Skip to main content

ШТА РАДИТЕ, БРЕ?!


Од самог формирања, статус Интервентне јединице полиције (у даљем тексту ИЈП), није био јасно дефинисан. Задаци, послови и услови под којима се ова јединица ангажује нису били доречени. Формацијски састави стално су били подложни променама, чак и сами кадрови унутар јединице. Припадници ИЈП до доношења новог Упутства били су награђивани увећањем коефицијента плате 5-20% у оквиру једног месеца, у зависности од броја ангажовања, а на основу депеше 145-1/06 из 2006. године послате од стране тадашњег РЈП. Што је још чудније, решења су била доношена у складу са овом депешом. Много нелогичности….

Након 12 година Министарство унутрашњих послова је решило да стави тачку на све и да коначно јасно дефинише статус ИЈП. Дана 17.09.2018. године министар унутрашњих послова господин др Небојша Стефановић донео је Упутство о образовању, попуни и ангажовању интервентних јединица полиције 01 број: П 6714/18-12 којим су одређени формацијски састави ИЈП, начин обраде, попуне и ангажовање припадника ИЈП, задаци и послови која ова јединица обавља, као и оно што је самим припадницима најбитније – право на накнаду у виду повећање коефицијента плате од 3%.

У наредном периоду за извршавање одређених сложених послова и задатака из надлежности МУП-а: одржавање стабилног ЈРМ-а, спречавање нарушавање ЈРМ-а, спровођење извршења сложених полицијских помоћи, обезбеђења и тд, биће ангажоване ИЈП „А“ и „Б“ формације. Начин командовања и извештавања биће другачији, тако да су у том ланцу придодати и начелници полицијских управа/регионалног центра граничне полиције.

Циљ Министарства је да се новим начином руковођења и хијерархијом отклоне одређене грешке и пропусти на локалном нивоу планирања и организовања приликом ангажовања ИЈП. У наредном периоду очекује се смањење броја дана обуке, али и непотребног ангажовања ове јединице, са циљем растерећења полицијских станица и повећања броја полицијских службеника на улицама.

За ангажовање у саставу ИЈП, ради извршавања послова и задатака дефинисани овим Упутством, припадници ИЈП од 01.10.2018. године имаће право на накнаду у виду увећања коефицијента плате у износу од 3% по ангажовању, с тим да максимална накнада може бити 20% за седам и више ангажовања. У односу на ранији период припадници ИЈП су са једне стране оштећени 2% за 6 и више ангажовања, али и на добитку за 2 ангажовања. Нажалост, обука се неће рачунати у ангажовање ИЈП, тако да смо у овом делу знатно оштећени. А зашто је тако, одговор су нам дали представници Радне групе за сарадњу за синдикатима. Извештај са тог састанка биће  објављен. Да ли смо и колико оштећени, можете видети у табели са упоредним приказом процента повећања коефицијента.

Број ангажовања Депеша 145

2006. година

Упутство 6714

2018. година

1 5% 3%
2 5% 6%
3 10% 9%
4 15% 12%
5 15% 15%
6 20% 18%
7 20% 20%

Синдикат српске полиције похваљује намеру министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића, који је овим упутством решио низ контрадикторних ствари из ранијег периода у погледу формацијских састава, команде, обраде података и тд. Међутим, не можемо прећутати и помирити се са чињеницом да стручни кадрови из нашег Министарства, који су били задужени за припрему предлога овог Упутства нису у довољној мери обратили пажњу на одређене ствари који се тичу радно-правног статуса припадника ове јединице. То нас и не чуди, углавном се ради о људима који на својој кожи нису осетили „драж ноћног путовања полуисправним и старим аутобусом, а затим од јутра до мрака непрекидно стајање под пуном опремом у кордонима“ или „десеточасовно стајање и гурање са хиљадама миграната“

Али, с правом се сви питамо – зашто се један репрезентативни синдикат сагласио са овим упутством и још једном показао незаинтересованост за побољшање статуса запослених у МУП-у?  И постављамо два проста питања овом репрезентативном синдикату:

ШТА РАДИТЕ, БРЕ И ЗАШТО НИШТА НЕ РАДИТЕ?!

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић