Skip to main content

Кабинет министра: четврти месечни састанак у 2016. години


Београд, 11.04.2016. године, – Одржан је редовни месечни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе МУП за сарадњу са синдикатима, четврти у овој години. ССП су на састанку представљали:
– Лазар Ранитовић, председник ССП;
– Миле Лазаревић, заменик председника ССП;
– Виктор Ратковић, председник СК ССП;

Радном групом је председавао државни секретар МУП, господин Милосав Миличковић. Састанак је започео у 10,00 часова и потрајао је дуже од сат времена, због озбиљног приступа којег ССП има према састанцима са Радном групом, као и због бројности тема које смо и овог, као и сваки пут, поставили.

Теме о којима смо разговарали су биле следеће:

1. Рационализација
– Процес рационализације је дефинитивно завршен, како је речено и на прошлом састанку. Природним одливом се дошло до силаска изпод границе о максималном броју запослених у МУП, у складу са Уредбом Владе, односно испод 42.850 запослених. Колеге које су у предходном периоду добијали решења о распоређивању на радна места у вези са „анализом ризика“ добиће решења за своја стара радна места почетком маја месеца 2016. године ( што је у складу са информацијом коју смо пласирали још првог марта, и због које смо трпели велике притиске других синдиката, који су нас оптуживали да дајемо нетачне информације и ширимо лажну наду људима у невољи).

kraj analize

2. Примена члана 172. ЗОП
– Са применом члана 172. Закона о полицији се „застало“ до даљњег. Након што је ССП (и још неки синдикати) упутио иницијативу Уставном суду Србије за оцену уставности овог и још неких чланова ЗОП-а, руководство МУП-а је донело једино логичну одлуку да не започиње примену и драстичне мере, у складу са одредбама члана 172. ЗОП, које предвиђају престанак радног односа запосленима на само покретање кривичног поступка, без поштовања презумпције невиности и чекања на правоснажну осуду суда, као јединог легитимног органа за оцену нечије кривице. МУП је оформио комисију која има задатак да изради предлог измене Закона, чије се усвајање очекује на некој од првих седница Народне скупштине.
Наравно да ће поједини синдикати злонамерно ширити причу да је све то привремено и да ће после избора уследити масовна отпуштања запослених, али вас молимо да нам и даље верујете. ССП је на опрезу и будно прати сва дешавања по том питању, нећемо се успавати овом једном добијеном битком.

3. Новчана помоћ запосленимаи висина дневнице
Нажалост, нетачним су се показале информације појединих синдиката да ће данас бити исплаћена једнократна новчана помоћ у износу од 12.000 динара. Према добијеним информацијама из МУП-а, проблем са исплатом једнократне новчане помоћи је настао због изричитог противљења ММФ-а. Међутим, добили смо уверавање да ће премијер изнаћи други начин да дато обећање испуни, те да ће запосленима у МУП-у бити исплаћена новчана средства у износу од најмање 10.000 динара најкасније у наредне две седмице.

4. Накнаде за рад у отежаним условима, дневнице
– У току је израда Правилника о посебним накнадама и дневницама, којим ће бити исправљена неправда начињена полицајцима, усвајањем мизерног износа дневнице од 150,00 динара. Правилник ће бити истоветан попут оног који се припрема за припаднике Војске Србије.
– Проблеми у обрачуну и исплати ове накнаде у Прешеву ће бити решени на тај начин што ће ССП у Дирекцију полиције послати спискове људи радно ангажованих у предходним месецима, обзиром на одуговлачење старешина и препуцавања на линији ПУ Врање – УГП РЦ према Македонији.
– Споразума о вансудском поравњању између запослених у СГП Богојево и Апатин је при крају и коначна исплата заосталих дневница се може очекивати следећег месеца. Нажалост, МУП је велики, тром систем, и за решавање овако једноставног проблема администрацији треба неколико месеци.

5. Коефицијенти плате за одређене категорије запослених
– ПУ Врање , Одсек пограничне полиције за странце. Проблем колега који раде послове ОСЛ а имају коефицијенте плате у рангу референта неће бити решен све до израде потпуно новог Правилника о систематизацији радних места, чије се усвајање очекује у јуну месецу. Питање смо постављали још на састанку у августу 2015. године, од тада је Правилник мењан неколико пута, али је овај проблем остао нерешен до данас, јер је акценат био на пословима са анализом ризика, док се није улазило шире у решавање пропуста насталих усвајањем важећег Правилника о систематизацији радних места.
– ПУ Бор, Одсек аналитике и полицијске евиденције, самостални аналитичар. Правилником о систематизацији радних места од 28.11.2015. године, радно место „виши аналитичар“ је преименовано у „самостални аналитичар“ и коефицијент плате са 2,042 умањен на 1,866 што је знатно умањило плату запосленима. Правилником о платама запослених у МУП одређено је да приликом распоређивања плата не може бити умањена, али званични одговр јесте да по среди није грешка већ намера Сектора за аналитику да одређена радна места кроз плату и коефицијенте вреднује вреднује на други начин у односу на стара решења.

6. Возила и одржавање возила
– Указали смо на проблем који је проистекао у вези са одржавањем пнеуматика службених возила обзиром да је потписан уговор на нивоу МУП са једном фирмом у Јагодини и да то доводи до недопустиве спорости код отклањања баналних кварова, какав сигурно јесте обично крпљење гума.
Секретар Миличковић је наложио да се изнађе начин и за те послове пронађе пословни партнер на територији сваке Полицијске управе, те да нам за спорост и пропусте, никако не сме бити изговор Закон о јавним набавкама или поступци са расписивањем тендера.
– МУП на својим паркинзима има велики број одузетих возила, за које нико нема прецизну евиденцију о току поступка, односно која су возила трајно одузета. ССП је предложио да се, за она возила, за која су поступци окончани, одреди лицитација или се уступе на коришћење МУП-у. Тражили смо да се покрене утврђивање и решавање статуса возила и тако побољша наш очајан возни парк. За реализацију овога одређен је заменик начелника Сектора за материјално-финансијско пословање Жељко Веселиновић.

7. Проблематика ангажовања припадника ИЈП
– Заједнички смо констатовали да постоје одређени проблеми у пракси код обрачуна радних сати ангажованих припадника ИЈП, право припадника ИЈП на прековремени рад, дневница за ангажовање ИЈП, утицај сувог оброка на висину дневнице.
– Према мишљењу представника Дирекције и Управе полиције, несврсисходно је слање неког инструктивног акта за једнообразно поступање у свим јединицама, јер је то чињено у више наврата, већ да ССП достави податке са терена о јединицама у којима се незаконито поступа и пропусти ће бити отклоњени у најкраћем року.

8. Неевидентирање приправности и прековременог рада у СВС
– На питање због чега се не поштује Закон о полицији у погледу приправности и прековременог рада у Сектору за ванредне ситуације нисмо добили задовољавајући одговор, односно, господин Бојан Костић је тврдио да је све у законском оквиру, односно да је сасвим у реду позивати људе од куће а да им предходно није одређена приправност. Он сматра чак и да тим људима време проведено у станици, наон позива из „пасивне приправности“ и прелазак у „активно дежурство“ не треба платити ни као редован рад, а некмоли као прековремени. Његов став је да, уколико ватрогасац за време дежурства није имао интервенцију не треба да добије надокнаду за рад!!!
Ако употребимо аналогију, према мишљењу господина Костића, ни остали радници, који за време смене не буду имали интервенција, не треба ни да буду плаћени. Као ни радници дежурних служби у полицијским станицама, уколико не буду имали посла. Да није жалосно и апсурдно, било би можда и смешно. Будући да су неки од чланова Радне групе ову, а и остале теме, само немо посматрали, без активног учешћа, руководство ССП ће послати допис министру да им за овај дан не буде плаћена дневница (позваћемо се при томе на господина Костића).
– Проблем о којем говоримо, итекако је изражен у малим ватрогасним јединицама, какво је нпр. ВСО у Новој Вароши, где ватрогасцима-спасиоцима већ скоро четири месеца не евидентирају приправност и прековремени ради. Уместо да постоји систем приправности те да се у случају потребе позивају они који су приправни, приправност не постоји, већ се, у случају потребе људи позивају и ангажују са недељних одмора, да и тада када се ангажују, време проведено у ватрогасној јединици им се не евидентира као радно време, тј. прековремени рад! Како смо овај проблем већ у својим дописима од 4.2.2016. године износили министру др Небојши Стефановићу и начелнику СВС Предрагу Марићу, а помака није било, обзиром да овај проблем ни сада није отклоњен, запослени ће бити принуђени да своја права остваре пред судом, у чему ће имату нашу свесрдну подршку.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић