Skip to main content

Уместо Наташе Нешковић поставити другог начелника Управе за послове исхране и смештаја


Поштовани господине Дачићу, више пута до сада, истицали смо да у политици рада Синдиката српске полиције неће бити лобирања и наметања кадровских решења, али да ћемо Вам указивати и скретати пажњу на она лица која по нашој процени свој посао раде веома добро и истичу се, као и на она лица која по нашој процени не задовољавају критеријуме да би се нашла на руководећим местима.

У овом случају, обавеза ми је да Вам скренем пажњу на начелничко место Управе за послове исхране и смештаја које је правно непопуњено, односно да Наташа Нешковић нема валидно решење о распоређивању у складу са новом систематизацијом.

С тим у вези, став Синдиката српске полиције је да је Наташа Нешковић недовољно добро обављала посао начелника УПИС-а и да треба тражити друго решење за место начелника поменуте управе.

Синдикат српске полиције има озбиљне замерке на рад и квалитет рада који је до сада обављала Наташа Нешковић, пре свега замерка се односи на област радног права, непоштовање радничких права, злоупотребу појединих радника или лица са којима су склопљени уговори, организацију посла, лоше управљање кадровима, нестручност и стварање услова за лоше међуљудске односе који су евидентни у појединим деловима ове управе, неквалитетну сарадњу или одбијање дијалога са представницима овог Синдиката, ћутања и игнорантски став на важна питања која су из надлежности поменуте управе. Посебно желим да истакнем, занемаривање важне делатности УПИС-а, а то је свеопшта и редовна хигјенска контрола хране и воде коју конзумирају запослени у МУП-у, односно просторија у којима се чува и дели.

О свим наводима на које указујемо, Синдикат српске полиције поседује обимну документацију коју ће вам у случају потребе доставити.

Дакле, став Синдиката српске полиције је да се на место начелника УПИС-а треба да распореди друго, стручније и квалитетније лице. Противимо се могућности да Наташа Нешковић и даље остане на садашњој функцији.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић

Ужице, 27.12.2013. године

2013-12-27 Допис Дачићу смена Наташе Нешковић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ