Užice, 24.05.2017. godine, – Predsednik Sindikata srpske policije, gospodin Lazar Ranitović, uputio je danas dopis direktoru policije Vladimiru Rebiću i načelnicima i komandantima organizacionih jedinica u Direkciji policije, u kojem ih obaveštava da nećemo tolerisati nikakva nezakonita delovanja prema članovima i aktivistima našeg sindikata.

Raskidom sporazuma o saradnji i socijalnom dijalogu između MUP i SSP nisu derogirani, niti to mogu biti, nacionalni i nadnacionalni propisi kojima se uređuje i jamči sloboda sindikalnog udruživanja i organizovanja, te zabranjuje i sankcioniše svaki vid diskriminacije zbog sindikalnog delovanja i po osnovu sindikalne pripadnosti.

Međutim, rukovodioci pojedinih organizacionih jedinica MUP-a su, što pogrešno tumačivši raskid sporazuma, što iz želje da poberu simpatije jednog reprezentativnog sindikata, počele da sprovode najgrublje oblike diskriminacije SSP-a, a koji su se ogledali u „dobrnonamernim“ savetima podređenim rukovodiocima i zaposlenima da se „manu SSP“ i učlane u jedan drugi sindikat, te uklanjanju sredstava za rad SSP i sa obeležjima SSP-a, poput oglasnih tabli, hemijskih olovaka, kalendara i slično, a da se pri tome isti takav materijal drugih sindikalnih organizacija koje deluju u MUP-u i dalje nesmetano koristi.

Ovakvim postupanjem takvih rukovodilaca direktno se diskriminiše SSP a posredno i zaposleni koji su se opredelili za članstvo u SSP-u, u smislu da ima se onemogućava ili znatno otežava pristup informacijama o radu sindikata, a koji je u neposrednoj vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih iz radnog odnosa.

SSP je zbog protiv takvih rukovodilaca inicirao pokretanje disciplinskih postupaka, a protiv onih koji navedene radnje vrše na najgrublji način i krivičnih postupaka zbog krivičnih dela Povreda ravnopravnosti iz člana 128. Krivičnog zakonika i Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja iz člana 152. Krivičnog zakonika.

Zbog prethodno navedenog, a u cilju nastavka saradnje, zahtevano je da, u skladu sa nadležnostima, preduzmu potrebne mere radi sprečavanja daljeg nezakonitog postupanja pojedinaca i otklanjanja negativnih posledica dosadašnjeg ovakvog postupanja, ukoliko ga je bilo u okviru konkretne organizacione jedinice, te o ovome obaveste sve podređene im rukovodioce.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.