Skip to main content

Ознака: плаћено одсуство

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Синдикат српске полиције подсећа све запослене у Министарству унутрашњих послова чија деца полазе у први разред основне школе у септембру да имају право на два радна дана плаћеног одсуства по том основу – полазак детета у први разред основне школе.

Како би се избегла лоша искустава са овим и сличним захтевима за коришћење плаћеног одсуства, саветујемо да захтев саставите у два примерка и предате на писарници ваше организационе јединице, којом приликом ће вам вратити један примерак оверен заводним печатом и уписаним датумом предаје на писарници. На овај начин ћете имати доказ да сте захтев и поднели. У супротном су могуће злоупотребе које је веома тешко доказати. Наравно, захтев можете предати и лично непосредном старешини, али је у том случају потребно да вам се на вашем примерку захтева потпише непосредни старешина и упише датум када сте му захтев предали. Напомињемо, да је уз захтев потребно доставити доказ о поласку детета у први разред, односно потврду о упису у први разред основне школе.

У наставку можете преузети образац Захтев за плаћено одсуство ради поласка детета у први разред основне школе

Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

ССП у Северној Кореји!

Кажу нам колеге жандарми, али и они други који су упућени у дешавања у Одреду жандармерије у Нишу, да ту јединицу у шали зову Северна Кореја. На први поглед звучи нелогично, али само што смо загребали по површини проблема са којима се срећу запослени у тој јединици, схватили смо откуда тај назив. И уверили се да то није само шала.

И заиста, историја се понавља. Како у коју јединицу стигне Синдикат српске полиције, почињу битке за „увођење демократије“, односно битке за поштовање законом загарантованих права радника и упознавање локалних старешина са чињеницом да постоји нешто што се зове Посебан колективни уговор и да је, богу хвала, први пут уведен још пре пуних шест година. Сетимо се само оних битак у Врању и београдском одреду жандармерије, на пример, које смо успешно пребродили, али нам и даље остаје нејасно чему служе она два репрезентативна синдиката, који егзистирају у тим јединицама, а да скоро ништа од права радника није поштовано до нашег доласка.

Такође, остаје неразјашњен мотив кабадахијског понашања старешина у таквим јединицама. Да ли се ту ради о кукавичком додворавању „онима горе“ или једноставно о бахатости локалних шерифа, по систему „Ја сам газда, биће како ја кажем или никако.“

Наравно, то својеврсно „увођење демократије“ праћено је најпре исчуђавањем моћника, па претњама и „добронамерним“ саветима нашим активистима те лажима и оговарањима код колега. Кад им то не прође онда креће талас кукњаве и јадања, јер, ето они би поштовали права ал ови горе не дају, па јадни они како ће и шта ће, ма због нас ће их сменити ил ће сами побећи у болницу, у лудницу…

Као што већ рекосмо, историја се понавља. Најсвежији пример имамо баш у Одреду жандармерије у Нишу где се измишљотинама покушава да дискредитује рад нашег активисте. Нетачне су и паушалне тврдње појединих руководилаца у том одреду, да ће због синдикалног деловања нашег активисте, председника СГ ОЖ Ниш, запослени трпети последице. Шта више, ове тврдње имају елементе мобинга и злостављања на раду. Ограничавање једног права (права на недељни одмор) условљавањем код права избора другог (слоборни сати уместо новца) код издавања налога за прековремени рад, ЗАБРАЊЕНО ЈЕ. А онај ко то чини и ко буде чинио, свакако ће осетити последице након активности правних заступника ССП.

Такође наглашавамо да свако мешање у рад, ограничавање рада, условљавање или онемогућавање синдикалног рада представља КРИВИЧНО ДЕЛО!

Да не пишемо паушално нити напамет, говори и чињеница да запослени у том Одреду, приликом добровољног давања крви, подносе захтев да им се одобри то хумано дело. Погађате, захтев се подноси команданту лично, који и о томе одлучује, па онда не чуди назив јединице који смо ставили у наслов овог текста. Такође, тај господин командант је дао себи за право да опструкцијом покуша спречити синдикално организовање не дозволивши састанак са запосленима, па тако ни формирање наше синдикалне групе у кругу одреда. Но, као прави илегалци, нашли смо алтернативу, групу смо формирали, број чланова расте свакодневно и сада улазимо на велика врата како бисмо свима објаснили да је поштовање радних права законска обавеза а не старешинска добра воља.

Служба за информисање ССП

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Синдикат српске полиције подсећа све колегинице и колеге које у септембру у школу шаљу ђака првака да имају право на два радна дана плаћеног одсуства по том основу – полазак детета у први разред основне школе.

У прилогу је образац захтева за коришћење плаћеног одсуства по овом основу, који свако од вас једноставно може прилагодити сопственим потребама.

Саветујемо и да, због претходних лоших искустава са овим и сличним захтевима за коришћење плаћеног одсуства, захтев саставите у два примерка и предате на писарници ваше организационе јединице, којом приликом ће вам вратити један примерак оверен заводним печатом и уписаним датумом предаје на писарници. На овај начин ћете имати доказ да сте захтев и поднели. У супротном су могуће злоупотребе које је веома тешко доказати. Наравно, захтев можете предати и лично непосредном старешини, али је у том случају потребно да вам се на вашем примерку захтева потпише непосредни старешина и упише датум када сте му захтев предали.

ОБРАЗАЦ: Захтев за плаћено одсуство за полазак детета у школу

Служба за информисање ССП

Отпочет поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова: МУП почиње да уважава ставове ССП

У петак, 12. маја 2017. године, одржан је први, припремни састанак представника послодавца и Синдиката срспке полиције, у организацији и под вођством госпође Дејане Спасојевић Иванчић, миритељке Републичке агенције за мирно решавање радних спорова (РАМРРС), а поводом поступка који је покренула РАМРРС по предлогу Синдиката српске полиције.

Овлашћено лице испред Министарства унутрашњих послова била је госпођа Андријана Шљивић, заменица начелнице Одељења за односе са запосленима, Сектора за људске ресурсе. Током већег дела састанка учествовала је и госпођа Наташа Ђукановић, заменица начелника Одељења за зараде и бенефиције, истог сектора.

Делегацију ССП преводио је председник Лазар Ранитовић, а учествовали су и генерални секретар Виктор Ратковић и заменик председника Миле Лазаревић.

Разлог због чега смо иницирали овај поступак јесте непримењивање или непотупно примењивање појединих одредби ПКУ за полицијске службенике (ПКУзаПС) и ПКУ за државне органе (ПКУзаДО), као и неједнака примена ПКУ у свим организационим јединицама МУП-а.

Министарство је у првом моменту одбило одржавање састанка под изговором да ССП није репрезентативан, те да су изнете примедбе неосноване. Наравно, Закон о мирном решавању радних спорова (ЗМРРС) у члану 18. је јасан и обавезујући за послодавца у ком је обавезно поштовање минимума процеса рада, а такође ни не прави разлику код статуса синдиката, те је одржан овај први припремни састанак. Миритељка је посебно апострофирала чињеницу да је ССП у моменту преговора о ПКУзаПС имао далеко изнад 10% запослених у свом чланству, а да ни на који начин нисмо укључени у преговарање, нити нам је касније дато право да делегирамо свог представника у Комисију за праћење и примену потписаног ПКУ. Госпођи Дејани Спасојевић Иванчић је деловала невероватно чињеница да нам процес утврђивања репрезентативности отпочет априла 2015. године још увек није окончан.

Након сучељавања ставова обе стране, који су се углавном слагали, миритељка Агенције дала је смернице и обавезу синдикату и послодавцу за допуну документације, као и позивање овлашћених представника потписника ПКУ (послодавца, НСП и ПСС). Наредни састанак је заказан за 26. мај, када ће бити формиран Одбор за преговарање.

Непосредан повод нашег обраћања Агенцији били су званичан став Радне групе за сарадњу са синдикатима и грубо непоштовање одредби члана 47. ПКУзаДО, који су игнорисали наведену одредбу тврдећи да су захтеви за солидарну помоћ по основу рођења детета и смрти члана уже породице неосновани, јер нису предвиђени Законом о полицији. Такође, 3. јануара ове године усвојен је Правилник о солидарној помоћи запосленима у МУП који се базирао на актуелном Закону о полицији и којим су ускраћена нека права гарантована поменутим чланом ПКУзаДО. Заступали смо становиште да такво поступање Министарства нема правно утемељење, јер се ПКУ као аутономан правни акт примењује непосредно и, самим тим, не могу се правилником мењати и дерогирати одредбе ПКУ.

Након нашег дописа, и позива добијеног од РАМРРС, Министарство је схватило да је њихов став правно неутемељен, где је министар јавно, циркуланом депешом, потврдио и јавно обећао поштовање права из ПКУ у погледу солидарне помоћи. То је свакако позитивна промена, али Синдикат српске полиције неће дозволити да поштовање ПКУ буде базирано на доброј вољи руководства Министарства.

Поступак пред Агенцијом смо повели и због још неколико проблематичних одредби које дозвољавају недоумице и различита тумачења, те смо тражили усаглашавање и прецизирање ради уједначавања праксе у свим јединицима: начин коришћења плаћеног одсуства у случају добровољног давања крви, коришћења плаћеног одсуства у случају обављања личних послова, питање спорења у вези са прекидањем плаћеног одсуства… Јер је незаконито и неодрживо да поједине организационе јединице дане недељног одмора (најчешће викенда) рачунају у дане плаћеног одсуства у случају добровољног давања крви, а друге не, да поједине организационе јединице током године одобравају плаћено одсуство у случају обављања личних послова у више наврата, а друге само једанпут годишње, да се плаћено одсуство прекида без доношења било каквог решења, те да се унапред морају предвидети услови под којима се то може учинити, а да се у одређеним случајевима, због природе и сврхе одсуства (опоравак организма) плаћено одсуство у случају доброовљног давања крви не може прекидати.

Пошто је до истека важећег ПКУ остало мање од годину дана, депласирана је његова свеобухватнија измена, те ћемо се базирати на усаглашавање и договор свих страна, без преговарања за његове измене или доношење анекса.

Служба за информисање ССП

Агенција ће гарантовати солидарну помоћ!?

Београд, 17.4.2017. године, – Као што смо вас већ обавестили, Синдикат српске полиције је средином марта покренуо процес пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова поводом сужавања основа за добијање солидарне помоћи запосленима у МУП.

Наиме, Законом о полицији и, у складу са њим усвојеним, Правилником о солидарној помоћи, неки од основа за добијање исте, предвиђени Посебним колективним уговором за државне органе укинути су, а представници послодавца у Комисији за одлучивање о праву на солидарну помоћ пренели су став послодавца да новца нема довољно и да ПКУ неће бити поштован у том сегменту. Наравно да се ССП са тиме није помирио али се нисмо ни ослањали на прегања репрезентативних синдиката са поменутом Комисијом, већ смо прибегли правним лековима који су нам на располагању и обратили се државном органу надлежном за решавање колективних спорова.

У међувремену, од стране представника послодавца дошло је до обећања да ће те одредбе ПКУ ипак испоштовати али да тренутно нема расположивих средстава и да ће тек бити донет конкретан план. Свима су нам добро позната бројна обећања послодавце, олако дата и још лакше неиспуњена, тако да се њима нећемо задовољити нити на њих ослонити. Нећемо дозволити укидање солидарне помоћи за случај рођења детета и код смрти члана породице запослених у МУП.

ССП је становишта да се одредбе Правилника о солидарној помоћи искључиво могу односити на случајеве у којима се може одобрити солидарна помоћ који су прописани у чл. 176 Закона о полицији а никако се њима не могу дерогорати одредбе или искључити примена одредбе чл.47 ст.2 ПКУ за полицијске службенике у вези чл.43 ПКУ за државне органе. Ово посебно имајући у виду чињеницу да се Правилником разрађују поједине одредбе Закона или прописа Владе а да се аутномни правни акти, попут Посебног колективног уговора за полицијске службенике, примењују непосредно.

Такође, мада у овом моменту не у центру пажње ипак нимало мање битно, у примени ПКУ за полицијске службенике, као спорна јавила се одредба садржана у чл. 21 ст.1 тач.12 Посебног колективног уговора за полицијске службенике која прописује коришћење плаћеног одсуства за обављање личних послова а која не садржи нормативно ограничење које би прописивало да се плаћено одсуство по овом основу може користити само једном у току календарске године. Међутим, Министарство унутрашњих послова, односно руководиоци организационих јединица Министарства, доносили су решења којима су одбијали захтеве за коришћење плаћеног одсуства уколико је полицијски службеник у току исте календарске године већ користио плаћено одсуство по основу обављања личних послова.

Републичка агенција за решавање радних спорова покренула је поступак у којем ће МУП бити обавезан да учествује. Овим путем вас обавештавамо да је медијација пред агенцијом заказана за ову седмицу а благовремено ћемо вас обавестити и о исходу овог поступка!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

2 001
3 001

У КОМАНДИ ОДРЕДА ЖАНДАРМЕРИЈЕ У БЕОГРАДУ

Београд, 16.03.2017. године, – Oдржан је састанак између представника Синдиката српске полиције и команде Одреда Жандармерије у Београду. Синдикат српске полиције представљали су заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, предсеник СГ ОЖ Београд Никола Петровић, секретар СГ ОЖ Београд Влада Вучићевић и члан Главног одбора СГ ОЖ Београд Љубиша Ђођевић. Испред команде Одреда били су командант Одреда у Београду мајор полиције Боро Гладовић, заменик команданта потпуковин Радован Радић, помоћник команданта задужен за рад са синдикатима потпуковник полиције Владица Ристић, као и командири 1. и 4. јединице опште намене мајор полиције Живица Мунћан и мајор полиције Лазар Баћић.

После уводне речи и поздрављања присутних командан ОЖ у Београду мајор полиције Боро Гладовић дао је реч заменику председника синдиката Милету Лазаревићу који је том приликом изразио незадовољство с обзиром да је захтев за састанак упућен још у месецу децембру прошле године а реализовон је средином марта 2017. године као и да је протекло више од 3 месеца како је захтев за састанак достављен команди Одреда. Такође упознао је пристуне да имамо још два оваква захтева ка Одредима у Нишу и Новом Саду која су такође упућена а на које још увек нисмо добили одговор. Последица овога је то што је за састанке са синдикатима потребна сагласност Дирекције полиције која из нама непознатих разлога не стиже благовремено, а обзиром да је реч о више месеци можемо рећи и да се ради о некој врсти опструкције.

Теме о којима смо разговарали:

  1. Налози за прековремони рад

У време када је послат захтев за састанак ово јесте била тема, односно горући проблем. У међувремену, тј. до одржавања овог састанка издати су налози у неколико наврата онима који су остварили право на прековремени рад, што је први случај у Жандармерији још од потписивања првог ПКУ за полицијске службенике 20111. године.  У даљем периоду не би требало да буде проблема по овом основу.

  1. Израда распореда рада 48 часова унапред по ПКУ

Највећи проблем у поштовању ове одредбе је у томе што Дирекција полиције неблаговремено обавештава надлежне у Жандармерији о времену ангажовања као и о потребном броју полицијских службеника. Тако да се овај проблем мора решавати у Дирекцији полиције, односно на вишем нивоу.

  1. Плаћено одсуство за добровољно давање крви

Проблем око потписивања више захтева (са различитим данима плаћеног одсуства) у случају добровољног давања крви је препознат и биће решен. Убудуће ће бити потписиван један захтев за случај добровољног давања крви и то у трајању од три радна дана рачунајући и дан давања крви.

  1. Просторије за пресвлачење полицијских службеника

Просторије нису адекватне, али за решавање овог проблема потребно је најпре решити имовинско-правне односе у вези са тим објектом (уступање Републици од стране града Београда) да би била одобрена средства из буџета. Овај процес је у завршној фази с тим да и уколико не буде решен, најкасније до краја године ће се свакако започети са реализацијом  али ће средства у том случају бити из донација (с обзиром да буџетска средства могу бити одобрена само у случају да власник објекта буде држава а МУП корисни, за сада је власник град).

Просторије које користе полицијски службеници у ЈЗО Одреда у Београду неће бити реновиране нити ће се у њих улагати обзиром да су одређене за рушење. После сређивања објекта у Одреду очекује се прелазак ЈЗО у базу ОЖБ.

  1. Функционисање писарнице

У прошлом периоду постојали су одређени проблеми приликом предаје писмена на писарницу Одреда. То ће бити превазиђено и од сада се на писарници може предати било који документ насловљен на неку од организациних јединица МУП-а (захтев, молба, итд…као иначе на било којој писарници Министарства)

  1. Вођење евиденција

За вођење евиденција (распоред, временик, редна листа итд.) за полицијске службенике одсека везе (као и осталих одсека) задужен је помоћник команданта Одреда задужен за тај одсек.

Члан ГО ССП и
председник СГ ОЖ Београд
Никола Петровић

СОЛИДАРНА ПОМОЋ: ИСТЕРАЋЕМО МУП НА ЧИСТАЦ!

Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је данас допис  Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова са предлогом за покретање поступка мирног решавања спора са Министарством унутрашњих послова насталог око примене појединих чланова Посебног колективног уговора за полицијске службенике и ПКУ за државне органе.

Током примене ПКУ за полицијске службенике, а након доношења и почетка примене Правилника о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова, постала је спорна примена одредбе чл.47 ст.2 Посебног колективног уговора за полицијске службенике (Анекс) у вези чл.43 Посебног колективног уговора за државне органе. Та одредба ПКУ за државне органе уређује материју солидарне помоћи запосленима.

ramrrs-03
Неки од помиритељи Агенције МРРС

Наиме, Министарство унутрашњих послова је становишта да се солидарна помоћ може одобрити запосленима искључиво сагласно одредби 176 ст.1 Закона о полицији а сагласно условима прописаним реченим Правилником. Међутим, овакво схватање незаконито и таквим поступањем се дерогирају одредбе Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

ССП је становишта да се одредбе Правилника искључиво могу односити на случајеве у којима се може одобрити солидарна помоћ који су прописани у чл. 176 Закона о полицији а никако се њима не могу дерогорати одредбе или искључити примена одредбе чл.47 ст.2 ПКУ за полицијске службенике у вези чл.43 ПКУ за државне органе. Ово посебно имајући у виду чињеницу да се Правилником разрађују поједине одредбе Закона или прописа Владе а да се аутномни правни акти, попут Посебног колективног уговора за полицијске службенике, примењују непосредно.

Овакво рестриктивно поступање Министарства  нема правно утемељење, њиме се запослени ограничавају у остваривању својих права а одредбе Посебног колективног уговора се оваквим поступањем суштински дерогирају.

Синдикат српске полиције очекује да Републичка агенција за мирно решавање радних спорова по хитном поступку покрене спор. У том спору ће МУП морати да учествује, сходно законској обавези, а верујемо и да ће се одговорни уразумити и пристати на једино могуће решење – променити заузети став и наставити са неометаном применом важећег ПКУ. У случају да послодавац тврдоглаво остане при својој незаконитој одлуци следећа инстанца је суд. Сви наши чланови ће добити бесплатно заступање на суду, а МУП ће добити нове, беспотребне судске трошкове. 

Такође, мада у овом моменту не у центру пажње ипак нимало мање битно, у примени ПКУ за полицијске службенике, као спорна јавила се одредба садржана у чл. 21 ст.1 тач.12 Посебног колективног уговора за полицијске службенике која прописује коришћење плаћеног одсуства за обављање личних послова а која не садржи нормативно ограничење које би прописивало да се плаћено одсуство по овом основу може користити само једном у току календарске године. Међутим, Министарство унутрашњих послова, односно руководиоци организационих јединица Министарства, доносили су решења којима су одбијали захтеве за коришћење плаћеног одсуства уколико је полицијски службеник у току исте календарске године већ користио плаћено одсуство по основу обављања личних послова.

ССП сматра да је овакво поступање, незаконито и да противи самој природи права на плаћено одсуство за обављање личних послова, те да се оваквим поступањем полицијски службеници незаконито ограничавају у својим правима услед чега у појединим случајевима трпе материјалну и нематеријалну штету. Ово посебно у случајевима наступања околности које полицијски службеници нису могли да предвиде нити да отклоне попут случаја и више силе.


У прилогу можете прочитати допис упућен РАМРРС:

ramrrs-02

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ  СПОРОВА
Македонска бр.4, Београд

Предлагач: Синдикат српске полиције, са седиштем у Ужицу ул. Наде Матић бр.8, Страна у спору    чији језаконски заступник, председник Лазар Ранитовић.

Страна у спору: Министарство унутрашњих послова са седиштем у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина бр.2, које заступа министар др Небојша Стефановић.

Ради: Мирног решавања колективног радног спора.

Предмет спора: Примена Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс) 

Сагласно одредби чл. 10 и чл. 18 Закона о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 104/2009) предлагач Синдикат српске полиције, предаје

П Р Е Д Л О Г
за покретање поступка мирног решавања колективног радног спора

Предлагач, Синдикат српске полиције обраћа се Агенцији овим предлогом ради покретања поступка мирног решавања колективног радног спора поводом

примене одредбе чл.47 ст.2 Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс) у вези чл.43 Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015) и

примене одредбе чл. 21 ст.1 тач.12 Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс).

2. Током примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике, а након доношења и почетка примене Правилника о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова („Сл. гласник РС“, бр. 105/2016) (у даљем тексту: Правилник), постала је спорна примена одредбе чл.47 ст.2 Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс) у вези чл.43 Посебног колективног уговора за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015 и 50/2015), која одредба Посебног колективног уговора за државне органе уређује материју солидарне помоћи запосленима. Наиме, Министарство унутрашњих послова је становишта да се солидарна помоћ може одобрити запосленима искључиво сагласно одредби 176 ст.1 Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) а сагласно условима прописаним реченим Правилником. Међутим, овакво схватање друге стране у спору је незаконито и таквим поступањем се дерогирају одредбе Посебног колективног уговора за полицијске службенике.

Предлагач је становишта да се одредбе Правилника искључиво односе на случајеве у којима се може одобрити солидарна помоћ који су прописани у чл. 176 Закона о полицији а никако се не могу дерогорати одредбе или искључити примена одредбе чл.47 ст.2 Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс)у вези чл.43 Посебног колективног уговора за државне органе. Ово посебно имајући у виду чињеницу да се Правилником разрађују поједине одредбе Закона или прописа Владе а да се аутномни правни акти, попут Посебног колективног уговора за полицијске службенике, примењују непосредно.

Овакво рестриктивно поступање Министарства  нема правно утемељење, њиме се запослени ограничавају у остваривању својих права а одредбе Посебног колективног уговора се оваквим поступањем суштински дерогирају.

3. Такође, у току примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике као спорна јавила се одредба садржана у чл. 21 ст.1 тач.12 Посебног колективног уговора за полицијске службенике која прописује коришћење плаћеног одсуства за обављање личних послова а која не садржи нормативно ограничење које би прописивало да се плаћено одсуство по овом основу може користити само једном у току календарске године. Међутим, Министарство унутрашњих послова, односно руководиоци организационих јединица Министарства, доносили су решења којима су одбијали захтеве за коришћење плаћеног одсуства уколико је полицијски службеник у току исте календарске године већ користио плаћено одсуство по основу обављања личних послова.

Предлагач сматра да је овакво поступање друге стране у спору неправилно, незаконито и да противи самој природи права на плаћено одсуство за обављање личних послова, те да се оваквим поступањем полицијски службеници незаконито ограничавају у својим правима услед чега у појединим случајевима трпе материјалну и нематеријалну штету. Ово посебно у случајевима наступања околности које полицијски службеници нису могли да предвиде нити да отклоне попут случаја и више силе.

Због претходно наведеног, потребно је да Агенција након разматрања овог предлога, приложене документације и након обавештавања друге стране у спору, донесе

РЕШЕЊЕ

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за мирно решавање колективног спора поводом примене Посебног колективног уговора за полицијске службенике („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 70/2015 – Анекс)

ramrrs-04

 Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић