Skip to main content

ССП решава горуће проблеме у СВС


Београд, 7.9.2017. године, – У Палати Србија одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са представницима Министарства унутрашњих послова, на којем је централна тема била положај, услови рада и опремање припадника Сектора за ванредне ситуације.

Испред Министарства састанку су присуствовали господин Светозар Радић, заменика шефа кабинета Министра, господин Драго Бјелица, помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове, господин Драган Цветковић, помоћник начелника Сектора за људске ресурсе и господин Горан Николић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације, док су делегацију ССП чинили Лазар Ранитовић, председник Синдиката, Синиша Ћук, члан Главног одбора и активисти ССП, ватрогасци-спасиоци Владимир Дашић из Старе Пазове и Милош Стојановић из Ниша.

Приправност

Прва тема састанка била је приправност припадника СВС, односно неправилно евидентирање приправности у поједином Одељењима за ванредне ситуације. На изнете тврдње представника ССП да у претходном периоду (током 2016. и прва 4 месеца текуће године) у појединим ОВС приправност ватрогасаца-спасилаца није уопште или је погрешно, чак и паушално евидентирана, а самим тим и плаћана, а да су се припадници из локал-патриотских и колегијалних разлога уредно одазивали на позиве и излазили на интервенције, господин Николић је одговорио да је налагање приправности била лична процена сваког од начелника ОВС, али да је данас то питање прецизно уређено, односно да се уредно сачињавају планови приправности, у складу са потребама и недавно усвојеним Правилником. На инсистирање представника ССП да је одређени број ватрогасаца-спасилаца по том основу оштећен у наведеном периоду, а у складу са раније изнетим предлогом за склапање споразума о вансудском поравнању, који је у обостраном интересу, господин Радић је наложио хитну проверу и анализу у циљу утврђивања тачног броја припадника СВС којима би, евентуално, био понуђен споразум. Такође, наложена је и хитна провера начина евидентирања приправности у ОВС Ужице и ОВС Сомбор, где се према информацијама којима располаже ССП приправност и даље евидентира паушално, кроз систем некаквих квота и насумичног одређивања броја сати, независно од тога колико је и којем припаднику наложена приправност.

У вези са наведеним ССП ће наставити да прати ситуацију на терену и да реагује на сваки вид неправилности који је на штету запослених у СВС.

Опрема

У даљем току састанка било је доста речи о тренутном стању, али и будућем опремању припадника СВС. Упознати смо са чињеницом да је у Сектору извршена подела 3000 пари ципела, те да је у току процес набавке 800 комплета интервентне униформе за ватрогасце-спасиоце. Господин Бјелица је истакао да се очекује и набавка нових возила, али и бржа и ефикаснија поправка постојећих, с обзиром да је отпочела подела нових возила у Полицијским управама, чиме ће се значајно смањити притисак на део буџета Министарства који је намењен за те сврхе. Такође, упознати смо и са чињеницом да је у току процес хитне набавке црева за гашење и да ће се убудуће иста редовно набављати, како се у будућности не би више појавио проблем недостатка тог дела опреме.

Систематски прегледи

Представници ССП су истакли и проблем ретких и нередовних систематских прегледа припадника СВС. Господин Радић нас је упознао са планом Министарства за увођењем периодичних здравствених прегледа свих запослених. Начелно је прихваћен предлог ССП да у тај процес буду активно укључене и локалне здравствене установе, чиме би се значајно био растерећен Завод за здравствену заштиту радника МУП-а у Дурмиторској у Београду, а цео процес учинио ефикаснијим и у корист запослених.

Члан ГО ССП
Синиша Ћук