Skip to main content

Услови рада у Управи за обезбеђење


Министарство унутрашњих послова
Управа за обезбеђење
– начелнику управе Зорану Томашевићу
Предмет: Услови рада у Управи за обезбеђење
Синдикат српске полиције, протекле недеље одржао је радни састанак са представницима  Министарства рада и социјалне политике, начелницима Управе за безбедност и здравље на раду и Инспектората за рад.

Синдикат српске полиције представљали су  Глишо Видовић и Драган Жебељан, док су представници Министарства рада и социјалне политике били  Вера Божић Трефалт директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Предраг Перуничић директор Инспектората за рад,  Рамзо Хуковић начелник Одељења инспекције за рад и госпођа Бојана Јовановић начелник Одељења за другостепени управни поступак у области радних односа и безбедности и здравља на раду.
Теме разговора биле су:
–          униформа и опрема за рад запослених у МУП,
–          услови у просторијама за рад запослених и
–          услови смештаја запослених.
После објављивања извештаја са састанка (који вам у прилогу шаљемо), Синдикату српске полиције обратили су се радници Управе за обезбеђење који су нам указали на нехумане услове рада, најчешће приликом обезбеђења дипломатско конзуларних представништва.
Притужбе радника УЗО се односи на неусловне „кабине за одмор“ које су просторно мање од два метара квадратнa (што је дупло мање од законског минимума), нерешеног проблема одржавања хигјене у објектима, проблем неусловног инвентара и изражени сезонски микроклиматски проблеми (недостатак грејања или хлађења).
Радници УЗО притужују се и на проблем у организацији рада, односно у нерешеном питању коришћења тоалета приликом рада у сменама од по 12 часова.
С тим у вези, молим Вас да нас обавестите о  следећем:

  1. Како је и на који начин решено питање тоалета за раднике обезбеђења који посао обављају поред објеката у којима немају могућност приступа тоалету?
  2. На који начин и када ће те решити проблем неусловних „кабина за одмор“ и инвентара у њима?
  3. Каква је динамика решавања проблема грејања и хлађења „кабина за одмор“?
  4. Како и на који начин се одржава хигјена у „кабинама за одмор“, када су опране, ко их пере и ко купује средства за прање тих објекта?

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ