Skip to main content

У МУП не постоје радна места са повећаним ризиком?!


Посебним колективним уговором за полицијске службенике који је 14.02.2015. године потписан од стране министара Унутрашњих послова  Небојше Стефановића и представника Независног синдиката полиције Велимира Лукића,  регулисано је да се „Дужина годишњег одмора полицијског службеника утврђује тако што се минимум од 20 радних дана увећава према одређеним критеријумима“. Тако по основу услова рада: – за рад на радним местима полицијских послова са повећаним ризиком – основица од 20 дана се повећава за три радна дана.

С обзиром да нас послодавац није обавестио која су то радна места са повећаним ризиком, на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Кабинета министра затражили смо одговор на питање:

„Молим Вас да за потребе Синдиката српске полиције доставите информације (важећи правни документ) из којих се могу видети која су то радна места у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за полицијске послове који су категорисани са „повећаним ризиком“. „

Одговор је био очекиван, да таква радна места не постоје с обзиром да Министарство унутрашњих послова не поседује Акт о процени ризика.

Дакле, по одговору „Министарство унутрашњих послова не поседује документ у коме је садржана тражена информација.“

Овај одговор недвосмислено значи да сваки полицијски службеник који је рачунао на додатна три радна дана годишњег одмора, на те дане не треба да рачуна јер не ради посао са повећаним ризиком, с обзиром да таквих радних места нема!

О овој чињеници коју смо изнели можемо говорити и из позиције безбедоносности, о томе да ли је нормално да у Министарству унутрашњих послова не постоје радна места са повећаним ризиком и да ли држава и наш послодавац заиста сматрају да у нашем раду нема никаквог ризика, али то је нека друга много озбиљнија тема.

У овом тексту, желели смо само да вас упознамо о томе како је Независни синдикат полиције и послодавац бринуо о теоме да вам обезбеди додатне дане годишњег одмора које нећете моћи да користите.  Манипулативно и неозбиљно зар не!?

Служба за информисање

Odgovor-MUP---povecani-rizi