Skip to main content

Депеша о праву на теренски додатак


Београд, 04.02.2015.године, -Начелница Сектора за материјално-финансијске послове Министарства унутрашњих послова, госпођа Мирјана Недељковић, упутила је, свим одељењима и одсецима за послове логистике, инструктивну депешу којом се прецизирају услови за остваривање права на посебну накнаду за рад полицијских службеника у специфичним подручјима.

У предходних неколико месеци, од самог доношења Одлуке министра о утврђивању специфичних подручја на којима запослени у Министарству унутрашњих послова раде под отежаним теренским условима, 01 број 12188/2015 од 9. 11. 2015. године, у вези дела који се односи на ангажовања на пословима миграција и миграната, били смо сведоци селективне примене и неуједначене праксе на терену, зависно од управе до управе.

Синдикат српске полиције реаговао је дописима председника Лазара Ранитовића, упућеним начелницима Управе полиције и Управе граничне полиције, са захтевом да се разјасне нејасноће и заузме јединстве став по овим питањима, како бисмо избегли дискриминацију колега и обезбедили јединствену примену у читавом Министарству унутрашњих послова. Можете се подсетити нашихдописа и постављених питања:
Генерале, ко не поштује Одлуку министра?
Је ли ПУ Врање део МУП-а?

Од господина Божовића, начелника УГП смо ускоро добили одговор на постављена питања, а онда је уследило и расписивање поменуте депеше којом се разјашњавају услови за остваривање поменутог права и чији садржај вам преносимо у целости:

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за материјално-финансијске послове
07број:18/16
02.02.2016. године
Б е о г р а д

 Полицијске управе – Начелнику (1-27)
Одељење за логистику ПУ Београд
Одељење за послове логистика ПУ / Одсек за логистику ПУ – свима (2-27)

У вези Одлуке о утврђивању специфичних подручја на којима запослени у Министарству унутрашњих послова раде под отежаним теренским условима, 01 број 12188/2015 од 9. 11. 2015. године, у вези дела који се односи на ангажовања на пословима миграција и миграната, даје се следеће појашњење: 

Право на посебну надокнаду у износу од 1.500,00 динара за сваки дан рада имају запослени у Министарству који су из својих матичних јединица упућени у зоне општина Прешево, Кањижа, Шид и Босилеград у циљу ангажовања на пословима миграције и миграната.

Запосленима који остварују право на ову посебну накнаду не припада дневница, јер се иста везује за исхрану која им је овде предметном одлуком обезбеђена.

Запослени у организационим јединицама подручних полицијских управа које својом територијалном надлежношћу обухватају и општине наведене у диспозитиву Одлуке, а који се као својим редовним задатком у матичној јединици баве пословима миграната и миграција, односно који би се иначе бавили пословима миграната и миграцијама да до тих послова и потребе за обављањем тих послова дође – немају право на овде предметну посебну надокнаду.

У случају да категорија запослених из предходног става има радно ангажовање преко радног времена, то радно ангажовање се рачуна по правилима о прековременом раду.

У случају да иста категорија запослених у оквиру свог радног времена, редовног или прековременог има повећање степена радне активности или обима посла, то радно ангажовање се рачуна по правилима о увећању коефицијента плате до 20%, када се за то стекну услови у оквиру опредељених квота.

Имајући у виду да је у Министарству именовано лице задужено за координацију послова и активности у вези миграната и миграција, као и да постоји обавеза да се у потпису тог лица сачињава план активности и ангажовања људства у вези са овим пословима следи да се сви они из који су упућени у циљу обављања ових послова морају наћи на поменутом плану ангажовања људства. У случају да координатор оцени да број ангажованих на овим пословима, поред упућених треба проширити и за један број оних којима је редовно место рада нека од подручних полицијских управа која својом територијалном надлежношћу обухвата и општине наведене  у диспозитиву Одлуке, тада се и ова категорија запослених мора наћи у наведеном плану ангажовања људства за ове послове. 

У сваком случају, свако онај ко се нађе на плану ангажовања људства за послове миграната и миграција, било као упућено лице било као допунски ангажован из организационих јединица са територије где се ти послови обављају – има право на посебну надокнаду. Списак ангажованог људства за ове послове и исплату ове надокнаде мора бити оверен потписом од стране координатора.

Правила о овим критеријумима за опредељивање запослених којима припада овде предметна накнада, примењују се како од момента ступања на снагу овог појашњења, тако и за сва претходна ангажовања на овим пословима почев од 14. 10. 2015. године. У том смислу, у случају да је дошло до пропуста у делегирању запослених који би требало да добију ову накнаду, сачиниће се посебан списак запослених којима она припада ( а није исплаћена ), применом овде назначених критеријума, а који ће такође бити оверен потписом Координатора.

Сва тумачења, објашњења, инструкције и сл. око ове ствари, са датумом овог акта – стављају се ван снаге и немају правну важност. 

Помоћник министра
Начелник сектора
Мирјана Недељковић

Преносимо вам и одговор господина Миленка Божовић :

3268-01-16-1 odgovor UGP u vezi dnevnica 3268-01-16-1 odgovor UGP u vezi dnevnica1