Beograd, 11.04.2016. godine, – Održan je redovni mesečni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe MUP za saradnju sa sindikatima, četvrti u ovoj godini. SSP su na sastanku predstavljali:
– Lazar Ranitović, predsednik SSP;
– Mile Lazarević, zamenik predsednika SSP;
– Viktor Ratković, predsednik SK SSP;

Radnom grupom je predsedavao državni sekretar MUP, gospodin Milosav Miličković. Sastanak je započeo u 10,00 časova i potrajao je duže od sat vremena, zbog ozbiljnog pristupa kojeg SSP ima prema sastancima sa Radnom grupom, kao i zbog brojnosti tema koje smo i ovog, kao i svaki put, postavili.

Teme o kojima smo razgovarali su bile sledeće:

1. Racionalizacija
– Proces racionalizacije je definitivno završen, kako je rečeno i na prošlom sastanku. Prirodnim odlivom se došlo do silaska izpod granice o maksimalnom broju zaposlenih u MUP, u skladu sa Uredbom Vlade, odnosno ispod 42.850 zaposlenih. Kolege koje su u predhodnom periodu dobijali rešenja o raspoređivanju na radna mesta u vezi sa „analizom rizika“ dobiće rešenja za svoja stara radna mesta početkom maja meseca 2016. godine ( što je u skladu sa informacijom koju smo plasirali još prvog marta, i zbog koje smo trpeli velike pritiske drugih sindikata, koji su nas optuživali da dajemo netačne informacije i širimo lažnu nadu ljudima u nevolji).

kraj analize

2. Primena člana 172. ZOP
– Sa primenom člana 172. Zakona o policiji se „zastalo“ do daljnjeg. Nakon što je SSP (i još neki sindikati) uputio inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti ovog i još nekih članova ZOP-a, rukovodstvo MUP-a je donelo jedino logičnu odluku da ne započinje primenu i drastične mere, u skladu sa odredbama člana 172. ZOP, koje predviđaju prestanak radnog odnosa zaposlenima na samo pokretanje krivičnog postupka, bez poštovanja prezumpcije nevinosti i čekanja na pravosnažnu osudu suda, kao jedinog legitimnog organa za ocenu nečije krivice. MUP je oformio komisiju koja ima zadatak da izradi predlog izmene Zakona, čije se usvajanje očekuje na nekoj od prvih sednica Narodne skupštine.
Naravno da će pojedini sindikati zlonamerno širiti priču da je sve to privremeno i da će posle izbora uslediti masovna otpuštanja zaposlenih, ali vas molimo da nam i dalje verujete. SSP je na oprezu i budno prati sva dešavanja po tom pitanju, nećemo se uspavati ovom jednom dobijenom bitkom.

3. Novčana pomoć zaposlenimai visina dnevnice
Nažalost, netačnim su se pokazale informacije pojedinih sindikata da će danas biti isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 12.000 dinara. Prema dobijenim informacijama iz MUP-a, problem sa isplatom jednokratne novčane pomoći je nastao zbog izričitog protivljenja MMF-a. Međutim, dobili smo uveravanje da će premijer iznaći drugi način da dato obećanje ispuni, te da će zaposlenima u MUP-u biti isplaćena novčana sredstva u iznosu od najmanje 10.000 dinara najkasnije u naredne dve sedmice.

4. Naknade za rad u otežanim uslovima, dnevnice
– U toku je izrada Pravilnika o posebnim naknadama i dnevnicama, kojim će biti ispravljena nepravda načinjena policajcima, usvajanjem mizernog iznosa dnevnice od 150,00 dinara. Pravilnik će biti istovetan poput onog koji se priprema za pripadnike Vojske Srbije.
– Problemi u obračunu i isplati ove naknade u Preševu će biti rešeni na taj način što će SSP u Direkciju policije poslati spiskove ljudi radno angažovanih u predhodnim mesecima, obzirom na odugovlačenje starešina i prepucavanja na liniji PU Vranje – UGP RC prema Makedoniji.
– Sporazuma o vansudskom poravnjanju između zaposlenih u SGP Bogojevo i Apatin je pri kraju i konačna isplata zaostalih dnevnica se može očekivati sledećeg meseca. Nažalost, MUP je veliki, trom sistem, i za rešavanje ovako jednostavnog problema administraciji treba nekoliko meseci.

5. Koeficijenti plate za određene kategorije zaposlenih
– PU Vranje , Odsek pogranične policije za strance. Problem kolega koji rade poslove OSL a imaju koeficijente plate u rangu referenta neće biti rešen sve do izrade potpuno novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, čije se usvajanje očekuje u junu mesecu. Pitanje smo postavljali još na sastanku u avgustu 2015. godine, od tada je Pravilnik menjan nekoliko puta, ali je ovaj problem ostao nerešen do danas, jer je akcenat bio na poslovima sa analizom rizika, dok se nije ulazilo šire u rešavanje propusta nastalih usvajanjem važećeg Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta.
– PU Bor, Odsek analitike i policijske evidencije, samostalni analitičar. Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta od 28.11.2015. godine, radno mesto „viši analitičar“ je preimenovano u „samostalni analitičar“ i koeficijent plate sa 2,042 umanjen na 1,866 što je znatno umanjilo platu zaposlenima. Pravilnikom o platama zaposlenih u MUP određeno je da prilikom raspoređivanja plata ne može biti umanjena, ali zvanični odgovr jeste da po sredi nije greška već namera Sektora za analitiku da određena radna mesta kroz platu i koeficijente vrednuje vrednuje na drugi način u odnosu na stara rešenja.

6. Vozila i održavanje vozila
– Ukazali smo na problem koji je proistekao u vezi sa održavanjem pneumatika službenih vozila obzirom da je potpisan ugovor na nivou MUP sa jednom firmom u Jagodini i da to dovodi do nedopustive sporosti kod otklanjanja banalnih kvarova, kakav sigurno jeste obično krpljenje guma.
Sekretar Miličković je naložio da se iznađe način i za te poslove pronađe poslovni partner na teritoriji svake Policijske uprave, te da nam za sporost i propuste, nikako ne sme biti izgovor Zakon o javnim nabavkama ili postupci sa raspisivanjem tendera.
– MUP na svojim parkinzima ima veliki broj oduzetih vozila, za koje niko nema preciznu evidenciju o toku postupka, odnosno koja su vozila trajno oduzeta. SSP je predložio da se, za ona vozila, za koja su postupci okončani, odredi licitacija ili se ustupe na korišćenje MUP-u. Tražili smo da se pokrene utvrđivanje i rešavanje statusa vozila i tako poboljša naš očajan vozni park. Za realizaciju ovoga određen je zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijsko poslovanje Željko Veselinović.

7. Problematika angažovanja pripadnika IJP
– Zajednički smo konstatovali da postoje određeni problemi u praksi kod obračuna radnih sati angažovanih pripadnika IJP, pravo pripadnika IJP na prekovremeni rad, dnevnica za angažovanje IJP, uticaj suvog obroka na visinu dnevnice.
– Prema mišljenju predstavnika Direkcije i Uprave policije, nesvrsishodno je slanje nekog instruktivnog akta za jednoobrazno postupanje u svim jedinicama, jer je to činjeno u više navrata, već da SSP dostavi podatke sa terena o jedinicama u kojima se nezakonito postupa i propusti će biti otklonjeni u najkraćem roku.

8. Neevidentiranje pripravnosti i prekovremenog rada u SVS
– Na pitanje zbog čega se ne poštuje Zakon o policiji u pogledu pripravnosti i prekovremenog rada u Sektoru za vanredne situacije nismo dobili zadovoljavajući odgovor, odnosno, gospodin Bojan Kostić je tvrdio da je sve u zakonskom okviru, odnosno da je sasvim u redu pozivati ljude od kuće a da im predhodno nije određena pripravnost. On smatra čak i da tim ljudima vreme provedeno u stanici, naon poziva iz „pasivne pripravnosti“ i prelazak u „aktivno dežurstvo“ ne treba platiti ni kao redovan rad, a nekmoli kao prekovremeni. Njegov stav je da, ukoliko vatrogasac za vreme dežurstva nije imao intervenciju ne treba da dobije nadoknadu za rad!!!
Ako upotrebimo analogiju, prema mišljenju gospodina Kostića, ni ostali radnici, koji za vreme smene ne budu imali intervencija, ne treba ni da budu plaćeni. Kao ni radnici dežurnih službi u policijskim stanicama, ukoliko ne budu imali posla. Da nije žalosno i apsurdno, bilo bi možda i smešno. Budući da su neki od članova Radne grupe ovu, a i ostale teme, samo nemo posmatrali, bez aktivnog učešća, rukovodstvo SSP će poslati dopis ministru da im za ovaj dan ne bude plaćena dnevnica (pozvaćemo se pri tome na gospodina Kostića).
– Problem o kojem govorimo, itekako je izražen u malim vatrogasnim jedinicama, kakvo je npr. VSO u Novoj Varoši, gde vatrogascima-spasiocima već skoro četiri meseca ne evidentiraju pripravnost i prekovremeni radi. Umesto da postoji sistem pripravnosti te da se u slučaju potrebe pozivaju oni koji su pripravni, pripravnost ne postoji, već se, u slučaju potrebe ljudi pozivaju i angažuju sa nedeljnih odmora, da i tada kada se angažuju, vreme provedeno u vatrogasnoj jedinici im se ne evidentira kao radno vreme, tj. prekovremeni rad! Kako smo ovaj problem već u svojim dopisima od 4.2.2016. godine iznosili ministru dr Nebojši Stefanoviću i načelniku SVS Predragu Mariću, a pomaka nije bilo, obzirom da ovaj problem ni sada nije otklonjen, zaposleni će biti prinuđeni da svoja prava ostvare pred sudom, u čemu će imatu našu svesrdnu podršku.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.