Skip to main content

Ознака: вибер

ИЗВЕШТАЈ СА МЕСЕЧНОГ САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 11.09.2019. године – У Палати Србија одржан је шести овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. У одсуству председавајућег Радне групе генерала Слободана Малешића, састанком је председавао Бранислав Симоновић из Дирекције полиције, а делегацију ССП-а чинили су председник ССП Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Саша Симић. Небојша Ристић, Марко Москић и Зоран Стојчић. Разговарало се о следећем:

Пре почетка овог састанка, председавајући Радне групе из Дирекције полиције Бранислав Симоновић изнео је предлог Синдикату српске полиције да се у будућем периоду састанци одржавају на двомесечном нивоу из разлога мањег интересовања осталих синдиката за решавање проблема на терену. Похвалио је Синдикат српске полиције на свеобухватном ангажовању у припреми обимних тема и договорено је да се у зависности од одазива осталих синдиката и броја тема планирају термини састанка.

Синдикат српске полиције је на овом састанку доставио 13 тема, а према речима чланова Радне групе, то је знатно више од свих синдиката који су овог дана присуствовали састанку.

 

 1. Извештавање путем Вибер и Сигнал апликације

На прошлом месечном састанку изнели смо сазнања до којих смо дошлиа а везана су за коришћење Вибер и Сигнал апликације приликом размене личних, осетљивих и безбедносно-интересантних података на терену, а на основу наређења и захтева руководиоца. Управо од тих руководиоца добили смо и незваничне одговоре да прикупљене податке прослеђују надлежним Управама у седишту Дирекције полиције. Од стране Радне групе тражено је да доставимо доказе о нашим наводима, те смо на овом састанку поново покренули ову тему, наравно, приложили смо фотографије писаних наређења руководиоца, али и скриншотове комуникације путем Вибера, где се размењују осетљиви лични подаци.

На прво питање опширан одговор је дао господин Дејан Јоксимовић из Управе полиције. У складу са Упутством о извештавању, полицијски службеник дужан је да о поступању обавештава непосредног руководиоца у својој ОЈ путем система везе, телефона, депеше и на други доступан начин. Управо тај начин подразумева и коришћење „Вибер“ и „Сигнал“ апликације.

Синдикат српске полиције није против оваквог вида извештавања, већ напротив, подржавамо увођење новина у технолошком сегменту, јер нам оне помажу да будемо оперативнији у свом раду. Међутим, многи руководиоци на терену то злоупотребљавају, а доставили смо и неколико доказа у виду „скриншотова“ комуникације, а навешћемо „најзанимљивије“:

 • – У једној ОЈ начелник ПС издаје писмено наређење да након контроле угоститељских објеката о резултатима контроле он буде обавештен искључиво путем „Вибер“ мреже.
 • – У једној ОЈ, командир СПИ мора бити извештен путем фотографија за сваку саобраћајну незгоду искључиво путем Вибер апликације, пре извршеног увиђаја.

Изнели смо и примедбу и сматрамо да полицијски службеници нису у обавези да користе ове апликације јер им нису омогућени услови за то ( интернет, телефон и сл). Али и поред тога од њих се у многим управама захтева коришћење ових апликација. Након свега изнетог, на крају теме, од стране Радне групе заузет је став поводом тога, а он гласи:  Полицијски службеници који немају на лично задужење службени мобилни телефон са приступом интернету и службену картицу НИСУ У ОБАВЕЗИ да са својих приватних бројева користе вибер групе и размењују податке.

 1. Оперативни извештаји

У многим ОЈ руководиоци врше различите врсте притисака на запослене да подносе оперативне извештаје, без обзира на врсту, тачност и сл, са оправдањем да Дирекција полиције то захтева од њих. С тим у вези Синдикат српске полиције интересује следеће: Да ли је Дирекцији полиције битан квантитет или квалитет тих Извештаја? У прилогу тема послали смо и незаконито наређење начелника једне ПС где наређује полицијским службеницима именом и презименом, да сачине ОИ, наводећи санкције у виду покретања дисциплинског поступка. Такође, у многим ОЈ запослени који нису поднели оперативне извештаје  уписују се у рапортне књиге, као један вид упозорења.

У прилогу ове теме доставили смо неколико доказа – писмена наређења руководиоца.

Координатор за оперативне извештаје у Дирекцији полиције, господин Дејан Миланковић опширно је објаснио сврху прикупљања ОИ, начин обраде података и статистику. До сада је захваљујући ПОМ поднето преко 80.000 ОИ, од тога је преко 30.000 обрађено, а један већи број и успешно реализован.

Синдикат српске полиције похваљује замишљен концепт ПОМ-а, међутим, не слажемо се са тим да се врши притисак на руководиоце и извршиоце на терену ради квантитета, односно статистике. На тај начин, подносе се много нетачних ОИ, што захтева непотребна ангажовања ради провере. Мишљења смо да би било продуктивније и сврсисходније да подносиоци ОИ буду адекватно награђени у виду повећање коефицијента плате, на основу одређених параметара. Са овим су се сложили представници Радне групе.

На крају теме, лепа информација – Ради унапређења пројекта ПОМ,  МУП ће добити донацију у виду 1000 рачунара који ће бити распоређени у свим ОЈ.

 1. Намештеници – награђивање, неевидентирање вишка радних сати

На месечним састанцима са Радном групом на којем је предочен проблем у вези са намештеницима, речено је да ће, као алтернатива, Сектор за људске ресурсе, преко надлежне службе – Управе за исхрану и смештај, омогућити запосленима повећање плате једном или да пута у току године, кроз награђивање од 20%. Добили смо информације да у овој Управи још увек нико није добио повећање кроз методу награђивања

У Управи за исхрану и смештај постоји евидентан проблем јер се радницима приликом одласка на терен не евидентира вишак радних сати. Такође, за одлазак на терен користе сопствена возила и јавни превоз, али се трошкови путовање по том основу њима не исплаћују из разлога што немају организован превоз од стране управе.

Последњих неколико месеци, од око 600 намештеника, награђено је њих 50. Синдикат српске полиције није задовољан овим односом 1:10, јер до краја године неће бити простора да се сви награде, као вид компензације. Изнели смо примере ресторана и запослених који ниједном ове године нису награђени, и захтевали смо да се у складу са депешом министра унутрашњих послова 01-15/2016-47 од дана 09.05.2016. године списак награђених истакне на огласним таблама у свим ОЈ. Такође, захтевали смо да намештеници добију решења за годишње одморе и награђивања.

На други део теме добили смо одговор да су Сектору за људске ресурсе прослеђени спискови са обрачунима ради израде решења и касније исплате вишка радних сати. Захтевали смо да у наредном периоду Управа за исхрану и смештај организује превоз запосленима ради одласка на терен што је у складу са прописима и начину рада Дирекције полиције у свим ОЈ. С обзиром да ова тема изискује много детаља, договор је да се организује посебан састанак са начелницом Управе за исхрану и смештај ради решавања ових проблема, што ће бити и учињено.

Док састанка не буде, пратићемо ситуацију око намештеника и иницираћемо покретање поступка према онима који не поступају по прописима. 

 1. Чинови/звања полицијских службеника

Полицијски службеници који су новом систематизацијом стекли наредни чин/звање нису добили нове ознаке на униформи. Тражимо од  Дирекције полиције да изврши требовање чинова/звања.

Господин Симоновић је испред Радне групе рекао да је захтев оправдан и приликом припреме тема за овај састанак убрзан је процес обједињавања тренутних спискова, али и будућих потреба у случају напредовања у наредни чин. Биће решено у најкраћем могућем року.

 1. Донације возила и средстава за рад

Много је времена потребно за поступак регистрације возила од стране МУП-а. Добијена возила до донације налазе се на паркинзима и не користе се. Пример два ватрогасна возила у ПС Прешево.

С обзиром на то да с ради о нестандардним возилима, процес регистрације је компликованији. Наиме, поступак је инициран па се очекује одговор од Владе Репбулике Србије у виду Закључка и након тога се може приступити регистрацији, одговор је из Сектора за људске ресурсе МУП-а.

 1. Услови рада у дежурној служби ПИ Врање

 Полицијски службеници у дежурној служби ПИ Врање раде под веома тешким условима. У просторији са четири зида, висине преко 3.5 метара, без икакве дневне светлости, уз даноноћно коришћење сијалице-неонке, без климе и циркулације свежег ваздуха, сам боравак у овој просторији је тежак.

Стога предлажемо:

 • – Да се одвоје додатна средства и догради нова просторија за дежурну службу или изврши реконструкција постојеће;
 • – Да се дежурна служба измести у друге просторије(постоји једна од укупно три просторија где се налази систем веза, преко пута дежурне службе, што би представљамо најекономичније решење).

Напомињемо да Комисија из МУП-а планира да у ПИ Врање издвоји новчана средства ради изградње просторије за задржавање лица, због само једне ствари: непостојања само дневног светла у прошлој просторији.

Питамо да ли су права полицијских службеника који свакодневно раде у просторији без дневног светла и циркулације ваздуха иста као права задржаних лица, који веома кратко и бораве у сличној просторији?

Испред ПУ Врање на састанку је присуствовао и официр одељења полиције господин Предраг Маринковић који је изнео податке о старости зграде ПУ Врање и непрактичним просторијама, али и очекивањима да се у будућем периоду одвоје средства да се направи нова зграда. До тада, закључак Радне групе је да представник Синдиката српске полиције у РЦ Врање у договору са начелником ПУ Врање предложи неколико потенцијалних, најекономичнијих решења и да се онда упути званичан Захтев ка Дирекцији полиције ради промене просторије и побољшања услова рада у ДС ПИ Врање.

 1.  ПУ Панчево – понављамо тему са прошлог састанка јер договор са претходног састанка са Радном групом није испоштован од стране руководиоца ПУ Панчево

– У ПУ Панчево након извршеног лекарског прегледа у Заводу за здравствену заштиту МУП-а , руководиоци ОЈ не поштују лекарски извештај над колегама који су ограничено способни за службу, већ са њима обављају додатне разговоре са циљем да напишу службене белешке у којима дају сагласност да могу радити и у сменама.

– Већ дуже време у ПИ Панчево полициски службеници раде у сменама 15-03, 16-04, 17-05, 19-07 у распореду и по неколико смена без слободног дана. Синдикални представник је упознао командира ПИ Панчево јер се на тај начин крше одредбе ПКУ за пол.службенике у погледу недељног фонда радних сати, прековременог рада и одмора између смена. Такође, оваквим начином рада настаје и вишак радних сати. Одговор командира био је да не постоји могућност да на други начин  организује рад, без обзира на то што су оваквим системом рада угрожена права полицијских службеника и буџет МУП-а..

– Дисциплински поступци покренути против запослених у ПС Вршац одржавају се у ПС Опово што представља још један у низу лоше организације раде у ПУ Панчево и стварање непотребних трошкова по МУП.

Понављамо исту причу од раније, састанку је и овог пута присуствовао господин Живаљевић, начелник ОП ПУ Панчево, који није одступао од става из јула месеца. Водила се оштра полемика, уз много детаља, а с обзиром да се ближио крај састанка, а потребно је обрадити још тема, договорено је да се одржи састанак са начелником ПУ Панчево и коначно реше ови проблеми.

 1. Непоштовање подзаконских аката у ПС Вождовац од стране командира ПИ Вождовац

На састанку 14.05.2019. године изнели смо информације о радном времену и распореду за два дана унапред. Распоред се прави два дана  унапред и радно време је осмочасовно, али и даље се не поштује секторски начин рада и Правилник о раду на сектору из 1997. Године, где се не премињује двадесетчетворочасовна покривеност те радници на сектору и даље не раде ноћне смене већ раде смене од 7-15 и 15-23 часова.

Да командир ове полицијске станица крши права запослених кроз распореде рада доказ је и начин евидентирања радних сати проведених у путу припадницима ИЈП ПС Вождовац који су упућени на обуку. У распореду рада њима није обрачунато време проведено у путу, где су ускраћени за прековремени рад.

Поштују се прописи у ПС Вождовац и није утврђено да су запослени оштећени – одговор је од господина Поповић Владимира, помоћника начелника ПУ за град Београд.

На прошлом састанку смо се сви сложили да је било неправнилности у обрачунима, а данас сте изнели Извештај да је тада све било у реду, неко овде не говори истину – одговорио је председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић.

 Иста прича, исти проблеми. Нисмо успели у намери да докажемо пропусте руководиоца и због тога ће се Синдикат српске полиције писмено обратити Одељењу за контролу законитости при ПУ за град Београд.

 1. Посебна накнада за рад у отежаним условима

Потребно је да Синдикату српске полиције доставите тренутно важећу Одлуку министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића, која се примењује према полицијским службеницима. Да ли је размотрен захтев синдиката са прошлог састанка око допуне ове Одлуке везано за ангажовање полицијских службеника на музичким фестивалима „Гуча“ и „Егзит“?

У припреми је Уредба о накнадама којом ће бити дефинисана сва безбедносна подручја и висина накнаде.

До почетка њене примене, Синдикату српске полиције биће достављена Одлука министра која је још увек на снази – одговор је из Секретаријата. Додали су да за ангажовање полицијских службеника на музичким фестивалима „Гуча“ и „Егзит“ још увек није донета Одлука од стране министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића.

 1. Полицајци – ментори

Полицијски службеници који су у јуну месецу текуће године били ментори приправницима нису добили увећање коефицијента зараде за јун месец иако су радили додатни посао. Која је сатисфакција за њихов даљи рад, када се све чешће чују коментари запослених да немају мотивацију за тај део посла јер не добијају никакву накнаду?

Заменик начелника ЦОПО, господин Душам Јоксимовић изнео је податке о повећању броја полазника и да ће због тога полицајци-ментори поново имати додатну обавезу праћења њиховог развоја. Мишљења је да се због таквог обима посла и одговорности полицајци-ментори требају наградити, али да то искључиво зависи од Дирекције полиције. Став Дирекције полиције је да награђивање полицајаца-ментора мора бити у оквиру већ дефинисаних квота у ОЈ, на основу резултата рада, те да не постоји додатна могућност.

 1. Учесници рата

На једном од претходних састанака поставили смо питање, а упутили смо и допис министру поводом одликовање учесника рата, као што су урадили припадници Војске Републике Србије. Да ли има МУП има у плану да за своје бивше и садашње припаднике установи  обележје за све учеснике рата који су током 1999. године били на бранику отаџбине?

Ради се на анализи и усаглашавању ради формирања параметара и дефинисање услова неопходних за добијање обележја – одговор је дао председавајући Радне групе господин Симоновић.

 1. ЗАМЕНА ИЗВРШИОЦА И ПРАВО НА УВЕЋАНУ ПЛАТУ

Пример је ПС Обреновац, где су до јуна месеца 2019. године полицијски службеници који су мењали и обаљали послове вође смене добијали увећану зараду. Захтевамо да се грешка исправи и ретроактивно исплати одређени износ који се дугује полицијским службеницима. Поново апелујемо да се за овакве и сличне пропусте иницира покретање поступка према одговорнима.

Одговор на ово питање дао је помоћник начелника ПУ за град Београд, господин Владимир Поповић који је рекао да је одмах након сазнања за грешке у обрасцима наложио исправку. 

 1. УСЛОВИ РАДА И РЕНОВИРАЊЕ БАЗЕ БОРАНЦЕ

На месечном састанку у јулу месцу, једна од тема била је и реновирање базе Боранце. У периоду од јула до септембра месеца, једино су замењена ћебад, а услови су се додатно погоршали одузимањем заједничке просторије, која је служила за дневни одмор у објекту, па сада људство које је ангажовано нема где да проведе слободно радно време, осим у спаваони. Уз то, иде период захлађења и зимског периода и све активности немају где да се одвијају, осим у  спаваони.

Овај објекат је после дугих преговора са Војском Р. Србије дат на коришћење МУП-у. Набављена је нова постељина и нови душеци, у међувремену је добијена још једна просторија и то је тренутно максимум што МУП може да уради, јер је објекат у власништву Војске Р. Србије. Индивидуалним активностима и уз помоћ Синдиката српске полиције многи делови просторије су адаптирани и услови су солидни, по речима господина Ивезића из ПУ Крушевац.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

 

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 10.07.2019 – У Палати Србија одржан је пети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је председавао помоћник директора полиције генерал Слободан Малешић, а делегацију ССП-а чинили су генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Саша Симић. Небојша Ристић, Славиша Дејановић и Зоран Стојчић. Разговарало се о следећем:

 1. Дан Министарства унутрашњих послова

Синдикат српске полиције, као други највећи синдикат у Министарству унутрашњих послова, није позван на свечаност поводом одржавања Дана Министарства унутрашњих послова. Да ствар буде још чуднија, широм интернета круже слике појединих лица из кримогених средина са параполицијским значкама на себи који су присуствовали овој свечаности. Сматрамо да се оваквим потезима константно руши углед министарства, што можемо видети и по коментарима на друштвеним мрежама.

Од стране Радне групе добили смо одговор да због ограниченености техничко-просторних услова није постојала могућност позивања свих синдиката у Министарству унутрашњих послова. Али, и поред тога многе невладине организације су присуствовале овој свечаности, укључујући и нама добро познате особе са параполицијским значкама.

Исказали смо велико незадовољство оваквим начином опхођења, јер сматрамо да Синдикат српске полиције заслужује респектабилан однос Министарства унутрашњих послова, ако ништа друго, бар због броја чланова које представљамо. У оваквим и сличним прославама приоритет морају имати представници запослених, а не разне НВО и удружења, чији су представници „добро познати полицији“.

 1. Извештавање путем Вибер и Сигнал апликације

Од полицијских службеника који раде на терену, али и руководиоца ОЈ захтева се хитно обавештавање њихових надређених путем Вибер апликације о активностима. Дајемо пример Вибер групе од око 100 чланова, где свако од њих уписује име и презиме легитимисаног лица и ЈМБГ.

Захтевамо да се оваква и слична обавештавања путем мобилних апликација укину из разлога постојања могућности злоупотребе личних података и позивамо се на важеће Упутство о извештавању, којим су прописани начини и критеријуми. Такође додајемо да шефови смена ПУ и РЦ користе веб апликацију СМС поруке где о хитним догађајима обавештавају своје надређене, као и електронски дневник догађаја као основном виду обавештавања по нивоима.

Одговор Радне групе је да се у МУП-у апликације Вибер и Сигнал користе искључиво и само у међусобним комуникацијама, али да се лични, осетљиви подаци и безбедностно-интересантне појаве и догађаји које носе ознаку поверљивости не размењују. Вероватно постоји могућност да на терену има злоупотреба од стране руководиоца, те је од Синдиката српске полиције затражено да такве и сличне ствари достави без одлагања како би од надлежних органа биле предузете мере и радње. Наравно, Синдикат српске полиције ће са задовољством то и урадити. Зато апелујемо на колеге и колегенице да нам доставе сазнања и доказе о наметању и обавезном коришћењу Вибер и Сигнал апликације приликом обављања службених задатака.

 1. Правилник о полицијским овлашћењима

У више наврата истицали смо и дали примере да ће одредбе овог Правилника стварати велике проблеме у раду на терену. Много је грешака и контрадикторних одредби са одредбама Закона о полицији, а поводом тога смо послали и допис министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу. Да ли су приликом припреме ове теме, уочене грешке на које смо указали?

Већи део времена на овом састанку протекао је у анализи одредаба овог Правилника од стране представника Синдиката српске полиције и господина Дејана Јоксимовића из Управе полиције, једног од чланова Радне групе која је учествовала у изради овог Правилника. Како не би дужили, закључак је да постоје одређене ствари у Правилнику које су морале бити усаглашене са одредбама Закона о полицији. А као што је свима познато, у овом закону има доста грешака и нелогичности, о чему се у више наврата писали, односно, пре усвајања, правовремено давали амандмане. Амандмани нису прихваћени и последице тога већ осећамо у виду овог Правилника.

 1. Утврђивање идентитета лица

Приликом довођења лица у службене просторије ради утврђивања идентитета, на терену се као најчешће методе користе АОП и ЈИС МУП Р. Србије, а то није предвиђено Законом о полицији и Правилником о полицијским овлашћењима.

Одговор на питање дао је поново господин Јоксимовић позивајући се на члан 12. став 1. тачка 1. Правилника о полицијским овлашћењима који гласи „провером података о статусу лица увидом у јавне исправе, матичне књиге рођених, венчаних и умрлих и у друге службене евиденције. Службене евиденције су прописане Законом о евиденција и сходно томе, ЈИС представља службену евиденцију на основу које се може утврдити идентитет лица.

 1. ПУ Панчево
 • – У ПУ Панчево након извршеног лекарског прегледа у Заводу за здравствену заштиту МУП-а , руководиоци ОЈ не поштују лекарски извештај над колегама који су ограничено способни за службу, већ са њима обављају додатне разговоре са циљем да напишу службене белешке у којима дају сагласност да могу радити и у сменама.
 • – Већ дуже време у ПИ Панчево полициски службеници раде у сменама 15-03, 16-04, 17-05, 19-07 у распореду и по неколико смена без слободног дана. Синдикални представник је упознао командира ПИ Панчево јер се на тај начин крше одредбе ПКУ за пол.службенике у погледу недељног фонда радних сати, прековременог рада и одмора између смена. Такође, оваквим начином рада настаје и вишак радних сати. Одговор командира био је да не постоји могућност да на други начин организује рад, без обзира на то што су оваквим системом рада угрожена права полицијских службеника и буџет МУП-а..
 • – ПС Опово – У односу на остале који су поднели захтеве, једино Ваић Браниславу, активисти ССП, није уписан ратни стаж у радну књижицу. Према информацијама које поседујемо, грешка се може исправити у одсецима или одељењима Сектора за људске ресурсе који нису правилно уписали податке, али они то још увек не чине.

Када се у појединим организационом јединицама учестало крше права запослених, пракса Радне групе је да у таквим случајевима, на овим састанцима позива и њихове руководиоце, који потом подносе Извештај. Прошлог месеца на састанку је присуствовала начелница ПУ Крагујевац госпођа Јасмина Рајковић, а сад начелник одељења полиције ПУ Панчево господин Дарко Живаљевић.

 • – На прво питање наши наводи су негирани, а по речима господина Живаљевића, у ПУ Панчево руководиоци поштују лекарске извештаје и ни на који начин не врше притиске на запослене. Поучени искуством, Синдикат српске полиције приликом припреме тема прибавља и потребну документацију, како би своје тврдње доказали. Овог пута, активиста Синдиката српске полиције, председник РЦ Панчево Небојша Ристић, изнео је примере полицијских службеника ПИ Панчево који раде у сменама, иако поседују лекарске извештаје којима се таква врста рада забрањује, а то се може видети у распореду рада.
 • – На друго питање, господин Живаљевић је био искрен и признао да полицијски службеници ПИ Панчево раде у поменутим сменама, изневши статистику да се због таквог начина рада проценат извршења КД и прекршаја у великом проценту смањио. Додао је, да због многобројних ангажовања ИЈП, обуке, јавних скупова, један број полицијских службеника ради прековремено, а поред прековременог рада остварује и вишак радних часова на месечном нивоу, али да другог решења нема.

Синдикат српске полиције је става да полицијски службеници у поменутим сменама не могу издржати такву динамику рада, где се притом, не поштују многе законске и подзаконске одредбе: размак између смене, недељни фонд радних часова и сл, тако да ћемо у будућем периоду бити принуђени да иницирамо покретање дисциплинских поступака према руководиоцима који наставе са таквом праксом и учестало крше права запослених.

 • – Застој је настао у Групи за људске ресурсе ПУ Панчево, али у међувремену је проблем решен и Ваић Браниславу је уписан ратни стаж у радну књижицу, рекао је господин Живаљевић.

На крају, од стране Дирекције полиције наложен је да се у ПУ Панчево одржи састанак са руководством ПУ и представника Синдиката српске полиције.

 1. Музички фестивали „Гуча“ и „Егзит“

За време одржавања ових фестивала у 2018. години, ангажованим полицијским службеницима није следовала посебна накнада за рад у отежаним условима, укључујући и исхрану и воду на терену. Реагујемо на време и захтевамо да представници из Дирекције полиције упуте министру унутрашњих послова предлог Одлуке о раду у специфични подручјима и отежаним условима и у њој дефинишу посебну накнаду у износу од 1.800 динара за ова два фестивала..

Од стране Дирекције полиције добили смо обећање да ће и овај захтев бити размотрен.

 1. Посебан колективни уговор за државне органе потписан је 30. маја 2019. године. С обзиром на то да се анекс ПКУ за пол.службенике односи на ПКУ из 2015 године, какво је правно тумачење из МУП-а на питање: Да ли се ПКУ за државне органе може примењивати према свим запосленима у МУП-у без анекса?

СЕКРЕТАРИЈАТ МУП-а – Одредбе тренутно важећег ПКУ за државне органе се не примењују према запосленима у МУП-у јер је Анекс ПКУ за полицијске службенике везан за ПКУ за полицијске службенике који се више не примењује.

 1. Намештеници – награђивање, решења о годишњем одмору и вишак радних сати. На априлском састанку са Радном групом на којем је предочен проблем у вези са намештеницима, речено је да ће, као алтернатива, Сектор за људске ресурсе, преко надлежне службе – Управе за исхрану и смештај, омогућити запосленима повећање плате једном или да пута у току године, кроз награђивање од 20%. Добили смо информације да у овој Управи још увек нико није добио повећање кроз методу награђивања. Иако смо на претходним састанцима такође указивали, решења о годишњим одморима се још увек не издају, а поред тога, додатни проблем представља и остварени вишак радних сати.

Од стране надлежних из Сектора за људске ресурсе добили смо информацију да је захтев Синдикат српске полиције усвојен и да је награђивање намештеника у току. Решења о годишњим одморима биће израђена и уручена намештеницима у што краћем временском року. Што се тиче вишка радних сати, биће извршене провере, а у међувремену Синдикат српске полиције ће са својим активистима предузети радње, са циљем вансудског поравнања.

 1. Подела ваучера за куповину цивилних одела припадницима УКП и оперативних група.вКада је у плану подела ваучера за куповину цивилних одела припадницима УКП? Да ли је размотрен захтев Синдиката српске полиције да ови ваучери буду подељени и оперативним групама у ПУ и полицијским службеницима у Одсеку за пограничне послове, такође у оквиру ПУ.

Захтев Синдиката српске полиције са прошлог и претпрошлог састанка је делимично прихваћен, због ограничених средстава у буџету за ову намену. Наиме, у току је подела ваучера припадницима ОКП и оперативних група, а осталим одсецима(пример ОПП) ваучери ће бити подељени до краја године, на основу постављених приоритета.

 1. Рад у локалној заједници. Полицијски службеници који поседују решење за рад у локалној заједници, поред ове обавезе, додатно су оптерећени у раду, јер обаљају и редовне полицијске послове. Да ли је у плану доношење Упутства о начину рада полицијских службеника у локалној заједници?

У 2013. години усвојена је Стратегија развоја рада полиције у локалној заједници. Од ове године новом систематизацијом дефинисана су радна места и постављени су циљеви и задаци који ће до краја године бити имплементирани у Приручнику о раду полиције у локалној заједници – рекао је господин Јоксимовић из Управе полиције.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић