Beograd, 3.3.2017. godine, – Kada smo krajem prošlog leta tražili učešće u radnim grupama, koje je ministar formirao radi pripreme predloga nekoliko pravilnika, bilo nam je jasno da nas neće primiti zato što smo želeli da zaista aktivno radimo, dajemo smislene predloge i žestoko se opiremo nerazumnim predlozima, pogotovo onima koji će ići na štetu zaposlenih!

Znao je to i poslodavac, pa nam nisu dozvolili čak ni da budemo nemi posmatrači njihovog rada, ali naravno, već sutra vrlo glasni kritičari u javnosti ili možda i hvalioci, što je bilo vrlo malo verovatno!!!

Naravno, učešće smo tražili pre svega plašeći se popustljivosti reprezentativnih sindikata i loše namere poslodavca. Znali smo i da predlog te radne grupe neće biti ne znam koliko kvalitetan, te smo stoga i uradili naše predloge nekoliko, nama najznačajnijih pravilnika i na vreme ih poslali ministru i predsednicima radnih grupa.

Ali ono što smo dobili u nekoliko, nama dostupnih, predloga, prevazišlo je naše najcrnje slutnje! Predlozi, niti su u interesu zaposlenih, niti služe svojoj svrsi. Pravilnici su podzakonski akti kojim se bliže uređuju pojedine zakonske odredbe. Ovim pravilnikom je trebalo bliže urediti okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen na određeno radno mesto mora biti dostupan i pripravan da, po pozivu neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog za poziv, obavi posao ili zadatak koji je planiran i za koji se očekivala potreba eventualnog angažovanja policijskog službenika sa odgovarajućeg radnog mesta. Naravno, trebalo je da predvidi načine vođenja evidencije i obračuna rada provedenog u tom statusu i još što-šta.

Tako je trebalo da bude, no u usvojenom Pravilniku o pripravnosti za rad, toga nema. U tom pravilniku skoro da nema ničega novog što već ne stoji u zakonu. Predlog je u najmanju ruku nestručan i čak i nepismen, ništa novo nam ne donosi i ostavlja previše prostora za improvizacije i zloupotrebe!

Predlažemo vam da najpre pogledate naš predlog pravilnika koji je uradio generalni sekretar SSP Viktor Ratković, a potom i zvanični Pravilnik, koji će nam narednih godina donositi glavobolju i nedoumice umesto pojednostavljenja života i rada:

 

PREDLOG

PRAVILNIK

O PRIPRAVNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se način planiranja, evidentiranja i obavljanja pripravnosti, kao i prava i obaveze koje iz tog proizlaze.

Član 2.
Cilj ustanovljavanja i planiranja pripravnosti jeste obezbeđivanje neprekidnog i blagovremenog obavljanja policijskih poslova i zadataka. 

Član 3.
Pripravnost za rad podrazumeva stanje stalne dostupnosti i spremnosti policijskog službenika da se, van radnog vremena i van radnog mesta, odazove na poziv neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog za poziv za obavljanje nekog posla ili zadatka svog radnog mesta.

Član 4.
Pripravnost se može planirati samo za neodložne ili hitne poslove i zadatke.

Član 5.
Odluku o uvođenju i o obimu pripravnosti i plan pripravnosti donosi rukovodilac organizacione jedinice.

Rukovodilac organizacione jedinice je dužan da policijskog službenika obavesti o planu pripravnosti najmanje pet dana unapred.

Izuzetno, rukovodilac organizacione jedinice može da obavesti policijskog službenika o planu i promeni plana pripravnosti u roku krećem od pet dana, ali ne kraćem od 48 sati unapred, u slučaju potrebe posla ili usled nastupanja nepredviđenih okolnosti.

Član 6.
Rukovodilac organizacione jedinice dužan je da vodi evidenciju ostvarene pripravnosti, koju je na kraju meseca obavezan da usaglasi sa policijskim službenikom koji je ostvario pripravnost.

Evidencija o pripravnosti treba da sadrži naziv organizacione jedinice, ime, prezime i jedinstveni matični broj policijskog službenika, mesec za koji se sastavlja, datum, vreme (od – do) i broj sati ostvarene pripravnosti, kao i ukupan broj ostvarenih sati pripravnosti i potpis neposrednog rukovodioca.

Član 7.
Rukovodilac organizacione jedinice je, radi donošenja rešenja i obračuna zarade, dužan da do 5-og u mesecu za prethodni mesec nadležnoj organizacionoj jedinici dostavi overen spisak policijskih službenika sa brojem sati ostvarene pripravnosti.

Član 8.
Rukovodilac nadležne organizacione jedinice dužan je da do 10-og u mesecu za prethodni mesec donese rešenje o ostvarenoj pripravnosti policijskog službenika.

Rešenje treba da sadrži pravni osnov za donošenje, podatke o policijskom službeniku, period u kojem je obavljana pripravnost, broj ostvarenih sati pripravnosti, pravo na uvećanje osnovne plate u skladu sa važećim propisima i pouku o pravnom leku.

Član 9.
Pripravnost se planira na takav način da svi policijski službenici budu ravnomerno planirani za obavljanje pripravnosti („cikličnim smenjivanjem“).

Član 10.
Pripravnost policijskog službenika na dan korišćenja nedeljnog odmora može se utvrditi samo u slučaju da nijedan drugi policijski službenik tog dana nije planiran da radi u smeni.

Član 11.
Policijski službenik kojem je utvrđena pripravnost za rad, rasporedom rada će biti planiran za rad u drugoj (popodnevnoj) smeni, ukoliko to ne bi ometalo redovno obavljanje poslova i zadataka. 

Član 12.
Pripravnost radnim danom može trajati najviše 16 sati, a subotom, nedeljom i praznikom 24 sata.

Član 13.
Policijski službenik koji je u pripravnosti dužan je da neposrednog rukovodioca obavesti o broju telefona na koji će biti dostupan radi pozivanja za obavljanje posla ili zadatka iz pripravnosti.

Član 14.
Policijski službenik se nakon poziva mora staviti na raspolaganje u što kraćem roku, a najduže u roku od sat vremena.

U slučaju da je za dolazak od mesta pribavališta ili boravišta do mesta rada policijskog službenika potrebno više od sat vremena, pripravnost tog policijskog službenika može se utvrditi samo u slučaju da nije raspoloživ drugi policijski službenik kojem je za dolazak od mesta pribavališta ili boravišta do mesta rada potrebno manje do sat vremena.

Član 15.
Neposredni rukovodilac ili lice ovlašćeno za poziv su dužni da policijskom službeniku kojeg iz pripravnosti pozivaju na obavljanje posla ili zadatka obezbede prevoz, u suprotnom policijski službenik ima pravo na naknadu troškova prevoza od mesta stanovanja do mesta obavljanja prekovremenog rada i obratno.

Član 16.
Rad policijskog službenika koji je iz pripravnosti pozvan da obavi određeni posao ili zadatak računa se kao prekovremeni rad.

Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.


Ovaj predlog smo uredno poslali i javno obelodanili 22.11.2016. godine! (Predlog pravilnika o pripravnostipolicijskih službenika)

Da su barem umeli da prepišu…

A ovde možete da pogledate i akt koji je zvanično usvojen:

pravilnik pripravnost1

pravilnik pripravnost2

Zaista, teško je a ne upitati se još jednom – za šta pojedini ljudi u MUP primaju platu? Ali,barem se više ne pitamo zašto su predloge pravilnika krili od nas! (Pisali smo i o tome: Predlozi pravilnika kao državna tajna!?) Sada nam je jasno, ipak znaju za stid! Ovo ne predstavlja pravilnik već puke komentare Zakona.

Ministre, nija kasno da povučete ovaj pravilnik, priznate da su vas prevarili i ozvaničite predlog koji je izradio SSP.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.