедносних послова и задатака, прековремени рад и прерасподела радног времена.

Допис председника ССП Лазара Ранитовића министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу вам преносимо у целости:

Поштовани,

Синдикат српске полиције се континуирано обраћао највишем руководству МУП-а (састанци, дописи) указујући на неправилну примену прописа којима се уређује радно време и прековремени рад запослених, пре свега на погрешно евидентирање радног времена које полицијски службеници проведу на службеном путу у циљу обављања посебних безбедносних задатака и послова.

Указивали смо на чињеницу да се та службена путовања обављају ради извршења службених задатака и послова ван места рада, те да је и путовање на место извршења службеног задатка и повратак са њега саставни и неодвојиви део службеног задатка, јер се врши икључиво у циљу обављања задатка. Указивали смо и на чињеницу да је то путовање организовано и спроведено од стране послодавца, да су полицијски службеници континуирано под оружјем и опремом, па да се као такво ни у ком случају не може ставити у исту раван са путовањем ради редовног доласка на посао и одласка са посла, већ се мора евидентирати и платити као редовно радно време.

Пошто у МУП-у нисмо наишли на разумевање за овај проблем, пре више од годину дана (18.4.2016) обратили смо се Министарству за рад, борачка и социјална питања, ради тумачења појединих одредби прописа који регулишу ту материју. Поразно је по наш правни поредак што су и они остали глуви и неми на тај наш захтев.

Указивали смо и на неправилну примену одредби којима се уређује прековремени рад, те на постојање великог броја вишка радних сати у појединим организационим јединицама (пре свега ППУ у Врању и УЗО), али се и у овим случајевима показало да представници МУП немају озбиљну намеру да брзо и ефикасно реше ове проблеме. Насупрот томе, месецима је одлагано потписивање споразума о вансудском поравнању.

Овакво неодговорно понашање руководилаца у МУП-у ставило нас је пред свршен чин – да своја права потражимо на суду. Известан број полицијских службеника је већ покренуо судске спорове у описаним случајевима и сви они који су чланови ССП су добили бесплатно адвокатско заступање.

Следећи корак је да све полицијске службенике позовемо да утуже ово своје право. То ће свакако имати за последицу да ће ионако рестриктиван буџет МУП-а бити изложен додатним непотребним судским трошковима, али ту одговорност нећемо сносити ни ми као синдикат, нити запослени у МУП-у који су оштећени, већ МУП, јер је МУП тај који је кршио права запослених не обазирући се на наше захтеве за правилну примену прописа.

И не само то, принуђени смо да пресавијемо табак и против свих руководилаца одговорних за незаконито поступање поднесемо кривичне пријаве и предлоге за покретање дисциплинских поступака.

Ипак, још увек није касно да Ви лично заузмете и овај проблем у најкраћем року коначно решите и на тај начин покажете да Вам је искрено стало да се сва права запослених у МУП-у доследно поштују, а да уједно МУП поштедите непотребних трошкова. Потребно је само да руководиоцима свих организационих јединица у МУП-у наложите да правилно примењују одредбе закона које се односе на радно време, ангажовања полицијских службеника ради обављања посебних безбедносних послова и задатака, прековремени рад, прерасподелу радног времена и у том смислу пошаљу детаљне недвосмислене инструкције о будућем поступању, као и инструкције о начину обрачуна и исплате надокнаде у вези са већ учињеним пропустима.

У уверењу да нам је доследна примена прописа заједнички циљ.

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Време службеног путовања – радно време, да или не?

Како бисмо коначно отклонили дилеме, присутне већ дужи низ година, у вези са евидентирањем и обрачуном радног времена полицијских службеника, Синдикат српске полиције затражио је званично мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Конкретно, затражено је тумачење Закона о раду, Закона о полицији и Посебних колективних уговора за полицијске службенике и за државне органе, по питању начина евидентирања и обрачунавања времена које запослени проведе на службеном путовању, и времена које запослени проведе на обуци, стручном оспособљавању и стручном усавршавању према одговарајућим програмима послодавца.

Званично тумачење које смо затражили, биће од велике помоћи послодавцу пре свега, али и синдикатима на путу заштите права наших чланова. Ту мислимо првенствено на припаднике Интервентних јединица полиције и Жандармерије.

Допис преносимо у целости:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
11000 БЕОГРАД, Немањина 22-24

З А Х Т Е В

за тумачење Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016), Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс) и Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015)

Поштовани,
Синдикат српске полиције је синдикална организација запослених у Министарству унутрашњих послова са више од 7.000 чланова. Циљ ССП је, пре свега, заштита и унапређење права из радно-правног односа и у вези са радом.

У вези са тим, потребно нам је тумачење појединих одредби напред наведених прописа.

Питања на која тражимо одговор су:

  • На који начин се евидентира и обрачунава време које запослени проведе на службеном путовању (да ли се евидентира и обрачунава само ефективно радно време за време службеног пута, целокупно трајање службеног пута или нешто треће)?
  • На који начин се евидентира и обрачунава време које запослени проведе на обуци, стручном оспособљавању и стручном усавршавању према одговарајућим програмима послодавца?

Ради боље илустрације проблема дајемо следећи пример, а потом и конкретна питања:

Пример: Три полицијска службеника, као приправни за спровод лица пронађених по потерници се позивају од стране старешине да у 6.00 часова приступе у службене просторије Полицијске станице Прибој, ради довођења лица од Граничног прелаза Гостун (општина Пријепоље) до Основног суда у Суботици. Сва тројица полицијских службеника долазе у зграду ПС Прибој у 6.00 часова и јављају се старешини. Након задужења опреме, возила и испраћаја на задатак њих тројица у 7.00 часова излазе из зграде ПС Прибој и службеним возилом се упућују на ГП Гостун ради преузимања лица. У 8.00 часова на ГП Гостун преузимају лице и у 15.00 часова га довозе судији Вишег суда у Суботици. Након тога се упућују натраг у ПС Прибој где у зграду ПС Прибој стижу у 22.00 часа. Након завршеног извештаја о поступању и раздужења опреме и возила у 23.00 часа излазе из службених просторија ПС Прибој и одлазе кући.

Питања на која тражимо одговоре су следећа:

  • Шта се подразумева под радним временом полицијског службеника приликом спроводничке делатности, односно које време евидентирати у временике рада и колико сати обрачунавати за тај дан приликом сабирања укупног броја сати на недељном и месечном нивоу? Да ли се под радним временом у илустративном примеру подразумева само време проведено на „спроводу“ (од 8.00 до 15.00 часова) или време од доласка на посао до завршетка „спровода“ (од 6.00 до 15.00 часова) или целокупно ангажовање у вези са „спроводом“ (од 6.00 до 22.00 часа), с обзиром на то да полицијски службеници, сходно налогу за извршење слубженог задатка, службено возило морају вратити натраг у своју организацију јединицу (у илустративном примеру од Суботице до Приобоја)?
  • У случају да се време од тренутка предаје лица до повратка у матичну организациону јединицу (враћања службеног возила) не сматра и не евидентира као радно време полицијских службеника, долазимо до контрадикторности да полицијски службеник има налог за извршење неког службеног задатка (враћања возила), али му се време проведено на том службеном задатку не евидентира као радно време? Или се, можда, време од тренутка предаје лица до повратка у матичну организациону јединицу (враћања службеног возила), евидентира као радно време само возачу службеног возила, али не и преосталим полицијским службеницима?
  • Да ли се евентуалне повреде полицијских службеника сматрају повредом на раду за све време од доласка у станицу до повратка у станицу (од 6.00 до 22.00 сата)?
  • У ком интервалу полицијски службеници имају право на коришћење паузе у трајању од 30, односно 60 минута (ово се посебно односи на случај уколико се под радним временом подразумева само период „спровођења“ лица)?

Број: _____/16
У Ужицу, 15.4.2016. године

Председник ССП
Лазар Ранитовић

3358-01-16a 3358-01-16b