Skip to main content

Ознака: пензионисање

ПЕНЗИОНИСАЊЕ – ТРАЖИМО ХИТНУ РЕАКЦИЈУ НАДЛЕЖНИХ

Ужице, 05.10.2020. године – Поводом мишљења помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања г-дина Зорана Милошевића, a у вези са применом члана 79. Закона о ПИО, председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис начелнику Сектора за људске ресурсе, госпођици Катарини Томашевић. Преносимо Вам садржај дописа:

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

 • начелнику, г-ђици Катарини Томашевић

Поштована,      

Oбраћамо Вам се ради хитне рекације поводом спорног тумачења дописa помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања г-дина Зорана Милошевића a у вези са применом члана 79. Закона о ПИО.

Наиме, наведено мишљење налаже да одређена категорија осигураника ( овлашћена службена лица са бенефицираним радним стажом) уколико не испуњавају услове у погледу старосне границе и радног стажа, губе право на увећање укупног износа пензије од 20%.

Обзиром да је интерес Министарства унутрашњих послова уско повезан са интересима запослених у погледу остваривања права из пензијског-инвалидског стажа,  потребно је да се у координацији са Дирекцијом полиције и Кабинетом министра правовремено реагује уз јасно сагледавање правних могућности и предузимању  неопходних мера и радњи.      

Нажалост, полицијска професија је често проткана многим нелогичностима које најчешће иду на штету запослених па тако  очекујемо да се настави и  у будућности, и да бенефицирани радни стаж полако али сигурно губи своју сврху и смисао.

С поштовањем, 

          

ПРИЛОГ: – Допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за пензијско инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштитуз број 011-00-00335/2020-07

Председник Синдиката српске полиције
Лазар Ранитовић 

 

Септембарски састанак са Радном групом

БЕОГРАД- 7.9.2018. године одржан је девети по реду редован месечни састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима са представницима Синдиката српске полиције. Радном групом председавала је госпођица Дијана Хркаловић, државна секретарка док су делегацију Синдиката српске полиције представљали: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, члан Главног одбора ССП Срђан Трајковић и Јелена Тасић. Теме о којима се разговарало су следеће:

 • Члан 173 а Закона о полицији

Предметним чланом регулисани су услови за одлазак у старосну пензију припадника посебних и специјалних јединица полиције под условом 15 година ефективно проведених на пословима и задацима у тим јединицама и 45 година живота. Временско важење ове одредбе је до краја 2018. године. Да ли у Министарству се разматра могућност продужетка овога рока и на предстојећу 2019. годину или пак некакве друге измене су у плану и које? Да ли се разматрају услови како би полицијски службеници који су били учесници у борбеним дејствима на КиМ, а који нису припадници посебних нити специјалних јединица, односно немају довољан број година проведених у таквим јединицама могли остварити право на старосну пензију? Према садашњим условима у пракси се појавио проблем око добијања потврда од стране полицијских управа да су запослени били припадници ПЈП! Наиме, руководиоци полицијских управа, не издају потврде или издају потврде о припадности ПЈП без уписа временског интервала, али у СЉР то није довољно јер у потврдама не стоји временски период од када до када су лица били припадници ПЈП. Ово за последицу има онемогућавање људи који су фактички остварили услов (15 год. у посебним и спец. јединицама). У ПУ није могуће прецизно утврдити и навести временски интервал припадности ПЈП из објективних разлога као што је непостојање евиденције и уништење и оштећење документације приликом бомбардовања али и оштећење и уништење под зубом времена. Потребно је и непоходно унифицирати и одредити на који начин ( потврда два сведока и тсл.) ће се поступити у оваквим ситацијама на нивоу МУП-а и о томе путем депеше упознати руководиоце.

Одговор Радне групе што се тиче дела питања која се односе на продужење важења услова и у 2019. години, односно либерализовања услова 15 година проведених у посебним и специјалним једницама и 45 година живота, гласио је, да се у министарству разматрају сва питања и да постоји могућност али да још увек анализа није завршена и не могу се изјаснити по овоме питању. У свакоме случају ово су ствари о којима дефинитивну одлуку доноси Влада Р. Србије уз претходне одговарајуће правне процедуре укључујући и Парламент. Када је у питању проблем око прибављања потврда о припадности ПЈП као и стажу проведеном у ПЈП одговор смо добили да сви који имају овај проблем потребно је да се обрате МУП-у, а да ће они свакако изнаћи начин и решење не би ли колеге које су заслужиле пензију и оствариле услов биле ускраћене за ово право које им неспорно припада. Позивамо све колеге које имају проблем ове природе да се обрате синдикалном активисти ССП-а на локалу.

 • Жандармерија ( ОЖ Београд )

ССП је упутио допис директору полиције, начелнику СУК-а и команданту Жандармерије поводом списка који се појавио у ОЖ Београд са именима припадника одреда за које наводно постоје индиције да су извршиоци кривичних дела и баве се неспојивим пословима. Шта се конкретно предузело поводом информација које смо доставили надлежнима кроз допис? Да ли је списак сачињен од стране надлежних из ОЖ Београд, односно Одсека за обавештајно-безбедносне послове? Да ли су покренуте одређене мере и радње у циљу утврђивања околности цурења информација и обелодањивања списка након чега је завршио на друштвеној мрежи „Фејсбук“? Да ли је име једино дописано руком, рукопис команданта ОЖ Београд, господина Глaдовића?

Одмах након што се сазнало за проблем ове природе у ОЖ Београд упућени су припадници Сектора унутрашње контроле који предузимају све потребне мере и радње из своје надлежности у циљу утврђивања свих одговорних и предузимања законом одређених мера према тим лицима. Након завршене обраде ССП ће добити извештај који ће СУК сачинити чиме МУП има жељу и намеру да покаже да се не ради ни о каквој завери или заштити било кога, већ да је у питању транспарентан и објективан рад. Остаје нам да ускоро сазнамо детаље након чега ћемо моћи писати више о овој теми. Подсећамо да је ССП одмах након што је сазнао за спискове и уједно дошао до истих реаговао адекватно упућујући допис директору полиције, начелнику СУК-а и команданту Жандармерије. Нисмо се оглашавали у јавности поводом овога проблема јер смо сматрали да је потребно прибавити што више информација око самог догађаја извршити провере колико је реално могуће и уједно заштити податке о колегама са спискова пре свега поштујући њихова законом гарантована права која су им очито нечијим грубим пропустима и кршењем закона повређена. Уједно нисмо никога нападали износећи паушалне и непроверене информације и гласине, а пре свега не послодавца. Као и у случају „анализе ризика“ где је ССП реаговао правовремено, адекватно и промишљено и овога пута смо ту ради заштите права и интегритета свих запослених у МУП и сигурно нећемо остати неми на било какве покушаје дежавуисања лоших покушаја појединаца или мањих група да учине непоправљиву штету како према појединцима у служби тако и служби у целини.

 • Жандармерија конкурс

Конкурс поводом пријема нових кандидата у Жандармерију је завршен и одпочело се са прелиминарном селективном провером, након чега следе селективна обука ( дрил ) и обука у трајању од 2 месеца. Како је замишљен поступак селекције и какав ће бити статус запослених који пролазе кроз овај процес? Да ли ће по окончању слективних провера уследити убрзо дрил након чега и обука? Да ли ће запослени добијати привремена решења и у којој фази селекције?

Велики број наведених питања добили смо у последњем периоду узимајући у обзир да је у току поступак за пријем нових припадника у јединицу на основу интерног конкурса у складу са Уредбом о посебним и специјалним јединицама полиције. Од стране Радне групе добили смо одговор да се јединица Жандармерије неће попуњавати „пошто-пото“, да ће бити спроведена селекција у складу са важећом уредбом а да практично након завршеног селективног тестирања (прелиминарлно тестирање општег здравственог стања са физичким проверама и психотестом) уследиће лекарски преглед а након тога и селективна обука (дрил) у трајању од 21. дан. Запослени који успешно заврше наведено добиће решења о постављењу на радно место у јединицу Жандармерије. Обзиром да се очекује ступање на снагу новог Правилника о платама запослених у МУП-у 1. децембра 2018. године уколико се обука заврши пре кандидати који су прошли селективну обуку имаће решења о упућивању у Жандармерију док ће након поменутог датума добити трајна. Уколико не буде довољног броја за попуну Жандармерије преко интерног конкурса тек тада ће евентуално бити расписан конкурс за цивиле.

 • Систематизација

Нови Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије ступио је на снагу 15. јуна 2018. године, тренутно се чека ступање на снагу Правилника о платама запослених у МУП-у који ће 1. децембра 2018. године ступити на снагу и након тога ће уследити подела решења у складу са предметним актима, до тада су на снази стара решења.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић

 

 

ПЕТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 10.5.2018. године – У Палати Србија одржан је пети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Јелена Тасић и Зоран Стојчић.

Разговарало се о следећим темама:

 1. Пензионисање по члану 173а Закона о полицији

Након послатог дописа министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу 4057-01/15 дана 27.04.2018. године, где очекујемо одговоре, како би стали на пут разним дезинформацијама, Синдикату српске полиције обратило се неколико бивших припадника специјалних јединица – учесника  рата, који испуњавају већину  критеријума за пензионисање. Даћемо неколико примера: једном броју садашњих и бивших припадника специјалних јединица, за испуњавање услова од 45 година старости недостаје само неколико дана, односно недеља. Највише су угрожена годишта 1974. и 1975. учесници најсложенијих ратних операција (ЈСО, Жандармерија ). 

Предлог ССП-а је да се уради анализа таквих случајева, а затим  спискови и да се у зависности од потреба и процена на крају године предложи измена и допуна члана 173а Закона о полицији и/или Одлуке министра унутрашњих послова, где ће  поред поменутих случајева бити обухваћени припадници јединица који су после ратних дејстава рањавани, повређени или су због свог здравственог стања били ограничени за даља ангажовања у ПЈП и ПЈМ. Радна група се сложила са изнетим ставовима синдиката и пренеће наше сугестије  Кабинету министра.

На питање председника ССП Лазара Ранитовића, да ли ће овакав вид превременог одласка у пензију значити и умањење (0,34% по години), добили смо одговор да ће се обрачун вршити на сличан начин као код старосне пензије и да таквог умањењa неће бити.

 1. ОЖ Ниш – На децембарском састанку добили смо податак да ће се на почетку 2018. године ОЖ Ниш преселити у касарну у Алексинцу, где би се том приликом решио и проблем једноличне исхране. Да ли су одвојена неопходна средства, анализирани услови за смештај и када можемо очекивати реализацију?

Заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица је рекао да у односу на остале одреде, ОЖ Ниш има веома лоше услове смештаја и рада, додао да су обезбеђена финансијска средства и да ће за пар месеци почети радови око премештаја.

 1. ОЖ Ниш – У Одреду се не поступа по депеши министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића 01 број: 4987/2017 од 10.маја 2017. године, јер се време проведено на службеном путу ван места рада не евидентира у временику рада. Захтевамо покретање ДП према одговорним руководиоцима.

Помоћник команданта АлександарЂорђевић је негирао тврдње синдиката и образложио тиме да су од стране Команде Жандармерије поводом примене ове депеше извршене 11 контролне делатности у ОЖ Ниш, после којих нису установили такве и сличне неправилности.

Лазар Ранитовић је изразио сумњу у ове провере и навео неколико примера где се време проведено у путу не урачунава у радно време, међу којима је повратак и одлазак ОЖ Ниш, на теренима у Прешеву и Бајиној Башти.  Добили смо обећање да ће евентуалне грешке које су настале бити исправљене.

Искористили смо ову прилику и питали господина Ђорђевића да ли су тачне информације које круже у ОЖ Ниш да постоји наредба и да на терену запослени морају имати 120 радних часова, ни више ни мање.  Добили смо одговор да се ради о дезинформацијама, јер не постоји таква и слична врста наредбе.

 1. ОЖ Београд – На прошлом месечном састанку добили смо податак да је извршена контрола зрачења у бази Липовица 2. Потребан нам је доказ о контроли како би доставили запосленима у Одреду јер они у то не верују.

На захтев тадашњег команданта ПТЈ, Институт Винча је 2006. године вршио мерења и нису откривена штетна зрачења у Липовици. Такође је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије урадила анализу територија које су биле мете ракета са осиромашеним уранијумом . У тој анализи нема Липовице, и по речима Драга Бјелице, разлог је тај што је Липовица гађана тзв ракетама „томахавк“, са бојевом главом, без осиромашеног уранијума.

На поновно инсистирање Лазара Ранитовића да је синдикату потребна потврда, или извештај о тим анализама и контролама, како би у ове тврдње уверили запослене у ОЖ Београд, упућени смо на сајт Агенције на коме се годишње објављују Извештаји о јонизујућим зрачењима и испитивања радионуклеида. У то смо се и сами уверили, на сајту: http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoring-radioaktivnosti.htm

 1. ОЖ КРАЉЕВО – Склапање споразума за исплату вишка радних сати

Инсистирамо да се процедура убрза, јер су прошли сви рокови за склапање Споразума о вансудском поравнању и исплати, а запослени у Oдреду су разочарани због тога , рекао је Лазар Ранитовић.

Господин Драго Бјелица нам је након извршених провера дао уверавања да су средства за исплату одвојена и обећао да ће припадницима ОЖ Краљево који су поднели Захтеве за склапање Споразума (преко 300), вишак сати бити исплаћени у року од месец дана, најкасније до другог дела плате у јуну месецу.

 1. ПУ Пирот – По затварању ресторана у ПУ Пирот, четири радника (два кувара, продавац у бифеу и помоћни радник) добили су привремена решења на радним местима у Одељењу за аналитику ПУ Пирот и Одељењу полиције – рад на административно-техничким пословима. Бивши начелник ПУ Пирот Славиша Виријевић и правна служба ПУ Пирот послали су захтев за њихов премештај у току 2017. године, где је од стране Одељења управе за исхрану и смештај дата сагласнот за њихов прелазак у Дирекцију полиције – Управа за Управне послове. Са овим захтевом се касније и сагласио новопостављени начелник ПУ Пирот Зоран Богдановић. До дана данашњег не зна се њихов статус.

Добили смо одговор да ће након ступања систематизације, поменути запослени добити трајне премештаје и то: троје у Управу за управне послове и један у Сектору за материјално-финансијске послове. Господин Малешић  је додао да је најбитније да ови људи, иначе  жртве промена након укидање Команде заједничких снага војске и полиције, неће остати без посла.

 1. ПУ Пријепоље – Одлука о ограничавању броја сати приправности на 2.000 сати месечно на нивоу полицијске управе се примењује без изузетака. Иако је на прошлом састанку господин Малешић рекао да се Дирекцији полиције надлежни руководиоци ОЈ могу обратити и образложити захтев за повећање броја сати у ПУ Пријепоље то није урађено, иако је вероватно било неопходно. Позивамо се на тај закључак, јер појединим запосленима који су прешли овај лимит приправних сати за месец март 2018. године, она није исплаћена иако су по распореду рада и плана били приправни.

На захтев господина Малешића, састанку је присуствовао заменик начелника ПУ Пријепоље Хаџалић Чамил, који је у свом писаном Извештају, али и синдикату образложио да су надлежни руководиоци у ПУ Пријепоље проценили да је број приправних сати од 2.000 сасвим довољан за несметану организацију рада током марта месеца. Он не спори да је постајала могућност одступања и настанка проблема у раду и да новонастали „прекорачени“ приправни сати нису исплаћени. Од стране начелника ПУ Пријепоље је дана 07.05.2018. године издат налог да се могуће неправнилности отклоне, а оштећенима ће убрзо бити и исплаћена настала дуговања по овом основу.

Господин Малешић је поново истакао да Дирекција полиције неће правити проблеме, и у сваком оправданом захтеву ће одобрити прекорачење ове квоте од 2.000 и ти приправни сати биће евидентирани и исплаћени на време. Такође се захваљује Синдикату српске полиције на достављању оваквих и сличних информација, јер се на основу њих евентуалне грешке и пропусти правовремено отклањају и спречава могућност покретања судских спорова и стварања додатних трошкова МУП-у.

 1. Солидарна помоћ и измена Правилника о солидарној помоћи

Председник ССП Лазар Ранитовић је предложио измену појединих чланова Правилника о солидарној помоћи, јер је очигледно да се ради само о типичној рефундацији насталих трошкова. Потребно је приликом измена обратити посебну пажњу око висине новчаних износа везаних за дуже и теже болести и уредити ову материју, тако да свака дужа и тежа болест мора имати своју фиксну вредност у динарима. На тај начин, сви у поступку биће равноправни.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

У заслужену пензију. Са срећом колеге!!!

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић је након донете Одлуке којом се утврђују организационе целине Министарства унутрашњих послова, а у вези са чланом 173а Закона о полицији, издао и Инструкцију о начину поступања по захтеву за престанак радног односа са правом на старосну пензију и утврђивања испуњености услова – критеријума за престанак радног односа.

Као што се из донете Одлуке могло протумачити из „прве руке“, а о чему смо већ писали на нашем сајту http://ssp.org.rs/penzinonisanja-pod-uslovom-45-15/ , овом Инструкцијом од дана 20.04.2018. године је то и поткрепељено. Неизвесност око критеријума и услова који су били основ разних врста спекулација више нема, 45 је година старости, а 15 је број година ефективно проведих на радним местима у организационим јединицама и формацијама: САЈ, Жандармерија, ЈСО, ПТЈ, ПЈМ и ПЈП.

Крајњи рок за подношење Захтева је 31.10.2018. године, а након спроведеног поступка Сектора за људске ресурсе, по добијању решења, подноси се још један Захтев за старосну пензију надлежној филијали ПИО и то најкасније до 31.12.2018. године.

Једна ствар која нама као синдикату представља пријатно изненађење, али и олакшање, је намера и решеност министра да у овој Инструкцији дефинише чувени и добро познати појам „потреба службе“. Свима је већ одавно познато да критеријум „потреба службе“ представља најчешћи изговор и оправдање већини руководиоца приликом непоштовања права запослених. У овом случају он је правно дефинисан и биће коришћен као основни параметар приликом одређивања квота по ОЈ како се не би довело у питање безбедност грађана и несметано функционисање службе.

Синдикат српске полиције очекује да сви органи, учесници у овом поступку приликом примене ове Инструкције, поступе максимално професионално, „ни по бабу ни по стричевима“ и да запослени који то заслужују буду пензионисани, на начин како то и доликује. Такође, надамо се да на терену појединцима неће бити потребна додатна Инструкција на ову Инструкцију, јер је то нажалост, код неких постала и пракса.

И у овом случају помно ћемо пратити примену ових прописа министра на терену и указивати на могуће грешке и пропусте, како би на време били уклоњени, а „заслужне“ ћемо позивати на евентуалну одговорност сходно члану 9. ове Инструкције.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић