Поштовани министре Дачићу,
Решењем 01 број: 7021107-4 од 15.10.2007.године потписаном од стране министра Драгана Јочића образована је Радна група за израду акта о процени ризика на радним местима у Министарству унутрашњих послова. Чланове радне групе сачињавају по два представника  организационих јединица у седишту Министарства.
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 101/2005) ступио је на снагу пре шест година, када је почела његова примена у Србији.
Тим законом прецизиране су обавезе послодавца и радника, као и предуслови за обављање здравог и безбедног рада. Истичемо да Министарство унутрашњих послова и полицијски службеници нису изузети из овог закона и да се на основу те чињенице, закон мора поштовати и у нашем Министарству.
На жалост и срамоту, Закон о безбедности и здрављу на раду у Министарству унутрашњих послова се не примењује и не поштује. На то указује и чињеница да нисте донели бројна подзаконска акта како би се обезбедили услови за реалну примену Закона о безбедности и здрављу на раду.

У прилог томе је и неефикасан рад Радне групе за израду акта о процени ризика на радним местима у МУП. Од формирања те радне групе, протекло је неколико година, променили су се називи организационих јединица, а многи чланови или заменици су променили радна места, отишли из организационих јединица испред којих су делегирани, или напустили МУП.
Сматрамо да се очигледно ради о неинтересовању или несавесном раду руководилаца или чланова радне групе.
Несхватљиво је да, обзиром на то да је протекло неколико година од формирања и насталих промена, није дошло до ревизије и измене Решења о образовању радне групе, због претходно изнетих навода.
Синдикат српске полиције добио је од Кабинета министра – Бироа за информације од јавног значаја копију предметног решења и обавештење да радна група није у обавези да сачињава извештаје о свом раду, што је несхватљиво и шокантно.
Да ли то значи да за свој рад или нерад не одговарају никоме и да никоме не полажу рачуне?
Због свега изнетог, Синдикат српске полиције предлаже следеће:

 1. Извршити ревизију, измену или донети ново решење и у њега укључити старе чланове  (с обзирмо на искуство које имају) који и даље раде у организационим јединицама испред којих су делегирани;
 2. Чланове радне групе који су променили организационе јединице или напустили МУП заменити новим;
 3. До окончања израде акта о процени ризика члановима радне групе не дозвољавати прелазак у друге организационе јединице унутар Министарства;
 4. Укључити представнике синдиката у изради акта о процени ризика на радним местима у МУП;
 5. У решењу, као нови став, додати обавезу сачињавања полугодишњих и годишњих извештаја о раду. Председника Радне групе, или секретара обавезати да такве извештаје о раду и постигнутим резултатима рада подноси министру или лицу кога министар овласти за ову проблематику;
 6. Због природе посла и хитности, чланове радне групе ослободити редовних радних обавеза унутар својих оранизационих јединица до окончања рада у Радној групи, или додатно платити њихов рад за време обављања посла у вези рада на изради акта о процени ризика на радним местима у МУП;
 7. Овластити чланове радне групе да могу имати приступ систематизацији радних места због природе посла;
 8. Члановима радне групе дати рок за завршетак посла, прекорачење рока, ако се испостави да је неоправдано кажњавати подизањем дисциплинске пријаве за несавестан рад у служби.

Сматрамо да су изнети предлози реални и да би новим мерама резултати рада морали бити бољи, а посао брже приведен крају.
С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић

Број: 1130-01/12
Београд, 09.08.2012. године

Comments

 1. Postovane kolege podrzavam Vas zahtev koji ste uputili vezano za radnu grupu koja treba da odradi navedeni posao.Moram Vam reci da sam ja od Zavoda za zastitu zdravlja pripadnika MUP-a u Durmitorskoj 9 Beograd dobila odrednicu da sam sposobna za obavljanje sluzbenih zadataka bez prisustva stranaka u visini moje strucne spreme ,a to je Visoka strucna sprema i da takvih upraznjenih radnih mesta ima i po prethodnoj i po novoj sistematizaciji ali Nacenik PU Subotica me ne rasporedjuje na takva radno mesto pod izgovorom da ga nalazi lekara ne obavezuju.Dosad je misljenje lekara ,narocito lekara iz gore pomenute ustanove bilo obavezno za sprovodjenje,sta se promenilo ne znam.Znam samo da bolujem od oboljenja koje je svojstveno za profesiju kojom se bavimo i da po svim zakonskim propisima i ja imam prava da se sprovedu zakonske norme vezane za zastitu mog licnog zdravlja.Nacelinik PU Subotica bi trebalo
  da shvati da je i on samo radna snaga i da pslodavca to jest Ministra
  unutrasnjih poslova obavesti otome da je meni potrebno izdejstvovati premestaj u drugu radnu jedinicu kao sto operativna analitika,analitika i statistika i problem bi bio resen jer i nas poslodavac zeli da posao bude obavljen na kvalitetan nacin i u skladu sa zakonom.Zasto on to ne radi to je ono sto treba ispitati.Znam da nisam sama i da ovakvih slucajeva ima jos mozda bi trebalo da unutar sindikata prikupima dokumenta svih nas sa ovakvom odrednicom kao sto je moja i slicnim i da zajenicki se direktno obratimo Ministru unutrasnjih poslova da nam pomogne u resavanju problema ,a to bi onda mozda pokrenulo i rad pomenute radne grupe i dovelo do nekih konkretnih poboljsanja u zastiti
  zdravlja pripadnika MUP-a,kao sto je spisak profesionalnih oboljenja za sva radna mesta od odrzavanja higijene do rukovodecih radnih mesta.
  puno pozdrava Milkica SSP Subotica

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *