Skip to main content

Тражимо боље услове рада!


Председник Синдиката српске полиције Глишо Видовић упутио је премијеру и министру унутрашњих послова Ивици Дачићу апел за поштовање препорука Владе Републике Србије из 2007.године која се односи на рад запослених при спољним температурама виших од 36. степени Целзијуса.
Управа за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне заштите  20. јуна 2012. године издала саопштење које се односило на рад на екстремно високим температурама и обавезама послодаваца према радницима, међутим Министарство унутрашњих послова и надлежан министар по овом питању конкретно ништа нису учинили и на тај начин довели у опасност здравље запослених.
Истичемо да при раду запослених на отвореном, а када су екстремно високе температуре обавезе послодаваца су да доследно примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно мере безбедности и здравља на раду. На жалост у Министарству унутрашњих послова, а противно закону још увек нема утврђених мера које се односе на безбедност и здравље на раду.
Запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије немају одговарајућу униформу за рад у летњим условима и високим температурама. Униформа је не адекватна и отежава свакодневни рад при високим температурама а то се одражава на психофизичко стање запослених. Подсећамо да запослени имају универзалне панталоне, кошуље, шапке и ципеле које се носе лети и зими. И ако то није по важећем Правилнику о униформама и ознакама из 2002. године а уз сагласност министра Дачића, а у циљу смањења трошкова набављена је универзална униформа која не задовољава потребе.  Због тих универзалних панталона, кошуља, шапки и ципела запослени се зими смрзавају а лети у време великих врућина практично „кувају“.
Полицијски службеници приликом контроле и регулисања саобраћаја на себи имају три одевна предмета, тегет мајицу, кошуљу и флуоресцентни зелени прслук што додатно отежава рад  и негативно утиче на здравље.
Синдикат српске полиције захтева од министра Ивице Дачића да под хитно сачини обавезујућу инструктивну депешу и упути је ка свим организационим јединицама Министарства а која ће се односити на организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и др., што подразумева честу измену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца, обавезно давање информација запосленима о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање запослених са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених и др.
А пре свега, захтев да се у периоду од 11-17 часова, уколико то дозвољава процес рада запослени склањају са директног излагања сунца.
Број: 99и/012
Београд, 06.08.2012. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ