Skip to main content

Веселину Милићу: Решити проблеме радница на одржавању хигјене


SCAN_20131101_105356937Начелнику Веселину Милићу

Више путо до сада покушао сам да посредујем, односно помогнем у ситуацији очигледно нарушених односа који владају у Управи за логистику, Одељењу за одржавање на релацији руководиоца и радница на одржавању хигјене. На жалост, протурају се приче да раднице на одржавању хигјене неосновано одбијају да раде, да су лење и слично.

У ширењу прича, ништа боље нисам ни ја прошао, Ваши сарадници из Управе за логистику о мени шире гласине да сам непристојан, безобразан и склон свађи и конфликту. Ако ће то решити проблем и приморати руководиоце да седну за сто са радницама на одржавању хигјене и реше нагомилане проблеме код очигледно нарушених међуљудских односа и катастрофалном лошем управљању и организацији посла, пристајем да будем такав како ме Ваши поједини сарадници доживљавају.

С обзиром да руководећи из Управе за логистику, очигледно немају воље, жеље, знања или визију како да проблем реше, приморан сам да ја и наш тим адвоката, покушамо да проблем решимо путем закона,  правних норми и ванинституционално. То смо до сада избегавали, али очегледно је да другог решења нема или да је некоме у интересу да се проблеми не реше на миран и цивилизован начин – разговорима и договором.

С тим у вези, потребни су ми одговори у вези рада и функционисања Одељења за одржавање објеката и опреме:

  1. Ко је распоређен, валидним решењем на месту шефа Одсека за одржавање хигјене, уколико шеф није распоређен ко је вршилац дужности и да ли поседује адекватну школску спрему?
  2. Ко је распоређен на два радна места, валидним решењем на месту Пословође за одржавање хигјене и које објекте покривају (за свако име доставити објекте које покривају)?
  3. Колико је од осамдесет систематизованих радних места Одржавање хигјене попуњено? Које објекте ПУ за град Београд покривају те раднице?
  4. Које је радно вереме, које је прописано и уведено за раднице на одржавању хигјене (доставити копију писменог акта којим је то регулисано)?
  5. Да ли раднице на одржавњу хигјене раде по сменама? (доставити копију акта којим је то регулисано)
  6. Доставити важећи опис посла и радног места радница на Одржавању хигјене, Пословође за одржавање хигјене и шефа Одсека за одржавање хигјене.
  7. Доставити писани акт којим је регулисано и из кога се може видети, индивидуална радна површина коју радник на одржавању хигјене у току радне смене треба да радно опслужи и покрије.
  8. Која референтна установа у земљи је пројектовала, израдила и атестирала помагало за рад које је уступљено болесној радници Слађани Петровић по писменом акту 12/3 број: 404-3344 од 31.10.2013.године (копију шаљемо у прилогу).

Желим да истакнем још једну веома битну и проверљиву чињеницу, а то је да је од одређеног лица у Одсеку за одржавање хигјене вршен и да се врши константан притисак да се чланице Синдиката српске полиције које раде на пословима одржавања хигјене ишчлане из овог синдиката. Та замисао делимично је успела, тако да смо у току године имали неколико ишчлањења. Облазложење радница је да више не могу да трпе тортуру и притисак надређеног због синдиклане припадности. Ово јасно говори о намери да се спречи или забрани синдикални рад, а што је у супротноснти са Кривичним закоником и Законом о забрани дискриминације.

Што се тиче постављених питања, молим Вас да учините све како би смо их добили, у противном, ако одговоре не будемо добили у разумном року, сматрајте да су информације затражене у складу са Законом о приступу информација од јавног значаја.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић

Ужице, 04.11.2013. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ