Свакодневно на адресу Синдиката српске полиције пристижу многобројни захтеви за помоћ са проблематиком из радно-правног односа. У складу са интерним актима синдиката, поштујући хијерархију и…