Beograd, 09.03.2016. godine, - U toku današnjeg dana od strane Uprave policije, ka svim organizacionim jedinicama koje deluju u ovoj Upravi, poslata je depeša 36/16.…