Skip to main content

Жељку Којићу: Зашто је политика рада УПИС-а изнад права?


zeljko-kojic-velikaУ Министарству унутрашњих послова наилазимо на случајеве да се запослени упућују и премештају на друга радна места и то без икаквог решења односно правног акта, већ искључиво на реч!  Једна од таквих случајева је и пример колегинице Светлане Марковић раднице Управе за послове исхране и смештаја која је од 01.06.2012.године распоређена на радно место Управника ресторана 13. мај у Батајници и која на то радно место никада није радила!

Представник Синдиката је проблем покушао да реши у директном разговору са начелником Сектора Жељком Којићем, једниним и надлежним у Сектору с обзиром да једо овлашћено лице. Он је то децидно одбио уз образложење да је политика управе таква да се радници ротирају због наводне обуке! Према његовом ставу и тумачењу, у овом случају нема повреде права радника! Синдикат не мисли тако! Ево одговора!

Поштовани господине Којићу,

Случај колегинице Светлане Марковић, покушао сам да са Вама решим дијалогом, што јесте моја дужност као синдикалног функционера. Дакле, као представник независног и самосталног правног лица Синдиката српске полиције. У овом случају обратио сам Вама се с разлогом јер то јесте Ваша надлежност као менаџера и руководиоца са валидним решењем о распоређивању на место начелника Сектора.

Изненађује ме и зачуђује Ваш став да је „непримерено да се било ко обраћа Вама ако претходно није покушао или окончао решавање ствари на нивоу своје организационе јединице“. Дакле, обратио сам Вам се, као представник Синдиката и то је сасвим примерено и у складу са основном функциом синдикалне организације а то је заштита права радника.

Никога у Синдикату не треба да интересује каква је унутрашња организација решавања проблема у Сектору којим руководите и којим правним актом је то регулисано, ако се већ позивате на неки редослед у начину комуникације – пропишите га! Верујем да је госпођа Марковић исцрпела све начине да проблем реши, те се зато и обратила свом Синдикату који ће јој пружити сваку врсту помоћи. Али пре него што кренемо у неком другом смеру, ред је да дијалогом покушамо да проблем решимо. Али колико видим, Ви дијалог и мирно решење проблема одбијате.

С тим у Вези, Синдикату не преостаје ништа друго него да овај проблем покуша да реши на другачији начин. Али избор је само Ваш и прилика Вам је врло коректно пружена!

Остајем при раније изреченом ставу да се у конкретном случају у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова у Управи за послове исхране и смештаја флагрантно крши Закон о полицији у делу који се односи на област Премештај и упућивање а што је регулисано члановима од 148 до 149.

Чланом 157 тачка 15. Закона о полицији у делу који се односи на тешке повреде службене дужности, законодавац је предвидео да се против самовоље појединаца који повређују права запослених може покренути дисциплински поступак. Требали да га покренемо, против Вас, као надлежног?

Дакле, у овом случају је сасвим неважна информација коју износите да је госпођа Марковић 2006. године стекла виши ниво образовања. Она није ни прва ни последња радница у Министарству која се током свог рада усавршавала. То је ваљада нешто чиме се треба подичити, а Ви као руководилац похвалити и ценити труд, рад и напор жене која је поред породице, супруга који је такође полицијски службеник и деце, успела да стекне више образовање.

Шта тек рећи о Вашим наводима да је у њеном случају начињен преседан јер „јој је испуњена лична жеља да буде распоређена на више радно место“. Наводите да је то учињено за време предходног руководства. Одакле Вама, који сте дошли много касније таква информација, одакле Вам право да се бавитем јавним поговарањем, да слушате, усвајате и ширите такве гласине? Да ли Ви то на на перфидан начин покушавате да пласирањем таквих гласина ниподаштавате туђу школску спрему, туђ рад и лични интегритет?

Сматрам да немате право да говорите о томе ко је чије жеље испуњавао и како је ко напредовао у служби, посебно да истичете да је у њеном случају начињен преседан! Било би корисно да пре него што се усудите и одлучите да на такав начин, званичним писменим путем комуницирате са представником Синдиката, осврните се око себе и својих сарадника. Пре свега, присетите се да ли сте можда и Ви нечије жеље испуњавали, приликом заснивања радног односа,  распоређивања и напредовања у служби. Можда такав и сличан пример можете пронаћи у Вашем непосредном окружењу. У овом сучају, лажно моралисање, непотизам и држање лекција неће дати резултате, већ може изазвати сасвим супротан ефекат.

Ако инсистирате на тако бесмисленом аргументу да је неко испуњавао нечију жељу, а да није узео у обзир способност, мотивисаност, резултате рада, и друге критеријуме за напредовање у служби, Синдикату није проблем да јавно истакне и обелодани имена запослених на високим функцијама који су у предходних неколико година у Министарству засновали радни однос са средњом стручном спремом а данас догурали до самог врха и налазе се на највишим функцијама у Министарству. Да ли је потребно истаћи ко је своју децу, супружнике, родбину, пријатеље позапошљавао у Министарству и распоредио их на важна и кључна места да би се доказала апсурност Ваших навода? Синдикату није проблем да све то јавно обелоданимо и крене од самог врха, од Кабинета министра па наниже. Да ли је то Ваш циљ господине Којићу?

Посебно ме зачуђује бесмисленост навода „Политика наведене управе је да се сталним ротацијама на местима шефова кухиње, управника ресторана и сл. врши континуирана обука и унапређење организације рада“. Господин Којићу, правне норме су у Министарству прописане да би се поштовао правни поредак и радници заштитили од самовоље. Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству је јасно правно регулисана област распоређивања и места рада, Законом о раду и Законом о полицији је прописана и регулисана област премештаја и упућивања. Одакле Вама и Вашим сарадницима право да тако лаички наступате и пишете бесмислице да је политика једне управе јача, старија и изнад закона подзаконских аката и правних норми?

Од када то у Вашем Сектору влада политика која је у сукобу са правним нормама? Да ли ви то покушавате да политику и праксу озаконите на незаконит начин?

Ваша је обавеза као начелника Сектора и помоћника министар да се старате о поштовању и примени уедених правних норми, да оне који то крше санкционишете а не да их оправдавате бесмисленим одговорима „да ви нешто планирате у новој систематизацији“. То што планирате не значи да је и на снази и да ће икада бити на снази. Господине Којићу, Ви, ја и остали запослени не живе у будућем времену него у садашњости и до год су на снази важећи закони и правне норме – ВАШЕ ЈЕ ДА ИХ ПОШТУЈЕТЕ!

У противном, улазимо у анархију и самовлашће, што колико видим и закључујем, пропагирате!

Дакле, од Вас захтевам да се госпођи Светлани Марковић, сходно решењу о распоређивању, ПОД ХИТНО омогући несметан рад на радном месту на које је распоређена а то је радно место Управника ресторана у Батајници.

С поштовањем,

Председник СГ Београд
Драган Жебељан


 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ