Užice, 13.12.2016. godine, – Predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović uputio je danas dopis ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši stefanoviću i v.d. direktora policije Vladimiru Rebić kojim je ukazano na potrebu hitnog otklanjanja problema u radu zaposlenih u Upravi za upravne poslove. Naime, odredbe u Zakonu o prekršajima koje je Ustavni sud proglasio nezakonitim i dalje izazivaju veliku štetu i gubitke za državu i građane, ali i neprijatnosti i probleme našim kolegama na upravnim poslovima.

Problem je lako rešiv samo je potrebna dobra volja dva ministarstva!

PREDLOG
za preduzimanje mera za izdavanje obaveznog uputstva

Obraćamo Vam se ovim podneskom u cilju preduzimanja potrebnih mera za izdavanje obaveznog uputstva o postupanju organizacionih jedinica Ministarstva prilikom postupanja u upravnim stvarima građana Republike Srbije a sve imajući u vidu situaciju nastalu nakon donošenja odluke Ustavnog suda Iuz-367/13 koja se odnosi na odredbu čl. 336 Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013 i 13/2016).

Naime, dana 08.12.2016 godine u „Sl. glasniku RS“, br. 98/2016“ objavljena je odluka Ustavnog sudaIuz-367/13 od 03.11.2016. godine kojom je utvrđeno da odredbe čl. 336 Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013 i 13/2016)nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije, te je danom objavljivanja odluke Ustavnog suda navedeni član prestao da važi. Rečena odredba se odnosi na posledice upisa u registar neplaćenih novčanih kazni u smislu da se kažnjenom licu, dok ne izmiri u celosti dugovani iznos, neće dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;
2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;
3) odjava vozila.

Međutim, građani koji dolaze u matične Policijske stanice radi dobijanja navedenih isprava a koji imaju neizmirene novčane kazne i dalje nisu u mogućnosti da ostvare svoja prava iz razloga što su ti podaci uneti u registar po nalogu suda koji je doneo odluku koja je osnov za unos, u smislu čl. 333 Zakona o prekršajima a Ministarstvo unutrašnjih poslova nema pravni mehanizam da vrši izmenu tako unetih podataka.

Imajući u vidu da se navedena odluka Ustavnog suda odnosi isključivo na posledice upisa u registar novčanih kazni, kao i činjenicu da brisanje iz registra po izmirenju novčane kazne ili izricanja supletornog zatvora vrši isključivo sud, to ukazujemo na opasnost od nastanka štete za budžet Republike Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i potrebu promptnog delovanja u saradnji sa Ministarstvom pravde u cilju izdavanja potrebnih uputstava o postupanju.

Naime, kako je pravni osnov zabrane iz čl.336 Zakona o prekršajima otpao donošenjem odluke Ustavnog suda a Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako je rečeno, nema pravni osnov niti mehanizam za brisanje podataka iz registra neplaćenih kazni, jer se iste brišu nakon ispunjenja ili zamene u zatvorsku kaznu od strane nadležnog suda, to su praktično zaposleni u MUP-u dovedeni u situaciju da, usled nedostatka potrebnog uputstva svojim postupanjem, osujećuju prava građana što potencijalno dovodi do nastanka štete. Ova mogućnost nastanka štete izražena je kroz narušavanje prava na mirno uživanje imovine (npr. nemogućnost upotrebe motornog vozila usled odbijanja izdavanja registracionih tablica) a još je izraženija kod privrednih subjekata koji se, exampli causa,(npr. odgovorno lice u pravnom licu ima neplaćenu kaznu) nađu u istoj situaciji i pri tom imaju vozni park od više teretnih vozila kod kojih tzv. auto dan iznosi i preko 500 evra a koji bi potražili naknadu štete pred nadležnim sudom.

Imajući u vidu prethodno navedeno potrebno je da se u saradnji sa Ministarstvom pravde hitno reaguje te da se zaposlenima u MUP-u izda potrebna instrukciju, odnosno obavezno uputstvo o postupanju u slučajevima koje je uređivao čl.336 Zakona o prekršajima. Time ćete pored otklanjanja nelogičnosti i štete po građane i državu, otkloniti opasnost od izbijanja ozbiljnijih incidenata koji se mogu izroditi usled neprijatnosti kojima su trenutno izloženi zaposleni u radu sa strankama. Građani nisu dužni da trpe posledice neusklađenosti odluka državnih organa, zaposleni još manje da trpe neprijatnosti i neosnovane optužbe od strane tih istih građana.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.