Skip to main content

Ознака: састанак

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УПРАВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

22.јун 2023.године – На иницијативу Синдиката српске полиције одржан је састанак у „Белој сали“ зграде СИВ-2 делегације ССП коју су чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО Марко Москић,  Дарко Вижлина РЦ Београд, Милосав Перовић РЦ Нови Сад, Срђан Јовић РЦ Лесковац и Жељко Благојевић РЦ Шабац, са представницима Дирекције полиције Сектора за људске ресурсе и Управе саобраћајне полиције и то, Драган Цветковић дирекција полиције, Андреј Крушкић Сектор за људске ресурсе, начелник Одељења за контролу саобраћаја УСП  Стеван Спасић и  зам.начелника Центра за полицијску обуку Душан Максимовић.
 • Током разговора потврђена је спремност за унапређење сарадње са ССП у свим областима а пре свега у области побољшања радно правног статуса запослених у управи.
 • Делегација ССП представила је своје предлоге, изнела питања и дилеме са којима се запослени сусрећу током рада након чега је уследила заједничка дискусија о могућим решењима дилема и одговорима на  питања, као и предлози ССП-а  за допуну и унапређивање изнетих предлога.
 • Када је у питању израда месечних извештаја указано је да је УСП ушла у систем дигитализације али да база података  још увек не даје прецизно податке који су неопходни  како би се могао усмерити рад по линији рада. Свакако ће се у наредном периоду предузимати активности са циљем да се што мање података обрађује ручно што ће довести и до мањег броја запослених који ће бити ангажовани на обављању тих делатности.
 • Стање опреме у Управи саобраћајне полиције сваке године анализира посебна ОЈ која је задужена за материјално-техничка средства тако да је  и за ову годину исказана потреба средства  Сектору за логистику у виду 5000 опасача и подопасача, 5000 кишних мантила, као  и пиштаљки, стоп таблица и др.  Заправо како нам је предочено УСП сваке године исказује потребу средстава за рад готово за све запослене у тој управи готово и више од тога. ССП је посебно инсистирао да се у прави план морају ставити средства за превентиван рад као и средства за заштиту на раду што је један од предуслова за бригу о запосленима.
 • Сектор за људске ресурсе, Центар за полицијску обуку се труди да препозна потребе када је у питању стручно оспособљавање полазника тако да тренутно обуку похађа  233 полазника који ће по завршетку обуке бити распоређени у Управи саобраћајне полиције која је свакако иницирала захтев  СЉР у циљу повећања броја полазника који ће бити предодређени за обављање послова и задатака у тој управи. Полазници исказују листу жеља тако да по завршетку курса могу бити распоређени и на друге линије рада уколико за то постоји потреба у ОЈ. Сваке године ЦОПО у складу са капацитетима промовише око 100 полазника који су сертификовани за вршење увиђаја  а тренутно је таквих на обуци око 160. Како смо информисани ЦОПО у Сремској Каменици  током курса у складу са исказаним потребама усавршава полазнике тако да на крају обуке не постоји потреба за накнадним усавршавањем како би обављали одређене линије рада за шта су неопходни сертификати што значајно прави уштеду у средствима а радницима који одређене делатности обављају 15-20 година омогућава да преко електронске учионице похађају потребне обуке како би добили потребне сертификате.
 • Управа саобраћајне полиције сагласна је за формирање СПИ Смедерево ауто-пут што првобитно није био случај како сам ауто-пут не би био подељен на већи број ОЈ што је уједно случај и са Лесковцем. У обе СПИ су својевремено формирани саобраћајни безбедносни сектори на ауто-путу  али се на истим не врши контрола саобраћаја, чак за то не постоје ни адекватне позиције када је у питању Лесковац. У СПИ Смедерево је на конту тог саобраћајног сектора систематизовано 10 нових радних места  за извршиоце а како се на тим деоницама не врши контрола саобраћаја  постављени су панели који мере брзину кретања који су у многоме смањили број прекршаја на тој деоници ауто-пута.
 • Када је у питању попуњавање радних места у СПИ Вршац указано је да је из 31.класе ЦОПО три полицијска службеника  распоређено у ту СПИ. УСП и даље сматра да постоји приоритет у попуњавању те ОЈ што ће у наредном периоду и бити циљ као и набављање цивилног возила за радарску контролу и  других средстава за рад.
 • Током дискусије акценат је дат и на акције појачане контроле саобраћаја где је од представника УСП указано да се морају поштовати права радника и током тих акција (пауза, одмор између смена, недељни одмор и др.) али и да  ће током спровођења контролне делатности радници УСП  имати разумевања посебно током летњих дана када су повишене температуре и отежани услови за рад као и да приоритет неће бити током таквих контрола  да се по сваку цену санкционише полицијски службеник.
 • Указано је и на депешу САТИТ-а којом се забрањује слање порука у вези службених радњи због заштите података са чиме су се представници УСП и дирекције полиције у потпуности сложили и нагласили да је руководиоцима на ту врсту активности већ указано.
 • На крају је закључено да ће се у наредном периоду до наредног састанака радити на свим  предлозима у складу са претходно наведеним закључцима док ће праћење рада на реализацији свих закључака са овог састанка бити  интензивирано.
Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић

САСТАНАК СА МИНИСТРОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Београд, 15.12.2020. године – У Палати Србија одржан је састанак министра унутрашњих послова господина Александра Вулина и делегације Синдиката српске полиције.Теме данашњег састанка биле су везане за актуелну проблематику у Министарству, са посебним акцентом на побољшање услова рада полицијских службеника.

У току састанка, излажући одређене теме и проблематику, били смо пријатно изненађени информацијама и решењима која су проистекла из разговора са министром. Пренећемо садржину, у кратким цртама.

 • – Договорен је наставак сарадње по питању социјално – економског положаја запослених кроз социјални дијалог и међусобно уважавање.
 • – Министар Вулин нагласио је да ће приоритет МУП-а бити улагање у подизање капацитета и побољшање услова рада полицијских службеника, као и њиховог материјалног положаја.
 • – На састанку је било речи и о конкретним питањима везаним за измене одређених прописа, међу којима је измена Уредбе о изгледу, форми и садржини службене значке и службене легитимације. Закључено је да су такве измене неопходне, јер значке које подсећају на полицијске, осим што могу да доведу грађане у заблуду и да представљају предмет извршења кривичних дела, али угрожавају безбедност штићених лица  и полицајаца.
 • – Повећање примања запослених у МУП биће линеарно 3,5% на децембарску плату, а још 1,5% на мартовску плату.
 • – Причали смо још и о дневницама полицијских службеника које су непристојно мале. Министарство је препознало проблем и настојаће да одређеним изменама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника у координацији са Владом Р.Србије направи разлику између боравка на терену, рада у отежаним теренским условима и службеног путовање државног службеника.
 • – Министру смо дали сугестију у виду допуне осигурања запослених. Наиме, мишљења смо да би требало повећати спектар осигурања, премију осигурања и осигурану суму, а изнели смо и образложили предлог о увођењу животног осигурања. Добили смо одговор да ће овај предлог бити размотрен у наредном периоду.
 • – Министру смо предочили мањкавости и недостатке Уредбе о каријерном напредовању полицијских службеника, Уредбе о оцењивању полицијских службеника, мањкавости појединих одредби Закона о полицији везане за престанак радног односа. Добили смо уверавања да ће представници синдиката бити активно укључени у рад комисија које ће се бавити овом материјом.
 • – Колеге које су добиле на коришћење државне станове, а да већ дужи период нису имали право на откуп истих могу напокон да одахну, јер се министар сагласио да се неправда мора отклонити и омогућити да се станови откупе под истим условима под којима је омогућено осталим колегама у другим Министарствима.
 • – Отклоњене су све дилеме око умањења пензија за све оне колеге који одлазе у пензију са 45 год радног стажа. Министар нас је обавестио да је од ресорног министарства добио писмену потврду да неће бити умањења основице пензије за колеге који испуњавају услове сходно годинама стажа проведеним у Министарству.
 • – Министар је  посебно нагласио да ће активно бранити и штитити рад и поступање полицијских службеника на терену и да ће Министарство пружати сву потребну правну и другу помоћ свима онима који се терете за неадекватно поступање.
 • – Што се тиче поделе станова, с обзиром да су уговори већ потписани од министра смо добили обећање да ће након следећег јавног конкурса критеријуми за доделу станова бити усклађени са опште познатим правилима. БРЗИ ПРСТИ напокон одлазе у историју као један од најбизарнијих модела по коме се вршила додела станова.
 • – Министар је обећао да ће се наставити са улагањем у нову опрему,нова возила и нове униформе које су предвиђене за следећу годину. Приоритетно ће бити решавање снабдевање опремом,обућом у СВС, јер је ту јасно евидентан проблем.
 • – Министар је на крају обећао наставак запошљавања чланова породица погинулих и рањених колега, јер сматра да је та огромна људска жртва вредна сталне пажње и поштовања.

Након овог састанка, не можемо, а да не похвалимо изражену намеру и спремност министра унутрашњих послова господина Александра Вулина да коначно реши наслеђене дугогодишње проблеме које смо више пута раније истицали. Знамо да то неће бити лако, али верујемо да ћемо временом сви заједно успети у томе, јер нам је циљ исти – смањење криминала на улици, повећање безбедности грађана, а самим тим  и угледа Министарства унутрашњих послова.   

Шеф Службе за информисање ССП
Зоран Стојчић

ШЕСТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 11.06.2018 – У Палати Србија одржан је шести овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Срђан Трајковић и Зоран Стојчић и председник СГ СВС Ниш Милан Стаменковић.

Разговарало се о следећим темама:

 1. Надоградња апликације „СЗПЛИВ“ – Имајући у обзир да на прелазима циркулише све већи број лица и возила, што је потенцијално сразмерно повећању броју извршења КД, наш предлог је се на неки начин, поштујући одредбе Закона о заштити података о личности, у СЗПЛИВ-у имлементирају додатне информације из оперативних евиденција. Тако би се створила ситуација, да након евидентирања лица која „пролазе“ кроз казнене евиденције, полицијски службеници добију више података на основу којих ће примењивати полицијска овлашћења. Сматрамо да ће на овај начин доћи до смањења КД, повећаног броја поднетих КП, и наравно, генерално повећање резултата рада.

Мишљење Радне групе је,  да је предлог конструктиван и узет је на разматрање.  Као главни проблем,  намеће се немогућност тренутног система да преузме те податке из других евиденција, из разлога компатибилности и капацитета. Због тога је дат налог Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (САТИТ) изврши провере, а након тога,  биће достављен предлог решења за наведени проблем.
Да ли желимо повећање резултата рада? Смањење прекограничног криминала?  Управо је то, оно што нам је потребно –  могућност да приликом провере путем „ВДР“ читача, полицијски службеници добију додатне повратне информације из оперативних евиденција.

Побољшаље апликације „СЗПЛИВ“, мора бити један од приоритета и очекујемо испуњење свих неопходних услова, како би овај начин провере лица и возила на граничним и административним прелазима, заживео у пракси – став је Синдиката српске полиције.

 1. Више десетина радника Ватрогасно-спасилачке бригаде Ниш је у јануару поднело Управи за ванредне ситуације у Нишу, насловљено начелнику Срђану Митровићу, предлоге за закључивање Споразума о вансудском поравнању, а у вези неадекватно обрачунатог вишка радних сати у 2015. и 2016. години. До данас, ниједан радник није добио било какав писани одговор. Оно што су сви добили је притисак од стране руководства и нови начин обрачуна радног времена: нпр. запослени раде 12-24 12-48 и у току месеца остваре 8 радних сати вишка. Тај вишак радних сати им се прераспоређује (без Одлуке о прерасподели), тако да, када раде дванесточасовну смену, одбије тих 8 часова и они одраде преосталих 4 часа. Сматрамо да је овакво скраћивање радног времена у супротности са Законом о полицији, ПКУ…. Како би прибавили доказе за састанак у МУП-у, свако од запослених је појединачно  поднео Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, где је тражено издавање копије редних листа зa 2015 и 2016. Одговор нису добили.

Од стране Горана Николића, заменика начелника СВС, добили смо информацију, да је након добијања обавештења од стране Синдиката српске полиције, наложено Управи за ванредне ситуације у Нишу обрачунавање наведених сати, као и да ће СВС извршити ванредну контролу начина вођења евиденција.  Као главни разлог неправилног обрачуна радних сати, наведено је, да руководиоци у свим организационим јединицама при СВС, нису имали правно тумачење начина обрачуна радних сати када се запослени налази на ГО или БЛ?!

За најкасније две недеље биће обрађени сви поднети Захтеви за склапање споразума о вансудском поравнању – додао је господин Горан Николић.

 1. Откуп станова у власништву МУП-а. Један број полицијских службеника, већ дужи низ година, користи ове станове и плаћа закупнину, без права на њихов откуп. Да ли постоји могућност куповине ових станова по прихватљивим ценама? Такође, предлог је да се заинтересованима омогући куповина јефтиних станова, који су у фази планирања и изградње по пројекту МУП-а,.

У плану је израда Уредбе и ова област биће детаљно регулисана. Од стране Секретаријата смо добили информације да су послати одређени предлози Министартву грађевинарства и инфраструктуре, и они ће се наћи у овом подзаконском акту.

Ступио је на снагу Закон о  посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Поставили смо неколико питања Радној групи, која се тичу места рада, начина конкурисања и критеријума. Нисмо добили конкретне одговоре, али смо добили уверавања да ће у пројекту изградње станова запосленима у МУП-у, право да конкуришу имати сви запослени, што ће бити дефинисано још једним подзаконским актом.

 1. Административни прелази ка АП КиМ (Заједничка тачка преласка) – С обзиром да је пре неколико година укинута Одлука која је дефинисала рад полицијских службеника, по ком акту се сада поступа? На појединим прелазима се налазе и инсталиране камере за снимање таблица возила, међутим, систем није у функцији. Предлажемо да МУП уложи одређена средства како би омогућили програмско евидентирање проласка лица и возила, уз снимање таблица. Чињеница је да се повећава број пролазака лица и возила на овим прелазима и због тога је рад на овим прелазима отежан, долази се до стварања великих колона возила, непријатних ситуација и подношења представки на рад полицијских службеника.

Господин Симоновић из Дирекције полиције је рекао да је марта 2015. године,  Уставни суд Р. Србије, Одлуку која је дефинисала начин рада на административним прелазима, прогласио неуставном. Тренутно се поступа по важећим законским прописима који регулишу одређену обаст у обављању полицијских послова.

Од САТИТ-а смо добили информације да инсталиране камере, које надгледају улаз и излаз возила и лица, немају могућност сензорског снимања и имплементације са програмом. Да би ово функционисало, потребно је улагање великих новчаних средстава, чак и око инфраструктуре.

 1. ПУ ЧАЧАК – Неправилна евиденција радних сати полицијским службеницима ПИ Чачак и ПИ Горњи Милановц, остварени радом за празнике који су нерадни дани. Наиме, одрађени сати за ове дане, не улазе у укупан број остварених радних сати, већ се умањују. Тако се на крају године дешава парадокс, да они који имају вишак радних сати, радећи за празнике, у ствари, имају исти износ као мањак.

На захтев Синдиката српске полиције, руководство ПУ Чачак је Сектору за људске ресурсе, упутио допис, али одговор нису добили – рекао је председник РЦ Чачак Дарко Оцокољић и додао да је неприхватљиво да организационе јединице у оквиру једне ПУ поступају различито у овом случају.

Господин Симоновић је пренео информацију да је од стране Сектора за људске ресурсе, послато правно тумачење са образложењем да се рад за дане празника који је нерадан дан, евидентира у укупан број остварених радних сати.

Због различитих  начина вођења и обрачуна радних сати, Синдикат српске полиције је тражио да се ова депеша прошири на све организационе јединице, како би овај проблем коначно решили, што је од стране Сектора за људске ресурсе и прихваћено,

 1. ОЖ КРАЉЕВО – Уочена је грешка у одрађеним Споразумима за исплату времена проведеног у путу приликом ангажовања јединице на посебним задацима. Наиме, у Споразумима су наведени и обрачунати само прековремени сати, али не ноћни и празничан рад. Предлажемо допуну Споразума.

Грешка је настала приликом уноса радних сати у ОЖ Краљево и биће исправљена – рекао је Драго Бјелица заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове.

 1. Предлог Синдиката српске полиције је да се размотри могућност запослења супруге покојног колеге Додић Дарка из ПС Жабаљ, која се налази у тешкој материјалној ситуацији. Покојни колега је живот изгубио у саобраћајној незгоди 01.01.2018. године.

Господин Симоновић је рекао да је захтев у процедури. Постоји спремност и решеност МУП-а да запосли супругу покојног колеге, за сада на привременим пословима, имајући у виду да је Закон о забрани запошљавања у јавном сектору још увек на снази, до краја 2018. године.

На крају састанка, председник ССП Лазар Ранитовић је Радној групи пренео незадовољство запослених у СВС предлогом будуће систематизације, због губитка статуса ОСЛ и затражио хитан састанак са начелницом Сектора за људске ресурсе.

  Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

Нагомилани проблеми запослених у ПУ Врање коначно пред решавањем

Београд, 25.02.2016. године – На иницијативу Синдиката српске полиције у Дирекцији полиције у времену од 12,00 до 14,00 часова, а ради решавања проблематике у Полицијске управе Врање, одржан је састанак између представника руководства Министарства унутрашњих послова по свим линијама рада, делегације Синдиката српске полиције и руководства ПУ Врање.

Испред МУП-а састанку су присуствовали: Помоћник директора полиције господин Зоран Голубовић, помоћник начелника Управе полиције Дејан Јоксимовић, помоћник начелника Управе граничне полиције Небојша Кујовић, колегенице из Управе за исхрану и смештај и руководство Сектора за материјално-финансијско пословање, док су руководство ПУ Врање чинили Начелник ПУ Слађан Велиновић и Шеф одсека за логистику Небојша Спасић. Делегација ССП је била у саставу: председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО ССП Срђан Јовић, члан Статутарне комисије ССП Виктор Ратковић, председник РЦ Врање Зоран Стојчић и председник СГ Прешево Срђан Стојиљковић.

Састанак је отворио господин Голубовић и свима пожелео добродошлицу после напорног пута из Ужица, Пријепоља, Врања и додао да је циљ овог састанка искључиво заједничко решавање нагомиланих проблема у ПУ Врање, а са тим излагањем се сложио и председник ССП Лазар Ранитовић и отворио прву тему састанка питањем:

 1. Накнада од 1.500 динара, зашто полицијских службеницима ПУ Врање није исплаћена, ко ће је све добити и када?

Начелник ПУ Врање Слађан Велиновић је одговорио да је испред ПУ Врање тражио додатна појашњења из Дирекције полиције око позиција за које следује накнада, с обзиром на то да је у Прешеву формирано неколико пунктева, нових патрола и још неколико линија рада због мигрантске кризе, и да је разлог кашњења управо тај, јер се није знало да ли тим људима следује накнада од 1.500 динара или не.

Помоћник Начелника Управе полиције Дејан Јоксимовић је дао кратко и јасно образложење, као што је и наведено у инструкцији: полицијски службеници који буду радили са мигрантима, а да им није у редовном опису посла, а буду се нашли у плану ангажовања координатора за Прихватни центар у Прешеву Душка Шапоњића  добиће накнаду од 1.500 динара. Остали који своје послове обављају редовно, иако раде са мигрантима могу добити повећање коефицијента плате, на образложени предлог непосредног старешине. Лазар Ранитовић је упитао, шта ће бити са ранијим ангажовањима почевши од 14.10.2015. год, где није постојао План ангажовања одговор је био да у складу са позицијама у Прешеву и Миратовцу, на основу позиција из садашњег Плана ангажовања, поједини руководиоци организационих јединица ће морати да дораде спискове и пошаљу господину Велиновићу и господину Шапоњићу на потпис.

Са овим се сложио и господин Велиновић и истакао да ће већ у току наредних неколико дана наложити руководиоцима организационих јединица да провере спискове у складу са Инструкцијом и у току наредне недеље то проследити ка Сектору финансија на исплату.

 1. Зашто се распоред рада једино у ПУ Врање не прави два дана унапред и шта је било са иницијативом за покретање дисциплинског поступка против Начелника ПС Трговиште Дејана Златковића због тога?

Сви су оптерећи већим обимом посла због мигрантске кризе, много је људства ангажовано на овим пословима и поред тога има „нових“ ангажовања у Стразимировцима и Рибарцима, тако да је проблем да руководиоци организационих јединица направе распоред за два дана истакао је господин Велиновић. Такође је додао, да се веома често дешава непланирано ангажовање људства због већег прилива миграната и да требамо да имамо у виду безбедност на територији ПУ Врање, али да је на иницијативу ССП против Начелника ПС Трговиште Дејана Златковића покренут дисциплински поступак због повреде службене дужности из тог разлога и да ће Председнику ССП Лазару Ранитовићу доставити одговор када поступак буде завршен.

Нажалост, за сада остаје овако, али у будућем периоду, уколико се смањи број ангажованих на пословима миграната, добили смо обећање од господина Велиновића да ће овај проблем решити.

 1. Вишак сати у ПУ Врање. Ко то кочи?

Зоран Стојчић је упитао господина Слађана Велиновића зашто запосленима који су 01.02.2016. године поднели Захтев за склапање споразума у складу са Инструкцијом из Сектора за људске ресурсе није достављен Споразум, а рок је месец дана?

Добили смо један чудан одговор, да Начелник ПУ Врање није видео нити је упознат са тиме да су ови Захтеви поднешени. Затим је Зоран Стојчић показао копије 20 од укупно 80 оверених примерака из ПС Бујановац који су 01.02.2016 године послати путем писарнице и додао да је по евиденцији Регионалног центра Врање, из Прешева, Бујановца, Трговишта и Владичиног Хана послато око 120 оваквих Захтева. Добијен је одговор да по Извештајима које добија ПУ Врање једино ПС Бујановац има проблематику са вишком сати, али да је она решена постављањем новог руководства, са чим смо се сви сложили. Зоран Стојчић је додао да и запослени у ПС Прешево и ПС Владичин Хан имају вишка сати и упознао начелника са још једном битном чињеницом коју није знао: до пре Нове Године у ПС Владичин Хан свако ванредно ангажовање полицијских службеника у редним листама се водило под шифром „ПЗ“, без убацивање те сатнице у фонд часова, али интервенцијом ССП се то променило.

Господин Јоксимовић је свим присутнима на састанку дао појашњење како би требало да се рачунају вишак сати, с обзиром на то да се ГО, БЛ и ПО у редним листама бројчано не исказују и истакао да ће то бити неопходно како би ПУ Врање утврдило тачно чињенично стање.

Да не би дужили око начина вођења евиденција, договорено је да уколико ПУ Врање процени да нема услова да сви подносиоци Захтева добију слободне дане, онда све прикупљене Захтеве за склапање споразума за исплату разлике у плати за задњих 6 месеци проследи ка Сектору финансија, након чега ће они запосленима бити исплаћени.

Да ли господину Слађану Велиновићу неко ради иза леђа и не доставља тачне информације, Извештаје и дописе  не знамо, али се надамо да ће се после овог састанка појединици у ПУ Врање уозбиљити и почети да раде свој посао онако како треба иначе ће против таквих бити подношене одговарајуће пријаве из члана 163. Кривичног Законика РС упозорење је од стране Председника ССП Лазара Ранитовића.

 1. Ланч пакети и поново накнада од 1.500 динара, овог пута је у питању РЦ ГП према Републици Македонији

Председник ССП Лазар Ранитовић упознао је све присутне са поступањем господина Драгана Лазаревића Начелника РЦ ГП према Р. Македонији и изнео горе поменути проблем, где су руководиоцу тог ранга за све потребне детаљне инструкције. Сагледавајући реалну ситуацију и дописе који су послати из РЦ ГП према Р. Македонији дошли смо до закључка да је господину Лазаревићу чак потребна инструкција из МУП-а да „кад је дан угаси светло“.

Руководство МУП-а се сложило да је такво понашање недопустиво, упознати су са овим, а господин Кујовић из УГП је на себе узео задатак да господину Лазаревићу да потребне инструкције како би они ретроактивно урадили спискове полицијских службеника на основу позиција које следује накнада од 1.500 динара и да их проследе Координатору Шапоњићу на оверу, а затим у Сектор финансија на исплату.

Зоран Стојчић је изнео поразну чињеницу по МУП, а то је да господин Лазаревић на основу ранијих инструкција и дан данас на 25-26 запослених додељује само 12 ланч пакета који радници деле међу собом. Колегенице из Управе за исхрану и смештај су истакле да господин Лазаревић не поступа правилно, односно по Упутству за исхрану, где су стриктно наведени услови под којима запослени добијају ланч пакете.

Договорено је да сви полицијски службеници који раде на позицијама који се налазе у Плану ангажовања, осим накнаде од 1.500 динара, добијају дводелни ланч пакет, без обзира на број ангажованих лица. Замолили смо господина Кујовића из УГП да господину Драгану Лазаревићу и за овај проблем пошаље инструкцију.

Ово је још један доказ нестручности начелника РЦ ГП према Р. Македонији, и уколико у наредном периоду не поступи по инструкцији, против њега ће такође бити поднешена кривична пријава из члана 163. Кривичног Законика Републике Србије.

 1. Зашто се у ПУ Врање не плаћа приправност у ОПП, ОКП и појединим старешинама питање је поставио председник ССП Лазар Ранитовић

У ПУ Врање се не издају Налози за приправност и то се не плаћа јер се запослени налазе у „сталној доступности“, тј нису приправни, добили смо чудан и конфузан одговор од стране Шефа одсека Логистике ПУ Врање господина Небојше Спасића. На питање Лазара Ранитовића, где су у правним актима прочитали реч „стална доступност“ Небојша Спасић је одговорио да поступа по инструкцији из 2012 године, за коју није знао број, нити ко је потписник.

Покушали смо да објаснимо делегацији ПУ Врање да је термин „приправност“ законски утемељена, у ПКУ дефинисана и да се запосленима који се по Плану налазе у стању приправности потребно издавати Налоге за приправност, а на основу тога платити. Председник Статутарне комисије ССП Виктор Ратковић детаљније је образложио делегацији ПУ Врање разлику терминолошку разлику између сталне доступности и приправности. Након тога, коначно је договорено да ПУ Врање од стране правног тима из Сектора финансија добије инструкције око термина „приправност“ , а затим ће се на основу ње запосленима, међу којима ће бити и старешинског кадра, који се буду налазили у стању приправности издавати Налози за приправност, а након тога и платити.

 1. Возила у ПС Бујановац и ПС Прешево

Председник СГ Прешево Срђан Стојиљковић је као лице које је задужено за евиденцију возног парка истакао то да у Прешеву тренутно функционише само једно возило, да су сва возила покварена и замолио руководство МУП-а да учини све што је могуће и обезбеди бар половно возило за ПС Прешево и поједине делове.

Председник РЦ Врање Зоран Стојчић се надовезао на то и додао да у Бујановцу има доста истурених одељења и прелаза и да су због мигрантске кризе возила потребна за превоз до Прешева, па је проблем довоза и одвоза људи са тих позиција са једним теренским возилом и такође замолио све присутне да учине све што је могуће и возила обезбеде.
Господин Велиновић је изнео и бројчане статистике око возила и додао да је и он испред ПУ Врање више пута покушавао да преко Дирекције полиције обезбеди возила, али да је све то на чекању.

Помоћник Начелника Управе полиције Дејан Јоксимовић је изразио незадовољство због односа појединаца према возилима, да се због тога поједина возила кваре, сви смо се сложили да је то недопустиво и да такво њихово понашање треба санкционисати, а за ПС Бујановац и ПС Прешево је потребно набавити возила.

Дејан Јоксимовић нас је обрадовао и најавом да ће ускоро бити извршена набавка два теренска и једног путничког возила за ПС Бујановац, и исто толико за ПС Прешево.

 1. Огласна табла у ПС Бујановац

Председник РЦ Врање Зоран Стојчић је критиковао начин на који је огласна табла из хола ПС Бујановац, док се он налазио на годишњем одмору,  склоњена у унутрашње просторије где се не види добро и замолио начелника ПУ Врање да новопостављеном Командиру ПС Бујановац да одобрење и да огласну таблу врати на старо место, са чиме се господин Велиновић и сложио.

На крају састанка помоћник директора полиције господин Голубовић се захвалио присутнима на фер, коректним и конструктивним предлозима и замолио делегацију ПУ Врање да у будућем периоду ради на остваривања боље сарадње са Синдикатом српске полиције, а све то ради бољег и успешнијег рада запослених.

12790032_10207398742063250_219315414_o  12776665_10207398741983248_433938314_o

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић