Skip to main content

Ознака: подзаконски акти

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПОНАШАЊА И ЛИЧНОМ ИЗГЛЕДУ

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић донео је Правилник о начину понашања и и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова. Правилник је изашао у Службеном гласнику РС, број 13 од 14.2.2018. године.

Реч је о веома битном подзаконском акту чије доношење је утврђено новим Законом о полицији, а Синдикат српске полиције је указивао на потребу доношења овог акта готово од дана оснивања синдиката, о чему смо писали у више наврата, а ова материја је била тема бројних састанака са представницима Министарства унутрашњих послова (http://ssp.org.rs/dopis-sekretaru-mup-pravilnik-o-izgledu-policijskih-sluzbenika/).

У овом тренутку нећемо се упуштати у подробнију анализу садржаја Правилника мада је на први поглед видљиво да се ради о анахроном акту, ни формом ни садржајем прилагођеном времену у којем се доноси и у којем ће бити примењиван. Оставићемо вама, драге колегинице и колеге, да дате свој суд. А време ће показати колико ће и да ли ће уопште овај акт бити применљив у пракси.

На овај начин желимо да све запослене у МУП-у упознамо са садржајем Правилника, јер, као што каже она стара латинска изрека – непознавање закона шкоди (Ignorantia iuris nocet). Зато позивамо све колегинице и колеге да темељно прочитају овај Правилник и тако избегну подношење дисциплинским пријава које ће сасвим сигурно уследити од стране „ревносних“ старешина.

Уједно апелујемо на министра унутрашњих послова др Небојшу Стефановића да, због бројних новина прописаних Правилником,  свим организационим јединицама МУП-а упути инструктивну депешу којом ће наложити да се повреде Правилника не санкционишу у одређеном временском периоду у ком би се запосленима омогућило да се и теоретски и практично упознају са одредбама Правилника и привикну на новонасталу ситуацију.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику РС, тј. у четвртак 22.2.2018. године.

Садржај Правилника можете преузети у pdf и jpg формату.

Служба за информисање ССП-а

Pravilnik o nac.ponas. i lic.izgledu pol.sl. i dr. u MUP

Председник ССП Лазар Ранитовић – РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2017.

Ова протекла, више него бурна 2017. година за Синдикат српске полиције донела је низ великих искушења. У њој смо прославили десетогодишњицу од оснивања али смо се и суочили са можда и најтежом ситуацијом у том деценијском постојању. Упркос свему Синдикат српске полиције завршава ову годину са никад бројнијим чланством – има нас више од 7500! Формирали смо велики број нових синдикалних група. Покушавали су да нам преотму активисте и чланство, а успели су само да одведу Бранковиће!

Но, намера овог текста није прича увези са проблемима у раду самог синдиката, већ кратак приказ урађеног и започетог на решавању проблема са којима се сусрећу наши чланови, због којих и постојимо! Још док су други празновали и oдмарали прошлог јануара, ми смо већ радили пуном паром, па ћемо кренути од самог почетка године. Неке теме смо покретали више пута, неки решени проблеми појављивали су се у другим јединицама, тако да је наш рад много шири и обимнији од овде приказаног.

Поштоване колегинице и колеге, као што и сами можете да увидите простим читањем овог текста, не постоје теме које ССП избегава или питања која не смемо да поставимо! То одлично знају сви они који су нам се обратили молбом за помоћ! Познато је да имамо чак 15 стално ангажованих адвоката и да нас нико не може ућуткати јер смо чиста образа, неукаљаног личним интересима! Наша стара парола је „Задовољан члан, јак синдикат!“ И зато…

МОЖЕ БИТИ САМО ЈЕДАН СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ!!!

ЈАНУАР

 • Помоћна полиција. Питали смо чему или коме би она служила. Уредба Владе о њеном оснивању експресно је повучена.
 • Друштвена одговорност. Учествовали смо у великом броју хуманитарних акција, добровољно давали крв, делили пакетиће деци са посебним потребама у Београду и Крушевцу.
 • Накнада за рад у отежаним условима. Тражили смо проширење одлуке за накнаду за рад у посебним условима на општине Рашка, Нови Пазар, Сјеница и Тутин.
 • Пријем у радни однос свршених студената КПА. Већ на јануарском месечном састанку смо поставили ово питање, наставили смо и касније да га понављамо изнова и изнова. То је резултирало пријемом више од 300 студената у овој години!
 • Интерни конкурси и привремени премештаји. Указивали смо на беспотребно компликовање администрације и лоше ефекте примене интерних конкурса на извршилачка радна места. Резултат тога јесте њихово укидање предвиђено предложеним изменама и допунама Закона о полицији.
 • Патролна возила. Наставили смо да послодавца подсећамо на оно што су и руководиоци МУП одлично знали – катастрофално лоше стање возног парка. Резултат је уследио крајем лета – подељено је више од 700 нових патролних возила.
 • Забрана награђивања старешина у Дирекцији полиције и запослених у другим деловима МУП. Инсистирали смо на укидању забране настале крајем 2016. правдане проблемима у буџету МУП. Наши аргументи су прихваћени.
 • Судски трошкови и расипање новца. Указивали смо на нерационалност појединих одлука, на несавестан рад руководилаца који ускраћивањем права радника праве беспотребне трошкове министарству у каснијим судских трошковима. Позвали смо министра да предузме мере у том правцу. Сматрамо да је било позитивних промена али да простора за напредак има и даље.
 • Број полицијских службеника. Указали смо јавности на чињеницу да је полицајаца на улици мало, недовољно. Да чувена „анализа ризика“ није била ни потребна – криминалце треба отерати из службе другим методама. Позвали смо министра да запосли још нових, младих полицијских службеника. То је и чињено у неколико наврата у 2017. те је запослено укупоно 747 полицијских службеника, свршених студената КПА и полазника ЦОПО.
 • Недостатак опреме за криминалистичку технику. Изнели смо поражавајуће податке и пред послодавца и пред јавност. Форензичари су остављени да се „сналазе“. Хроничан недостатак основних средстава за рад је ублажен у доброј мери тек почетком јесени, потписивањем трогодишњег уговора о снабдевању.
 • Физичке провере. Указали смо на нелогичност измена правилника која доноси физичке провере запосленима старости до 50 година (ранија граница била 45) али и на реалне проблеме код оцењивања запослених из гађања ватреним оружјем. Нажалост, овде нисмо наишли на добар пријем код послодавца, нема промена.
 • Држава на коленима. Након бруталног пребијања колеге у Новом Саду кулминирало је све оно на шта смо годинама указивали – све чешћи и све бруталнији напада на полицијске службенике су недопустиви. Позвали смо и министра и јавност да нас подже и заштите.
 • Информациони систем. Указали смо на постојање реалне опасности да нам информациони систем оживи колапс. Нема редовног улагања и занављања опреме, нема улагања у људе кроз запошљавање стручњака, обуку и усавршавање постојећих ресурса. Резултат су озбиљне набавке (нажалост и даље далеко од реално потребног) опреме после дужег времена.

ФЕБРУАР

 • Обилазили смо колеге на терену у хладним и завејаним пограничним деловима.
 • На време смо (07.02.) указали на неправилан обрачун плате и постојање реалне опасности од великог броја утужења;
 • Протест на улици у Новом Саду (06.02.) и састанак са носиоцима правосудних функција;
 • Тражили смо заједничку акцију министарства и свих синдиката на пољу заштите полицијских службеника;
 • Нехумани услови рада у Јединици за обезбеђење
 • Тражили смо веће дневнице за деминере у СВС
 • Указивали смо на лошу исхрану људи на терену
 • Упозорили смо запослене на судске трошкове тужби којим их обмањују репрезентативни синдикати
 • Указивали на лош систем оцењивања
 • Тражили опремање патрола саобраћајне полиције ради повећања њихове безбедности на путу
 • Тражили да путни трошкови не буду обрачунавани по новом ЗОП
 • У јавности говорили о штети због несврсисходних јавних набавки
 • Бранили смо и одбранили одмаралишта на Златибору и Врњачкој Бањи
 • Одржавали смо сећања на погинуле колеге организовањем меморијалних спортских такмичења

МАРТ

 • Критиковали смо Правилник о приправности јер је ништа више од препричаних чланова ЗОП;
 • Остварили смо сарадњу са Самосталним синдикатом путара Србије
 • Критиковали смо уредбу о оцењивару у којој једна од одреби гласи  „Ако је оцењивач руководилац унутрашње организационе јединице, оцењивач је уједно и контролор“.
 • Потенцирали смо недостатак јасних прописа о пословима неспојивим са полицијским. (изменама ЗОП коначно ће бити јасна ситуација у вези са додатним радом запослених)
 • Тражили смо да годишње оцене запослених буду јавне
 • Први смо критиковали Правилник о солидарној помоћи који ју је практично укинуо у појединим основама

АПРИЛ

 • Критиковали смо Уредбу о начину спровођења дисциплинског поступка у МУП која предиђа могућност да дисциплински судија не буде правник.
 • Покренули смо поступак пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова ради отклањања недоумица у примени ПКУ;
 • По први пут у МУП склопљен је споразум о вансудском поравњању за наплату вишка радних сати, наравно заслугом ССП.
 • Тражили смо израду легитимација за све запослене у МУП, што ће бити реализовано предвиђеним изменама ЗОП.
 • Учествовали смо на Првомајској уличној шетњи синдиката у Београду

МАЈ

 • Скупили смо више од 14000 потписа колега за Петицију за покретање иницијативе измене појединих одредби ЗОП и других прописа који регулишу радна права запослених у МУП. Тражили смо:
 1. Укидање чл. 172 ЗОП – презумпција невиности (биће укинут изменама ЗОП)
 2. Измену чл. 167 којим је регулисано напредовање у служви (укидање просека од најмање 4)
 3. Измену чл. 189 који су практично укинута накнада за путне трошкове (биће укинут изменом ЗОП)
 4. Измене чл. 176 којим је регулисана солидарна помоћ (изменама ЗОП нешто ће бити испуњено, а нешто ће путем измене подзаконског акта)
 5. Измене чл. 154 у вези са распоредом рада (најмање 48 сати унапред)
 6. Измене чланова 124-128 у вези са употребом ватреног оружја (проширити онове за употребу)
 7. Повећање износа дневница (делимично већ измењено за поједине активности, од следеће гдине очекујемо подизање вредности свих дневница са 150 на 900 динара)
 8. Спречавање примене Закона о систему плата у јавном сектору на полицијске службнике (примена је одложена)
 9. Враћање регреса и топлог оброка, односно исказивање накнаде у новцу
 10. Поништење предлога за продају Нарциса и Променада (поступак отуђења је обустављен)
 11. Измене ЗОП по питању набавке униформе и грађанског одела (подељења је униформи за Жандармерију, Полицијску бригаду и УГП, ускоро се очекује и подела припадницима ИЈП)
 12. Једнократно повећање зараде у износу од 10% (управо се реализује у јануару 2018.)
 13. Урачунавање времена проведеног у путу у радно време (реализовано одмах након предаје петиције)

ЈУН

 • Критиковали смо лош Правилник о психолошкој помоћи
 • Тражили смо утврђивање листе тежих болести и повреда ван рада
 • Опет смо указивали на лоше стране сталног одлагања усвајања систематизације
 • Тражили смо хитну набавку возила, указивали на проблеме са рачунањем радног времена, интерним конкурсима, кашњењу у исплати накнада…
 • Одржали смо јубиларну десету Полицијаду и то по први пут у трајању од два дана.
 • Жалили смо се на кршење права полицајаца од стране војних старешина
 • Тражили смо (и добили депешу) заштиту при раду на екстремно високим температурама

ЈУЛ

 • Тражили смо (и добили) посебну накнаду за ангажоване на обезбеђењима Егзита и Гуче
 • Подсећали смо на неправду начињену према колегама са територије КиМ учињену крајем 2013. године
 • Указивали смо на недопустиво лоше услове рада и недостатак возила и опреме у СВС
 • По ко зна који пут указивали на лошу исхрану на терену
 • Помагали смо успехе наших ватрогасаца на међународним такмичењима
 • Тражили смо смену начелника СВС након трагичне смрти колеге ватрогасца

АВГУСТ

 • Тражили смо примену института приправности и за старешине у Дирекцији полиције и припаднике ВСЈ, којима је право на накнаду прећутно забрањено.
 • Указали смо на проблеме са електронским оцењивањем радника као и са грешкама и пропустима старешина (издејствовали смо инструктивну депешу)
 • Подржали смо пооштравање казни за употребу петарди
 • Активно смо учествовали у изради предлога измена и допуна ЗОП

СЕПТЕМБАР

 • Решили смо проблем са обрачуном радног времена у ИЈП Шабац
 • Похвалили смо капитални набавак чак 700 патролних возила
 • Указали смо на лоше услове рада саобраћајне полиције у Новом Саду (решено убрзо након тога)
 • Жалили смо се заштитнику права грађана поводом неких незаконитости у новој систематизацији
 • Писали смо дисциплинске пријаве командирима
 • Издејствовали смо запослење супруге покојног колеге ватрогасца из Ниша и ћерке покојног полицијског службеника из Велике Плане

ОКТОБАР

 • Поздравили смо министра који је коначно стао у заштиту полицајаца
 • Указивали смо на недопустивост контроле боловања на начин како то замишљају поједини командири
 • Тражили смо измене правила службе и забране интервенција од стране једног полицијског службеника (Израда акта је у току)
 • Подржали смо иницијативу за увођење доживотне казне затвора за извршиоце злочина над децом
 • Тражили смо увећање плате за додатно оптерећење колега који предају у школама, у пројекту „Основи безбедности деце“ (министар наградио све предаваче)
 • Решавали смо бројне проблеме у Управи граничне полиције

НОВЕМБАР

 • Подржали смо акцију „Чепом до осмеха“
 • Тражили смо исплату новогодишње поклон-честитке деци запослених, објашњавали процедуру и поступак остваривања права
 • Успротивили смо се политичкој злоупотреби полиције у Пећинцима
 • Успели смо да велики број наших амандмана постане саставни део предлога измене ЗОП

ДЕЦЕМБАР

 • Поднели смо тужбе за исплату накнаде за вишак сати у ЈЗО, с обзиром на неразумевање старешина у тој јединици
 • Још почетком новембра саопштили смо, а почетком децембра и потврдили, да очекујемо исплату једнократног новчаног бонуса свим запосленима
 • Изборили смо се за инструктивну депешу министра којом су потврђене препоруке усвојене у поступку мирења који је спровела РАМРРС
 • Поделили смо пакетиће свој деци наших чланова узраста до 10 година, али исто тако и деци покојних колега, деци са посебним потребама у Крушевцу.

Ваш председник
Лазар Ранитовић

 

Неспојиви послови са полицијском професијом и службеним дужностима

Београд, 9.3.2017. године, – Већ дужи низ година међу полицајцима се говори о правилнику којим ће бити прописани послови којима полицијски службеници у Србији неће смети да се баве, као својом допунском делатношћу. Премда је и прошли а и садашњи Закон о полицији дао обавезу министрима да посебним актом пропишу који су то послови неспојиви са полицијским, ми тај правилник и даље немамо. Министар Небојше Стефановић је имао рок од годину дана, од дана усвајања новог закона, за израду правилника али он то није учинио, као ни његови предходници на месту министра. Шта је разлог није нам познато али знамо да су запослени итекако заинтересовани за доношење прецизног правилника. Велики број запослених је суочен са малом платом принуђен да остварује додатну зараду. У тражењу извора те додатне зараде препуштени су сами себима и својој савести.

Важећим законом о полицији у члану 168. уопштено се говори на ову тему што остваља пуно простора за недоумице и злоупотребе. Како бисмо колегама омогућили да легално раде и избегну могућност доласка под удар закона, а и како бисмо „натерали“ министра и стручне службе у МУП да раде свој посао, ми ћемо урадити предлог правилника у сарадњи са једном невладином организацијом – Београдским центром за безбедносну политику и са једним независним државним органом – Заштитником права грађана. Верујемо да ћемо до најбољег предлога доћи заједничким напором свих нас те вас стога позивамо да издвојите своје време и попуните анкету у прилогу. Анкета је, наравно, анонимна и служи нам да бисмо боље сагледали размишљања и потребе запослених у МУП.

Анкету можете попунити у прилогу испод овог текста или кликом на следећи линк:
НЕСПОЈИВИ ПОСЛОВИ СА ПОЛИЦИЈСКОМ ПРОФЕСИОЈОМ

                                                                                Служба за информисање ССП

Предлози правилника као државна тајна!?

Када је пре годину дана усвојен Закон о полицији дошло је до изненађења и великог разочарења синдиката и запослених у МУП, појединим предвиђеним решењима у њему. Наравно, прави синдикати, а ту пре свега мислимо на наш Синдикат српске полиције, промптно су реаговали и упутили иницијативу Уставном суду ради оцене појединих чланова закона и њиховог стављања ван снаге.

Новоусвојеним Законом о полицији одређен је и прецизан рок за усвајање подзаконских аката којим би биле прецизиране одређене процедуре и поступци – у члану 251. стоји: „Подзаконски акти утврђени овим законом донеће се најкасније у року од годину дана од ступања на снагу овог закона.“

Тај постављени рок је истекао а да правилници нису заживели!!!

Крајем лета 2016. године, министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић формирао је седам радних група са задатком да у року од 90 дана донесу предлоге 7 правилника:

 • Организација и делокруг рада специјалних јединица (чл. 22 ст. 6 ЗОП);
 • Начин одузимања и враћања службеног оружја (чл.38 ст. 4 ЗОП);
 • Начин спровођења дисциплинског поступка (чл.211 ст. 5 ЗОП);
 • Начин обављања полицијских послова (чл. 30 ст. 4 ЗОП);
 • Правилник о приправности (чл. 156 ст. 3 и чл. 162. ст. 2 ЗОП);
 • Специфична здравствена заштита (чл. 180 ст. 3);
 • Правилник о психолошкој помоћи (чл. 182 ЗОП)

sekretarijatРокови су одавно прошли, радне групе су распуштене, али аката и даље нема. Или их вешто крију и од запослених и  од синдиката! Зашто? Који је ту скривени интерес? Да ли су усвојене предлоге послали господину свемоћном Амадеу Воткинсу на рецензију и дораду? Да предлоге уподоби, или боље рећи упорапасти, као што је то урадио са самим Законом о полицији?

Послодавац је вешто избегао да у радне групе укључи ССП (потпуно у супротности са Законом о раду) као синдикат који му не би климао главом већ активно учествовао у изради аката! Нису нам дозволили чак ни статус посматрача, без права гласа. Већ тада смо подозревали, показало се оправдано, да ту нису чиста посла!

На јануарском месечном састанку у Кабинету министра, од стране државног секретара Милосава Миличковића и секретара министарства Милорада Тодоровића добили смо обећање да ће усвојени предлози бити достављени ССП на увид и давање сугестија пре њиховог обелодањивања, што је и обавеза послодавца по ЗОР-у (чл. 209). Будући да ни после месец дана правилници нису достављени, исти захтев смо истакли и на фебруарском састанку на шта је госпођа Јасмина Станојевић из Секретаријата потврдила да ће нам акте предати у понедељак. Што се, наравно, није догодило. Госпођа Станојевић је напрасно сазнала да „то не сме да уради без сагласности секретара Тодоровића“. Кажемо напрасно јер је у петак на састанку „мислила“ да то ипак сме. Шта се догодило за викенд непознато нам је. Из ког разлога госпођа Станојевић није испунила обећање дато од господе Миличковића и Тодоровића, али и своје лично обећање, не желимо да одгонетавамо, већ овде јавно питамо:

Да ли су предлози правилника државна тајна или је ССП непожељан у МУП? Хоће ли неког заболети када укажемо на све нелогичности које садрже ти акти? Хоће ли вас болети када вас јавно исмејемо, јер поједине правилнике нисте знали чак ни да у потпуности правилно преведете са хрватског језика?

Како год било, ма који разлог да стоји иза скривања предлога правилника, то неће моћи још дуго да траје! Подсећамо вас, господо из Секретаријата, да већ касните, кршите закон који сте ви сами предложили Народној скупштини на усвајање. У ствари, ви сте тај закон видели тек много касније, на њега сте имали много мањи утицај него синдикати. Сви знамо ко вам је тај закон написао, као и ко даје зелено светло за правилнике, чијег сте се усвајања играли предходних месеци!

Службаза информисање ССП
Миле Лазаревић

Имовинске карте запослених у МУП

Упркос томе што ниједном приликом није најављено, нити негде објављено, да се ради на припреми било ког подзаконског акта ван групе од оних седам, за које су формиране радне групе, Министарство унутрашњих послова је иза кулиса, без учешће иједног синдиката (а вероватно и без обавештавања и знања било ког синдиката) припремило нацрте два правилника, веома битна за све запослене:

 • Правилник о унутрашњем уређењу и организацији МУП;
 • Правилник о имовинском картону и провери имовног стања запослених у МУП.

Поново на делу имамо потпуно игнорисање позитивних правних прописа Србије и препорука Међународне организације рада, који налажу сарадњу послодавца и синдиката по свим питањима који утичу на радно-правни и социјални статус запослених. Руководство МУП, по ко зна који пут, показује потпуно одсуство слуха за реалност и интересе и запослених и целог министарства. Стиче се утисак да је намера послодавца усвајање правилнике реда ради, испуњавање формалних обавезе проистеклих из Закона о полицији и обавеза преузетих кроз предприступне преговоре Европској унији, дефинисане појединим поглављима.

Свакоме добронамерном јасно је да би правилници били садржајно много квалитетнији а у пракси лакше применљиви и ефикаснији уколико би били израђени у сарадњу са синдикатима који заступају интересе запослених.

Јавно постављамо питање колегама из два репрезентативна синдиката да ли их је ико обавестио о припреми предлога наведених правилника? Да ли су захтевали своје учешће у припреми предлога? Да ли ће својим потписима на припремљене предлоге дати легитимитет послодавцу и тако га поштедети брига око објашњавања међународним факторима зашто се у МУП не поштује основни ред по питању социјалног дијалога и сарадње са синдикатима!?

Руководство Синдиката српске полиције остварило је увид у Предлог правилника о имовинском картону и провери имовног стања запослених у МУП. Након основне кратке анализе јасно је да је правилник направљен лаички, без јасног плана и коначног циља, изузев испуњавања форме. Правилник неће донети било какво унапређење функционисања МУП али ће донети кршење закона. У предлогу се налазе одредбе о обради података о личности које се могу квалификовати као спорне по питању Закона о заштити података о личности, који предвиђа да се таква обрада података може вршити само на основу закона, никако не на основу подзаконских аката.

Цитираћемо речи господина Златка Петровића, помоћника Повереника за ин формације од јавног значаја и заштиту података о личности, које је изговорио на панел дискусији посвећеној тесту интегритета полицијских службеника:
„Правилник, као подзаконски акт, не сме да садржи одредбе о прикупљању података о личности, јер би био и незаконит и неуставан.“

Такође, у предлогу правилника се предвиђају неке мере против оних запослених који не поступе у потпуности у складу са правилнком, а при чему нису предвиђене тачне мере нити за које случајеве (нпр. ако прекрши то и то – следи мера-санкција та и та), него о свему томе треба да одлучује Сектор унутрашње контроле. А већ нам је познато колико је СУК у свом раду независтан од министра и политике!

Посебна је занимљивост то да је послодавац овај Предлог правилника послао свим руководиоцима на изјашњење и мишљење, да дају одређене предлоге уколико их имају а управо се на њих односи овај правилник. С друге стране синдикатима није, зашто просудите сами. Сам Правилник о имовинском картону и провери имовног стања запослених у МУП би морао бити много квалитетнији да би се њиме постигла сврха а то је борба против корупције и криминала, док са друге стране када је у питању Правилник о унутрашњем уређењу и организацији МУП, више нема ознаку тајности изузев у деловима који се односи на специјалне јединице (што није спорно) па самим тим нису постојале никакве сметње које се односе на учествовање у радној групи представника синдиката .“

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић