U vezi podneska Sindikata srpske policije broj 1991-01/13 od 06.06.2013. godine, koji se odnosi na zahtev za tumačenje pojedinih uslova za ostvarivanje prava na prevremeno penzionisanje ovlašćenih službenih lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova, obaveštavamo Vas sledeće:

Važeći zakonski propisi koji se primenjuju na ovo pitanje, prvenstveno Zakon o policiji (“Službeni glasnik RS” broj 101/05, 63709-US i 92/11) odredbom člana 139. propisuje da policijskom službeniku može prestati radni odnos i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije, a u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik RS” broj 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12), u članu 42. opredeljene su kategorije osiguranika koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju:

 1. policijski službenici – uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;
 2. zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
 3. pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;
 4. zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
 5. ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;
 6. profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;
 7. ostali policijski službenici koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Član 43. stav 1. navedenog zakona propisuje da osiguranik iz člana 42. tač. 1) do 6) ovog zakona, kome prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja uslova iz člana 19. ovog zakopa, stiče pravo na starosnu penziju ako je navršio najmanje 55 godina života i 25 godina staža osiguranja, od čega najmanje 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u organu iz člana 42. ovog zakona.

Stavovi 4. i 5. člana 43.  propisuju izuzetke za sticanje prava na starosnu penziju, i to za profesinolna vojna lica (podoficir i oficir do čina pukovnika kad navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života, oficir čina pukovnika kad navrši 40 godina penzijskog staža i najmanje 54 godine života).

Policijski službenici – pripadnici specijalnih jedinica policije, pripadnici Bezbedno-informaivne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima, stiču pravo na starosnu penziju kada navrše najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na tim poslovima.

Dakle, ovaj izuzetak uz postojeće izuzetke omogućava odlazak u penziju pod navedenim uslovom, ali samo ukoliko je zaposleni, u konkretnom slučaju policijski službenik ispunio kumulativno ovaj uslov koji se odnosi na godine života (53) i godine staža (20) efektivno provedenih isključivo na poslovima u specijalnim jedinicama ( računajući i prethodno kod bilo kog poslodavca: vojska,policija, ranije Resor državne bezbednosti, BIA). Ovaj uslov je nepromenljiv i ne podleže povećanju odnosno podizanju granice za svaku kalendarsku godinu ni u odnosu na godine života, niti u odnosu na godine staža.

Članom 73. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 101/10) za period od 2011. do 2021. godine utvrđeno je postepeno povećanje granice za sticanje prava na starosnu penziju. S tim u vezi, za sticanje ovog prava u 2013. godini, za kategoriju osiguranika iz gore navedenog člana 42. stav 1. tač. 1) do 6) potrebno je najmanje 53 godine i šest meseci života i 21 godinu staža osiguranja, od čega najmanje 11 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Imajući u vidu navedeno, a povodom pitanja Sindikata srpske policije, ukazujemo da je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, u članu 43. stav 5. propisano koje kategorije osiguranika stiču pravo na starosnu penziju sa navršene 53 godine i 20 godina efektivno provedenih na poslovima na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima.

DRŽAVNI SEKRETAR
Vanja Vukić

Comments

 1. Lepo je ovo državni sekretar napisao, ali je izostavio da policijski službenik ne ide u penziju kada ispuni ove navedene uslove ako ne podnese ZAHTEV za penziju. Što znači da se više ne ide u penziju po sili zakona već na svoj zahtev, a to povlači i drugu stranu medalje. Naime do 40 godine staža računa se jedan koeficient a nakon 40 godina staža osiguranja taj koeficijent je duplo manji. Takođe ako za određene godine staža nije predat M4 obrazac-nije uplaćen staž (što MUP i ne radi) onda za te godine je taj koeficijent još manji. Tako da se postavlja pitanje samo od sebe, ako nam se ovoliko smanjuje koeficijent koliko nam se smanjuje penzija sutra kada je PIO bude obračunavao. Da ne govorim o tome koliko se dugo čeka penzija zbog ne predavanja tog M4 obrasca od strane MUP-a, po 6 do 10 meseci. Od čega onda živeti, vazduha?

 2. Zbog čega benificija kada neko ode u penziju sa 54,55 godina iako je već odradio 40 god. penzijskog staža.
  Da li je penzija veća ako radiš 3-4 godine više.

  1. Nije Goksi već je koeficient za obračun penzije nakon 40 godina staža duplo manji.
   Član 67 Zakona o PIO
   – Lični koeficijent utvrđuje se tako što se zbir godišnjih ličnih koeficienata podeli sa periodom za koji je obračunat stim što se svaka godina računa kao 1, svaki mesec kao 0,0833, a svaki dan kao 0,00278.
   Član 68 Zakona o PIO
   -penzijski staž iz člana 62, ovog zakona najviše može iznositi 45 godina.
   -penzijski staž do 40 godina iskazan u godinama, mesecima i danima računa se na način utvrđen u članu 67. ovog zakona.
   -penzijski staž iznad 40 godina računa se: godina 0,5 mesec 0,0417 dan 0,00139. (duplo manje)

   U slučaju da za određene godine nisu predati u PIO M4 obrasci ili nisu uplaćeni doprinosi primenjuje se (obračunava se keoficient za penziju) po članu 66. Zakona o PIO.

 3. Sramota, po čemu pripadnici Vojske Srbije rade kraće tj. do 53 god. i po čemu je njihov posao u današnjim uslovima teži kada ne izlaze iz kasarni od recimo policajaca koji je na ulici i susreće se sa svakavim ološem.Takođe treba preispitati ko u MUP-u ima pravo na benificiran staž jer imamo situaciju da neko i ne izlazi iz kancelarije, tj, nijednim parametrom mu nije ugrožen životi, zdravlje a imaovu privilegiju, mada je i ona obismišljena jer đžaba ti benificije kada moraš da radiš do 55 god. a napunio si 43 god.penzijskog staža. Voleo bih da vidimi druga miščljenja.

 4. Ono što je u ovom trenutku bitno, a na šta bi rukovodstvo Sindikata trebalo da što pre da odgovor, je da li i kada SSP namerava da pokrene inicijativu za izmenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u cilju izjednačavanja uslova za penzionisanje radnika BIA, VOA, VBA sa jedne i radnika MUP sa druge strane, te videti da li bi u slučaju pozitivnog odgovora na ovo pitanje SSP imao podršku reprezentativnih sindikata, jer je očigledno da ukoliko nje nema sve ostaje samo pusta želja. Inače, ne postoji ni jedan jedini razlog zbog koga bi pripadnik BIA ili VOA trebalo da ima drugačije uslove za odlazak u penziju od npr. operativca krimpolicije ili uniformisanog policijskog službenika.

 5. Na zimu ce se u Skupstini raspravljati o izmenama Zakona o radu i Zakona o PIO, pa bi Sindikat MUP-a morao da uzme ucesce ili daje svoje predloge, a sve u cilju stvarnog priznavanja beneficija.Ima mnogo pol.sluzbenika koji su osteceni,tj. ispunili 40 god.staza, a jos moraju da rade.U pravu su kolege koje komentarisu da smo osteceni.

  1. Sve dok ne postanemo reprezentativni, na žalost ne možemo da utičemo u menjanju zakona u punom kapacitetu, odnosno naš predlog ne mora dabude uzet u razmatranje. Ako budemo dobili još oko stotinak novih članova, očekujemo da predamo za reprezantativnost krajem godine. Hvala Vam na predlogu i na sugestiji.

   1. Kakve veze ima reprezentativnost, dajte malo tolerancije i dogovorite se sa ostalim sindikatima. Ovo je pravo pitanje, za ovo bo trebalo da se štrajkuje, napunimo 40 godina beneficiranog i onda ”puj pike ne važi”. A onima što nam kroje sudbinu i sede u kancelarijama odgovara da što duže ostanu na položajima i čuvaju foteljice. Kako bre čovek od 53, 54, 55 godina da juri lopove po ulicama ? Sad će kiše a cipele mi propuštaju vodu 🙁

 6. Pitanje je šta znači benificirani radni staž, dali je to samo slovo na papiru kao što je i većina dvosmislenih uredba u našem zakonu.Ako je neko godinama rada stekao uslov kroz benificirani radni staž ne vidim razlog da ne ode u penziju, ZASLUŽENO. Međutim ovo govori da neko mora da zaradi penziju i za onog koji se preko veze zaposlio u poodmaklim godinama, znači nema pravde. Pa molim sve sindikate da se bace na posao i rasčlane ovakvu zakonsku brljotku koja očigledno nekom odgovara. Nije pošteno izjednačavati nekog koji radi 30 ili više godina sa nekim koji je tu 10 ili 20 pa ih uslovljavati godinama života. Nadam se da će ovo neko pročitati iz sindikata i baciti se na posao.

 7. mi koji smo presli granicu od 40 godina beneficiranog radnog staza ili po novom staza osiguranja ne radimo za nas prosek penzija vec za neke nacionalne penzije i kafanske pevaljke da bi i cak imali manji koeficijent jer smo presli 40 godine za razliku od onog sto ima 40 ili manje godine benef. radnog staza pa to nije normalno pio fond je u svakom slucaju od nas uzeo vise nego od nekoga ko je radio manje od nas. dok smo trebali srbiji bilo je ok. a sad je najbolje da se preselimo na groblje ali pre toga da se razvedemo da se ne osteti budzet sa porodicnom penzijom

 8. Da li neko zna odgovor na moja pitanja? zaposlen sam u MUP-u od 1982.godine kao policijski sluzbenik sa završenom SŠUP u Sremskoj kamenici rodjen sam 1964.god. trenutno imam 42.godine beneficiranog radnog staza, da li se uracunava beneficija za vreme privremene sprecenosti za rad tj. za vreme bolovanja koga ja i nemam puno i da li se podnosi zahtev molba ili sta vec kada napunim 45.godina benefic. radnog staza za odlazak u penziju i naravno da li je moguce da cu imati manju penziju zato sto nisam otisao u starosnu pebziju vec u radnu pun radni staz 45 godina gde uslov nisu godine zivota.

  1. Uvaženi,
   bolovanje se sabira od avgusta 1990 godine pa do sticanja uslova za penziju. Na tako sabrano bolovanje nema beneficije. Otprilike na mesec dana bolovanja gubiš 10 dana beneficije. Pošto si iz Kamenice prvo ćeš da stekneš uslov po osnovu staža od 45 godina a što je bolje jer se dobija puna penzija bez obzira na godine života. Suprotno, ako imaš godine a nemaš 45 staža dobijaš, za početak, manju penziju. Predlažem da pratiš svoj staž da bi pet-šest meseci pre 45 g. uputio zvaničan zahtev kadrovskoj službi da ti dostave tačan datum kada puniš 45 g. Po dobijenom odgovoru podnosiš zahtev starešini da ti donese rešenje o prestanku radnog odnosa po osnovu sticanja uslova za odlazak u penziju. Sa ovim rešenjem i drugim dokumentima ideš u PIO fond i od njih dobijaš rešenje o penziji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.