Skip to main content

Ознака: Радна група за утврђивање репрезентативности ССП

ЈОШ ЈЕДНО НЕОБЈАШЊИВО УЧЛАЊЕЊЕ У нсп

Како другачије, осим криминалом и великим безобразлуком, окарактерисати следећа дешавања:

– Човек се, незадовољан њиховим радом,  из нсп исчлани октобра 2013. године;
– У време поплава с пролећа 2014. не добија помоћ од те организације уз објашњење „ниси више наш члан, немаш право“;
– Изненада, мимо свог знања и воље, поново постаје њихов члан с јесени 2017. године. Можда случајно, али некако баш у време када им Полицијски синдикат Србије тражи преиспитивање статуса;
– На утврђивању репрезентативности ССП појављује се приступница тој организацији потписана у његово име (фалсификована) и датирана на 24.01.2018. године (дан након подношења захтева ССП).

Занимљива коинциденција! Буди директну сумњу да је неко, за сада непознато лице, из те организације, извршило најмање два кривична дела фалсификовања – најпре с јесени 2017. (ради учлањења у ту органиазцију) а потом и почетком ове године (ради оспоравања репрезентативности ССП).

Колега је написао изјаву (на доњој фотографији) и у обрачунској служби покренуо процес како би утврдио на основу чега му одбијају проценат зараде на рачун те организације.

Ако МУП не буде имао уверљиво објашњење ових натприродних појава, правосуђе ће морати да разјашњава још једно волшебно учлањење у некадашњи синдикат полиције.

Та организација свакако више није синдикат већ брука професије и свих запослених у министарству! Позивамо све колегинице и колеге да их казне на најбољи могући начин – исчлањењем! Одузмите им прилику да манипулишу вашим новцем, вашим поверењем и угледом!

Не дозволите им да тргују вашим радничким интересима зарад својих каријера!

Служба за информисање ССП

ЛАКШЕ СЕ РАЗВЕСТИ НЕГО ИСЧЛАНИТИ

Због неоснованог и незаконитог одбијања новца од плате, колега је морао да поднесе захтев за вансудско поравњање, следећа је тужба суду. И поред више покушаја да се исчлани из једне организације, која себе назива независним синдикатом мада не испуњава ни минимум услова за тај статус (што доказује и ова прича), обрачунска служба наставља да му практично отима 1% плате и тај новац дистрибуира тој организацији.

Изјава о исчлањењу из НСП

Да ли неко у Сектору за материјално-финансијске послове случајно не ради свој посао савесно и по закону, да ли под нечијим притиском или пак свесно крши закон у корист наведена организације, а на штету запослених, то нек утврди Сектор унутрашње контроле МУП. Ми ћемо им доставити све расположиве податке.

Будући да пример овог колеге није једини, позивамо и све остале који немају начин да се исчупају из дужничког ропства некадашњем синдикату да нам се обрате и добиће бесплатну правну помоћ. А пре него што прочитате приложени допис, имамо за вас једно питање на које ћете врло лако одговорити тачно ма колико то звучало невероватно:

Да ли је чињеница да се човек исчланио из НСП пре више од 14 месеци, била препрека да фалсификатори донесу приступницу потписану у његово име и на њу ставе датум 24.01.2018. године?

Да, погодили сте, донели су је. Још невероватније звучи податак да је Радна група за оспоравање репрезентативности ССП такву приступницу прихватила и урачунала као валидну, без обзира на наше тврдње и доказе које смо предочили, а које ћете и ви сада видети.

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
Министарство унутрашњих послова
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-за Начелника-

Предлагач: Xxxxxx Xxxxxxxx из Београда, са јмбг: xxxxxxxxxxxxx, запослен у Министарству унутрашњих послова, Жандармерија, Одред Жандармерије у Београду чији је пуномоћник Никола В. Перовић, адвокат у Београду, ул. Xxxxxxxx бр.x/x

ПРЕДЛОГ
за закључење вансудског поравнања

 1. Полицијски службеник Xxxxxx Xxxxxxxx је дана 07.11.2016. године потписао приступницу којом је приступио чланству Синдиката српске полиције и истодобно потписао исправу којом је изјавио вољу да иступа из чланства Независног синдиката полиције те да Министарство унутрашњих послова престане са обуставом од зараде запосленог на име чланарине у Независном синдикату полиције и да се од дана 07.11.2016. године обустава од зараде у висини 1(један)% врши у корист Синдиката српске полиције.
  ДОКАЗ: -приступница Синдиката српске полиције
  -изјава о иступању из чланства Независног синдиката полиције
 2. Међутим, надлежна служба Министарства унутрашњих послова наставила је са обуставом 1% зараде запосленог у корист рачуна Независног синдиката полиције и након давања изјаве о иступању из чланства речене синдикалне организације, све до дана подношења овог захтева. Такође, запослени је у више наврата интервенисао у обрачунској служби Министарства унутрашњих послова у циљу реализације његове слободне воље о иступању из чланства Независног синдиката полиције и престанку обуставе чланарине у корист рачуна те синдикалне организације. Како усмено обраћање обрачунској служби Министарства унутрашњих послова није довело до реализације његове воље запсолени се обратио руководству Синдиката српске полиције који је упутио допис Министарству унутрашњих послова бр.3744-01/17 од 22.05.2017. године у којем је изложио проблем и указао на потребу његовог решавања.
  ДОКАЗ: -допис Синдиката српске полиције бр.3744-01/17 од 22.05.2017.године;
  -захтев за обуставу чланарине у корист Синдиката српске полиције.

  Међутим, и поред писаног обраћања Министарству унутрашњих послова, надлежна служба Министарства је наставила са обуставом од зараде запосленог на име чланарине у Независном синдикату полиције, без постојања правног основа и противно вољи запосленог за такву обуставу од зараде.
 3. Устав Републике Србије у чл. 55, између осталих права јемчи и право да се остане изван сваког удружења па и синдикалне осрганизације што имплцитно садржи и право на иступање из синдикалне организације.
  Закон о раду у чл. 207 прописује да запослени приступа синдикату потписивањем приступнице те да је запослени дужан да да запосленом који је члан синдиката на име синдикалне чланарине одбије износ од зараде на основу његове писмене изјаве и да тај износ уплати на одговарајући рачун синдиката.
  Закон о облигационим односима у чл.172 прописује одговорност правног лица за штету коју трећем лицу проузрокује његов орган у вршењу или у вези са вршењем својих функција.
  Како обавеза обуставе дела зараде, односно престанак обуставе од зараде на име чланарине у синдикалној организацији, а на основу изјаве запосленог, спада у делокруг рада органа правног лица како је поступање Министарства унутрашњих послова након изјаве запосленог којом иступа из чланства Независног синдиката полиције од 07.11.2016. године противно законским одредбама и вољи запосленог, то је настала штета у имовини запосленог коју је потребно надокнадити.
 4. Због претходно наведеног потребно је да у року од осам дана изјавите вољу у смислу закључења уговора о вансудском поравнању којим би се уредила исплата предметног потраживања, a након увида по службеној дужности, у податке о којима се води службена евиденција и утврђивања новчаног износа који је незаконито изашао из имовине запосленог а који корелира износу од 1% зараде запосленог месечно, почев од 11.2016. године па до 01.03.2018. године.

Након истека наведеног рока или давања негативне изјаве воље предметно потраживање оствариваће се пред надлежним судом.

У Београду,                                                                                                                     За предлагача:
26.02.2018. године                                                                                                      Никола В. Перовић, адвокат

 

 

ЗАШТО ФАЛСИФИКАТОРИ НОСЕ ПОЛИЦИЈСКУ УНИФОРМУ?! КО ЋЕ РЕАГОВАТИ?!

Београд, 20.2.2018 – Данас је у просторијама СИВ2 оконачан поступак оспоравања репрезентативности ССП-а. С обзиром на велики број чланова који је своје поверење поклонио ССП-у, па редовни методи опструкције нису били довољни – прешло се на оне с друге стране закона.

— Од 2.090 упоређиваних приступница ССП и некадашњег синдиката полиције, то удружење које се лажно представља синдикатом, приказало је 1.021 приступницу са датумом 24.1.2018, негде око 800 са датуом 23.1.2018. и остатак на 21. и 22.1.2018. године.
— О размерама овог „удруженог злочиначког подухвата“ говори и чињеница да су се редале чак и приступнице председника синдикалних група ССП-а, колега који су се из нсп-а исчланили пре више месеци или чак оних који никада нису били чланови нсп-а, који су се током новембра, децембра и јануара исчланили из нспа-а, оних који су 24.1.2018. били на болничком лечењу, у иностранству,…
— У контакту са тим колегама добили смо уверавање да су приступнице фалсификоване. Најчешће је фалсификован целокупни садржај приступнице, а у осталим случајевима је просто дописан датум приступања 24.1.2018, иако су се колеге учланиле у нсп годинама раније.

Део одговорности сносе сигурно чланови Радне групе којима није било сумњива појава да се у ово удружење које се лажно представља синдикатом, нпр. колега „учланио“ само пар дана након исчлањења из тог удружења, а онда се волешбно појави „његова“ приступница са датумом 24.1.2018?!?!?!
Радну групу нису занимале ни писане изјаве тих колега којом негирају садржај приступнице, као ни други докази које смо презентовали… Једноставно – чланови Радне групе су остали слепи код очију и глуви код ушију! Зашто?

Осим Радне групе, одговорност деле и полиција ПС Нови Београд и Треће основно јавно тужилаштво у Београду који и поред писаних кривичних пријава нису чак ни изашли на место догађаја, а што су по закону обавезни, нити су, и поред наших инсистирања, привремено одузели приступнице за које постоје основи сумње да су фалсификоване! Зашто?

ШТА ЈЕ ПОСРЕДИ УТВРДИЋЕМО ВРЛО БРЗО ЈЕР ЋЕМО СТОТИНЕ ПРИЈАВА НАШИХ ЧЛАНОВА, ДА ИХ ЈЕ НЕКО ЗЛОУПОТРЕБИО И ПОТПИСАО ИХ МИМО ЊИХОВОГ ЗНАЊА И САГЛАСНСОТИ, ПОСЛАТИ МИНИСТРУ НЕБОЈШИ СТЕФАНОВИЋУ И ПРЕДСЕДНИКУ АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ, КАО И ДРЖАВНОМ ТУЖИОЦУ ЗАГОРКИ ГОЛУБОВИЋ.

Нисмо сигурни да ће они боловати од исте болести као чланови Радне групе и тужилаштва и да неће видети стотине и стотине изјава и кривичних пријава!

П.С. А ако вас интересује стварни резултат поступка, тј. онај према закону – из овог поступка ССП ЈЕ ИЗАШАО КАО РЕПРЕЗЕНТАТИВАН СИНДИКАТ, док је нсп ИЗГУБИО НЕ САМО РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ, ВЕЋ И СВОЈСТВО СИНДИКАТА!

ВАШ ССП

ПРАВО И МУП – ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ (други део)

Београд, 15.02.2018. године, – Процес утврђивања статуса репрезентативноси Синдиката српске полиције пред Радном групом формираном ради оспоравања репрезентативности ССП траје већ читаве две седмице и време је за свођење првих рачуна и процена.

Захтев за утврђивање статуса предат је 23. јануара и МУП је направио пресек броја запоислених и броја „кредитора“ ССП. Број запослених у МУП износио је тог дана 41726, те је потребан број чланова синдиката за утврђивање статуса тачно 6259 (15% запослених). Тог дана је ССП имао чак 7684 члана који чланарину плаћају путем обрачунских служби МУП или 18,42% запослених.

Утврђено је и да са заинтересованим синдикатима имамо одређен број дуплих и тродуплих чланова, и то са НСП 2090 а са НПСС 712. Уз 230 тродуплих чланова долазимо до укупног броја од 2572 члана чије приступнице треба упоредити. Наравно, закон одређује да у обзир буду узете само приступнице потписане до дана предавања захтева, односно 23. јануара ове године.

Уз то, ССП је у том моменту имао још 180 чланова који још увек нису „прошли у мат-фину“ али за које смо имали доказе – фотокопије приступница и налога предатих обрачунским службама уз пријемне печате писарница министарства. С обзиром да је Закон о раду изричит и обавезује послодавца да такве налоге реализује, свакако је било неопходно урачунати и те наше чланове, те смо тог дана имали 7864 члана по нашим евиденцијама. Радна група за оспоравање није их урачунала јер је тако „заузела став“. Занимљиво, истог дана је послата „ноћна“ депеша свим обрачунским службама да до 07,50 часова сутрадан буду реализовани сви запримљени налози свих синдиката. Тако да су ти људи још у току процеса постали кредитори ССП, али и даље ван процеса и даље непризнати као наши чланови.

Од укупног броја наших чланова одузето је  35 људи који су крајем 2017. године отишли у пензију и то је исправно и сасвим у реду. Остаје непознато зашто Радна група за оспоравање није пензионере одузела и другим синдикатима који активно учествују у овом поступку. Непознато нам је јер јасног одговора није било. Ваљда је тако „заузет став“!

У процесу увида у све наше приступнице, чланови Радне групе за оспоравање су били врло активни у тражењу неправилности, тражили длаку у јајету као на пример грешке у виду пермутације редоследа цифара матичних бројева чланова или промене презимена чланица након удаје. (Што се нипошто не може рећи за њихов каснији рад када их приступнице других синдиката нису много занимале. Огласише се, господа, ненадлежним за упоређивање веродостојности потписа или ма чега другог.) Будући да је Радна група контролисала приступнице, случајно или не, углавном чак 49 приступница нам нису пронашли. Наравно, ми смо били упорни и све их пронашли наредних дана, али је Радна група за оспоравање заузела став да их не прихвати. Опет без икаквог, а камоли разумног образложења.

Како год, ту се разилазе налази Радне групе за оспоравање и истина. Истина је да смо ми у том моменту имали 7864 члана а по њиховом стави имали смо их 7600. Чак 264 члана нам је ускраћено пре почетка упоређивања приступница са другим синдикатима.

У понедељак, 12. фебруара извршено је упоређивање дуплих чланова са Независним полицијским синдикатом Србије. Прегледано је свих 712 приступница, међу којима и оне које припадају пензионерима, које су нам једном већ одузете. Занимљиво! У току процеса упоређивања показало се да је тај синдикат имао чак 60 приступница дуплих чланова на којима је стајао датум „24.01.2018.“ или дан касније него је наш захтев предат и такве приступнице су, у складу са законом, морале бити у старту одбачене. Али, како рекосмо Радна група за оспоравање репрезентати ности ССП је опет заузела СТАВ да их прихвати и призна. Тако да смо добили два различита резултата поређења. Први, законит и здраворазмски гласи 425:287 за ССП, док радна група бележи неки свој од 364:347 за нас.

Значи, после две процесне радње – увида у наше приступнице и поређења са једним од заинтересованих оспоравача наше репрезентативности Радна група нам је одузела већ 325 чланова!!!

Након указивања Радној групи на то да смо уочили извршење одређених кривичних дела, на шта су остали глуви, обратили смо се и јавном тужилаштву те поднели кривичну пријаву против непознатог извршиоца. Наравно и у наставку процеса ћемо наставити да бранимо углед и част пре свега професије полицајца а самим тиме и синдиката који заступамо.

У поређење заједничких чланова са Независним синдикатом полиције улазимо са 7583 члана ССП. Док Радна група за оспоравање тврди нешто друго, они су незаконитим алхемичарским триковима стигли до цифре од 7258 чланова ССП! Видећемо колико ће нам на том упоређивању одузети НСП а колико Радна група.

Свакако, не очекујемо ни фер ни законит поступак до краја. Срећом ни Радна група, а ни МУП, нису једине и последње инстанце. На незаконитости у поступку ћемо указати најпре Одбору при министарству рада, као другостепеном органу, који је такође продужена рука послодавца и од ког не очекујемо много.

Права синдиката и свих наших чланова, уколико буде потребно, бранићемо и пред судовима у земљи и иностранству. О бруталном безакоњу биће упознати Савет Европе, Међународна организација рада и друге институције које брину о личним и колективним људским и радним правима!

Председник ССП
Лазар Ранитовић

КРИВИЧНОМ ПРИЈАВОМ (првом у низу) ПРОТИВ „СТАВОВА“ И НЕЗАКОНИТИХ РАДЊИ!

Синдикат српске полиције је у поступак утврђивања репрезентативности ушао са 7.684 члана. Како је граница репрезентативности 6.259, скоро сви синдикати су толики број запослених који су своје поверење поклонили ССП-у сматрали респектабилним и не оспоравајући репрезентативност ССП-а одбили да учествује у поступку утврђивања репрезентативности. Сви осим НСП и НПСС. Оба ова „синдиката“ репрезентативност ССП-а сматрају својим синдикалним убиством. Због тога не чуди утисак са састанака Радне групе да је НСП-у и НПСС-у више стало да ССП не буде репрезентативан, него ССП-у да буде репрезентативан. И не чуди што се поступак утврђивања претворио у поступак оспоравања репрезентативности ССП-а. С тим што је поступак, или боље рећи подухват оспоравања започет много раније него поступак утврђивања наше репрезентативности. „Подмлађивање“ приступница према незаконито прибављеним списковима „дуплих“ чланова, потписивање приступница без датума на којим је касније уписиван датум подношења нашег захтева за утврђивање репрезентативности, непоступање (и поред ургенција) дела обрачунских служби МУП-а по захтевима за исчлањење из НСП-а и за одбијање чланарине нових чланова ССП-а, нуђење помоћи за бољим радним местима активистима ССП-а који би „прелетели“ у НСП, ширење неистина о гашењу ССП-а,…

А онда смо дошли и до поступка утврђивања репрезентативности. Поступка који је, према Закону о раду, требало да буде окончан 7.2.2018. године. Ипак, први састанак Радне групе за утврђивање репрезентативности одржан је свега два дана раније – 5.2.2018. Не доводећи у питање досадашње професионалне резултате именованих чланова Радне групе, показало се а је ово ипак посао за запослене у Сектору за људске ресурсе, посебно за оне правничке струке и за оне који су добро упућени у синдикализам. Због тога не чуди што ће ова Радна група ући у историју по томе што је у правни систем Републике Србије инсталирала нови правни акт – „став“. У том смислу – „депеша“ као врховни правни акт МУП-а сасвим сигурно одлази у историју. Јер „став“ је тако снажан и необорив правни акт да сви закони, Устав и међународне конвенције пред њим бледе.

Тако смо сазнали да податак о синдикалној припадности није посебно осетљив и поверљив податак, јер је „став“ побио све одредбе Закона о заштити података о личности. Одмах потом исту судбину је доживео и Закон о општем управном поступку. И, наравно, Закон о раду. Обустава чланарине је обавеза послодавца – важило је према Закону о раду. Сада важи „став“ да је кривица ССП-а то што МУП у преко 200 случајева од септембра 2017. до 23.1.2018. није поступао по захтевима (и ургенцијама!) за одбијање чланарине новим члановима ССП-а.

Дешавало се и немогуће – да члана ССП-а нема на обједињеном МУП-овом списку „кредитора“ ССП-а који је узет као полазна основа за утврђивање репрезентативности, а да се тај исти члан на исти дан налази на списку „кредитора“ ССП-а у полицијским управама!? И ову дилему је разрешио „став“ Радне групе да се то неће узимати у обзир.

Такође, сада је на снази „став“ да датум пријема акта није дан предаје на писарници МУП-а, већ дан када је запримљен од стране адресиране организационе јединице. Према том „ставу“, Радна група је узела у разматрање 60 приступница НПСС са датумом 24.1.2018, иако је поступак утврђивања репрезентативности започет даном подношења захтева ССП-а – 23.1.2018. На страну што се не ради о било којих 60 приступница, већ оних за које постоје основи сумње да су фалсификоване!

Покушали смо у више наврата да пружимо излаз и да зарад колегијалности зажмуримо на једно око, и да или Радна група или НПСС, те и друге спорне приступнице одстране из поступка. Како слуха није било, били смо принуђени да Радној групи доставимо кривичну пријаву против НН лица због Фалсификовања исправе из члана 355. става 1. Кривичног законика и Навођења на оверавање неистинитог садржаја из члана 358. става 1. Кривичног законика. Но, опет зид, опет „став“ – Радна група одбија да заприми кривичну пријаву. Иако је, према Закону о општем управном поступку, дужна да заприми било који поднесак странке, чак и у случају када за поступање по поднеску није надлежна. Због тога је пријава извршена позивањем Дежурне службе ПУ за град Београд. И опет без адекватне реакције! Тужилац је, и поред допунске пријаве и допунског обавештења да постоји опасност од уништења или сакривања предмета кривичног дела, одбио да полицијске службенике ПС Нови Београд овласти да поступе по пријави, изађу на место догађаја и предмете кривичног дела привремено одузму. Уместо таквог, законитог поступања, упућени смо на Радну групу. Ону Радну групу која одбија да заприми нашу кривичну пријаву и која је НПСС-у дозволила да у своје просторије однесе приступнице које сматрамо фалсификованим. Нисмо посустали, већ смо истовремено на три адресе у писаном облику поднели кривичну пријаву – на писарници СИВ2, писарници ПС Нови Београд и писарници Трећег ОЈТ у Београду.

У понедељак се наставља поступак оспоравања наше репрезентативности упоређивањем „дуплих“ приступница са НСП-ом. Уколико се наше сумње испоставе тачним, а као што је и до сада био случај, Треће ОЈТ у Београду очекују пуне руке посла – кривичне пријаве због фалсификовања приступница (355. КЗ), због накнадног дописивања нетачних датума (356. КЗ), због навођења органа поступка на уношење нетачних података (358. КЗ), због злоупотребе положаја одговорног лица због незаконитих уплата чланарине (234. КЗ), због несавесног рада у служби услед кршења закона и других прописа (361. КЗ), због спречавања синдикалног деловања (152. КЗ),… О пропустима Радне групе упознаћемо и министра унутрашњих послова. Такође, очекујемо свесрдну помоћ Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Међународне организације рада, међународних синдикалних организација, ОЕБС-а и Савета Европе!

Није нам драго што смо морали кренути овим путем, али избора није било! Ми смо полицајци – и ако ми се ми полицајци не можемо заштити од безакоња, шта онда преостаје грађанима?! И шта нам преостаје ако кривична дела од стране оних који грађане треба да штите остану некажњена?!

Предсеник ССП
Лазар Ранитовић