Dugogodišnjem sistemskom kršenju radnih prava zaposlenih u MUP, putem nerealizacije ostvarenog viška radnih sati na mesečnom nivou, konačno je došao kraj. Ili bi to barem tako trebalo da bude, nakon preporuke Sektora za ljudske resurse, koju je ministar pretočio u obavezujuću instrukciju.

Svesni smo da će to teško ići u praksi, opet će se naći neki Pera Bogdanović. Za neupućene to je čuveni zamenik načelnika u upravi za obezbeđenje (sada JZO) kojem niko nikada nije uspeo da objasni koliko koji mesec ima radnih dana. Napravio je Pera svojom tvrdoglavošću veliku štetu Ministarstvu unutrašnjih poslova, zaposlenima uskraćivao zarađeno a budžetu natovario sudske i advokatske troškove po mnogobrojnim tužbama. Natovario i otišao, nema nervoze, srećno je penzionisan, a štetu će platiti građani, poreski obveznici iz svojih džepova.

Sada, nakon što je depešom ministra odaslatom diljem ministarstva, odgovornima naređeno poštovanje zakona (što je samo po sebi apsurdno, jer zakon mora biti poštovani bez depeše, zar ne?) u pogledu broja radnih sati, planiranja i poštovanja preraspodele radnog vremena, te likvidaciju tog viška ostvarenih sati kroz slobodne dane ili u skladu sa pravilima o prekovremenom radu, dolazimo do novih problema.

Naime, uz ovoliki broj policijskih službenika – izvršilaca, pored ovolikog obima posla i preuzimanja sve novih i novih obaveza, plan će biti jako teško sprovodiv u praksi!

Nemoguće je višak sati realizovati kroz slobodne dane policajaca jer jednostavno neće imati ko da radi redovan posao, dokazaće se naše tvrdnje – viška zaposlenih nema na ulici, među policajcima! Viškovi su eventualno u administraciji, ako ih uopšte i ima, jer se i njima posao usložnjava svakodnevno!

Nemoguće će biti i sve te viškove radnih sati obračunati kao prekovremeni rad, jer budžet MUP nije planiran u skladu sa tim, teško će biti bez ozbiljnog rebalansa. Još ozbiljnijom se čini situacijaako se podsetimo da je taj budžet već prenapregnut brojnim izvršnim presudama, kao i činjenice da su naknade za putne troškove planirane po donetoj, nikada usvojenoj Uredbi, koja je u totalnom neskladu sa važećim Zakonom o radu.

Pred nama je nekoliko mogućih puteva:

  • zapošljavanje potpuno nove radne snage;
  • reorganizacija i realno upošljavanje policijsih službenika trenutno angažovanih na administratino-tehničkim poslovima;
  • rebalans budžeta MUP;
  • ili rasterećenje službe od pratećih, pridodatih poslova, kao što su brojna obezbeđenja svakakvih javnih skupova, objekata i ličnosti bez realne potrebe ili na primer „izigravanje sudskih pozivara i poštara“;
  • realnije bezbednosne procene kod obezbeđenja javnih skupova i anagažovanje minimalnog broja policijskih službenika;

Možda i grešimo, ipak je ovo jedna analiza nas sindikalaca amatera, možda će sve to lako biti rešivo. Ostaje nam da vidimo, vreme će pokazati i biti najbolji sudija. Ali zaista ne očekujemo rešenje preko noći. Ovi problemi su gajeni godinama, narasli su do neizdrživosti, pa ni rešenje ne može biti jednostavno i brzo.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.