Skip to main content

Важе ли закони у ПУ Врање?


12192841_10206619918273142_735785053_oСви ми смо свесни свакодневног великог прилива избеглица из Сирије, Ирака, Авганистана и других земаља. Такође смо, као полицијских службеници, свесни и свих потенцијалних безбедносних, здравствених и других ризика које њихов транзит кроз Србију са собом носи. Управо због тих ризика, на основу одговарајућих процена надлежних, пре свега безбедносних органа и тела, број ангажованих полицијских службеника у вези са прихватом избеглица је повећан, што је у неколико наврата подржано и од стране Синдиката српске полиције као друштвено одговорне организације.

Ипак, основна делатност Синдиката српске полиције је предузимање активности у циљу унапређења и заштите права по основу рада запослених у МУП-у. С тим у вези, пре неколико дана јавно смо објавили фотографије на којима се види у како катастрофалним условима бораве полицијски службеници ангажовани на прихвату избеглица у Прихватном центру у Прешеву, а које су потом пренели поједини медији.

Овог пута Вам указујемо на то у како тешким и нељудским условима своје послове и задатке беспоговорно обављају полицијски службеници свих организационих јединица Полицијске управе у Врању. Наиме, због става старешина да се вишак радних сати не исплаћује као прековремени рад, правдајући то мерама штедње, са једне, и немогућности да се остварен вишак радних сати прерасподели у слободне дане због превеликог броја истурених одељења и граничних и административних прелаза, с друге стране, дошло се у ситуацију да запослени, пре свега, у ПС Бујановц, у ПС Прешево, у ПС Владичин Хан,  у ПС Трговиште, али исто тако и запослени у осталим организационим јединицама ПУ Врање месечно остварују и преко 220 радних сати.

Отварање Прихватног центра за избеглице у Прешеву допринело је свакодневном ангажовању ионако већ преоптерећеним полицијским службеницима и драстичном погоршању њихових услова рада, који се огледа у дванаесточасовном стајању у боксовима са избеглицама и непосредном физичком контакту са њима (разговору, пружању помоћи, интервенцијама), непрекидном дванаесточасовном раду на рачунару оних који им издају одговарајућа документа, а све то без основних заштитних средстава!

Наиме, огромна већина полицијских службеника из ПУ Врање нема обезбеђена ни најосновнија средства за рад и заштиту: ни хигијенске рукавице, ни маске за лице, ни оброк, ни воду за пиће! Таква ситуација представља огроман здравствени ризик по полицијске службенике, али и њихове породице, а самим тим и на ширу популацију становништва на југу Србије! Дошли смо у ситуацију да се полицијски службеници сами сналазе за поједина заштитна средства тако што издвајају новац од сопствених ионако умањених примања или тако што део заштитне опреме добијају од волонтера ангажованих на прихвату избеглица. Ипак, највећи број полицијских службеника своје послове обавља без икакве заштите опреме, што због ограниченог кућног буџета, што због ограничених количина заштитних средстава које поседују волонтери, што због недовољно развијене свести о потенцијалним здравственим ризицима, али наравно, пре свега, из разлога што им одговарајућа средства нису обезбеђена од стране МУП-а, односно од стране ПУ Врање.

Температуре су из дана у дан све ниже. Пред нама је и зима. А нико ништа не предузима како би заштитио здравље полицијских службеника који на киши у кишним мантилима, или без њих, раде 12 сати непрекидно, без одмора, без одговарајућих заштитних средстава, без оброка, без воде за пиће!? Све то негативно утиче на физичко, а пре свега на ментално здравље полицијских службеника, који из дана у дан постају разочарани и деморалисани.

Због тога овим путем апелујемо на руководство ПУ Врање да описане проблеме и пропусте реше најхитније. Уједно руководству ПУ Врање постављамо и следећа питања:

Да ли сте свесни свих ризика које са собом носи ангажовање исцрпљених полицијских службеника без одговарајућих услова за рад, без одговарајућих заштитних средстава и без оброка?

Да ли је потребно да се нешто нежељено догоди, па да тек након тога предузмете одговарајуће неопходне мере?

Да ли сте свесни своје, пре свега моралне и људске, а потом и сваке друге одговорности?

Такође апелујемо на Дирекцију полиције да у циљу утврђивања тачног чињеничног стања на терену изврше искључиво ненајављену контролу у Прихватном центру у Прешеву и не дају времена да они који се хвале „да је све мед и млеко“ припреме такав сценарио само за тај дан.

Јер, уколико полицијске службенике оставимо незаштићене данас, сутра ћемо оставити незаштићену и државу.

Служба за информисање ССП