За једну државу која се макар географски налази усред Европе у 21. веку невероватна је количина кршења загарантованих радничких па и основних људских права у…