Skip to main content

Ознака: рад у отежаним условима

Полицајци раде гладни!!!

Синдикат српске полиције принуђен је да по ко зна који пут покушајем алармирања јавности утиче нас послодавца и тако га примора на обезбеђивање адекватних услова за рад полицијских службеника на терену!

Поред несносно лоших услова боравка и рада, о чему смо више пута писали, оно што запослене додатно оптерећује и практично онемогућава да обављају свој посао и сачувају здравље јесте јако лоша исхрана. Оброци које полицајци добијају су не само сумњивог квалитета већ и апсолутно недовољни. На приложеној фотографији можете видети како изгледа и шта садржи вечера полицијског службеника након целодневног патролирања дуж државне границе!

„Најпре су нас понизили умањењем дневнице на бедних 150 динара, за коју једва бурек и јогурт можемо да купимо, а сада нам недовољно калоричном исхраном практично директно угрожавају здравље! Својвремено је министар Стефановић изјавио како се патриотизам не мери дневницом, а ја га сада питам чиме се здравље мери!? Изгладњују нас на терену, а истовремено отуђују радничка одмаралишта која су нам једино била доступна за одмор и опоравак! Ускоро ни то нећемо да имамо! Зашто, министре?“ – изјавио је председник Синдиката српске полиције и поручио да ће се у вези са овим обратити Управи за безбедност здравља и потражити заштиту за наше колеге.

vecera
Фотографија добијена од колега на обезбеђењу границе према Бугарској!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Састанак у Сектору за људске ресурсе са начелницом Катарином Томашевић

Београд, 3.3.2017. године, – Делегација Синдиката српске полиције одржала је 3.3.2017. године у времену од 9.00 до 11.00 сати радни састанак у Кабинету начелнице Сектора за људске ресурсе Катарине Томашевић. Осим начелнице, састанку су присуствовали и њени сарадници: Драган Цветковић, помоћник начелнице, Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима и Божидар Оташевић, заменик начелника Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку. Делегацију ССП чинили су: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић, чланови Главног одбора Синиша Ћук и Никола Петровић и председник РЦ Београд Слободан Ћосовић.

Разговарало се о следећим темама:

 1. Накнада за остварени вишак радних сати (који су у међувремену постали прековремени) у ППУ у Врању и Јединици за заштиту.

У погледу вишка остварених сати запослених у ППУ у Врању од начелнице смо добили информацију да је руководиоцима ППУ у Врању у више наврата налагано да доставе спискове ради сагледавања чињеничног стања, те, коначно, и састављања споразума о вансудском поравнању. Став ССП, а и руководства Сектора је да је овакве проблеме много боље, брже, ефикасније и (за МУП) јефтиније решавати споразумно, него да избегавањем решавања проблема запослени буду приморани да туже МУП, што неминовно изазива додатне трошкове (судске, адвокатске, трошкове вештака и др.). Но, да би споразум био реализован, неопходно је да постоји искрена воља обе стране, а што очигледно није случај са руководством ППУ у Врању, које недостављањем спикова о оствареном вишку радних сати запослених, те запослене практично „терају“ на једино преостало решење – тужбе. ССП сматра да је овакво понашање руководства ППУ у Врању мора бити санкционисано.

Начелница је својим сарадницима наложила да се оствари контакт са руководством ППУ у Врању и да се, у року од две недеље, овај проблем реши, односно саставе предлози споразума о вансудском поравнању.

Ништа боља ситуација није ни у Јединици за обезбеђење, где руководиоци сматрају да је у реду да запослени имају нпр. 192 радна сата у месецу за који је укупан фонд сати нпр. 176 и да таква разлика не представља вишак радних сати. Ово је ситуација која траје годинама и она је очигледан пример нестручности, а можда још више бахатости и самовоље појединих руководилаца у МУП-у, овога пута у Јединици за заштиту. Управо овакво неодговорно и незаконито понашање појединих руководилаца има за „резулат“ да МУП годишње на име судских трошкова исплаћује око 2.000.000.000 динара (две милијарде). И то ће бити случај све док МУП сам, по службеној дружности, против таквих бахатих старешина не буде покретао дисциплинске, па и кривичне поступке. А док то не почне да чини МУП, чиниће ССП.

 1. Систем оцењивања и каријерног напредовања

Ово је тема која је, можемо слободно рећи, одузела већи део времена, ако узмемо у обзир важност оцене у систему каријерног напредовања. Као најчешћи примери необјективног оцењивања су случајеви у којима „полицајац године“ не добије „петицу“ или у којима полицијски службеник који је све своје послове и задатке обављао квалитетно и ажурно, а није био дисциплински кажњаван – оцењен „тројком“. Злоупотребе у оцењивању се огледају и оцењивањем синдикалних активиста нижом оценом, а као вид одмазде и покушаја дисциплиновања синдикалног активисте. Представници ССП су оценили да, иако на први поглед, оцена „добар“ – 3 није лоша оцена, она „стопира“ могућност напредовања запосленог. Уз то, садашњи начин оцењивања оставља могућност руководиоцу да онемогући напредовање оних који на било који начин могу да „угрозе“ његову позицију, односно омогућава да руководилац давањем високих оцена својим „миљеницима“ и ниских онима према којима има неоправдано негативан став, креира руководство и уподобљује га својим личним прохтевима.

Начелница Сектора је констатовала да су сви у Сектору свесни да је тренутно стање у вези са оцењивањем запослених у МУП-у лоше, али да се ради на томе да се оно поправи и унапреди, у смислу да оцењивање што мање зависи од личног става и дискреционе оцене руководиоца, а више од неких нормативних вредности.

Представници ССП су предложили модел оцењивања аналоган оцењивању владања ученика у школама где сви на почетку године имају оцену „одличан“ – 5, са нпр. максималних 100 бодова, а да се онда, током године, свака грешка запосленог „кажњава“ одузимањем бодова, односно додавањем бодова у случајевима посебних заслуга.

Начелница Томашевић је поновила да је свесна свих проблема и мана садашњег и будућег оцењивања запослених, да је нови правилник о оцењивању упућен Влади на усвајање, а да ће, према решењима предложеним у њему, будуће оцењивање свакако бити боље и објективније од постојећег, али да ће се и оно „у ходу“, уочавањем мањкавости – мењати и унапређивати. Саопштила је и да ће критеријуми за оцењивање руководилаца и извршилаца значајно разликовати.

Сектор за људске ресурсе2

 1. Солидарна помоћ – шта са захтевима из 2016, а шта са оним из 2017?

Руководство Сектора за људске ресусрсе је свесно да је рок за доношење решења по захтевима за исплату солидарне помоћи у 2016. години истекао, али да због великог обима послова о тим захтевима није могло бити раније одличивано. Реч је о захтевима пристиглим након окончања рада Комисије за солидару помоћ, тј. након 23.12.2016. године. Због тога што је број пристиглих захтева за додељивање солидарне помоћи у 2016. години велики – то ће тој комисији бити продужен мандат и она ће одлучити о свим пристиглим захтевима за добијање солидарне помоћи где је основ стицања у 2016. години.

Што се тиче захтева за солидарну помоћ у 2017. години, још увек није јасно да ли ће и за о до сада пристиглим захтевима одлучивати нека комисија или ће то Сектор одлучивати у редовном поступку, али, у сваком случају, о сваком поднетом захтеву биће одлучивано. По свим до сада пристиглим захтевима формирани су предмети, а у случајевима где је уочено да недостаје одређена документација, од подносилаца је затражено да доставе потребну документацију. С тим у вези представници ССП-а су предложили да Сектор, у циљу боље информисаности запослених у МУП-у, свим оргнаизационим јединицама проследи једно упутство о начину подношења захтева, као и о томе шта уз сваки захтев треба приложити. Начелница Томашевић је предлог оценила добрим и најавила да постоји чак и могућност организовања једне јавне презентације, где би се руководицима и представницима синдиката пружиле најважније информације у вези са остваривањем права на солидарну помоћ.

Представници ССП су изнели примедбе и на садржај Правилника о солидарној помоћи у МУП-у, који је на снази од 4.1.2017. године, пре свега у смислу што њиме рођење детета и смрт члана уже породице нису предвиђени као основи за остваривање права на солидарну помоћ, указујући да је недопустиво и правно мањкаво да се правилником дерогирају права установљена посебним колективнвим уговорима. Правилником се не сме задирати у већ утврђена права, већ се њиме само детаљније разрађује поступак остваривања већ установљених права. У случају да захтеви за добијање солидарне помоћи буду одбијани из овог разлога, ССП ће својим члановима омогућити бесплатну правну помоћ, истовремено указавши да ће то само донети трошкове МУП-у. Начелница Томашевић је саопштила да се слаже да правни основи за остваривање права на солидарну помоћ предвиђени у посебним колективним уговорима не могу бити дерогирани правилником и да ће се приликом одлучивања о захтевима увек примењивати пропис повољнији по запослене, односно да ће сви запослени који поднесу уредне и благовремене (у року од три месеца од стицања права на солидарну помоћ) захтеве – добити позитивна решења о остваривању права на солидарну помоћ.

 1. Радни стаж запослених у МУП-у упућених на стручно усавршавање у КПА

Проблем се састоји у томе што су запослени од стране МУП-а упућивани у КПА ради школовања о трошку МУП-а, где је уговором између запослених и МУП-а било прописано да запослени упућени на школовање у КПА остварују право сва права у вези са пензијско-инвалидским осиграњем. Међутим, МУП своју обавезу о уплати доприноса за ПИО није извршио, у случајевима појединих запослених – делимично, а појединих – у потпуности. Било је случајева да је чак комисија коју је образовао министар унутрашњих послова, одлучујући по захтевима појединих запослених, донела одлуку да они остварују право да им МУП уплати доприносе за време проведено на школовању у КПА, али то касније није реализовано, као што је било случајева да су поједине колеге утужиле МУП и добиле пресуде којима су уважени њихови тужбени захтеви, након чега им је МУП уплатио доприносе за ПИО. Указали смо да је неједнако поступање у оваквим случајевима недопустиво и да је потребно наћи јединствено решење.

Руководство Сектора нам је указало на неуједначену судску праксу, где једни судови тужбене захтеве запослених одбијају, а други усвајају, па Сектор за људске ресурсе не може да „стане“ изнад судова заузимањем јединственог става, али да ће у свим случајевима где суд нађе да су тужбени захтеви основани – колегама бити уплаћени доприноси за ПИО. Према речима руководства Сектора у око 80% случајева судови пресуђују у корист МУП-а, тј. одбијају тужбене захтеве запослених као неосноване.
Сектор за људске ресурсе3

 1. Проблем недостатка довода воде и одвода канализације у ПС Шид

Представници ССП указали су на проблем недостатка мокрог чвора, односно довода воде и одвода канализације у ПС Шид за потребе огромног броја миграната према којима се свакодневно преузимају полицијске мере и радње. Ово посебно имајући у виду да су полицијски службеници ПС Шид посебно оптерећени мигрантском кризом, јер чак 1/3 од укупне популације миграната у Србији борави на подручју општине Шид. Самим тим потреба за мокрим чвором је ургентнија, јер је он неопходан како за обављање хигијенских и физиолишких потреба полицијских службеника, тако и миграната. Указано је да у постојећој ситуацији прети опасност од настанка епидемије, посебно имајући у виду да долазе топлији дани.

Изнели смо податак да је од стране Одсека за логистику ПС Сремска Митровица, у циљу решавања овог горућег проблема, већ израђен пројекат оспособљавања мокрог чвора, али да је неопходна финансијска подршка за његову реализацију.

Руководству Сектора је овај проблем већ делимично био познат, па ће, имајући у виду његову ургентност, те чињеницу за оспособљавање мокрог чвора нису неопходна велика финансијска улагања, руководство Сектора учинити додатни напор, заједно са Сектором за материјално-финансијске послове, да се проблем реши, те тако спречи настанак последица по здравље полицијских службеника, али и локалног становништва.

 1. Дискриминација полицијских службеника ПС Шид који обављају послове у вези са мигрантима у односу на полицијске службенике који те послове обављају као упућени из других општина

Пренели смо незадовољство и осећај дискрминације код полицијских службеника ПС Шид који свакодневно обављају послове у вези са мигрантима, а који су одлуком министра изузети од права на остваривање посебне накнаде, иако раде истоветне послове као и полицијски службеници упућени у ПС Шид са подручја других општина, а само из разлога што се сматра да је то њихов редован посао. Иако свесни онога што је прописано одлуком министра, нисмо се могли помирити са очигледном дискримиацијом, па смо изнели предлог да се полицијски службеници ПС Шид који свакодневно обаљају ове послове награде на неки други начин и тако бар приближно ставе у равноправан положај са својим колегама који у Шид долазе као испомоћ.

Начелница Сектора се сложила да се та врста и тај обим послова рада са мигрантима никако не може подвести под редовне послове полицијских службеника ПС Шид и обећала да ће, у сарадњи са руководством Дирекцијом полиције, изнаћи начин да се наведени полицијски службеници некако награде, а посебно имајући у виду да упрао они подносе највећи терет мигрантске кризе у Србији.

Служба за информисање ССП
Никола Петровић
Виктор Ратковић

ССП  у  посети колегама на караули БОРАНЦЕ

Ни велики снег и ниска температура нису спречили активисте Синдиката српске полиције – Регионалног центра Крушевац Трипковић Ивана, Стојановић Дејана и Симић Сашу да  26.01.2017. године посете своје колеге – припаднике ПУ Крушевац на терену у караули Боранци у Копненој зони безбедности према Аутономној покрајини Косово иМетохија.

Колегијалност, топла људска реч и охрабрење да истрају у овим суровим временским условима на ободу планине Копаоник је само доказ да је ова наша посета озарила промарзла лица нашим колегама. Значило им је  то што смо дошли да их обиђемо и питамо са каквим се проблемима сусрећу јер им то говори да нису заборављени и да неко мисли на њих.

Циљ наше посете није било синдикално рекламирање  већ пре свега пажња према колегама, обавеза да саслушамо њихове проблеме и покушамо да исте решимо.

Сагледавајући основне проблеме са којима се сусрећу у овом објекту у коме бораве заједно са припадницима војске Србије константовано је да су услови за смештај  задовољавајући али да је потребно радити на побољшању истих. Оно што је основни проблем који се већ неколико последњих месеци констатно понавља је неквалитетна храна која се доставља на терену.

Наиме, 15-дневно требовање за наше колеге на терену  огледа се у једноличној храни – (15 конзерви рибе, месног нареска и 15 готових јела пасуља за све припаднике, те устајало, бајато и полу-буђаво воће) без следовања које је предвиђено Правилником и Упутством о исхрани у теренским условима.

Иако су и непосредни руководиоци у ПУ Крушевац препознали овај проблем и желели да га реше, све се свело на размену дописа и обавештења а да се нису поправили услови исхране.

Одељење за смештај и исхрану које је одговорно за адекватно снабдевање припадника полиције на терену  очигледно да није у стању да се избори са овим проблемом јер је одговор који су понудили у смислу да је то храна које тренутно има у магацину најблаже речено увредљив и поражавајући.

Такође, поред проблема са храном у објекту недостају и основна средства за хигијену, за дезинфекцију и одржавање објекта.

Распали душеци, мемљива и прашњава ћебад и јастуци страве и ужаса, потенцијална су опасност за здравље припадника полиције са већ регистрованим кожним осипом код једног колеге.

Приликом посете од стране ССП-РЦ Крушевац уручена је донација у виду једног кревета-троседа за који се надамо да ће колегама у овој бази омогућити делимично удобан одмор у времену предаха између две смене.

Након обиласка наших колега на терену и сагледавања реалног стања уз жељу да покушамо да решимо бар горуће проблеме,у повратку са базе посетили смо начелника ПС Брус г-дина Рилака коме смо пренели наша запажања и утиске са терена.

Уз потпуно уважавање и уз дат акценат на тежњи за успостављањем сталне сарадње и заједничком ангазовању на решавању проблема, начелник Рилак је у току  разговора решио хитну доставу дела средстава за хигијену чиме је показао озбиљност и спремност на сарадњу у решавању насталих проблема.

Да наша посета не би остала само прилика за фотографисање потрудили смо се да закажемо хитан састанак са начелником ПУ Крушевац, господином Миљаном Петровићем.

Уважавајући наш захтев, господин Петровић је, одлажући своје обавезе, дана 31.01.2017. године примио делегацију ССП-РЦ Крушевац  на заказан састанак. У оквиру радног састанка предочене су теме које одражавају уочене проблеме у раду и функционисању   Одељења и Одсека у ПУ Крушевац. Посебан акценат је дат управо на проблеме затечене у бази Боранце .

Начелник Петровић се захвалио активистима ССП РЦ Крушевац на озбиљном приступу и жељи да нагомилане проблеме решавају у сарадњи са надлежнима у ПУ Крушевац. Указао је на чињеницу да се проблем са храном и хигијеном јавља месецима уназад и да су већ предузимане одређене радње у том правцу али да оне очигледно нису дале резултате. Пренео нам је да углавном све Полицијске управе имају великих потешкоћа у функционисању због „централизоване“ набавке како материјално-техничких средстава тако и хране и средстава за одржавање објеката и хигијену.

Спорост у добијању сагласности и сама дистрибуција на „кашичицу“ узрокују проблеме на терену, па је замолио да синдикат у оквиру својих контаката на највишем нивоу у оквиру МУП-а покуша да укаже на неодрживо стање. Такође, нагласио је да су постојали одређени контакти са представницима војске у истој бази око коришћења услуга исхране у објекту, али да су ти разговори остали само на папиру због споре процедуре и добијања сагласности.

ПУ Крушевац се и поред свих ових проблема озбиљно труди да створи неопходне услове за боравак и рад на терену довијајући се на разне начине па и солидарним сакупљањем средстава за неопходне и ургентне набавке.

У оквиру радног састанка указали смо и на остале проблеме у функционисању на нивоу ПУ Крушевац. Генерални утисак свих нас из делегације ССП  да је руководство ПУ Крушевац,на челу са начелником Петровићем,изразило спремност на сарадњу и партнерски одност на решавању свих проблема.Сама доза озбиљности,приступа и стеченог утиска поверења говори нам да смо препознати као синдикат који се искључиво бори за побољшање услова рада свих припадника полиције без обзира на синдикалну припадност.

Уз јасно дато обећање да ће се радити на решавању указаних проблема, изражена је спремност да се убудуће чешће одржавају контакти и састанци како би се заједничким радом брже и ефикасније решавали сви спорови и проблеми.

Председник НО ССП
Саша Симић

РЦ Зајечар: обилазак колега на граници са Бугарском

Представници Синдиката српске полиције регионалног центра у Зајечару Андрија Јеринг и Игор Стојадиновић, 17.01.2017 године у поподневним сатима извршили су обилазак поседнутих објеката дуж границе са Репубчиком Бугарском на подручју града Зајечара и општине Књажевац, на којима су радно ангажовани у оквиру заједничких снага припадници Интервентне јединице Полицијске управе у Зајечару.

Оно што је16122355_1189829424447781_2048938061_o највише на синдикалне представнике оставило утисак, то је велики морал и високи степен професионалног и савесног обављања постављених безбедонсоних задатака у изузето отежаним временским условима.

Припадници ИЈП ПУ Зајечар који су били радно ангажовани у овом периоду, спадају у групу припадника која се свакако сусрела можда са најгорим атмосферским условима и великом хладноћом од почетка радног ангажовања по питању “мигрантске кризе“. И ако изложени16122024_1189829407781116_1248585680_o лошим временским условима, скромним смештајним капацитетима, неадекватном и некомплетном униформом за овакав вид радног ангажовања, ипак нас је дочекао осмех на лицима наших колега и нада за “боље сутра“.

Датом приликом колегама достављени су скромни артикли и то: чајеви, кафа, витамински и безалкохолани напици.

Председник СГ Зајечар
Игор Стојадиновић

Рад на терену на -20 степени

Данас је један од најсветијих дана у Српском Православљу “Божић“. То је један   од дана у години када би требали у миру, слози, љубави са позитивним мислима отпочнемо нову годину са надом просперитета и напретка, да једни другима пожелимо бољитак и напредак и  да у кругу својих најмилијих проведемо овај свети дан.

Свакако није нам намера да реметимо овај дан и кваримо Божићно расположење, али неможемо свакако прећи преко неких тако једноставних и лако решивих проблема које опет изазивају “они“  БАХАТИ, ОСИОНИ и САМОВОЉНИ. Они који мисле да је МУП Р.Србије, њихова приватна служба, а полицијски службеници њихови поданици.

Синоћ у очи Бадње вечери у времену око 18 сати, представници ССП РЦ Зајечар добили су телефонски позив од свог колеге са једног поседнутог објекта у близини државне границе са Бугарском на подручју СО Књажевац, који је преко телефона звучао “залеђено“, који је једва смогао снаге да каже да се управо са колегама вратио са терена (безбедонсоног пункта), који је од поседнутог објекта удаљен неких петнестак километара. Такође је навео да су од поседнутог објекта до безбедоносног пункта а потом и обратно били превежени војним теретним возилом “ТАМ 110“ у задњем делу товарног простора на мобилним клупама на спољној температури од -15 степени. Такође је том приликом навео да је један колега већ добио температуру а да су сви остали већ са симптомима видљиве прехладе. Такође је навео да је ово више неиздржљиво и да су ово стварно нехумани услови за рад. Такође нас је замолио да ако имамо могућности покушамо да им обезбедимо и ставимо у фукцију коришћења једно службено путничко-теренско возило, како би могли несметано да извршавају постављене безбедоносне задатке поводом “мигрантске“ кризе.

На то представници ССП РЦ Зајечар одмах су контактирали заменицу начелника ПУ Зајечар која је првобитно била згранута и са неверицом је слушала изнети проблем, након чега је одмах организовала екипу Логистике ПУ Зајечар која је дошла припремила путничко-теренско возило “Ладу Ниву“ и возило је већ након сат времена било довежено на поседнути објекат. Напомињемо да на основу добијених информација, начелник оближње ПС Књажевац на захтев полицијских службеника у моменту упућивања припадника ИЈП из ове станице одбио да их упути са адекватним теренским возилом на петнесто дневно извршење службеног задатка и ако се џип “Мицубиши Пајеро“ некористи и ако је паркиран испред оближње станице и највероватније затрпан са пола метра снежног покривача. Свакако најбезболније и најпростије је препустити људе да се сами о себи старају или пак да се након наше интервенције и залагања заменика начелника ПУ Зајечар, возило довезе из Зајечара који је дупло даљи у односу на ПС Књажевац.  О оваквим и сличним примерима ССП је већ стотину пута упозоравао и о оваквим и сличним проблемима можемо до сутра дискутовати време је да ССП већ једном оваквим и сличним “руководиоцима“  стане на пут и да већ једном почне да се тражи дисциплинска а по потреби и кривична одговорност због  њихове БАХАТОСТИ, ОСИОНОСТИ и САМОВОЉЕ.

Свакао драге колегинице и колеге, нама за овај проблем није потребна потпора у Уставу, Закону о раду, Закону о заштиту здравља на раду, Закону о Полицији….., сматрамо да би нама главно упориште у овој ситуацији требала да буде људскост и свест, која се нажалост код појединих руководиоца изгубила.

Предлог представника ССП РЦ Зајечар је да се брзо и ефикасно деловање и све опште залагање заменика начелника ПУ Зајечар Сање Димитријевић јавно у кабинету министра похвали са намером награђивања из разлога што не само у овој, већ сигурно у још стотинак претходних пута иста је одговорила на сваки наш захтев и проблем, са увек изнађеним решењем и то брзо и ефикасно. Свакао такав рад, труд залагање и колегијално уважавање је потребно ценити, похвалити и наградити.

НАЖАЛОСТ ОВО ЈЕ САМО ЈЕДАН ОД ПРИМЕРА, КОЛИКО ИХ ЈОШ ТРЕНУТНО ИМА И СА КАКВИМ СЕ ЈОШ ПРОБЛЕМИМА СУСРЕЋУ НАШЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ ПРИЛИКОМ РАДНИХ АНГАЖОВАЊА ИЈП У КЗБ, СЕКТОРИМА А, Б И В?

ДА НЕ БУДЕ ДА СМО САМО КРИТИЧКИ НАСТРОЈЕНИ, ПОДСЕТИЋЕМО ВАС НА ПРЕТХОДНО НАШЕ ЗАЛАГАЊЕ, РАД, ТРУД  НА ПОБОЉШАЊУ ОСНОВНИХ УСЛОВА РАДА И БОРАВКА ПРИПАДНИКА ИЈП У СЕКТОРУ “В“:

Од почетка радног ангажовања заједничких снага Војске и Полиције, Синдикат српске полиције Регионални центар Зајечар и Регионални центар Бор узели су активно учешће са Командом заједничких снага у Зајечару на пословима везаним за побољшање основних санитарно-хигијенских услова за боравак припадника Војске и Полиције на поседнутим објектима бивших караула и привременим објектима (у оквиру сеоских домова култура….). Ефекат нашег здруженог рада на побољшању услова боравка у оквиру поменутих објеката, највише је видљив на бившој караули “Безданица“ на подручју града Зајечара.

На поменутом објекту за веома кратак временских период од неких десетак дана успели смо да решимо следеће инфраструктурне проблеме:

 • ставимо у функцију електро мрежу у самом објекту, оспособимо расвету ван објекта,
 • оспособимо електро напајање каптаже, оспособимо електро напајање грејног система, оспособимо водоводну мрежу од капатаже до објекта карауле,
 • ставимо канализациону и водоводну мрежу у функцију,
 • решимо водоинсталатерске радове у оквиру тоалетне мреже објекта и уђемо у завршну фазу решавања грејне мреже у објекту и
 • Извршимо дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију самог објекта карауле, каптажног базена и водоводне мреже.

Сумирајући све ово сматрамо да је за овако кратак временски период учињено много тога на побољшање основних услова за боравак припадника заједничких снага. Свакако наша мисија у поменутом периоду није била само оспособљавање и стављање у функцију карауле “Безданица“, већ смо свакако пружали и сваки вид помоћи и потребне логистике и за остале објекте на подручју границе са Р.Бугарском од подручја општине Књажевац до подручја општине Неготин и то:

-утицали смо на пресељење привременог објекта из с.Ошљане у Витковац, на оспособљавању тоалетног дела обезбеђивањем два бојлера и тушева као и на ревитализацији канализационих одвода а све уз помоћ општине Књажевац;

-на привременом објекту у Селачкој решавано је питање ревитализације канализационих одвода уз помоћ општине Књажевац;

-на привременом објекту у с.Велики Извор обезбеђена су два бојлера уз помоћ града Зајечара;

-на караули Градсково утицали смо на покретање решавање проблема у водо снабдевању те је караула добила водо снабдевање са сеоског водовода, на решавању проблема у електро снбдевању те је решен проблем довођењем електро мреже до самог објекта, обезбеђен је један бојлер и један фрижидер уз помоћ општине Мајданпек, а дата је и испомоћ на електро радовима,

-због евидентног проблема и лоших услова на караули Браћевац и немогућности адаптације исте, уз посредовање Градске управе града Зајечара ка општинској управи у Неготину у моменту писања ове објаве добили смо потврду да је добијена потребна сагласност за измештање људства са карауле Браћевац на нову локацију у с.Црномасница и реализација је у току.

Сем овога од стране представника РЦ Зајечар и РЦ Бор у више интервала вршени су обиласци поменутих објеката и људства.

Велику захвалност досадашњој  подршци дугујемо локалним самоуправама града Зајечара, општини Књажевац, Неготин и Мајданпек, РТБ Бор, ЕПС ЕД “Југоисток“, ЈП Водовод Зајечар, ЈП “Дирекцији за изградњу“ Зајечар, ЈКСП Зајечар, привредним субјектима и правним лицима са подручја града Зајечара и поменутих општина, као и на максималној мобилности и радном ангажовању Команде заједничких снага у Зајечару.

Из напред поменутог свакако можемо донети закључак да су се услови боравка на поменутим објектима свакако побољшали у односу на услове које смо затекли  приликом првих обилазака  на почетку радног ангажовања заједничких снага.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Повисити посебну накнаду на 2.400,00 динара!

Ужице, 21.10.2016. године, – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је допис министру унутрашњих послова са захтевом за измену његове Одлуке о висини накнаде за полицијске службенике ангажоване у вези са мигрантском кризом и на подручју Копнене зоне безбедности на административној линији са Косовом и Метохијом.

Захтевали смо отклањање својеврсне дискриминације у односу на припаднике Војске Србије након што се појавила информација да је за војнике повишен износ накнаде за рад на терену. Тражимо само да исти рад буде једнако и вреднован.

Допис преносимо у целости:

Поштовани господине министре,

Обраћамо Вам се захтевом да измените своју одлуку којом је утврђена посебна накнада за рад у отежаним условима за запослене у МУП-у ангажоване на пословима миграције и миграната, тј. оних који су овим поводом ангажовани на подручју Копнене зоне безбедности према АП Косово и Метохија, као и на подручју одлуком утврђених пограничних општина према Бугарској, Хрватској и Мађарској, на тај начин што ћете износ посебне накнаде повисити са садашњих 1.800 на 2.400 динара, а што је 1.10.2016. године већ учињено за припаднике Војске Србије ангажоване на истим пословима.

С обзиром на чињеницу да припадници МУП-а и Војске Србије заједно обезбеђују државну границу према Македонији и Бугарској у удвојеним патролама, неприхватљиво је и штетно стварати јаз и антагонизам између припадника два најзначајнија носиоца физичке силе наше земље – војске и полиције, на тај начин што бивају различито плаћени за обављање истих послова и задатака. Уколико би се постојеће стање задржало верујемо да би морал припадника МУП-а значајно опао, што би се сасвим сигурно неповољно одразило на безбедност наше земље и грађана. Уз то, највећи део припданика МУП-а налази се у све тежој материјалној и породичној ситуацији, и који често код куће остављају породице са минималним новчаним средствима у потпуној неизвесности док се 15 дана налазе на терену. Ако се осврнемо и на (не)услове у којима већина њих борави на тим теренима, онда је оваква дискриминација у погледу разлике у износу посебне накнаде, за њих само још један додатни и материјални и психолошки ударац.

Верујемо да ћете схватити да овај допис није само наш апел, већ истовремено вапај запослених у министарству којим руководите, те да ћете у потпуности разумети њихову тешку ситуацију у којој се налазе и, у складу са тим, изменити предметну одлуку у погледу висине износа посебне накнаде и на тај начин омогућити да запослени у МУП-у ангажовани на наведеним подручјима и пословима буду једнако третирани као и запослени у Војсци Србије, тј. да за једнак рад добију једнаку зараду, а што је у складу и са тежњама и политиком Владе Републике Србије.

С поштовањем,

                                                                                                                                        Председник
Лазар Ранитовић

 

Друга страна медаље

Жандармерија као организациона јединица Министарства унутрашњих послова, намењена је за извршавање најсложенијих безбедносних задатака на територији Србије. Јединица у јавности ужива висок углед, њени припадници важе за способне и бескомпромисне борце за очување безбедности грађана и државе.

У промотивним спотовима, на показним вежбама и приликом посета државних званичника јединици, види се сав сјај, добра опремљеност, врхунска обученост и одлучност! Али свака медаља има две стране… Ону другу, тамну страну, јавност не види али је припадници јединице итекако осећају на својој кожи.

Синдикат српске полиције жели овом приликом да јавно укаже на реалну, неулепшану истину.

Припадници Жандармерије често обављају разноразне задатке ван седишта Одреда, најчешће на отвореном терену. Поред свих проблема са којима се тамо срећу и суочавају, а који су у опису посла, нажалост чекају их и крајње прозаични проблеми за које слободно можемо рећи  да су заједнички свим службама безбедности у овој покраденој и осиромашеној држави. То су услови смештаја и боравка њених припадника. На приложеним фотографијама може да се виде крајње дискутабилни услови у којима се чува и припрема храна за људе на терену.

А ми поствљамо питање зашто ни једна делегација МУП или пак сам премијер приликом посете жандармима на терену, није стигао на једно од оваквих места? Зашто и кога лажемо прикривајући стварност? Ко год да је долазио у обилазак жандармима, одвођен је у бивше војне базе које су колико-толико функционалне, али нико није отишао да погледа у каквим условима раде и бораве људи на позицијама! Истина је поражавајућа и много гора од оног што су видели званичници који су наведене базе посетили.

Зашто појединци у руководству Жандармерије крије истину, улепшавају је и на тај начин обмањују министра или премијера? Тиме свесно пропуштају прилику да, указујући им на стварне проблеме, покушају да обезбеде додатна материјална средства и упристоје услове за боравак припадника јединице!

Немојмо заборавити да су, у блиској прошлости, припадници јединице обољевали од мишје грознице (болест слична хеморалгијској грозници) и других средњевековних болести, у свету одавно искорењених. Неколицини оболелих колега остале су трајне последице по здравље а неки су чак и пнезионисани након тога.

Поред услова на терену, за које се понекад и могу да нађу оправдања и изговори, поражавајућа је чињеница да је и у Одреду у Београду ситуација крајње алармантна а призори потресни. Просторије за боравак и пресвлачење колега подсећају пре на сцене из хорор филмова неголи на смештајни простор припадника јединице посебне намене.

Служба за информисање ССП

ССП на граници у реону Димитровграда и Пирота

Регионални центар према Бугарској, 08.09.2016. године, – Делегација Синдиката српске полиције у саставу Срђан Јовћ, члан Главног одбора ССП и Јелена Тасић, председница СГ Бела Паланка, заједно са командиром вода Интервентне јединице Полицијске управе Пирот Владимиром Ђорђевићем, обишла је наше колеге ангажоване на обезбеђењу државне границе према Републици Бугарској у реону Регионалног центра Димитровград.

Делегација је посетила и уз скромне поклоне обрадовала наше колеге ангажоване, заједно са припадницима Војске Србије, ради спречавања илегалног уласка имиграната, у селу Градиње, касарнама у Димитровграду и Пироту, као и на караули Бребевница. У разговору са колегама чули смо већ познате проблеме – лоши услови у спаваонама, катастрофално лоши услови за одржавање основне хигијене и проблем исхране јер се дневна следовања углавном састоје од сувих оброка. На караули Бребевница ни нема текуће воде, снабдевање водом је цистернама и бурадима те је одржавање хигијене скоро па немогуће.

Колегама су том приликом, ради олакшавања боравка на терену, уручени скромни поклони, потрепштине за који су они унапред изразили потребе: вода, сок, кафа, колачи, средства за личну хигијену, средства за чишћење… Те ствари ће им свакако користити, али се видело да им сам долазак наше делагције и осећај да неко од њима брине, значи много више.

Полицијски службеници ангажовани на државној граници су похвалили коректну сарадњу са припадницима Војске али су изразили и примедбе о томе да су војници боље опремљени од полицајаца, како основном техником тако и опремом за извршавање посебних задатака на терену које свакодневно добијају од стране команде Војске Србије.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Војници, ватрогасци и полицајци или силоватељи, убице и дилери дроге: о коме држава заиста брине?!

Последњих дана сведоци смо појачаних мера обезбеђења државне границе, где здруженим снагама војска и полиција настоје да имигранте спрече у илегалном преласку границе. Међу њима свакако и неки нови актери бомбашких и других терористичких напада широм Европе. Те нове околности актуелизовале су питање оцене односа државе према својим „чуварима“!

Са терена стижу више него поражавајуће вести о (не)условима рада и боравка припадника војске и полиције на терену. Вести прате и фотографије као неми, али непобитни сведоци тих катастрофалних услова.

У објектима некадашњих војних караула, напуштеним пре деценију и по, препуштеним зубу времена, недостаје скоро све осим зидова. Расклиматана врата, полупана стакла прозора, кровови који прокишњавају, тоалети нефункционални или не постоје уопште. Недостају основни хигијенски услови, недостаје вода за пиће, у већини објеката нема струје, војници и полицајци обедују под ведрим небом, а нужду обављају у оближњим шумарцима… О било чему другом, сувишно је…

Насупрот нама, који законе поштујемо и државу бранимо, онима са друге стране закона ништа не недостаје. О њима бригу воде и држава и силне невладине организације. Њима су обезбеђени сви „потребни“ услови. Лицима која се налазе на издржавању затворских казни, дакле силоватељима, убицама, дилерима дроге, лоповима и њима сличним, обезбеђена је храна и вода, нормативно одређена по високим стандардима, где ниједна калорија не сме да не буде на броју! Држава улаже и огромна средства у реновирање и изградњу нових затвора, како би се ускладили са највишим европским стандардима, што је и разумљиво с обзиром на то да смо у 21. веку.

Али није логично, нити разумљиво, да на другој страни за нас који спроводимо законе, који чувамо границе, омогућујемо личну и имовинску сигурност свих грађана, ти високи стандарди не важе. За нас и нешто основно као доступност воде за пиће или иоле прихватљивог смештаја, представља недостижни „луксуз“.

Зашто држава штеди највише баш на својим „чуварима“? Какву поруку држава тиме шаље? Да ли су зато нама и јединима умањене плате у два наврата? Зашто су дневнице сведене на смешну меру? Гледано са стране, полицајци и војници пролазе знатно лошије од затвореника! Која је сврха кривичне санкције ако полицајац, војник или обичан цивил на слободи пролази лошије од осуђеног убице, силоватеља или дилера дроге?  Коме је ова држава „мајка“ а коме „маћеха“, и да ли то тако треба и да буде?

Да се ова прича не заврши само на нашим личним утисцима, даћемо и кратак преглед одредби Закона о извршењу кривичних санкција и поређење са нашом тужном судбином:

 • Члан 105: Затвореник који се радно ангажује има право на накнаду за рад која износи најмање 20% од најниже цене рада у Р. Србији, с тим што се за рад дужи од пуног радног времена (40 сати недељно) увећава за 50% . Дакле радна дневница лица на издржавању казне је око 200 динара минимално, а накнада за прековремени рад је 50%. Није потребно подсећати да је дневница полицајца 150 динара, а накнада за прековремени рад 28,6%.
 • Члан 106: Управнику затвора остављена је могућност да осуђеног посебно новчано награди. С друге стране, код нас се ретко награђују они који то највише заслужују. Такви се, били смо зиму сведоци, стављају на спискове за отпуштања, а награђивања се најчешће састоје у међусобном награђивању старешина.
 • Осуђеници имају право на дневни, недељни и годишњи одмор (у оквиру затвора, разуме се). А колико се поштује право на дневни и недељни одмор полицајаца свима нам је познато. Нажалост. Ни право на годишњи одмор није увек свето.
 • Члан 82: Исхрана осуђеника је бесплатна и мора бити подобна да одржи њихово добро здравље и снагу. Минимум три оброка дневно вредности најмање 12.500 џула (3.000 калорија), а онима који раде на тежим пословима и породиљама следи посебна исхрана коју одреди лекар. Ту су свакако кувана јела.
  Тако њима, а нас шта западне – „конзерве“, буђави Ђурђевић, труло воће  и сумњиви кекс офарбан у боју амбалаже.
 • Члан 83: Осуђеном лицу у сваком моменту мора да буде доступна вода за пиће. За разлику од полицајаца и војника на караулама, којима је и то луксуз!
 • Члан 84: Осуђеници имају право на бесплатно рубље, одећу и обућу прилагођену климатским приликама, а ако то посао који обављају захтева – посебну радну одећу, обућу и опрему. Изглед одеће и обуће не сме деловати омаловажавајуће и понижавајуће. Држава дакле брине и њиховим осећањима, али зато ми носимо поцепану, искрпљену и шаренолику униформу, и то ако је имамо, ако смо је којим случајем добили или често и сами купили.

Неупућеним читаоцима све ово ће деловати надреално и невероватно, али нама полицајцима не. Ми знамо да је ситуација још тужнија и гора него што овај текст може да опише. Навикнути смо да трпимо и чекамо то неко „боље сутра“ које никако да дође. Дошли смо у ситуацију да се синдикати хвале, а запослени радују покојем купљеном пакету воде или сокова. Заиста смо дотакли дно.

А шаљиве речи Николе Пашића о потреби улагања у затворе, јер „После власти сигурно нећу назад у школу, ал’ у затвор могуће је.“ показаше се поприлично истините – ниједна власт војсци, полицији и ватрогсасцима не поклања пажњу коју завређују!

Члан Статутарне комисије
Никола Петровић

Посебна накнада: неопходно је проширење листе специфичних подручја!

Београд, 21.07.2016. године, – Заменик председника Синдиката српске полиције Миле Лазаревић упутио је данас допис министру унутрашњих послова Др Небојши Стефановићу поводом нових околности када је у питању прилив илегалних миграната на подручје Србије.

Дописом је затражено проширење листе општина на чијим територијама се рад одвија у отежаним условима, а самим тиме и омогућавање посебне накнаде  у износу од 1800,00 динара дневно, за рад полицијским службеницима у тим зонама. Садржај дописа преносимо у целости:

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Министар Др Небојша Стефановић

Поштовани господине министре,

У складу са усложавањем безбедносне ситуације и ширењем мигрантске кризе и на подручја ван Копнене зоне безбедности, односно ван општина Шид, Кањижа, Босилеград и Прешево, те ангажовањем додатних снага МУП Р Србије у новим зонама одговорности с тим у вези, очекујемо од Вас да модификујете Вашу Одлуку 12188/215 тако што ћете и општине у пограничним подручјима према Бугарској, Хрватској и Мађарској дефинисати као подручја на којима се рад обавља у отежаним условима, односно као подручја у којима за рад следује посебна накнада у висини од 1800, 00 РСД.

Након најновијег таласа прилива миграната измењеним рутама и трасама, на седници Одбора за безбедност, донета је одлука о формирању заједничких патрола припадника МУП и Војске Србије у подручјима угроженим илегалним преласцима границе. У складу са том одлуком велики број полицијских службеника биће распоређен ван свог места рада, те им, по Уредби Владе РС, припада дневница у висини од свега 150,00 динара.

Уверени смо да се и рад у овим подручјима обавља у отежаним условима, исто као и у подручјима која су бећ дефинисана Вашом Одлуком, те због тога као и у циљу избегавања прављења дискриминације међу полицијским службеницима ангажованим на пословима исте врсте, сматрамо оправданим да колеге за тај рад добију адекватну новчану накнаду, односно накнаду у износу од 1800,00 динара дневно.

С поштовањем,

Заменик председника
Миле Лазаревић