Priboj, 21.03.2016 godine, – Održan je godišnji sastanak u RCGP prema Crnoj Gori na kojem su, pored načelnika RCGP, šefova, komadira i zamenika komandira u okviru RCGP, prisustvovali i načelnik UGP general Milenko Božović i njegov pomoćnik Danilo Stevandić, kao i drugi visoki oficiri UGP. Ispred Sindikata srpske policije na sastanku je učestvovao predsednik SSP Lazar Ranitović i predsednik RC Prijepolje Viktor Ratković.

Delegacija sindikata stekla je jako pozitivan utisak koji je ostavio načelnik Božović, koji je pokazao koliko razume probleme sa kojima se susreću svi u RC – kako izvršioci, tako i starešine; i koliko je spreman da se sa svim problemima uhvati u koštac, bez bilo kakve demagogije. Od starešina je zahtevao da budu potpuni legalisti i strogo poštuju prava zaposlenih, da budu prvo ljudi, pa tek onda starešine, ali isto tako da će uvek zahtevati samo tri stvari: zakonitost, disciplinu i rezultate. Tražio je od starešina da nagrađuju samo po osnovu rezultata, a obećao da će svaki kvalitetno obrazloženi predlog za uvećanje koeficijenta uvek usvojiti. U tom smislu – čestitam svim graničarima, imate odličnog čoveka i policajca na čelu. Na vama je da to iskoristite i, naravno, opravdate.
Na sastanku je izvršena analiza rada RCGP u 2015. Godini, prezentovani najznačajniji problemi i planirane aktivnosti.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je skrenuo pažnju prisutnih na nedostatak ljudstva, prouzrokovanu nepopunjenošću organizacionih jedinica, što ima za posledicu da na dva GP (Carevo Polje i Mokronozi), ali i probleme sa funkcionisanjem na drugim graničnim prelazima (naročito GP Gostun u toku letnje turističke sezone) i postavio pitanje rešavanja ovog problema. Posebno ako se ima u vidu da turistička sezona tek dolazi, a znatan broj pripadnika RCGP se upućuje u Preševo i Makedoniju. General Božović je bio saglasan da je nedostatak ljudstva evidentan problem i s tim u vezi najavio da će u toku godine biti raspisan konkurs za prijem 150 graničnih policajaca na nivou Srbije, a potom još za 300 do 2018. godine.

Svi prisutni su se složili i da je evidentan problem nedostatka i starosti službenih vozila i da je neophodna nabavka novih. U vezi sa tim predočeno je da UGP očekuje određene donacije od strane određenih uglavnom međunarodnih organizacija, a pre svega u vezi sa migrantskom krizom, te da će dobijena vozila biti raspoređena spram gorućih potreba.

Predstavnici SSP su istakli da razumeju aktuelnu krizu i stanje u državi, ali da je nedopustivo da se policijski službenici na smenu ispraćaju bez sredstava za vezivanje i službene palice. Načelnik Božović je rekao da je tako nešto nedopustivo i kritikovao starešine RCGP što se u vezi sa ovim i drugim problemima nisu obraćali UGP i Upravi za zajedničke poslove, te na razne druge načine pokušali da reše ovaj problem – ukoliko ništa drugo, a ono da do nabavke potrebnog broja sredstava za vezivanje i službenih palica oforme sistem zaduživanja „po smenama“, jer samo kompletno opremljen policajac može dovoljno bezbedno raditi svoj posao i štiti sebe i druge. Istu zamerku starešinama je izneo i u pogledu nedostatka osvetljenja na pojedinim GP, kao i nedostatka baterijskih lampi, upitavši prisutne starešine koliko puta su se pisanim obraćali za pomoć u vezi sa ovim problemima i kada su to učinili poslednji put, dodavši da smatra da to nije problem kojim treba da se bave sindikati, već starešine, ali da su one očigledno zatajile. Istakli smo i probleme u nedostatku, odnosno starosti uniforme, što ima za posledicu da svi granični policajci ne nose jednoobraznu uniformu, a da nisu retki slučajevi i da privatno kupuju delove uniforme.

U vezi sa problemom na GP Vagan gde zaposleni nemaju toalet, SSP je predložio da se u saradnji sa SVS obezbedi i postavi jedna kamionska cisterna za tehničku vodu. U vezi sa tim general Božović je napomenuo je da se radi na tome da se ovaj GP izmesti na povoljniju i optimalniju lokaciju i da je već oformljena komisija, čiji je on član koja će rešavati pitanje GP prema BiH, ali da, naravno, treba pokušati realizovati ideju SSP o nabavci cisterne od SVS.

U vezi sa stvaranjem svih potrebnih materijalno-tehničkih i prostornih uslova na GP Gostun rečeno je da se preduzimaju određene aktivnosti u tom smeru, ali da postoji preduslov da se izvrši razraničenje između Srbije i Crne Gore, da su i mimo toga neki projekti na izradi odgovarajućeg GP Gostun u toku, da je u okviru jednog IPA projekta izvršena eksproprijacija zemljišta, ali da dosta toga zavisi i od sredstava u budžetu.
Rečeno je da se u narednom periodu planira izmeštanje GP Mehov Krš na optimalniju i celishodniju lokaciju.

Biće izmeštena i SGP Sjenica, najverovatnije u zgradu vojnog odseka, a iz razloga jer je u toku pretvaranje dosadašnje dvosmerne ulice kod sadašnje zgrade SGP Sjenica u pešačku zonu.

Naloženo je da RCGP u saradnji sa PPU u Prijepolju, Upravom za zajedničke poslove i Telekomom Srbija u najkorije vreme osposobi mogućnost korišćenja JIS-a na GP Carevo Polje, GP Mokronozi i GP Vagan.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je istakao da se starešine moraju posvetiti veću pažnju prilikom upotrebe sredstava prinude i sve postupke u vezi sa tim, naročito one pred sudom, po tužbi građana, ispratiti do kraja i nesebično pomoći kolegama, kako neko ne bi došao u situaciji kao kolege u Užicu kojima su sredstva prinude opravdana, da ni SUK nije uočio ništa sporno u vezi sa primenom sredstava prinude, ali da je sud po privatnoj tužbi zbog, po sudu, prekoračenja ovlašćenja prilikom upotrebe sredstava prinude, osudio četvoricu kolega za na osam meseci zatvora i da tu svakako deo odgovornosti snose starešine koje ovaj sudski postupak nisu ispratile do kraja. S tim u vezi zatraženo je da starešine više pažnje posvete obuci izvršilaca, ali da i izvršioci treba da bolje poznaju zakonske propise i redovnije „obnavljaju gradivo“.

Istakli smo i da se prilikom bilo kakvih angažovanja na terenu (npr. Preševo i Makedonija) policijski službenici moraju angažovati ravnomerno, tj. „u krug“, sa čim se u potpunosti složio i načelnik Božović nazvavši to prirodnim.

Predsednik Ranitović postavio je i pitanje da li se pripadnicima UGP redovno i pravilno uplaćuje međunarodno osiguranje u za to zakonom predviđenim situacijama. Predstavnici UGP su naveli da misle da se međunarodno osiguranje uplaćuje uredno, ali da bi za sigurno tačan odogovor morali izvršiti provere, što će i učiniti, te ukolik bude nekih propusta, da će naložiti da se ubuduće oni ne dešavaju.

Načelnik Božović nas je informisao da je u toku izrada nove sistematizacije UGP, te markiranje RCGP, te najavio da će, prema predloženoj organizacionoj strukturi, RCGP prema CG dobiti naziv RCGP Priboj. Veoma je zainteresovan za unapređenje rada UGP o čemu svedoči i četrdesetak instruktivnih depeša koje je uputio svim organizacionim jedinicama, a čiju će primenu i lično nadgledati, po potrebi i obilaskom stanica i GP.

UGP RC prema Hrvatskoj

Sve ovo je svakako veliki napredak, pre svega u pristupu rešavanju problemima koji nisu od juče već se vuku duži niz godina. Predhodni načelnik UGP je bio apsolutno nespreman da se uhvati u koštac sa problemima, a bio jei nezainteresovan da se uopšte upozna sa situacijom na terenu.

Rukovodstvo Sindikatasot25 srpske policije, još pre tri godine obišlo je međunarodne granične prelaze Sot i Ljuba (RC prema Hrvatskoj) i tom prilikom je napravljena i objavljena foto-galerija sa prikazom katastrofalno loših uslova rada: SSP u poseti graničnom prelazu Sot – Šid.

Nažalost, od tada, skoro da ništa nije promenjeno. Ljudi i dalje rade bez osnovnih bezbednosnih i sanitarnih uslova. Nekih ozbiljnijih inicijativa za rešavanje problema do sada nije bilo, sve se završavalo na verbalnoj podršci i obećanjima.

Zakazan je radni sastanak delegacije SSP sa načelnikom RC prema Hrvatskoj, gospodinom Miletom Jandrić, koji će biti održan u sledećih nekoliko dana, i na kojem očekujemo konkretne rezultate, bez praznih obećanja.

Služba za informisanje SSP

sot221sot 151

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.