Skip to main content

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УПРАВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ


22.јун 2023.године – На иницијативу Синдиката српске полиције одржан је састанак у „Белој сали“ зграде СИВ-2 делегације ССП коју су чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО Марко Москић,  Дарко Вижлина РЦ Београд, Милосав Перовић РЦ Нови Сад, Срђан Јовић РЦ Лесковац и Жељко Благојевић РЦ Шабац, са представницима Дирекције полиције Сектора за људске ресурсе и Управе саобраћајне полиције и то, Драган Цветковић дирекција полиције, Андреј Крушкић Сектор за људске ресурсе, начелник Одељења за контролу саобраћаја УСП  Стеван Спасић и  зам.начелника Центра за полицијску обуку Душан Максимовић.
  • Током разговора потврђена је спремност за унапређење сарадње са ССП у свим областима а пре свега у области побољшања радно правног статуса запослених у управи.
  • Делегација ССП представила је своје предлоге, изнела питања и дилеме са којима се запослени сусрећу током рада након чега је уследила заједничка дискусија о могућим решењима дилема и одговорима на  питања, као и предлози ССП-а  за допуну и унапређивање изнетих предлога.
  • Када је у питању израда месечних извештаја указано је да је УСП ушла у систем дигитализације али да база података  још увек не даје прецизно податке који су неопходни  како би се могао усмерити рад по линији рада. Свакако ће се у наредном периоду предузимати активности са циљем да се што мање података обрађује ручно што ће довести и до мањег броја запослених који ће бити ангажовани на обављању тих делатности.
  • Стање опреме у Управи саобраћајне полиције сваке године анализира посебна ОЈ која је задужена за материјално-техничка средства тако да је  и за ову годину исказана потреба средства  Сектору за логистику у виду 5000 опасача и подопасача, 5000 кишних мантила, као  и пиштаљки, стоп таблица и др.  Заправо како нам је предочено УСП сваке године исказује потребу средстава за рад готово за све запослене у тој управи готово и више од тога. ССП је посебно инсистирао да се у прави план морају ставити средства за превентиван рад као и средства за заштиту на раду што је један од предуслова за бригу о запосленима.
  • Сектор за људске ресурсе, Центар за полицијску обуку се труди да препозна потребе када је у питању стручно оспособљавање полазника тако да тренутно обуку похађа  233 полазника који ће по завршетку обуке бити распоређени у Управи саобраћајне полиције која је свакако иницирала захтев  СЉР у циљу повећања броја полазника који ће бити предодређени за обављање послова и задатака у тој управи. Полазници исказују листу жеља тако да по завршетку курса могу бити распоређени и на друге линије рада уколико за то постоји потреба у ОЈ. Сваке године ЦОПО у складу са капацитетима промовише око 100 полазника који су сертификовани за вршење увиђаја  а тренутно је таквих на обуци око 160. Како смо информисани ЦОПО у Сремској Каменици  током курса у складу са исказаним потребама усавршава полазнике тако да на крају обуке не постоји потреба за накнадним усавршавањем како би обављали одређене линије рада за шта су неопходни сертификати што значајно прави уштеду у средствима а радницима који одређене делатности обављају 15-20 година омогућава да преко електронске учионице похађају потребне обуке како би добили потребне сертификате.
  • Управа саобраћајне полиције сагласна је за формирање СПИ Смедерево ауто-пут што првобитно није био случај како сам ауто-пут не би био подељен на већи број ОЈ што је уједно случај и са Лесковцем. У обе СПИ су својевремено формирани саобраћајни безбедносни сектори на ауто-путу  али се на истим не врши контрола саобраћаја, чак за то не постоје ни адекватне позиције када је у питању Лесковац. У СПИ Смедерево је на конту тог саобраћајног сектора систематизовано 10 нових радних места  за извршиоце а како се на тим деоницама не врши контрола саобраћаја  постављени су панели који мере брзину кретања који су у многоме смањили број прекршаја на тој деоници ауто-пута.
  • Када је у питању попуњавање радних места у СПИ Вршац указано је да је из 31.класе ЦОПО три полицијска службеника  распоређено у ту СПИ. УСП и даље сматра да постоји приоритет у попуњавању те ОЈ што ће у наредном периоду и бити циљ као и набављање цивилног возила за радарску контролу и  других средстава за рад.
  • Током дискусије акценат је дат и на акције појачане контроле саобраћаја где је од представника УСП указано да се морају поштовати права радника и током тих акција (пауза, одмор између смена, недељни одмор и др.) али и да  ће током спровођења контролне делатности радници УСП  имати разумевања посебно током летњих дана када су повишене температуре и отежани услови за рад као и да приоритет неће бити током таквих контрола  да се по сваку цену санкционише полицијски службеник.
  • Указано је и на депешу САТИТ-а којом се забрањује слање порука у вези службених радњи због заштите података са чиме су се представници УСП и дирекције полиције у потпуности сложили и нагласили да је руководиоцима на ту врсту активности већ указано.
  • На крају је закључено да ће се у наредном периоду до наредног састанака радити на свим  предлозима у складу са претходно наведеним закључцима док ће праћење рада на реализацији свих закључака са овог састанка бити  интензивирано.
Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић