Skip to main content

Ознака: уставност закона о полицији

ССП поднео иницијативу за оцену уставности Закона о полицији

Ужице, 20.02.2016. године, – Како смо раније најавили, због бројних нелогичних, дискутабилних и, према мишљењу правног тима Синдиката српске полиције,  незаконитих и неуставних одредби новог Закона о полицији, председник синдиката Лазар Ранитовић данас је Уставном суду Србије, поднео Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости тог закона.

Иницијатива је поднета на основу члана 168. става 2. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006 – у наставку текста: Устав), члана 29. став 1. тачка 2. и члана 51. став 1. Закона о Уставном суду („Сл. гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011 и 18/2013 – одлука УС, 103/2015 и 40/2015  др. закон), у погледу следећих чланова закона:

Настави са читањем