Sindikat srpske policije je tokom leta pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova pokrenuo usaglašavanje tumačenja pojedinih odredbi Posebnih kolektivnih ugovora za policijske službenike i državne organe. U Komisiji za praćenje primene kolektivnih ugovora, u začaranom trouglu “poslodavac-NSP-PSS“, nije bilo mogućnosti da se iznađe jedinstveno rešenje ni tri godine od potpisivanja PKU a što je za posledicu imalo narušavanje radnih prava zaposlenih koja se crpe iz tih dokumenata.

U praksi smo imali neujednačenu praksu, rukovodiocima organizacionih jedinica je ostavljeno da po savesti i svom nahođenju zaposlenima odobravaju ili odbijaju zahteve, delimično ili u potpunosti. Imali smo dijametralno različite odluke na zahteve po istim osnovima, zavisno od jedinice do jedinice, al neretko i u zavisnosti od simpatija starešine prema podnosiocu zahteva!

SSP se lako razumeo sa miriteljkom RAMRRS, gospođom Dejanom Spasojević Ivančić, kao i sa predstavnicom poslodavca u tom procesu, načelnicom odeljenja u Sektoru za ljudske resurse, gospođom Andrijanom Šljivić. Celi postupak je protekao u pozitivnoj radnoj atmosferi i vrlo brzo smo usaglasili zaključke koje možete videti u priloženim fotografijama depeše sa potpisom ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanović.

Malu senku na ovaj naš posao bacili su reprezentativni sindikati (a ko bu drugi inače?  😀 ) koji su odbili da daju saglasnot na izmene i dopune pojedinih članova PKU čiji su potpisnici, bez obzira što bi to bilo u interesu zaposlenih. Doduše, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova postoji već 13 godina, ali jedan od tih reprezentativnih sindikata u svojim saopštenjima još uvek ne može da pogodi njen tačan naziv.

Sindikat srpske policije je pokazao kako je upravo RAMRRS dobar put da se, uz posredovanje trećeg subjekta, na ravnopravnoj osnovi reše nesuglasice između poslodavca i sindikata u pogledu primene PKU. Stoga je ministar Stefanović odlučio da na teren pošalje instruktivni akt sa preciznim uputstvima za ujednačavanje prakse.

Depešu ministra možete preuzeti na sledećem linku:  Depeša ujednačavanje prakse kod primene PKU

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.