Skip to main content

Докле да се мрзнемо?


Београд, 17.11.2016. године, – Поводом чињенице да се у појединим објектима Министарства унутрашњих послова запослени смрзавају од почетка грејне сезоне, услед заиста баналних разлога, обратили смо се начелници Сектора за материјално-финансијске послове, госпођи Наташи Путник.

У допису смо је упознали са два конкретна примера у Београду и Панчеву и захтевали хитну интервенцију и предузимање одговарајућих мера на отклањању проблема и омогућавање услова за несметан рад запослених.

Уколико адекватна реакција изостане обратићемо се надлежној инспекцији као и Управи за безбедност и здравља на раду.

Позивамо колеге из других организационих јединица да нам се јаве уколико имају сличне проблеме на радном месту. Синдикат српске полиције ће доследно инсистирати на обезбеђивању хуманих услова рада. Уз сво уважавање тешке материјалне ситуације, на коју се надлежни стално позивају, неке границе ипак морају да постоје, а минимални услови рада морају бити обезбеђени! Не очекујемо и не тражимо комфор или луксуз, нити удобне фотеље, тражимо само да се не мрзнемо на радном месту!

natasa_putnik-1 natasa_putnik-2

Служба за информисање ССП